Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rechtbank erkent recht van vakbonden om leden uit te sluiten

Rechtbank erkent recht van vakbonden om leden uit te sluiten

Een Antwerpse rechtbank kwam tot het principiële oordeel dat een vakbond wel degelijk het recht heeft om leden uit te sluiten. Wanneer een vakbondslid zich politiek engageert op een manier die fundamenteel onverenigbaar is met de waarden en doelstellingen van de vakbond, is het normaal dat deze persoon wordt uitgesloten.

Waarover gaat het? In 2004 was mevrouw Lieve Van den Berghe kandidate voor het Vlaams Belang bij de Vlaamse parlementsverkiezingen. Zij was ook arrondissementeel bestuurslid bij die partij.

Zo’n engagement bij het VB is onverenigbaar met de waarden en doelstellingen van de bediendevakbond LBC-NVK en het ACV. Daarom moest mevrouw Van den Berghe haar lidmaatschap van de vakbond inleveren. Mevrouw Van den Berghe aanvaardde haar uitsluiting niet en stapte naar de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Op 4 november 2008 velde de rechtbank haar eindvonnis.

Elke vereniging heeft het recht leden uit te sluiten als zij handelingen stellen of standpunten innemen die indruisen tegen de doelstellingen of waarden van de vereniging. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erkent dit trouwens uitdrukkelijk. Ook vakbonden hebben dit recht.

De vakbonden, en dus ook de LBC-NVK, vinden dat mensen niet in hun organisatie thuishoren wanneer ze extreem-rechts of racistisch gedachtegoed verspreiden of zich engageren voor extreem-rechtse organisaties.

De Antwerpse rechter bevestigt zeer uitdrukkelijk dat “wie lid wordt van een vereniging, zich door zijn toetreding verbindt om zich te onderwerpen aan het reglement van deze vereniging, evenals aan de beslissingen en strafmaatregelen krachtens dit reglement getroffen. Door zijn toetreding aanvaardt elk lid de statuten alsook de reglementering die de vereniging schraagt. Het zijn deze statuten die de door partijen aangegane overeenkomst verwoorden.”

Statuten
De statuten van de LBC-NVK, die van 1980 dateren, bieden de mogelijkheid om leden uit te sluiten wanneer zij de vakbond bewust schade toebrengen. Er bestaat wel een sterke beschermingsprocedure om te vermijden dat leden al te gemakkelijk kunnen worden uitgesloten. Het lid heeft bijvoorbeeld het recht om te worden gehoord. Maar Lieve Van den Berghe maakte van dit recht geen gebruik.

De Antwerpse rechter erkende dat de LBC-NVK het recht had om deze vrouw uit te sluiten. Tegelijk concludeerde de rechter dat de uitsluiting niet correct gebeurde. Volgens de rechter kon de LBC-NVK niet genoeg aantonen dat de statuten volgens de juiste procedure werden veranderd nadat mevrouw Van den Berghe lid werd.

Die feitelijke beoordeling is duidelijk verkeerd. De regel op grond waarvan de vakbond leden kan uitsluiten bestond immers al ruim zes jaar vóór mevrouw Van den Berghe lid werd. De statuten werden correct opgesteld en meegedeeld aan de leden. Daarom tekent de LBC-NVK beroep aan tegen het vonnis.

Vreemd toch dat mevrouw Van den Berghe lid wil blijven van een vakbond die ze – volgens haar argumenten voor de rechtbank – heel sterk verafschuwt. Schuilt achter de juridische procedure misschien een verborgen agenda?

De LBC-NVK en het ACV blijven – net als de andere bonden – bij hun standpunt dat er voor militanten van het Vlaams Belang geen plaats is bij de vakbond.

Ferre Wyckmans is algemeen secretaris van de christelijke bediendencentrale LBC.

zou iemand mij aan het

zou iemand mij aan het volledige vonnis van de rechter in kwestie kunnen helpen? Ik deel de visie van de vakbonden maar dankzij de onbeschofte onderbrekingen van de presentator in Terzake heb ik Ferre Wijckmans amper verstaan toen hij het vonnis voorlas.

Emailadres: roel_vandepol@hotmail.com