Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Stop Armoede Nu staat terug aan het stadhuis

Stop Armoede Nu staat terug aan het stadhuis

De vorige “Stop Armoede Nu”acties aan het stadhuis van Antwerpen, dateert van maart 2009. De acties werden gecombineerd met politiek overleg. Dat is gedeeltelijk gelukt. 2010 is het EU jaar tegen de armoede. Tijd om terug op straat te komen.

300_30.jpg

In het stadhuis op de Grote Markt brandt nog licht omdat het vanavond gemeenteraad is.

300_31.jpg

Aan het standbeeld van de Buildrager naast het stadhuis komen de deelnemers samen.

300_32.jpg

De 'verplichte' groepsfoto.

300_34_2.jpg

In 2 kinderwagens zitten vier blaffende honden.

300_35_2.jpg

"Laat die eens gerust" roept het baasje en dat is op de mensen bedoeld. (die waren anders niet aan het blaffen)

Iemand begint te sakkeren en zegt dat hij heel kwaad is. “Voor de vreemden (red. Haïti) is er geld en in eigen land kan er niets.” Het blijft hangen in mijn hoofd. Eerst was ik gechoqueerd, achteraf begrijp ik het wel. Als ge echt te weinig hebt en je ziet al die acties voor Haïti, dan doet dat pijn en voel je je nog meer verlaten. Dat is geen afkeuring van de acties voor de aardbeving, wel een kreet om de mensen hier niet te vergeten.

300_36.jpg

Jan kint

300_02.jpg

Ina Koeman

300_04.jpg

Muziekgroep 'Altijd Fun'

300_06_2.jpg

En zoals altijd is er nu ook soep.

300_11_2.jpg

Typische houding voor digitale fotografen. Ze kunnen niet wachten om hun beelden te bekijken.

300_14.jpg

Ervaringsdeskundige Marie-Louise De Croock van Apga

DAT BRENGT TOCH ALLEMAAL NIETS OP.
“Dat brengt allemaal niets op” is een veelgebruikte zin door mensen die denken dat ze geen invloed hebben op hun eigen leven. Als je zo denkt, dan vind je dat de anderen voor jou verantwoordelijk zijn. Dan blijf je gewoon wachten tot men je helpt.

Het is goed dat dit een actie is, van en voor de mensen die in armoede leven. De armen die hier op straat komen beseffen dat ze wel invloed hebben op hun leven. Dat enkel wachten op hulp niet de oplossing is. “Dat het wel iets opbrengt.” Armoede staat terug op de politieke agenda van de stad. In juni 2009 stemde de gemeenteraad een resolutie goed waarin gemeenteraadsleden Annick De Ridder (Vld), Nahima Lanjri (CD&V), Greet Van Gool (SP.a), Freya Piryns (Groen) tien punten opnamen uit de voorbije acties.

300_10_2.jpg

De actie is telkens ook weer een ontmoetingsplaats.

WIE CHANTEERT WIE ?

Niet "terrorisme" maar extreme armoede is de grootste bezorgdheid in de wereld, werd enkele dagen geleden bekend. Vooral in Canada, Duitsland, de VS en Spanje is dat het geval. In West-Europa, ook in België dreigt de massaal toenemende werkloosheid velen in de marginaliteit te duwen.

Van oplossingen voor de ergste situaties - zoals die van daklozen en zwervende sans papiers - ligt de overheid niet wakker. Tijdens de eerste actie in een nieuwe reeks van het Antwerpse Stop Armoede Nu, zaten de politici warm in het stadhuis en kwamen er slechts een paar een kijkje nemen. Dat heeft een naam: onbeschoft.

EXPLOSIE LUIK.

In Luik explodeerde in de binnenstad een paar grote gebouwen. Wellicht een gasontploffing veroorzaakt door het knoeiën met de gasmeter of de leidingen. Er vielen vele doden en gewonden. Tijdens de vrieskoude trachten mensen zonder middelen zich een ietsje te verwarmen. Niet alleen sterven er iedere winter extreem armen door onaanvaardbare leefomstandigheden, er hebben ook kleine en grotere branden plaats in gemarginaliseerde omgevingen. CO2 vergiftigingen nemen toe. Het Luikse pand werd waarschijnlijk door een huisjesmelker verhuurd.

Wie moet hier hulp bieden ? De overheid, zoals het OCMW. Doet zij dat ? Neen, ze schakelt zich in een repressieve politiek in, waarbij de armen schuldig verklaard worden, gecriminaliseerd. In Antwerpen kwam maandag 25 januari de Schepen van Sociale Zaken en OCMW - voorzitter Monica De Coninck de manifestanten van Stop Armoede Nu niet groeten, ze bleef warm in de gelijktijdig plaatshebbende gemeenteraad zitten.

ARMENVAKBOND.

De Coninck en haar voorgangers zijn vele keren geconfronteerd geweest met harde, lawaaiërige acties van ondermeer het Daklozen Aktie Komitee (DAK). Meestal staat de koffie al klaar om de actievoerders voor een goed gesprek, dat ze afdwongen, te ontvangen. Zoals een vakbondsdelegatie doet. Het DAK beïnvloedde aldus in haar vijftien jarig bestaan zowel "de sector" als het OCMW.

De Coninck klaagt over het gebrek aan geld en andere middelen om ondermeer asielzoekers op een wettelijke manier te helpen. "Die situatie is niet langer houdbaar", zegt ze terecht. Ze neemt het taalgebruik van het DAK zowaar over: "Als het zo verder werkt zullen zeer harde acties volgen en zullen we bij wijze van spreken gaan staken". In de sector en bij vrijwilligersorganisaties reageert men sceptisch.

BASIS GECHANTEERD.

Nochtans, wanneer die "zeer harde acties" tegen de juiste vijand gericht zijn en niet de armsten treffen omdat het Antwerpse OCMW "bij wijze van spreken" gaat staken, zal ze de steun krijgen van het middenveld en de basis. Niet om haar mooie ogen, maar omdat de armen en de allerarmsten hun rechten zullen opeisen. Omdat deze gaan begrijpen dat "het sisteem", het wilde kapitalisme, mensen kapot maakt. Maken we deze solidaire beweging ooit mee ?

Monica De Coninck "klaagt ook de morele chantage van de federale regering aan". Sans papiers en gemarginaliseerden in het algemeen trekken naar de anonieme steden. De plaatselijke OCMW's in Brussel, Luik, Gent, Charleroi, Antwerpen moeten het dan maar oplossen. Vermits ze dat niet doen, worden mensen van goede wil en basisorganisaties "gechanteert" door de overheidsdiensten, de politiek en de publieke opinie.

SCHAAMTELOOS.

Een voorbeeld is het Daklozen Aktie Komitee, dat specialist is in kraakpanden en nu Het Klooster achter het Antwerpse Centraal Station draaiende houdt. Dat vanuit een totale basisdemokratie, waarbij de bewoners het laatste woord hebben. Ervaringsdeskundig en in samenwerking met vrijwilligers die eveneens sociale uitsluiting aan den lijve ondervonden.

Na de vorige "winterprik" werd enigzins naïef de vraag gesteld: "Zal het de volgende keer in orde zijn ?". Het is uiteraard niet "in orde". Ondanks de show van Koning en Premier. En organisaties als het DAK worden gechanteerd door ondermeer het Antwerpse OCMW en de Stad. Van het DAK wordt verwacht, bijna geeist Het Klooster open te zetten voor hen die het OCMW in de koude laat staan. Dit is schaamteloos. Het OCMW heeft middelen genoeg om zich gedurende de loop van het jaar voor te bereiden op de winter met een "winternoodplan". Een plan dat zou bestaan, maar nog nooit werkte.

SOLIDAIR.

Het DAK, dat vanaf het begin deelneemt aan Stop Armoede Nu, zal snel beslissen of het verantwoord is in hun Klooster tien à twintig mensen bovenop de vaste groep van vijftien op te vangen. Het DAK nam die verantwoordelijkheid reeds meerdere malen. Het is hier in ervaren. Het kent ook de risico's. Een gasexplosie zoals in Luik loert in armtierige leefomstandigheden steeds om de hoek. Terwijl De Coninck jammert over een instelling die als een privaat bedrijf gerund wordt en meer en meer in het vaarwater van de criminaliserende repressie verzeilt, bespreken de armen van Het Klooster hoe ze hun lotgenoten kunnen bijstaan. Solidair.

http://www.daklozenaktiekomitee.eu

Na de vorige "winterprik"

Na de vorige "winterprik" werd enigzins naïef de vraag gesteld: "Zal het de volgende keer in orde zijn ?". Het is uiteraard niet "in orde". Ondanks de show van Koning en Premier. En organisaties als het DAK worden gechanteerd door ondermeer het Antwerpse OCMW en de Stad. Van het DAK wordt verwacht, bijna geeist Het Klooster open te zetten voor hen die het OCMW in de koude laat staan. Dit is schaamteloos. Het OCMW heeft middelen genoeg om zich gedurende de loop van het jaar voor te bereiden op de winter met een "winternoodplan". Een plan dat zou bestaan, maar nog nooit werkte.
-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=-=-=-=-=--=
mcse study guide