Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Nucleaire ontmanteling in België: De perfide retoriek

Nucleaire ontmanteling in België: De perfide retoriek

Vrijdag 19 Februari konden we in onze kranten lezen hoe vier Belgische toppolitici een “opmerkelijke” open brief verspreidden waarin te lezen stond dat “de Koude Oorlog definitief voorbij is” en dat België klaar wordt geacht om de internationale nucleaire ontmanteling te helpen verwezenlijken. Dit natuurlijk na “President Barack Obama's engagement om alle kernwapens uiteindelijk te elimineren”. De vier (Twee gewezen Belgische premiers en twee gewezen ministers van Buitenlandse Zaken) pleiten voor de verwijdering van kernraketten uit Europa, en dus ook uit Kleine-Brogel. De vredesbeweging, politieke partijen en de publieke opinie slikken de verraderlijke pil.

Een “kritische” bron (1) stelt dat “de vier elder statesmen het LEF hebben om hun naam te verbinden aan een beweging die een onaantastbaar geachte redenering wil omkeren”.

Tijdslijn

Donderdag 18 februari: Toespraak van Joe Biden over atoomwapens in aanloop naar de ‘Toetsingsconferentie' van het NPV (non-proliferatieverdrag) in mei 2010.

“Our goal of a world without nuclear weapons has been endorsed by leading voices in both parties. These include two former Secretaries of State from Republican administrations, Henry Kissinger and George Shultz; President Clinton’s Secretary of Defense Bill Perry; and my former colleague Sam Nunn, for years the Democratic Chairman of the Senate Armed Services Committee,” aldus de vice-president van de VS.(2)

Veel van de toespraak bevestigde opnieuw de belofte van het beleid Obama om stappen naar een atoomwapenvrije wereld te vrijwaren. Terzelfdertijd streeft Biden ernaar een beleid te verdedigen dat voor volgend jaar een financiering van $7 miljard opeist voor de behuizing van atoomwapens. Terwijl de financiering aan specifieke programma’s wordt besteed die de veiligheid van deze atoomwapens handhaven en aangezien er werk gemaakt zou worden hen te verminderen zouden we kunnen zeggen dat de financiering steek houdt. Maar wat blijkt, een groot deel van deze financiering gaat naar onnodige nieuwe faciliteiten die niet tot dat doel bijdragen. (3)

Hierbij komt ook nog eens bij dat de zogenaamde nucleaire ontmanteling de deuren open zet voor andere planetair bereikbare oorlogswapens:
De conventionele wapenrakketten met wereldwijde reikwijdte (4) en een ander wapen dat de atoombom zou moeten vervangen en dat in aanmaak is, nl. het “prompt global strike” wapen. Onder de conventionele “prompt global strike” opdracht, voorziet het Pentagon een capaciteit om doelen overal ter wereld binnen de 6o minuten na een lanceringsorde te treffen.(5)

Vrijdag 19 februari:
WILLY CLAES, JEAN-LUC DEHAENE, LOUIS MICHEL en GUY VERHOFSTADT pleiten in een “opinieartikel” (6) voor het verwijderen van kernraketten in Europa.

De reactie van Minister van Buitenlandse Zaken Leterme inzake nucleaire ontmanteling in België zijn van geen enkel belang. De Minister gaf aan dat hij niet tegen was maar dat overleg met de andere NAVO-leden eerst moest plaatsvinden. Toch blijkt de Minister graag discussies die achter de schermen plaatshebben liever te verzwijgen aangezien overleg met de VS al heeft plaatsgevonden. (7)

“Als experts zoals Henry Kissinger en George Schultz zich resoluut achter een atoomwapenvrije wereld scharen, mogen we dit maatschappelijk debat ook bij ons niet langer uit de weg gaan(...)”

Henry Kissinger en George Schultz worden omschreven als “experts”. Maar wat voor experts? Zonder omwegen kunnen we zeggen dat de twee behoren tot de top tien massamoordenaars vanaf het tweede deel van de 20ste eeuw en experts zijn in het destabiliseren van soevereine en democratische staten overal ter wereld. Kissinger, de architect van de Vietnamoorlog en Schultz, de man achter de aan de macht geraakte dictator Pinochet blijken genoeg invloed te hebben op onze Belgische toppolitici...

“De nieuwe diplomatieke wind die president Obama laat waaien” (1)

Henry Kissinger en George Schultz maken al meer dan 30 jaar (officieel en officieus) deel uit van al de presidentiële administraties van de VS en dit zonder onderscheid tussen de zogenaamde democratische of republikeinse stromingen. President Obama heeft als voornaamste taak de agenda aan de publieke opinie te verkopen. Niets meer, niets minder. Denken dat Obama aan de basis ligt van deze “diplomatieke wind” is ofwel naïef ofwel misdadig. Feitelijk bewijs vindt men niet terug in Obama’s retoriek maar wel in de praktische uitvoering van het beleid uitgaande van zijn administratie.

Doelstelling

Het zwartmaken van Iran voor het verrijken van uranium en Noord-Korea voor hun testen krijgt een nieuwe strategische en psychologische wending die de westerse hypocrisie inzake het bezitten van een nucleair arsenaal een riem onder de buik moet steken.

Het bekritiseren van landen zoals Iran kwam bij een groot deel van de wereldbevolking over als onvervalste hypocrisie. Deze tegenstrijdigheid wordt nu uit de weg geruimd door het idee (maar vooral de leugen) te verspreiden dat de westerse grootmachten gereed zijn voor nucleaire ontmanteling, wat van landen zoals Iran een ideologische vijand maakt zonder praktische tegenstrijdigheden.

De open brief van onze vier Belgische toppolitici is een poging in het vet te onderlijnen dat landen die atoomprogramma’s opzetten, de ultieme vijanden worden van “De Mensheid” en geven onze westerse wereld de nodige argumenten deze landen te brandmerken en natuurlijk “zo nodig” binnen te vallen. Wat alleen maar zou resulteren in nog meer onschuldige slachtoffers. De redenen (leugens) die werden opgegeven voor de oorlogen in Afghanistan en Irak en het aantal slachtoffers die deze nog altijd opeisen blijven nazinderen.

Hoezeer de vier de eer proberen op te strijken in eigen land is nucleaire ontmanteling in België te wijten aan één beslissing: de ontwikkeling van programma's zoals het geplande antiraketschild in Europa en het demoniseren van eendert welke vijand dat niet buigt voor het Westers imperialisme.

Nucleaire capaciteit buiten de wet stellen, zijn capaciteit operationeel houden en terzelfdertijd andere wapens benutigen die tot dezelfde catastrofale gevolgen kunnen leiden om zo de steun te verkrijgen van de publieke opinie voor toekomstige conflicten is en blijft politieke terreur “à la sauce démocratique”.

(1) http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6J2MD9LU

(2) http://www.projectforthectbt.org/BidenSpeechFulltext

(3) http://blog.peaceactionwest.org/2010/02/02/2011-budget-analysis-of-the-1...

(4) http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=118966&sectionid=3510203 (Biden wants U.S. warheads with global reach)

(5) http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20090701_5635.php (prompt global strike)

(6) http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=682MFBGS (artikel open brief)

(7) http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100219_121

nukleaire ontmanteling in Belgie ...?

Ik geloof niet dat woorden van enkele politieke VIP's de intussen gemoderniseerde Nukleaire kruisraketten zullen weggehaald worden door de VS. Men zal nog maar eens zeggen , ja maar we (?) kunnen niet want we hebben onze NATO verplichtingen. Het is geen toeval dat de vier Poliieke VIP's nu ploseling achter de nukleaire ontmandeling staan, volgend jaar zijn er verkiezingen dus laat ons zorgen dat ze voor ons kiezen.
Obama is anders dan Bush maar ... maar heeft het zelfde doel het VS groot kapitaal en het VS Imperialisme verdedigen.
De Verenigde Staten hebben grote invloed op 191 regeringen van VN-lidstaten. De verovering, bezetting of andere vorm van overheersing van deze landen wordt gehandhaafd door een geïntegreerd netwerk van militaire bases en militaire installaties die de hele planeet omvatten (de continenten, de oceanen en de ruimte). Al deze bases moeten bijdragen aan het functioneren van een wereldrijk waarvan de precieze omvang moeilijk vast te stellen is.