Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

LafilledeKuntur

LafilledeKuntur's blog

Korte geschiedenis van het militante indianisme

De indianen breken met het aan de publieke opinie van de wereldvolkeren eeuwenlange verstoppertje spelen en nemen contact op met de ontwikkelde wereld uitgaande van de protesten uit Europa van groepen Noordamerikaanse indianen. Het gaat om een ongebruikelijke ontwikkeling die begon in de Russel rechtbank in de jaren ‘80, met jonge indianen in de hoofdrol, vooral uit de Andes, Bolivië, Ecuador en Peru.

Deze belevenis en ervaring in Europa werpt zijn vruchten af in een vasthoudend historisch onderzoek verborgen ten voordele van de interesses van een kolonisatie die de wereld naar een onomkeerbare afgrond duwt. Men krijgt echter de structuren van het communitair systeem om de onlesbare draaikolk van het plunderende individualisme tegen te houden, terug. Deze duistere visie over de kolonisatie in de wereld biedt vandaag het hoofd aan de wereld in de Andes.

De verschillende tegenstellingen is precies wat aan de publieke opinie van de wereldvolkeren onhuld moet worden om hen de tussenkomst van de lagen afhankelijk van de gouvernementele bureaucratie van de traditionele koloniale straten te leren kennen. Het zijn echte netwerken van manipulatie en spionage die gebruik maken van de macht over de etnische Europese volkeren en die in die momenten proberen om verwarring te zaaien en, nog erger, veroverende oorlogen te ontketenen met de bedoeling te gaan naar een pacificatie die hen zal toestaan een nieuwe configuratie van de actuele landen in Zuid-Amerika te volgen. In verschillende staten zijn de landen afgesplitst van de streek, voornamelijk in Peru.

Waarom Peru? Het is het land dat door zijn geografie nog steeds de levende hoeksteen van de communitaire samenleving bewaart en dat plaats gaf aan de beschaving van de Tawantinsuyu, de meest belangrijkste van het continent. Aan de andere kant zou een oorlog met gesofisticeerde wapens dodelijk zijn en de bevolking reduceren. Natuurlijk heeft de regering van Alan Garcia geen enkel idee wat er bekokstoofd wordt. Men moet Chili zien als een bruggenhoofd van het imperialistische systeem en als de aanvallende tak die zich voorbereidt op de invasie van onze gebieden sinds meerdere decennia. Eerst was er president Fujimori, een burger van Japanse origine en daarna kwam Toledo. Met een indiaanse fysionomie maar slaaf van het imperalisme waren deze twee Peruaanse presidenten die Peru unilateraal ontwapenden omdat het Yanqui imperialisme het zo wou.

Alan Garcia, huidig president van Peru, heeft van in het begin van zijn mandaat een vertrouwelijke regeringsleider voor het systeem willen zijn. Met deze intentie heeft hij aandacht besteed aan de verhoging van de exporten van vooral grondstoffen. Zo heeft de huidige regering de kas opgemaakt om grote werken te realiseren voor de infrastructuur voor alle gebieden van het land. Het kwam zo ver dat de politiek van zijn regering zich concentreerde op het beschikbaar stellen van stromend water, afwatering, rioleringssystemen en elektrisch licht voor de gehele bevolking over gehet hele land. Het is te zeggen, “zonder het te willen, willende”, heeft hij waarde gegeven aan het land door steden te bouwen aan een lage kost.

Maar, hetgeen ik denk dat hij zich nooit heeft ingebeeld, is dat al die schamele en oude huizen en gebouwen het leven hebben gered van duizenden mensen, vooral armen en afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking die leefden onder het puin. De gesofisticeerde wapens werden geleverd aan de Chileense aanvallers door de VS, Nederland, Spanje enz. De Chilenen zouden de hongersnood en de rooftochten die zich in Peru hebben afgespeeld op het einde van de 19e eeuw, doen herhalen. Een oorlog waarvoor geen enkele Europese regering ons wapens aanbood om ons te verdedigen. Een beetje daarvoor had de binnenlandse politieke zich gepolariseerd, en een aantal verraders kwamen erbij, die nooit veroordeeld zouden worden. Iets dergelijks gebeurt vandaag. Indien de geschiedenis zich herhaalt, zijn de medeplichtigen in hun geheel een goed beraamd netwerk, net als vandaag.

Het probleem voor de vernietigde vijanden van het indigenisme is dat de economische poliek van de regering van Alan Garcia hen de laatste jaren heeft toegestaan hun gewapende troepen te versterken. Dit heeft het strategische plan van verdachtmaking en leugens in werking gezet die allen circuleren dankzij het werk van de NGO’s, stuk voor stuk afhankelijk van en gecontroleerd door het Westen (omdat ze geld van het Westen krijgen). Ze komen uit verschillende strekkingen, vooral uit linkse groeperingen en verdedigers van het milieu. Alles is een leugen omdat ze ons de realiteit beschrijven als activisten die handelen voor de dienst van het in stand houden van het Westen en de planeet. Dit alles ondanks het feit dat het juist hun consumptiemaatschappij is die levens van dieren, mensen en planten vernietigd door milieuvervuiling afkomstig van hun “geweldige” uitvinding: de auto.

Daarom is het niet ongewoon dat Alan Garcia een internationaal complot aangeeft, zonder te durven zeggen wie het zijn, alsof hen dat zou ontmoedigen. De enige manier om de dodelijke inmenging in ons land te ontmoedigen is dat de Europese publieke opinie, omdat zij grotendeels originele volkeren zijn, protesteren en aan hun diplomatie, NGO’s en gouvernementele klassen vragen op te treden tegen de wil in van hun eigen volkeren.

De tragedie van onze indische broeders uit het Amazonegebied in Bagua toont alleen maar de bemoeiing van de NGO’s aan, en linkse groeperingen, die net hetzelfde zijn als het koloniserende en plunderende Westen. Zij zijn het die de rechtvaardige bezwaarschriften van de indianen om de natuur te beschermen gemanipuleerd hebben door hen fout te informeren en hen te manipuleren om zware problemen te veroorzaken en aangifte te doen bij de Constitutionele Regering van Peru. Het werd nog erger door precies op te treden aan de ingang van een Chileense invasie op ons grondgebied.

Maar men mag van mensen verwachten dat ze de organen van de Staat willen pakken om zich van hen te dienen. Men spreekt van een genocide van de inboorlingen maar men publiceert foto’s die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Integendeel, ze draaien alles brutaalweg om omdat de waarheid van het masacre van Bagua er een was van dode agenten. Zij hebben zich voor het merendeels laten doden omdat ze expliciete orders hadden doden te ontwijken. Gehoorzamend aan dit order, hebben ze zich opgeofferd. De inboorlingen werden op hun beurt grotendeels gebruikt en opgeofferd met de bedoeling de regering in diskrediet te brengen.

Aan de andere kant, bezwijkt de regering, grotendeels vreemd aan de realiteit van de indianen en hun denkwijze, voor de verschrikkelijke begrenzing en hoogmoed van de mestiezen die in Latijns-Amerika geboren zijn, of de gewoonten hebben overgenomen en die de originele bevolking willen minimaliseren. De bedoelde begrenzingen zijn gevolgen van het onderwijsprogramma, opgedragen door de kolonialisten en van kracht in alle scholen van de Peruaanse Republiek. Het resultaat is dat alles in de wereld geweten is, behalve de realiteit van de eigen bevolking en, wanneer de gelegenheid zich voordoet, proberen ze hun eigen visie voor te trekken, alsof ze beter zijn dan anderen, zonder de originele bevolking erbij te betrekken. Dit is de grote zonde van de Peruaanse samenleving van mestiezen en creolen.

De splitsing waar ze voor opkomen met deze gelegenheid, typeert het verraad aan het vaderland aangezien we op het punt van een oorlog met Chili staan. Zonder ook maar een scrupule, met hinderlagen en perverse daden liegen ze tegen de traditionele agenten van het imperialistische systeem. We moeten een heel gamma van rechtse en linkse theoretici uit religieuze sectes van christelijke inspiratie ontmaskeren en het ware gezicht van de verraders laten zien. Dit is de realiteit die de Europese originele bevolking moet aanzien om het hoofd te bieden aan een nabije toekomst. Ze worden zich bewust van de nood aan structurele verandering van de samenleving om de wegen die ons leiden naar de vernieling van de planeet, onschadelijk te maken.

Voor een betere wereld!

Lees meer / 0 comment(s)