Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

LucSchrijvers

LucSchrijvers's blog

Iran: confrontatie op straat

Iran is een zeer complex land, met meer dan 56.000.0000 inwoners , waar de meesten onder de armoedegrens leven. Ik denk niet dat de meesten in het westen echt beseffen wat er gaande is in Iran.

Wel is het duidelijk dat er een machtstrijd gaande is tussen de huidige gezachtshebbers en president Abmedinijad enerzijds en oppositieleider Mir-Hossein Mousavi met ex-president Khattami aan de andere kant. Zoals men weet is de oppositie zeer versnipperd en zitten de meeste oppositieleiders verbannen in het buitenland. Mir-Hossein Mousavi, zelf ooit minister geweest, probeert nu de lakens naar zich toe te trekken als een "gematigd iemand "met steun van ex-president Khattami. Zij voeren met hun medestanders aan dat de verkiezingen fraudeleus verlopen zouden zijn.

Volgens de laatste informatie deint de protesten uit naar vele andere steden in heel Iran. Dat de verkiezingen eerlijk zouden verlopen zijn is een lachertje. Dit bewijst de vele honderdduizenden mensen, (verschillend van bron tot bron) men spreekt zelfs over miljoen betogers die tegen de huidige machthebbers, met risico op eigen leven ,gisteren op straat kwamen.

Wat de presidentsverkiezingen zelf betreft , is het duidelijk dat er helemaal geen controle was op de huidige stembusgang door "neutrale waarnemers " van andere landen. Zowel controle als het tellen van de stemmen ontbrak . Er zijn dan ook heel veel vragen te stellen over de eerlijkheid van deze stemming. De Hoge Raad hebben inmiddels een onderzoek bevolen naar de eerlijkheid van de stembusgang. De uitslag zou binnen de 10 dagen bekent gemaakt worden. Nu zouden enkel de stemmen herteld worden waar eventueel vermoedens kunnen zijn waar er gefraudeerd is. Helaas is deze de uitslag nu al gekend. Deze zouden gebeuren door de Raad van de Wachters van de Grondwet, de hoogste Geestelijke Macht in Iran. Het zijn zij die de fraude mee in de hand gewerkt hebben nu zich zelf gaan controleren ... Waarschijnlijk zal men klein beetje gaan goochelen met de % ..maar dat alles toch in voordeel blijft voor de huidige president.

Dat er heel veel mensen openlijk hun stem laten horen tegen de huidige machthebbers , bewijst dat er een fundamentele verandering op til is in de huidige samenleving. Het volk lijdt in heel Iran honger en heeft geen vrijheid van spreken, doen en laten. De meesten die er zonder kleerscheuren er zich van af brengen zijn zij die zwijgen en als niet anders kan zich positief uitlaten over de president en de huidige machtshebbers. Ze hebben geen andere keuze als ze willen overleven. Een nieuwe generatie is blijkbaar opgestaan, mede aangevoerd door studenten en linkse intelectuelen die opkomen voor zij die niet kunnen of willen spreken . Of de huidige machtshebbers dit zomaar laten gebeuren is een andere zaak. ( herinner China) Nu viel er al een dode, heel wat tegenstanders werden hardhandig aangepakt, gefolderd en wat zeer belangrijk is ... de internationale pers moet het land uit ..internationale pers wordt geintimideerd en gevraagd om het land te verlaten. Ook moeten ze al hun beeldmateriaal afgeven ...geen pottekijkers en de personen die op het beeldmateriaal te zien zijn ..kunnen nu al vrezen voor foltering, een lange gevangenisstraf enz...... Dit bewijst toch dat men wilt vermijden dat de internationale gemeenschap dingen ziet in het nadeel van de huidige machtshebbers.... Maar het zijn dat de hoge machthebbers en niet de president die de wet bepaalt. Ook USA en Europa maken zich terecht zorgen , samen met de Verenigde Naties. In Iran bestaan er geen fundamentele mensenrechten. Al die emoties van die honderdduizenden mensen die nu op straat komen komen recht van uit het hart.

Ik ken persoonlijk heel wat personen die gefolderd zijn door de geheime politie. Zowel gematigde als extreem-linkse activisten ontliepen ze niet . ... Mensen die zomaar verdwenen in het niets ...

Het is duidelijk dat Iran een dictatuur is... geen democratisch land is waar je vrij kan spreken. ( wat al langer gaande is ... het is duidelijk dat de huidige machtshebbers en hun speelbal president Ahmedinijad zich schuldig maken van misdaden tegen de fundamentele rechten van de mens)

Iran is volop bezig om haar kernmacht verder uit te bouwen ... Ik vraag me enkel af, hoe en wanneer Israƫl gaat reageren. De gevolgen zullen dan ook voor het Midden-Oosten uiterst dramatisch zijn, met alle gevolgen vandien ...

Volgens de laatste gegevens zouden de aanhangers van de huidige president Abmedinijad en de aanhangers van de oppositieleider president Abmedinijad vandaag massaal op straat komen ...

Ik hou mijn hart alvast vast ...want dit zou wel eens kunnen uitdraaien op "onnodig bloedvergieten " .

president Abmedinijad is nu in Rusland maar rept geen woord over de huidige politieke situatie in zijn land.

Lees meer / 0 comment(s)

Mijn verjaardag

luc2.jpg
luc3.jpg
luc4.jpg
luc5.jpg

BijlageGrootte
luc2.jpg24.03 KB
luc3.jpg35.99 KB
luc4.jpg32.47 KB
luc5.jpg27.37 KB

Lees meer / 3 comment(s)