Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Indymedia_be

Indymedia_be's blog

Nieuwe site: we zijn er bijna ...

Voila, dit is hem. De nieuwe website van Indymedia.be. Na drie jaar waren we aan een nieuwe vormgeving toe. Indymedia.be wordt gemaakt door 120 vrijwilligers. De nieuwe lay out moet het mogelijk maken om hun werk mooier te presenteren. Op de voorpagina vind je naast de nieuwslijn en de features nu ook de recentste foto's en Indy TV, een loop met de nieuwste videoreportages. Ook de mediablog en de blogs van onze correspondenten zijn voortaan duidelijk zichtbaar voor iedereen die een blik werpt op de voorpagina.

Maar zoals je ziet: de site krijgt het label 'beta' mee: hij is de eerste stap in de ontwikkeling van de meest geavanceerde burgermedia-website van België, waar we in de toekomst heel wat functionaliteit aan willen toevoegen. Zo zullen er lokale en thematische subsites komen die volledig door burgerjournalisten beheerd kunnen worden. Heel snel moet er zo een antwerpen.indymedia.be komen en een boeken.indymedia.be, helemaal geïntegreerd in Indymedia.be maar wel met een eigen dynamiek.

Ook het community-gedeelte zal helemaal veranderen. Nu al vind je er voortaan een overzicht van de redactionele agenda. In de toekomst zullen correspondenten zelf zaken kunnen toevoegen en aangeven waar ze naar toe gaan of waarvoor ze een collega-schrijver of fotograaf zoeken.

In een volgende stap willen we ook onze lezers nog meer betrekken bij de uitbouw van Indymedia.be: met de mogelijkheid om ongepaste commentaren te melden of artikels aan te vinken die echt wel eens extra in de verf mogen gezet worden.
Heb je opmerkingen over de nieuwe site? Laat het ons weten!

Lees meer / 26 comment(s)

Schrijf mee aan ons dossier over 'eerlijke belastingen'!

Indymedia.be lanceert...

Schrijf mee aan ons dossier over 'eerlijke belastingen'!

Eentje om over na te denken: "Arme mensen ontduiken belastingen, rijke mensen ontwijken belastingen." Dat was één van de dingen die we leerden op een studiedag over 'rechtvaardige belastingen' eind 2007. Die studiedag was georganiseerd door FAN (het Financieel Actie Netwerk), een samenwerkingsverband tussen o.m. Attac, de vakbonden, 11.11.11, Broederlijk Delen en milieuorganisaties.

Nog iets wat we daar opstaken: "De 26 grootste Belgische bedrijven betaalden in 2006 op hun winst gemiddeld 1% belastingen. De andere bedrijven gemiddeld 17%." Een fenomeen dat alles te maken heeft met het omstreden systeem van de 'notionele interestaftrek'.

Een saai thema, belastingen?
We don't think so! Want belastingen hebben alles te maken met de donkere kanten van globalisering en ongelijkheid... De inkomenskoek wordt steeds ongelijker verdeeld en ook steeds ongelijker belast. Geld is hypermobiel geworden, maar de belastingssystemen hinken hopeloos achterop. Met alle gevolgen van dien voor o.m. de sociale zekerheid...

En dus: Indymedia.be is op zoek naar medewerkers die samen aan een heus dossier over het thema 'eerlijke belastingen' willen werken. Naar het succesvolle het voorbeeld van ons Irak-Rapport (zie: http://www.indymedia.be/nl/tags/irakrapport ).

Oké, maar is dat niet te moeilijk?
Zo'n artikel schrijven vergt natuurlijk wat denk-, studie- en zoekwerk, maar het is zeker mogelijk. Kijk maar naar ons Irak-Rapport!

En we staan er ook niet alleen voor. Er zijn heel wat cijfers en rapporten beschikbaar. Aan de universiteiten zitten experts. Ook op de studiediensten van de vakbonden zit veel kennis terzake. En bij de belastingsdienst zitten mensen die wel eens een boekje willen open doen over hun branche... Zij kunnen ons helpen.

Voor elk wat wils...
Kriebelt het om mee te werken? We vinden vast voor elk wat wils, want het thema is zeer veelzijdig. En je kan kiezen voor een interview of reportage, maar ook voor nachtelijk studiewerk achter je bureau.

Hier zijn alvast enkele mogelijke invalshoeken/ideetjes voor artikels:

Ongelijkheid:
-De ongelijkheid in cijfers (België of wereldwijd).
-Ook binnen de landen groeit de kloof, hoe komt dat?
- De verhouding arbeid/kapitaal. Het inkomen uit arbeid (de lonen) vertegenwoordigt een steeds kleiner deel van het BNP, met alle gevolgen van dien voor de fiscus en de sociale zekerheid. Het inkomen uit kapitaal stijgt fenomenaal, maar wordt amper belast.

Rechtvaardige fiscaliteit:
- Wat is rechtvaardige fiscaliteit? Meningen naast elkaar.
- Belastingsparadijzen: waarom zijn ze zo schadelijk, waarom gebeurt er niets tegen?
- Notionele interestaftrek, een cadeau voor de grote ondernemingen?
- Wie controleert Dhr. Kiekens en Dhr. Hatry? (er is geen democratische controle op het doen en laten van onze Belgische vertegenwoordigers bij het IMF en de fiscale instanties van de EU)
- Vermogensbelasting: (on)realistisch?
- Wat is er geworden van de Tobintaks?
-De rol van het bankgeheim.
- Het onevenwicht tussen belastingen op arbeid, consumptie en kapitaal --> hoe kan het anders?
- Is de vlaktaks een goed idee?
- Wat zijn 'geglobaliseerde' belastingen?
- Wat is het probleem op het Ministerie van Financieën?
- Problemen van de fiscus in ontwikkelingslanden.
- Wat is belastingsconcurrentie?

Mediastilte:
- Waarom werd het advies van de Hoge Raad van Financiën over vermogensbelasting in de krantencomentaren unaniem neergesabeld?

Historische schulden:
-Het verhaal van de schulden van de derde wereld.
-Moet het Noorden haar Ecologische schuld terugbetalen?

De opwarming van de aarde:
-Welke belastingen om het klimaat te redden?

En zo zijn er natuurlijk nog heel wat andere thema's denkbaar. Vul zelf maar aan!

----------------------------------------------

Meer info? Zin om mee te werken? Geef dan een seintje aan Marc-Antoon: marc-antoon@indymedia.be

Van zodra er voldoende kandidaten zijn, leggen we een datum vast voor een eerste samenkomst.

Lees meer / 0 comment(s)