Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Terreurdreiging of hoax?

Terreurdreiging of hoax?

Verschillende redacties kregen een filmpje waarin gedreigd wordt met terreuraanslagen tegen België. Gaat het om een hoax of is de dreiging serieus te nemen?

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: qitaal.mov  (46.47 MB)

Donderdag zat er tussen onze post een omslag met daarin een DVD. Het gebeurt wel meer dat mensen ons een DVD opsturen met een filmpje om op het net te zetten. Toen we enkele uren later het filmpje bekeken was het al snel duidelijk dat het deze keer toch iets anders was. Drie mensen zijn volledig gemaskerd en staan voor een vlag met Arabische lettertekens. Je hoort ze niets zeggen maar leest in de ondertitels dat ze ermee dreigen aanslagen te gaan plegen in België. De afzender zou Al Jazeera zijn, maar het adres dat er bij staat klopt niet.

Onze eerste reactie is dat het om een flauwe mop gaat, een hoax. We besluiten dan ook om het filmpje niet te publiceren.

  • Of het gaat om een hoax en de makers willen stunten en de media (terecht) hekelen om hun sensatiezucht.
  • Of het gaat om een hoax waarbij de één of de andere racist de moslims in een slecht daglicht wil plaatsen.
  • Of het gaat om echte terroristen, maar ook dan vertellen ze niets nieuws. Iedereen weet immers dat het beleid van onze minister van oorlog Crembo (het uitgesproken deelnemen aan gevechtsoperaties in Afghanistan) het gevaar voor een (terreur)reactie verhoogd.

Wij gaan ervan uit (en blijkbaar ook het OCAD, Coördinatieteam voor de Analyse van de Dreiging) dat het niet direct te serieus moet genomen worden. Wij wilden in geen van de gevallen het spel van de makers meespelen en dus besloten we het filmpje niet te publiceren. Anderzijds zijn wij geen specialisten en vonden we na discussie wel dat we het filmpje best aan de politie konden overhandigen. We wilden het niet op ons geweten hebben dat de dreiging serieus was en wij ze gewoon hadden geklasseerd.

Gisteren bleek dan dat andere media het filmpje ook kregen en in hun drang naar sensatie geen oordeelkundige analyse wilden afwachten en er snel snel een hoofditem van maakten in hun nieuwsuitzendingen.

Je kan het filmpje hier nu wel volledig bekijken, aangezien het reeds verspreid werd. Op die manier kan je ook zelf oordelen. Wie het voor analyse of onderzoek op hogere resolutie wil bestuderen kan het opvragen bij ons.

Samenwerking met de politie??

Sinds wanneer werkt Indymedia.be samen met de politie???

Nu doe ik zelf qua postings mijn bijdragen voor het voor het collectief, maar dit kan NIET !!

Het druist in tegen alle principes waar een Indymedia-collectief wereldwijd op gebaseerd is,....!!!

Dat de reguliere pers gretig bellen en samenwerken met politiediensten is al geen oud nieuws meer,...

Indymedia.be had beter het filmpje DIRECT gepost met een commentaar erbij: "Is dit echt of niet?" waarbij de lezer dan de discussie kan verderzetten,...

En staat de politie dan toch aan de deur,laat ze dan desnoods terugkomen met een huiszoekingsbevel,...(of hebben jullie daar schrik van ????Liever zélf even langstrippelen bij de politie?? Ik dacht dat jullie meer haar op jullie tanden hadden dan dit,...

Door dit te doen halen jullie gegarandeerd een lading (terechte) kritiek op jullie nek,...

Ik kan me persoonlijk alvast niet vinden in deze manier van handelen,...sorry,...

Afghanistan en de Nationale Bank

Als de reden voor terreurdreiging de aanwezigheid van Belgische troepen en materieel in Afghanistan is, dan is dit toch al veel langer het geval? Natuurlijk, met de verlenging van de opdracht en het sturen van F16's wordt het er niet beter op. Maar ik vind het vreemd dat zo'n DVD nu opduikt en niet maanden geleden, toen minister De Crem de beslissing nam om extra troepen te sturen.

N.B.: Target is blijkbaar de Nationale Bank. Daar hebben ze vandaag een 'bokaal met een vloeistof gevonden'.

re:

Zoals gezegd had niemand hier zin om mee te doen aan een rondje paniekzaaien zoals VRT en VTM nu hebben gedaan. Daarover bestaat weinig discussie, denk ik.

Ik heb ondertussen ook enkele specialisten en advocaten geraadpleegd en na hun mening gehoord te hebben denk ik dat we er een beetje te lichtzinnig mee zijn omgesprongen. We hadden minstens vooraf informatie moeten inwinnen. Al zeiden beide advocaten dat wij in dit geval wel de juiste overweging hebben gemaakt.

Los daarvan wil ik wel zeggen dat wij op geen enkele manier informatie over een journalist, een bron of tipgever aan het gerecht hebben doorgespeeld. We hebben enkel een anoniem dvd'tje afgeleverd bij de politie.

Ook bij de Raad voor Journalistiek weten ze me te vertellen dat wij hier pas echt problemen zouden gehad hebben mocht blijken dat we dergelijke informatie over een dergelijke aanslag op de fysieke integriteit van mensen hadden achtergehouden.

Ik vind trouwens dat je altijd moet afwegen. Als je die dvd niet afgeeft, is er veel kans dat ze alles komen weghalen zodat je voor weken of maanden al je materiaal kwijt bent, samen met alle informatie die wél gevoelig is.

Misplaatste grap of echte terreurdreiging ?

Ik vind persoonlijk, dat indymedia.be een correcte beslissing genomen heeft.
Het bewijst dat de redaktie van indymedia.be haar taak ernstig neemt.

Luc Schrijvers

reactie

Ik ben alleszins benieuwd wat anderen daar van denken zodat we daar in de toekomst een procedure kunnen over hebben.

de duidelijke keuze van de media-participant

Indymedia.be kon met de beschikbare informatie niet oordelen of de desbetreffende dreigboodschap een hoax of een echte dreiging inhoudt. In zo'n geval vind ik het beter om dit aan de autoriteit van de politiediensten toe te vertrouwen. Indymedia.be heeft goed gehandeld.

Als het irc-collectief er andere methoden op nahoudt, dan is dat misschien omdat zij vaak betrokken zijn bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik vind dat je hierin een duidelijke keuze moet maken: ofwel ben je berichtgever en houd je je ver af van alles wat ruikt naar illegaliteit, ofwel ben je een directe activist, maar dan laat je de berichtgeving aan journalisten of burgerjournalisten over.

Besluit Indymedia Belgie, Vermeende dreiging/Motieven makers

Geachte Redactie en lezers van Indymedia-Belgie,

Kort samengevat:

In het kort gezegd ben ik van mening, dat de Redactie van Indymedia Belgie er goed aan gedaan heeft, deze DVD aan de politie te overhandigen

Duidelijk wordt mi niet, of het een hoax of een serieuze aankondiging betreft [ik hel over naar het laatste], maar gezien het mogelijke risico voor de Belgische burger EN het feit, dat de DVD anoniem is en niemand wordt ''aangegeven'', acht ik het een verstandig besluit

Ik onderschrijf geheel de kirtiek van de echte of vermeende ''makers'' van de DVD op de Amerikaans-Europese [alsmede] Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan, maar iedere aanval op burgers is strijdig met het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en als zodanig inhumaan

Zie onderstaande, uitgebreidere reactie:

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Belgie,

Ik heb kennisgenomen van het aan de Nederlandse Omroep NCRV [via programma Netwerk], de Belgische Omroepen en Indymedia Belgie door onbekenden toegezonden DVD filmpje, waarop, al dan niet in ernst, wordt gedreigd met een terreuraanslag in Belgie, wanneer er geen sprake zou zijn van terugtrekking van de Belgische troepen uit Afghanistan

Directe aanleiding volgt de deelname van Belgische F-16 aan gevechtshandelingen tegen het Taliban-verzet tegen de door de VS en Groot Brittannie geleide bezettingsmacht in Afghanistan

Uiteraard beschik ik niet over voldoende technische kennis [bovendien is een en ander pas vast te stellen na een uitgebreid onderzoek met technische apparatuur], om te kunnen beoordelen, of het hier een misplaatste grap betreft, een hoax of dat er sprake is van een serieuze aankondiging

SERIEUS OF HOAX:

Met de Redactie van Indymedia Belgie en het OCAD ben ik van mening, dat een en ander waarschijnlijk niet al te au serieux te nemen is, aangezien ik het onwaarschijnlijk acht, dat mensen of groeperingen, die een aanslag willen plegen, dit van te voren zouden aankondigen'

Toegegeven, er wordt nog slechts mee gedreigd en als voorwaarde voor niet plaatsvinden wordt gesteld, dat ''de Belgische bevolking'' de regering zou moeten overhalen, de Belgische troepen terug te trekken uit Afghanistan

In de praktijk echter zouden would be aanslagplegers weten, dat een dergelijke pressiemethode op korte termijn geen resultaten voor een andere politiek oplevert en dat regeringen zich doorgaans niet op een dergelijke wijze onder druk laten zetten om af te wijken van het eenmaal gekozen pad, dat immers direct samenhangt met geo-politieke, economische en hegemonistische belangen

Verder lijkt de uitgesproken tekst, die ik zojuist heb bekeken, op een, die is gecopieerd van andere ''videoaankongigingen' van dergelijke signatuur

BESLUIT TOT OVERHANDIGING AAN DE POLITIE:

Verder ben ik van mening, dat Indymedia Belgie er goed aan gedaan heeft, deze DVD aan de politie te overhandigen

Volgens zeggen van de redactie is deze immers geheel anoniem [zodat niemand eventueel is ''aangegeven''] en naar mijn mening moet het belang van een dergelijke DVD, ook al schijnt deze niet serieus te zijn, niet worden onderschat

TERRORISTISCHE AANSLAGEN

REACTIE OP HET KWAAD:

Hoewel er door politici, alsmede de mainstream media vaak de indruk wordt gewekt, dat echte of vermeende ''terroristen'' geen rationele motiieven zouden hebben of zouden worden gedreven door blinde ''haat' is het evident, dat hierbij geen sprake is van een serieuze politieke analyse

Iedere terroristische aanslag, door welke groepering ook gepleegd, wortelt in een door de Overheid gevoerde politieke koers, die te herleiden is naar hetzij historisch gepleegd onrecht, hetzij een huidige politieke situatie

In dit geval is deze DVD een directe verwijzing naar het door de voornamelijk Westerse landen gesteunde politiek-militraire optreden in Irak en Afghanistan, waarbij door het gebruik van anti-personele wapens sprake is van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen

Bovendien is er zowel in Afghanistan als Irak sprake van een Brits-Amerikaanse bezettingssituatie, waaraan o.a. zowel Nederland als Belgie deelnemen

Nederlandse troepen hebben zich naast die bezettingssteun reeds schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen [1]

Hiertegen is uiteraard iedere groepering gerechtigd zich te verzetten, maar dan tegen het leger van de betreffende bezettende machten

HET ONACCEPTABELE KARAKTER VAN TERRORISTISCHE AANSLAGEN:

Hoe begrijpelijk ook deterechte frustratie en boosheid over het optreden van de Westerse troepen enerzijds en de Belgische participatie anderszijds, iedere militaire aanval op burgers is niet alleen verboden volgens de regels van het Oorlogsrecht, maar daarenboven inhumaan

Daarom keur ik dergelijke terroristische aanvallen ten zeerste af

Aangezien uit de DVD niet duidelijk is geworden, of het om een grap gaat of een vermeende aankondiging voor een aanslag ben ik van mening, dat Indymedia Belgie terecht haar verantwoordelijkheid heeft genomen, deze DVD aan de politie te overhandigen

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

[1]

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

Re: de duidelijke keuze van de media-participant

Persoonlijk ben ik het hiermee oneens. Zou deze stelling standhouden zou Indymedia niet eens bestaan.

Hiermee worden we weer geconfronteerd met de defintie van vrije meningsuiting. We kiezen ervoor pure berichtgevers, pure activisten of berichtgevende activisten te worden.

Er zijn geen extremiteiten of keuzes tussen wit of zwart, alleen maar identiteiten en doelstellingen.

dreigvideo / vrije meningsuiting

Beste Habib,

Indentiteiten en doelstellingen prima. De keuze die je voor een activiteit best maakt of je deelnemer of verslaggever wil zijn, is geenzins een beperking van de vrije meningsuiting.

Je kan zowel burgerjournalist én activist zijn. Je kan opiniestukken schrijven of wantoestanden aan de kaak stellen door er foto's en video's van te publiceren. Maar je kan volgens mij moeilijk tegelijk deelnemen acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en er achteraf zelf objectieve verslaggeving over maken.

Ik kan nog aannemen dat iemand hierover een andere mening heeft. Die discussie kan misschien ten gepaste tijde gevoerd worden. Daarvoor de site en het werk van Indymedia.be afkraken als 'onecht' of 'laf' vind ik nogal ver gaan.

De reactie die is weggehaald had het over de principes en het standpunt van het 'internationale imc'. Ik vraag me af waar en door wie de mening van het 'imc-netwerk' is vastgelegd. Als u mij daarop kan antwoorden, graag. Maar dan liefst in een andere draad op deze site of per mail.

Maar wat heeft dat verder met een vermeende dreigvideo te maken? Als zoiets in een andere context bij u of op uw werk in de brievenbus zou vallen, zou u dan aarzelen om dit aan de bevoegde politiediensten te melden?

@ Jo

Blijkbaar lag je nog in de wieg toen Indymedia is onstaan want:

Indymedia is opgericht door media-actvisten die berichtten over hun eigen acties omdat corporate-media altijd de feiten verdraaid dus wat jij schrijft druist in tegen alle Indymedia principes, als iemand deelneemt aan een actie kan die volgens jou zijn verhaal niet kwijt op Indymedia omdat het niet objectief is?!!!

Hoezo dit kan niet? IM wist

Hoezo dit kan niet? IM wist niet dat de dvd ook naar andere media gestuurd was. Ook al lijkt dit duidelijk een hoax (wat de politie ook onmiddellijk vermoedde), dit niet aangeven gewoon uit puberale haat tegenover de politie zou ronduit misdadig zijn. IM heeft dan ook volledig correct gehandeld en valt helemaal niets te verwijten. U daarintegen, Fototrekste, zou zich moeten schamen!

onafhankelijk blijven in tijden van onduidelijkheid

Ik vind echt dat deze discussie elders een betere plaats verdient. Uiteindelijk moet elke burgerjournalist dit voor zichzelf uitmaken.

Als de Indymedia-principes inhouden dat men een dreigvideo, waarvan de herkomt op z'n minst gezegd vaag is, niet aan de politie mag overhandigen omdat we zogezegd 'in geen geval' met autoriteiten samenwerken, dan vind ik dat persoonlijk op zijn zachtst gezegd naïef.

In deze moet u zich eens afvragen of u als burgerjournalist uzelf en anderen in gevaar wil brengen omwille van dit vage principe. Of u kan, zoals vele anderen, kiezen voor duidelijke principes die via democratische weg hun stem laten horen en werken aan verandering.

En dat betekent dan ook: indien nodig de politie en andere diensten hun werk laten doen.

@Jo

Jo, je schreef:

"Maar je kan volgens mij moeilijk tegelijk deelnemen acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en er achteraf zelf objectieve verslaggeving over maken."

en ik reageerde daarop...

praktijk

De praktijk is dat heel veel mensen hier posten die meededen aan een betoging of actie.

Bij de perskaart hebben we sinds jaar en dag (ik geloof al sinds 2000 of 2001) de regel dat mensen die hun perskaart bij hebben niet betrokken mogen zijn bij een illegale actie. Maar natuurlijk kunnen deelnemers van directe acties achteraf wel hier hun verhaal kwijt.

Maar mag ik er op wijzen dat ik toch een levensgroot verschil zie tussen directe actie en een metro opblazen. Sommigen lijken dat onderscheid hier plotseling niet meer te maken.

@ Paul

Je kan als deelnemer altijd niet-objectieve verslaggeving maken, maar dan breng je verslag uit als deelnemer, niet als waarnemer. Anderzijds kan het verslag van een waarnemer ook heel waardevol zijn en toch niet afstandelijk.

Dit is, hoe dan ook, een bredere discussie dan een reactie op een vermeende 'dreig-video'. Op het feit dat werknemers van Indymedia.be de bewuste video naar de politiediensten brachten, kan je de volledige werking van hun kantoor en hun medewerkers niet beoordelen.

Door het dvd-tje aan de

Door het dvd-tje aan de politie te geven is geen enkele bron in gevaar gebracht. Ik zie dat niet als een vorm van samenwerking maar een verstandige reaktie. Stel je maar eens voor dat de boodschap wél ernstig was en er een bomaanslag zou zijn geweest: rechts zou dan een prachtexcuus gehad hebben om heel indymedia lam te leggen. Je moet inderdaad haar op je tanden hebben, als het nodig is.

SPRUITJESLUCHT OP REDACTIE "INDYMEDIA.BE".

De redactie van Indymedia.be beging hier niet alleen een journalistieke blunder van formaat,maar toont ook een bourgeois mentaliteit die volkomen in tegenspraak is met wat een vrije nieuwssite of tijdschrift moeten zijn. Deze redactie gaat onderdanig plat liggen nog voor het eerste schot gelost is. Inderdaad, dat is bourgeois, "burger-journalistiek" waarvan ik me als medewerker van Indymedia.be niet duidelijk genoeg kan distantieren. Hier-heb-ik-niets-mee-te-maken. Het begrip "burger-journalistiek" is vervuild. "Gazet van Antwerpen" zoekt trouwens "burger-journalisten" voor het plaatselijke werk. Ik ben geen "burger", maar "vrij !". Ik heb zelfs geen Indymedia.be kaart en mis ze niet.

MET DE FLIKKEN PRATEN ? NOT DONE !

Indymedia.be kreeg dus zowat als eerste die boodschap binnen. Een simpele eerstejaarsstudent journalistiek zou gezien hebben dat dit hoe dan ook nieuws was ! Dat niet publiceren, als exclusiviteit zelfs, is meer dan een stommiteit. Er had informatieve en relativerende commentaar kunnen bijstaan. Wat voor mentaliteit heerst op de redactie van Indymedia.be ? De "verklaringen" voor deze historische blunder zijn praatjes voor de vaak.

"Fototrekster" heeft gelijk. Sinds wanneer loopt Indymedia.be met hangende pootjes naar de politie met zoiets ? In wiens naam ? Kregen jullie een koffietje en schouderklopjes ? Werd er een "vindersloon" beloofd ? Ik sta met bio en andere informatie op een illegale "zwarte lijst" van de flikken, die door een inspecteur van de Federale Politie begin mei 2005 "gelekt" werd naar de media. Titel van die lijst: "Extremistische en Terroristische Groeperingen in Antwerpen". Hij is nog te vinden op de site van "Kif Kif".

Voor de wat bangere lezer; ik heb een blanco strafregister. Mijn dossier bij de Staatsveiligheid is niet te tillen. Geschaduwd, met video camera gevolgd, telefoontaps, knipsels met honderden, verslagen van toespraken, copy's van visa naar "verdachte" landen, gezondheidstoestand,... Men weet daar beter met wie ik neukte dan ik het mezelf herinner. Ik heb ook mijn "bronnen". Voor de redactie van Indymedia.be; ik wantrouw jullie. Met de flikken praten is "not done".

Inplaats van informatie in te winnen bij medewerkers aan deze site die ervaring hebben in contacten met àlle "veiligheidsdiensten" - een leven lang - raadpleegde Christophe "advocaten en specialisten" ! Ben je er zeker van, Christophe, dat die niet voor de veiligheidsdiensten werken en niet spoorslags met jouw info naar de politie liepen ? Mijn naam kennen ze daar in ieder geval. Ze hoeven maar op de site van Binnenlandse Zaken te klikken. Wanneer ik op de Antwerpse Burgerlijke Stand iets te regelen heb, slaan de ambtenaartjes van dienst tilt. De "extremist - terrorist" ! Het staat op " Binnenlandse Zaken !"

MORALISEREND BRAAKSEL.

De strafste in dit verhaal is Jo. Hij meent "dat je hier in een duidelijke keuze moet maken: ofwel ben je berichtgever en houd je je ver van alles wat ruikt naar illegaliteit, ofwel ben je een directe activist, maar dan laat je de berichtgeving aan journalisten of burgerjournalisten over". Het was de moeite dit moraliserend braaksel nog even volledig te citeren.

Naast het misschien nog zinnig debat over de journalist - militant, de journalist - activist, de échte journalist met een perskaart die de clown is van zijn/haar financiële broodheren, gaat het om iets waar mijnheer Jo zijn poten heeft af te houden; vrije meningsuiting, persvrijheid. Een recht van iederéén. Van het aantasten van dat recht heb jij je vér af te houden, Jo. Ik ben mijn hele leven betrokken bij illegale activiteiten, man. In een maatschappij, een staat, die per definitie illegaal is. Jij gaat me hier geen lesjes geven. Jij gaat hier niet uitmaken wie wat schrijft en waar hij/zij publiceert. Jij ruikt naar censuur. Deze site deedt door met die video naar de flikken te hollen, gewillig aan zelfcensuur. Mocht je al met De Crem op de sofa ?

MIJN "RAAD" IS DE "STRAAT".

Christophe ging blijten bij de..."Raad van Journalistiek". Die gaf hem gelijk. Dat zal wel. Het is die Raad + de Persbond die de meisjes/jongens van de "reguliere" media in het gareel houdt en hun bekrompen belangen verdedigt. Zelfs toen ik zelf zo'n échte kaart had, kon die "Bond" en "Raad" voor mij de pot op. En bij dat fijn gezelschap gaat de redactie van Indymedia.be ten rade... Mijn "Raad" is de "Straat". Ik maak een onderscheid tussen mijn in vrijheid geschreven artikels en mijn absoluut niet vijandige contacten met veel journalisten van de "reguliere" media. Maar, ieder zijn ding.

Een vraag waarop ik graag een duidelijk antwoord krijg. Gaat Indymedia.be als zogenaamd vrije site zich aansluiten bij de regeltjes van die "Raad van Journalistiek" ? Of is dat al gebeurd, achter de rug van de medewerkers om ? Als iemand die een beetje ervaring opdeedt in het journalistieke clubje met haar "ons-kent-ons" sfeertje aan de toog van de recepties, niet zo'n paranoïde gedachte als je wellicht meent. Ik wens me niet te houden aan de normen en waarden van die "Raad". Wie, zoals de hoer "Hot Marijke" zopas beweerde, mij een proces wegens laster en eerroof wil aansmeren, gaat ze maar naar de rechtbank.

"VERBRANDT JE POTEN ..."

Binnenkort organiseert Indymedia.be een "Algemene Ledenvergadering" in Brussel. Ik ga er heen, maar met tegenzin. Met de story rond deze "terreurboodschap" en de spruitjeslucht die vandaag van uit deze site opstijgt, stel ik me de vraag of er niet beter gewerkt wordt aan een nieuwe site, die werkelijk vrij is. Of een bestaande site versterken.

Indymedia.be werd zelf "middenveld", verkocht, met de nadruk op "midden", het "midden van de weg", waarvoor Wannes Van de Velde zo waarschuwde: "Verbrandt je poten er niet aan...". Dat op Indymedia.be veranderen, verbeteren zal een hele job zijn. Is het de moeite ?

PIETER DE CREM, DE TERRORIST.

Tenslotte. Het zijn niet de Taliban, de verzetstrijders in Irak, in Palestina het gewapend verzet tegen de Israëlisch- Zionistische moordenaars, de vele guerillabewegingen over de gehele wereld die "de terroristen" zijn. Ik steun die bewegingen. De werkelijke terroristen, dat zijn ondermeer de Belgische regering die onder aanvoering van Pietertje De Crem uit het landelijke Aalter, in een terroristische coalitie onder leiding van de USA, in Afghanistan moordaanslagen uitvoert en terreur zaait. Kinderen, vrouwen, ouderen, mannen neermaaien.

Die verzetstrijders schrijven ook, publiceren ook, zijn strijder én journalist. Met hen ben ik solidair, niet met een Jo en C°. Taal is een wapen, woorden zijn kogels. Ook in België en dit Beiëren aan de Noordzee. Wie ons die wapens wil afnemen is een collaborateur met de imperialistische agressie en de CIA die onafhankelijke, vrije journalisten doodt.

LAF !

Moest de redactie van Indymedia.be inplaats van haar tijd te verspillen door naar de flikken te lopen, dit bij die video boodschap verhelderd hebben, dan had ze niet nu het etiket opgekleefd gekregen dat ze verdient; "burger" journalistiek en laf !

http://luisinpels.wordpress.com

Toch niet gerust...

Zelfs al is het een hoax (voor de neerlandici: een poets?), dan nog is het er een van een groepje duidelijk gestoorde individuen. Misschien is dit geen boodschap van een groot terreurnetwerk, maar echt geruststellend zou ik deze onheilsdreiging ook niet noemen.

Niet dat ik elke dag voorbij Kleine Brogel passeer of voorbij de Brussel Noord ofzo, maar anders zou ik toch ni volledig gerust zijn.

Bedreiging: Hoax of echt

Aan de beschreven kant van de schiijf staat nummers. Dit zijn productienummers, deze zijn gerelateerd aan de fabriek en daarmede het land waar ze geproduceerd zijn. En aan welk land deze producten zijn geleverd.

Valse profeten

Het gaat hier duidelijk om racisten, racisten die de haat tegen moslims onder de bevolking moeten aanwakkeren.
De vraag is nu, welke racisten ? Het zijn in ieder geval racisten met een politiek actieve vleugel, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou ik hier al gauw gokken op de mannen van het VB. Is het nog niemand opgevallen dat enkel nederlandstalige redacties deze CD kregen. Het zijn dus de nederlandstalige Belgen die in de eerste (en enige?) plaats moeten ge(her)radicaliseerd worden.
Het verlies aan electoraat wil men blijkbaar op die wijze terug naar de extreem rechtse stal lokken. Het zou me niet verbazen dat onder de arafathoofddoeken drie skin-heads verborgen zouden zitten. De middelste persoon heeft op zijn rechter hand vermoedelijk ook tatoeages staan die hem onmiddelijk zou kunnen identificeren als gespuis uit de regionen van Bloed en Bodem Vlaanderen. Daarom wellicht dat zijn hand is omzwachtelt met tape.

F-16's zetten kwaad bloed

Los van het feit of de makers van dit filmpje wel of niet in staat zijn om hun woorden in daden om te zetten, vrees ik dat België momenteel een imagowissel ondergaat.

Nog maar een paar jaar geleden kregen we schouderklopjes, omdat we niet blindelings meegingen in de oorlogen van Washington. Okay, we werkten wel een beetje mee, maar we sputterden ook luidop tegen. Vanuit de VS kregen we verwijten, maar vanuit andere hoeken werden we bewonderd en geprezen.

Met de F-16’s verandert België het geweer definitief van schouder. Voortaan kiezen we partij voor de VS, in woorden en in daden. We gaan voluit mee in de ‘War on Terror’. Dit is misschien iets te simplistisch uitgedrukt, maar ik kan mij wel inbeelden dat het zo aangevoeld wordt.

Gewezen NAVO-baas Willy Claeys zei onlangs in De Morgen en op de VRT dat het optreden van Defensieminister De Crem het risico op aanslagen in Brussel verhoogt. Afghanistanexpert Kees Rietveld draait die beredenering om: volgens hem bleef Brussel van terreuraanslagen gespaard in de periode van de aanslagen op Madrid en Londen, omdat België toen een neutrale houding aannam.

Ik wacht nog steeds op goede argumenten om Belgische F-16’s (Lees: bombardementen met mogelijke collateral damage (Lees: mogelijke Afghaanse burgerslachtoffers)) in Afghanistan te rechtvaardigen. Dat we een goede bondgenoot moeten zijn binnen de NAVO, sorry mijnheer De Crem, is een te zwak argument.

van hoax gesproken

Naar de politie lopen, die zogezegd je vriend is??? Da's pas een hoax, maar dan wel een misplaatste. Hun taak is immers hezt uitbuitingssysteem mee in stand houden, mee jagen op een ingebeelde "Arabische" vijand en de mensen die er anders over denken minstens neutraliseren.
Koen weet duidelijk waarover hij spreekt, en spreek ook wijze, onafhankelijk, linkse woorden.

"GUERILLA JOURNALISTIEK".

Na de reacties hier tot nog toe gelezen te hebben, verander ik geen comma aan mijn standpunt. De spruitjeslucht walmt vandaag van deze site. Alle gezeur van Jo en Christophe over "wie weet" en "wat dan" en "onze verantwoordelijkheid" is mistspuiterij van de redactie.

"ENKEL DVD'TJE AFGELEVERD..."

1 - Donderdag kreeg Indymedia.be die video met de post aan. De redactie was journalistiek zo lomp om niet te begrijpen dat dit hoe dan ook nieuws was. De reguliere TV zenders kregen deze primeur dagen later en begrepen ogenblikkelijk de waarde er van. Brachten die dvd op het scherm. Toen zaten ze bij Indymedia.be, in volle glorie over hun "verantwoordelijke daad", nog te slapen. Toen hadden dankzij Indymedia.be de veiligheidsdiensten dat materiaal al lang in handen. Christophe blijft zich als een braaf hondje gedragen: "We hebben enkel een anoniem dvd'tje afgeleverd bij de politie...".

Hier gaat het niet in de eerste plaats om ! Jullie MOESTEN die dvd dàdelijk MET COMMENTAAR op de site gezet hebben, als éérste. Mogelijke hoax of niet. Ook als hoax was dat journalistiek verantwoord geweest. Christophe verklaard zichzelf als journalist onbekwaam door de oplossing van het raadsel gezagsgetrouw "...aan de autoriteit van de politiediensten toe te vertrouwen...". Alleen al de mentaliteit die uit deze zin spreekt, is om van te kotsen.

FLIKKEN PER DEFINITIE VERDACHT.

In mijn vorige reactie maak ik duidelijk hoe ik denk over die "autoriteit" waar deze redactie met een hondstrouwe blik naar uitkijkt. Dit is wat het is, meespelen met de flikken en er nadien moraliserend over zwammen. Een journalist heeft geen goedkeuring van de flikken af te wachten. Een vrije journalist heeft die flikken per definitie te wantrouwen. Dacht je dat die gasten nu dankbaar op "den bureau" naar Indymedia.be zitten te gluren ? In soft porno blaadjes wél. Al moeten ze die met hun klein loontje pikken uit een dagbladhandel, zoals vorige week gebeurde.

2 - Jo blijft arrogant zijn censurerend toontje aanslaan. Een actievoerder kàn geen journalist zijn. Het wordt echt te dol. Sommige lezers zullen vinden dat deze "gedachtenwisseling" wat "beleefder" kon. "Respectvoller". Sorry, maar waar het hier over gaat is essentieel. Raakt de kern van een vrije site. Alle redenen dus om zonder franjes te zeggen waar op het staat. Een actievoerder, zeker geen "illegale" meent Jo,zou niet "objectief" genoeg zijn als "verslaggever". Ik en vele militanten - journalisten zijn godverdomme niet "objectief". Niet "neutraal". Ik ben daar trots op en hoop dat andere medewerkers aan deze site zich niet door een Jo in de doeken laten doen.

"TEN GEPASTE TIJDE" ?

Leve de subjectiviteit, de kwaadheid, de betrokkenheid van op de eerste lijn. Met een proper woord; we zijn geëngageerd. Dat was Spinoza, dat was Emile Zola al, dat was Lenin, dat waren de journalisten van Volksgazet en van De Rode Vaan, waarin ik als militant-journalist publiceerde, mét perskaart, god betert. Ik wantrouw de zeikerds die pleiten voor objectiviteit en neutraliteit. Zéker als ze in de reguliere - = kapitaalkrachtige - media hun standjes maken op bevel van de baas, zoals in "De Morgen" van een Van Thillo en C°. Zeker wanneer die praat van een "Raad van Journalistiek" komt, waarmee ik niets te maken wil hebben.

Mijnheer Jo gaat aan het regisseren, nu het iets te lastig wordt. Hij gaat manipuleren. Hij gaat "opvoeden". Dit debat moet, meent dit baasje, "ten gepaste tijde" gevoerd worden. Ga jij dat bepalen op een "open site" ? Het is naar aanleiding van het niet publiceren van die dvd, van de laffe en domme houding van de redactie, dat véél naar boven komt. Is dit soms jullie geregisseerde privé site ? Trouwens, waarom niet in één ruk pleiten voor een "neutrale" wetenschap, filosofie, kunst, cultuur, geneeskunde, pedagogie,... In naam van de "objectiviteit" die gelijk staat aan de heersende normen en waarden. Anders gezegd, een Jo is conservatief, reactionair met zijn standpunt.

3 - In dit nog steeds achterlijke Vlaanderen houdt men van windstilte. Ook langs de progressieve en linkse kant. Of wie zich van op de sofa zo noemt. Wie nog maar de grens naar "de Hollanders" oversteekt, kan ervaren wat discussie, polemiek, conflict, klare en duidelijke taal werkelijk betekenen. Wil Indymedia.be de weg op van "de middenweg", doe zo voort, maar zonder mij. En, naar hoop ik, zonder een pak anderen. Wil deze site écht een vrij, rebels geluid de wereld insturen, doe dan dat jasje van "burgerjournalistiek" uit voor het gevechtsuniform van de guerilla journalistiek.

OPWARMERTJE...

En, Michaël, zelfs al passeer je niet "elke dag voorbij Kleine Brogel of voorbij Brussel Noord of zo", gerust zou je er toch maar beter niet op zijn. Zoek eens op Indymedia.be wat er zoal op Kleine Brogel verborgen zit. En wat er via de Belgische spoorwegen vanuit de Antwerpse haven naar Afghanistan en Irak vervoerd wordt. Dat is niet het werk van de Taliban. In het licht van wat met deze tuigen ver van mijn en jouw bed aangericht wordt, is zo'n dvd'tje slechts een opwarmertje voor de heren/dames die dagelijks naar hun veilige werkplek in Brussel pendelen. Zich van niets bewust, in niets geïnteresseerd, in hun "Boekske" en de avonturen van de hoer "Hot Marijke" verdiept. Kortom, deze burgers boven alle verdenking die de redactie van Indymedia.be, zich bewust van haar zware "verantwoordelijkheid" en die van de veiligheidsdiensten, de beelden op een iets of wat shokkerend dvd'tje wou besparen.

Wanneer op Kleine Brogel of op zo'n wapentransport over de Belgische spoorwegen iets de lucht in vliegt, zal ik niet rouwig zijn. Wie dan een schuldige zoekt, kent mijn antwoord.

http://luisinpels.wordpress.com

@Koen

Op zich vind het geen probleem dat er discussie over is het feit dat we DVD aan de politie gaven. Maar het is dan ook goed om het verloop correct te schetsen.

Nog eens alles op rijtje:
# We kregen de film donderdag, verschoten en kregen de slappe lag tegelijkertijd.
# We besluiten niet te publiceren om de reden hierboven genoemd. Wij maken geen media om de scoops... dat is pas een zeer slecht argument.
# Maandag *voor* we wisten dat ook anderen hem hadden gekregen geven we hem aan de politie. We besluiten hem te gaan geven omdat we geen politie in onze lokalen willen.
We besluiten vooral hem te gaan geven om onszelf te beschermen. We willen immers niet dat dergelijke DVD zou leiden tot een inval van de politie, in beslagname,... vervolging.
# Dinsdag valt onze frang dat we er misschien wat ligt zijn overgegaan en bellen we een paar advocaten om te vragen wat we best hadden gedaan en in het vervolg best doen. Die zeggen ons dat we correct hebben gehandelt maar zeggen ook dat we hen in de toekomst beter contacteren voor we actie ondernemen. (en heus Koen we bellen niet de eerste de beste advocaat dat zou je van ons mogen verwachten)

Maar het is een lesje. In de toekomst kunnen we dus best eerst te rade gade bij die advocaten (de ploeg rond Jan Fermond bijvoorbeeld), bij een ervaren media-actvist.

Dat over de discussie over die bewuste DVD.

Voor de rest ben ik het dan weer eens met een aantal bedenkingen die gemaakt worden.
Wij zijn niet objectief, we moeten niet beweren dat we dat zijn: de mythe van de objectiviteit is grote leugen. Zij die het hardst schreeuwen objectief te zijn zijn diegen die je best het meest wantrouwt.
De keuze van de onderwerpen, de personen die aan het het woord laten, .... dat zijn allemaal zeer subjective keuzes.
Maar dat wil niet zeggen dat je moet gaan liegen of de waarheid verdraaien en het wil ook niet zeggen dat we propaganda moeten gaan maken.
Dat is gewoon niet nodig, de waarheid is al erg genoeg.
Het begrip "objectief" wordt volgens mij soms gewoon verkeerd ingevuld om aan te geven dat de informatie die men in een artikel, foto, video, ... verwerkt correct is en geen propaganda of leugens, ook al is het soms militant.

En dan de journalisten met hun deontologie

Ik ben niet zo voor gratuit schelden op de journalistenbond of de raad voor journalistiek.
Welke van voorschriften van de raad voor journalistiek wensen wij niet na te leven? Waarom niet en wat is er fout mee?

Ik heb veel bedenkingen bij de "gilde" mentaliteit van de journalistenbond en andere gelijkaardige organismen, dat lijkt me gewoon niet meer van deze tijd.
Ook al stel ik vast dat de journalistenbond dikwijls goed werk levert (bijvoorbeeld in de strijd voor bronnengeheim) toch zou het veel beter zijn als de vakbonden het opnamen voor de rechten van de journalisten en niet soort van "orde voor journalisten".
Ook het systeem toekennen van de perskaart en de regels daarrond zijn van een ander tijdperk, niet eens 19° eeuws maar middeleeuws want het werkt echt als een soort gilde.
Ik kan ook niet anders dan eerlijk toegeven dat tot nochtoe de journalistenbond vooral een bondgenoot was in veel kwesties: recht op nieuwsgaring, ook voor media-activisten, bijvoorbeeld.

En een kleine bedenking. De mannen in video dreigen niet om kleine brogel of een miliar transport aan te vallen. Ze dreigden om net als de Amerikanen in Dresden, Hiroshima, Vietnam, Bagdad, ... deden alle inwoners van een land te viseren. Het is geen detail.

We komen er wellicht nog op terug.

Re: dreigvideo / vrije meningsuiting

Hey Jo,

Met alle respect maar wanneer ik het heb over vrije meningsuiting heb ik het allicht over VRIJE MENINGSUITING. ;)

Volgens jou kan men moeilijk tegelijkertijd deelnemen aan acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en er achteraf zelf objectieve verslaggeving over maken. Onterecht vind ik. Dit zou van de niet-deelnemende persoon een objectieve waarnemer maken (wat natuurlijk niet noodzakelijk het geval is) en van de activist een beperkte of begrensde waarnemer maken (wat ook niet noodzakelijk het geval is).

De vraag vanuit Indymedia.be om geen perskaart mee te nemen wanneer men actief wil deelnemen aan een betoging of actie zou er één moeten zijn die zich vooral inschrijft in de praktijk en die niets te maken heeft met een al dan niet "objectieve verslaggeving" aangezien dit soort verslaggeving ook subjectieve kenmerken vertoont. Maw is een "objectieve verslaggeving" alleen maar mogelijk in de mainstream media (sarcastisch bedoeld ;)

Wat de verwijderde post betreft:
Persoonlijk ben ik van mening dat een geposte reactie (door wie dan ook) die misschien harde taal hanteert maar zonder scheldwoorden en andere destructieve nonsens (binnen het wettelijk kader) zijn opinie uit, zijn plaats verdient op de site. Hierbij zou eenieder het recht moeten hebben om op deze post een antwoord te formuleren of deze gewoonweg te negeren.

Dit gaat voor mij dus ook niet over het 'internationale imc', wat deze ook vertegenwoordigt. Wanneer je me dan vraagt of ik weet waar en door wie de mening van het 'imc-netwerk' is vastgelegd, stel ik me vragen over je motivatie. Wat geeft je de indruk dat ik dit netwerk ken en op de hoogte zou zijn of, zou ik deze kennen, deze info zou verspeiden al was het "in een andere draad op deze site of per mail" zoals je zegt? Heb je eventjes stilgestaan bij deze directe vraag die je mij richt?

Wat de DVD betreft. De reacties van Fototrekster & Koen Calliauw zijn doorspekt met passie en ik kan (inhoudelijk) begrijpen waarom. Ook heb ik in de reacties van stafmedewerkers kunnen lezen dat Indymedia.be in eerste instantie misschien wat ondoordacht heeft gereageerd en dat er in de toekomst, na debat, een procedure opgesteld kan worden (wat ik als een stap in de goede richting ervaar).

De topic werd vanaf de eerste reactie op dit artikel open verklaard. Laten we ze de mond niet snoeren met een teveel aan "objectiviteit" en je vraag ivm wat ik (als individu en niet als homogene groep) gedaan zou hebben zou deze DVD in mijn postbus terechtgekomen zijn.

mijn voorlopige conclusies

Ik vond de discussie tot nu toe heel interessant. Dank daarvoor :-)

Wat ik tot nu toe leerde:
- als dit nog eens gebeurt, moeten we snel een voldoende aantal mensen raadplegen die daar iets van kennen zodat we een beslissing kunnen nemen die iets meer weegt

- nadenken ook hoe we daar misschien toch iets journalistiek mee kunnen aanvangen. Plaatsen met voldoende duiding + expliciete vermelding dat wij denken dat het een hoax is? Open voor discussie.

- hoe betrek je bij dergelijke incidenten zoveel mogelijk medewerkers van Indymedia.be en niet alleen een beperkte kring van mensen die toevallig aanwezig zijn op de redactie? Het zijn er een 120-tal. Dat is een democratische uitdaging.

- en dan de discussie die altijd tussen alle andere discussies rondwaart: hoe vermijd je dat Indymedia de weg opgaat van illustere maar treurige voormalige linkse voorbeelden als Libération en De Morgen?

En natuurlijk: weg met De Crem en haal die troepen uit Afghanistan.

"SPEED & PASSIE" !

Habib,

Woede is een goede raadgever. Ze maakt de lichaamseigen "speed" vrij die een activist - journalist nodig heeft. Jij noemt dat van "Fototrekster" en mijzelf, "passie". Een correcte omschrijving voor de houding van diegenen die geen "verslaggever" van goede nieuwsjes van uit het beleid willen zijn, maar de bijtende honden. Kwaaie honden bijten ook al eens naar het baasje. Wat mij betreft steken de fetichisten van perskaarten, ook die van Indymedia.be, deze waar ze thuishoren. In hun gat. Samen met de directieven van Persbonden en "Raden van Journalistiek".

KOELE MINNAAR...

Mijn vraagje even herhalen, Han, Christophe, Jo,... Sloot Indymedia.be zich aan bij de regeltjes van die "Raad" ? Achter de rug van de medewerkers om ? Toch graag een antwoord. In mijn naam heb je dat in ieder geval niet te flikken.

De story rond deze dvd en de grove reacties van de heren "stafmedewerkers" openden een stinkend potje. Ik zal er het mijne toe bijdragen dat het dekseltje er niet opnieuw opgeschroefd wordt. Door bijvoorbeeld op de vergaderingen van Indymedia.be in Antwerpen te eisen dat er over ernstige dingen gepraat wordt, inplaats van gezellig gekeuveld op het niveau van een uitstapje in het middelbaar onderwijs. Door op andere sites Indymedia.be te kakken te zetten. Ik ben een "koele minnaar", geen trouwe. Wanneer mijn vrienden dat daar niet zien zitten, wil ik gerust defintief het pand verlaten. Er is méér boeiends en zinvol op de wereld. Ook in de journalistiek, de polemiek, de columns.

Jo zal op de hoogte zijn van de voortdurende, historische strijd voor de totale, compromisloze vrije meningsuiting. Waar in journalisten, schrijvers, dichters, acteurs, muzikanten, beeldende kunstenaars het "colére" kregen en krijgen wanneer er ook maar één woord of beeld van hen met censuur of betutteling bedreigd wordt. Zo hoort het.

"PRODUCTIE NUMMERS" ?

Wat de "stafmedewerkers" met die dvd aanvingen en hun zwak geleuter na de feiten, is censuur, zelfcensuur, pro actieve censuur. Is hengelen naar schouderklopjes van een reactionaire maatschappij en haar "veiligheidsdiensten". Diensten die misschien zélf die dvd verspreidden en daarvoor extreem rechts inschakelden, zoals iemand zegt. Het is extra dégoutant dat hier een eerste reactie van Habib op onduidelijke gronden gecensureerd werd. Sommige knaapjes bij Indymedia.be menen zich alles te kunnen permiteren.

Een slapende redactie kwam niet uit zichzelf tot enig inzicht, postte laf deze dvd niet en voegde daar uiteraard ook geen verhelderende commentaar bij. Neen, ze spurtte naar de flikken... En dan heb ik nog een vraagje aan de zich zo verantwoordelijk voelenden van deze site. Een journalistiek vraagje, opnieuw.

"Jacques Nederland" zegt in een reactie dat op elke dvd "productienummers gerelateerd aan de fabriek en daarmede aan het land waar ze geproduceerd zijn", staan. En "aan welk land deze producten geleverd zijn". Nu weten we reeds dat de redactie van Indymedia.be besloot haar lot "...aan de autoriteit van de politiediensten toe te vertrouwen". Ik durf het amper te stellen, maar heeft die geweldige redactie er aan gedacht foto's te nemen van die dvd ? Gedétailleerde, scherpe beelden ? Iedere journalist met een beetje beroepseer zou dat gedaan hebben. De dvd niet posten was een historische blunder die in scholen voor journalistiek op het lessenrooster komt. Het niet fotograferen van deze dvd zou een extra blunder van formaat zijn.

SEMTEX.

Zou... Bestaan die foto's ? Moesten ze wel bestaan dan heeft Indymedia.be de sleutel in handen ter oplossing van het raadsel. Hoax of niet ? Wéér een primeur. Werd die dvd in Schellebelle gefabriceerd, dan weten we genoeg. Komt hij uit een fabriek in Dubai, dan weten we nog meer. Dàt te weten komen met die serienummers in de hand, kan toch niet zo'n probleem zijn voor de zelfverklaarde mediaspecialisten bij Indymedia.be. Antwoord graag.

Op de "autoriteit van de politiediensten" moeten we niet wachten. Die vertikt het zelfs informatie te geven aan de parlementaire controlediensten en wordt er door volksvertegenwoordigers van beschuldigd het onderzoek naar terreurdreigingen zo te manipuleren dat er financieel slechts één gelukkige uitkomt; zijzelf. Om zélf een bompakketje te gaan leggen,zijn ze daar dan niet vies van. Een goede vriendin van mij maakte mee dat haar door een geïnfiltreerde flik semtex werd aangeboden. Kwestie van het allemaal wat sneller te laten vooruit gaan...

"WIENS BROOD MEN EET, DIENS..."

Het is daar plezant, op de redactie van Indymedia.be. Ook Han meldde ons dat de hele redactie in een slappe lach viel bij het zien van die dvd. Die slappe lacht heeft de breins en de eenvoudigste journalistieke refelexen van de heren en dames "stafmedewerkers" danig aangetast. Wanneer ik van "Dag Allemaal" was, ik zou eens infiltreren in die redactie. Er zit stof in voor de "Boekskes".

Tussendoor nog een vraagje dat wellicht de "privacy" wat aantast. Er worden op Indymedia.be via een vzw lonen uitbetaald met overheidssubsidies. Welke voorwaarden staan daar tegenover ? Is er druk van uit die subsidierende overheid ? Rechtstreeks of onrechtstreeks ? "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt" is één van de betere Vlaamse spreekwoorden. Dàt een subsidierende overheid eisen stelt, waar voor haar geld vraagt, invloed uitoefent op de inhoud, verwacht dat het beleid gesteund wordt, weet iedereen in "de sector", het "middenveld", waar men Oxfam koffie slurpt. Die Oxfam koffie is niet zelden de limiet van hun engagement.

"STOEMELINGS..."

In alle bescheidenheid, ik ben een specialist terzake. Ondanks blijvende chantage, pogingen tot manipulatie, pogingen tot recuperatie en regelrechte omkoping weigerde ondermeer de twaalf jaar actieve zelforganisatie, het "Daklozen Aktie Komitee" (DAK) uit Antwerpen steeds om ook maar 1 euro loonsubsidies te aanvaarden, zich te laten opdringen. Straf hé ? Terwijl andere clubs kruipen om uit de ruif te mogen mee eten. De kleine werkingssubsidies die we ontvangen voor telkens één activiteit, gebruiken we om een politiek tégen het Antwerpse en Federale beleid te voeren.

Als ervaringsdeskundige over de gesubsidieerde "sector" kan ik bewijzen dat de meeste daar tewerkgestelden de trouwe slaafjes van het beleid zijn. Die mentaliteit en praktijk sluipt "stoemelings" overal binnen waar "Wiens brood men eet..." Ze zijn daarvoor in het onderwijs al klaargestoomd. Ook in de opleidingen journalistiek.

Sta me beleefd toe hier ook inzake Indymedia.be mijn twijfels te hebben. En zo onbeschoft te zijn te eisen dat heel die subsidie troep op deze site klaar en duidelijk uitgestald wordt. Van wie, voor wie, voor wat, hoeveel en van die dingen. Dat ik hier een sfeertje van "verdachtmaking" verspreidt, neem je er maar bij. Ik maakte te veel van dichtbij mee om nog in de goedheid van de overheid te geloven.

SLAP DOORSLAGJE.

Dit hele verhaal toont naast de journalistieke kleuter mentaliteit van de Indymedia.be redactie vooral aan dat wanneer het er op aankomt deze site een opgeblazen kikker is. Met een prachtige, kleurrijke vernieuwde website, dat wel. Genre "De Morgen". Ik heb geen behoefte aan een "alternatieve" site die een slap doorslagje van "De Morgen" is.Aan een oorspronkelijk zinvol, rebels initiatief dat gerecupereerd werd.

Deze mening is niet marginaal, maar hoort men in vele kringen. Er staan, heel praktisch, sites klaar om de oorspronkelijke rol van Indymedia.be over te nemen. Waar men in de eerste plaats de bestofte term "burgerjournalistiek" naar de vuilnisbak zal verwijzen. Die "burgerjournalistiek" heeft haar tijd gehad. Er is behoefte aan rebelse, werkelijk vrije, oneerbiedige én kwaliteitsvolle media. Aan "guerilla journalistiek".

Indymedia.be verspert de weg voor zo'n project. De uitbarsting van "burgerlijke gehoorzaamheid", zelfopgelegde censuur, pseudo "verantwoordelijkheid" en journalistiek onbenul van deze redactie naar aanleiding van die dvd, moet verhelderend zijn voor hen die nog in de Sint geloofden. Deze site is minstens aan een inhoudelijk "groot onderhoud" toe. De vraag is of die nog tijdig klaarkomt, vooraleer de hele motor in de soep draait.

Hoezeer ik indymedia ook

Hoezeer ik indymedia ook waardeer: het feit dat jullie als derde nieuwsredactie een dvd ontvingen maakt die dvd nog meer ongeloofwaardig.

Als het een aanklacht is tegen de 'sensatiezucht' van de media zou die claim terecht zijn. Maar een journalist KAN natuurlijk geen bron controleren als die bron zich gaat verstoppen.
Dus het instrument van de aanklacht is dan wel HEEL flauw gekozen.

Stel raad van wijzen

Stel raad van wijzen samen.
Christof zouden jullie in een volgend geval van twijfel ajb niet willen toegeven aan de spruitjes lucht waar ik me helaas ook aan stoor op deze site... en bv Koen om advies vragen?

Een staak tussen de wielen steken van de olichargie doe je niet door braaf mee te lopen. Doe je niet door te luisteren naar de adviezen van de raad van Journalisten of advokaten die misschien bewakers van het systeem zijn. Het zegt meer van jou, welke adviseurs je raadpleegt; degene waarvan je weet dat ze je standpunt zullen verdedigen...? dat is het spruitjesgehalte.. waar ik, en ik weet nog mensen, zich niet goed bij voelen op deze site.

De olichargie kreert haar eigen vijanden...de raad van journalisten doet daar dapper aan mee omdat ze dat ontkennen. Anders zijn ze hun boterham kwijt. De voorzitter van de raad van Journalisten komt bijna niet rond omdat hij als zelfstandige werkt. Wat denk je dat die kan schrijven om den brode? Die gaan raadplegen? Schat van een mens maar in de tang van het systeem. Ik ben blij dat dit hier ter sprake komt... en dat kan dus ook! Ik vind dat je fijn reageert.

Raadpleeg liever Koen, das ene door de wol geverfd die heel anders denkt als jij blijkbaar. dat zal helpen om een beter gemiddelde te krijgen zonder 120 mensen erbij te halen, wat soms niet gaat. Bljkbaar zit er dan al een beetje meer peper in de pot en vooral meer democratie. Koen vertegenwoordig al mensen zoals ik... ook niet helemaal.... We hebben het leger en de politie nodig.. voor ONZE zaak. Die weten ontzettend veel ook voor ONZE zaak. (het belgisch leger weet dat frankrijk het vliegtuig neer haalde in Burundi) Maar dat is een andere discussie...

De geheime diensten hebben ook last van de Stay Behinds die nog opereren binnen ons systeem en losse niet grijpbare Units van mensen zijn... (Dit is de conclusie van mensen die Gladio onderzochten en niet konden oplossen, doe dit dus niet af als onzin...)

Ik snap ook dat je deze film niet hebt gepubliceerd met de bedoeling om "geen olie op het anti islam vuur" te gooien.. dus goed bedoelt spruitjes gehalte....
Dat is voor een nieuws site erg kortzichtig..

We hebben met hoog verraad te maken Christof.
Besef je dat wel?

Blijkbaar had het publiceren ook het effect kunnen hebben dat de makers, mogelijk eerder blanke extreme denkers, eens in een kwaad daglicht komen. Het doet me aan Wilders denken.
Dat willen voorkomen is ook nobel .... maar naif.

Ik heb niemand horen zeggen hoe verwonderlijk het is dat deze video PERFECT in het vlaams ondertiteld is!

En ik denk dat je intuitie heel JUIST is geweest dat het een hoax is. en dat dat ook meespeelt.

Maar jullie zouden jezelf nog meer als instrument moeten kunnen opstellen en geen eigen mening hebben.
Dat is heel moeilijk weet ik...

Welke berichten komen van voor op de site? Wie dat beslist bepaald het imago van Inymedia be .....
Een puntensysteem zou democratischer zijn hebben jullie al gesuggereerd.
Nu zijn het die van het juiste spruitjes gehalte in mijn ogen..
Ik vind dat heeeeel jammer want dat betert niet de laatse tijd.

Het is nodig om radikaler te worden in standpunten, niet in het handelen. Geweld zitten ze op te wachten met tankwagens en mitrailleurs om evt lastpakken zwart te maken; Dus dat bedoel ik niet.

Slim radikaal .... Ik zou graag een krant uitgeven...
Kennis is macht.
Dit soort informatie vind ik hier veel te weinig terug en nooit van voren. Waarom is dat? Ik ervaar dat als censuur...
http://news.reopen911.info/
http://www.voltairenet.org

Ik kreeg vamorgen een DVD in mijn mail box zal ze sebiet posten.

Koen bedankt ! er zijn nog echte luizen in de pels...
Is er geen mogelijkheid via stemmen om van jou een hoofdredacteur te maken van indymedia?

Ik voel me op deze site ook niet op mijn plaats... en niet welkom. Heel het middenveld in Belgie is zo braaf en in een state of denial. Ze weten niet dat er drie torens instortten op 11 sept. Ah nog nooit van gehoord (mensen van Yabasta) ... en wat dat betekent... oorlog in afghanistan, liberticide wetten; Het gaat om de psychologische oorlogsvoering op heel de wereldbevolking.

Dat vader staat zo slecht is als free macon rotte vis
snappen mensen niet die van de Dop leven of met overheidsubsidies (oxfam) is het dat misschien? Wiens brood men eet.

Van mijn part trek je tienvoudige dop en werk daarmee aan bewustwording. Gebruik die Dop en ander geld van de staat voor iets nuttigs laat je er niet mee muilkorfen!

Volg de weg van je hart...
Ga je mee?

dit is perfect vlaams

de ondertiteling van deze film is Vlaams

In het Nederlands spreek je niet van "Verwittigen"
maar waarschuwen.

In het Nederlands gebruikt je bijna nooit MITS
en dat is hier gebruikt .
Deze tekst komt uit Belgie.

België staat er met dubbele puntjes.

Nooit geweten dat je dat zo schreef
Ik ben Nederlander.

?

http://www.bloggen.be/thomasdeflo/archief.php?ID=11

Het beeld doet me hier aan denken....

mislukte grap

eerst en vooral zijn het europeanen die dat clipje gemaakt hebben, kan me nie voorstellen dat een afganistaan zo'n witte (bleke) handen heeft, en als allah zo hard houd van geweld stel ik me wel de vraag bij de fuctie als god. kheb onze god nooit hore zeggen van plaats is eventjes een bommeke zodat er wa mense dood gaan, maar volgens mij heeft de islam geen 10 geboden want als ge daar naar leeft zou de wereld er heel anders uit zien,

en ja oorlog moet er zijn voor een economise stabilieteit!!

grts anno

re: samenwerking met de politie

Ik vind dit een foute reaktie.
Vrijheid van meningsuiting en maatschappijkritiek kan slechts ten volle floreren in een democratische rechtsstaat.
Elke burger die informatie krijgt die kan leiden tot het voorkomen van een terroristische aanval heeft de plicht dit te melden.

Commentaar op de dreig-dvd kwestie

Hoe zou een site als Ravage Digitaal gehandeld hebben in onderhavig geval? Dat is een lastige vraag. Weliswaar hebben we in het verleden herhaaldelijk de discussie gevoerd over wat te doen met ingezonden dreigbrieven, maar telkenmale kwamen we er niet uit. De dagelijkse praktijk is ook weerbarstiger dan een discussie gebaseerd op een denkbeeldige situatie.

lees het volledige commentaar:
http://www.ravagedigitaal.org/2008/toestand33/toestand.php

Re: "SPEED & PASSIE" !

Koen,

Dit moet ik even rechtzetten. Ik ben niet gecensureerd geweest op indymedia.be. Ik heb gereageerd op het weghalen van één reactie op het artikel (die dus niet van mij was). Ik heb me er vragen over gesteld. Waarom gebeurde dit? Dit is dan hopelijk een topic waar we zondag over kunnen dicussieren.

Jaja zitten wat gaten in

Als het bericht effectief echt zou zijn dan zou je het toch naar de Belgische media opzenden en niet enkel de Vlaamse?

Mij lijkt het dat dit gezonden is vanuit een groep die belangen heeft met Vlaanderen, meer dan België.

Het filmpje bestaat al langer op Internet, het is dan ook héél eenvoudig om daar Nederlandstalige ondertitels onder te zetten, voor de makers waarschijnlijk te moeilijk in het Frans.

Dat die F16's beter zouden ophoepelen uit Afghanistan, laten we daar akkoord mee gaan, het is ronduit schandalig hoe dit land lustig ten oorlog kan trekken in een uitzichtloos conflict zonder daar ook heel even bij stil te staan wat de Belg daarvan denkt. De meeste Belgen beseften pas dat wij F16's stuurden het moment dat ze het op het journaal van 13u zagen, en mensen zullen pas snappen dat België in een echte oorlog zit als onze eerste soldaat in een lijkkist naar huis komt.
Dan zullen er voldoende mensen vreemd opkijken met de vraag wanneer wij ten oorlog getrokken hebben...

En @ Fototrekster...
Als je een dergelijk 'ding' (zoals een Nederlandse televisiezender het beschreef) op je redactie krijgt, is het misschien geen slecht idee de politie in te lichten.
Zover ik weet is Indymedia.be een legaal en progressief nieuwsmedium en heb dan ook wat problemen om het woord 'collectief' te gebruiken ervoor, mij lijkt het ook duidelijk dat dit 'collectief' door bepaalde personen geleid wordt, die beslissen wat hier komt of niet.

Als conclusie dus:
Dit is een hoax, zoniet dan moeten de makers toch eens overwegen de volledige Belg aan te spreken ipv slechts 60% ervan. Waarom dit bericht naar Indymedia gericht werd, is mij ook onduidelijk, het heeft geen twijfel dat de oorlog in Afghanistan hier hard veroordeeld werd.

PS: Op VTM is er welgeteld één keer gezegd dat 'het progressief nieuwsmedium Indymedia' de video ook gekregen heeft. Verder is de media heel stil over ons :)
(Als iemand hierover verrast is, moge die zijn antwoord beginnen met 'mééééééh')

Toevoeging:

Het filmpje roept de Belg op op te komen tegen de beslissing van de overheid om vliegtuigjes te sturen. Hier kan ik enkel VOLLEDIG mee akkoord gaan, het is gewoon ronduit schandalig hoe zo'n beslissing genomen wordt in een zogenoemde democratie zonder dat 'het volk' hier enige zeg in heeft.

Ik ga natuurlijk helemaal niet akkoord hoe men hier met de Islam omgaat, dit geeft partijen zoals het VB natuurlijk vrij spel om hun zogenaamde theoriën te 'bewijzen'.
Handig kunnen de koppenrollers bij het VB omspringen met dergelijke mislukte grappen om meer onschuldigen te winnen voor hun kant.

Dus in plaats van zeiken of dit filmpje nu juist of niet is, de makers halen een interessante boodschap aan. 90% ervan mag dan wel 'dikke bullshit' zijn, maar het feit dat de Belg beter eens uit zijn sloefen schiet en wat druk gaat zetten op onze regering om onze troepen zo snel mogelijk terug te sturen in plaats van ons verder in een uitzichtloze oorlog te trekken kan enkel een vooruitgang zijn.

Ik ben ook helemaal niet verrast dat religie voor dergelijke doelen misbruikt wordt, dit is niet meer dan het verhaal van de geschiedenis... Religie is zover ik weet een oplossing bieden voor onbeantwoordbare vragen.

naakt op rijm

De makers van de dreigvideo mogen dan zeer onherkenbaar zijn gebleven, het gaf menigeen de kans om zich op Indymedia.be volkomen bloot te geven.

@ Koen: ik ben geen lid van de redactie, maar ik onderschrijf wat iemand hierboven schreef: legaal en progressief!

@ Habib: inderdaad, schrijven als waarnemer is totaal geen garantie om objectief te kunnen schrijven, maar wel een noodzakelijke voorwaarde. Om een ander voorbeeld te geven: ik geloof bijvoorbeeld ook niet in 'embedded journalism'. Iets anders is het wanneer iemand vanuit persoonlijke ervaring een verslag maakt, bijvoorbeeld iemand die het studentenprotest van mei '68 of een oorlog heeft meegemaakt. Zo'n getuigenverslag kan je moeilijk onderzoeksjournalistiek noemen, maar als bron is het bijzonder waardevol. Laat me besluiten met te stellen dat niemand hoeft te zwijgen, ook niet wie ooit iets illegaals heeft gedaan. Maar in het algemeen sta ik achter het principe dat een journalist waarnemer, getuige is en in hoedanigheid van journalist, niet deelneemt aan illegaliteit. Maar omwille van dat voorzichtigheidsprincipe, zal ik niemand met een andere mening daarover afkraken of beledigen.

moslimdemocratie

Stel dat er een dvd binnenkomt waarin geblindoekte autonomen dreigen om giftig afval in de Zenne te gieten zolang de directie van UCB niet terugkomt op haar afdankingen. Als steun voor de stakers.

Wie zou je kontakteren ? De stakers natuurlijk ! Van wie die dvd ook zou komen, welke de bedoeling ervan ook zou zijn, de arbeiders en bedienden zijn de eerste betrokkenen in zo’n situatie. Zij zijn de "burgers" van de "burgerjoernalistiek". Zij zijn het vast punt waarop de joernalist zich kan richten

Wie zijn de betrokkenen in het geval van deze hoax ? Toch niet de redactie van Indymedia ! Laat staan een of andere advocaat of de politie !

De betrokkenen in het geval van deze film zijn de duizenden moslims en immigranten die in ANGST leven voor de haat die dit soort films oproept. Haat die natuurlijk de bedoeling is van dit soort films, of ze nu gemaakt zijn door een paar zotten, door een aantal terroristen of door het systeem zelf. De film richt zich tegen het beleid van Crembo. Maar ook tegen de Belgische bevolking die zich laat misleiden door de democratie ! Daarmee is de boodschap duidelijk: moslims en democratie staan haaks tegenover mekaar. Een moslimdemocratie, naast een christen-democratie, naast een sociaal-democratie, een groen-democratie, een Vlaams- of Waals-democratie enz is “ondenkbaar” in dit land. Dat is de enige ZEKERE BOODSCHAP in deze film. De dvd heeft tot doel of effect de bevolking HAAT tegen en ANGST voor moslims in te prenten. Zonder zo’n angst is geen oorlog mogelijk. En die angst maakte zich de afgelopen dagen meester van grote delen van de bevolking toen de film op TV kwam. Angst voor de moslim aan de ene kant. Angst voor de haat tegen de moslims aan de andere kant.

De betrokkenheid met die mensen is het vaste punt waarop de joernalist zich dient te richten. Zelfs al weet je niet of andere media deze dvd kregen het bestaansrecht van een moslim-democratie verdedigen als volwaardige politieke factor in dit land is het enige wat een “burgerjoernalist” te doen staat na het bekijken van deze film. Net als het verdedigen van een authentieke arbeidersdemocratie in het voorbeeld van de denkbeeldige UCB-dvd.

Ik heb niet de indruk dat dit de reflex was. Koen Calliauw heeft gelijk dat hier gedacht werd als een “middenveld”. Een “middenveld” tussen de instellingen en de belanghebbenden van de democratie in.

Raf Verbeke.

Nee, ja en nee.

Ik denk niet dat de angst om op de metro te stappen na het tonen van deze dreigvideo veel groter is geworden. Ik denk wel dat sommige groepen deze video gretig zullen gebruiken als zoveelste argument om moslims geen volwaardige plaats te geven in onze samenleving. En nee, ik denk niet dat de redactie van Indymedia.be daar enige aanleiding toe geeft of enige onduidelijkheid over laat bestaan. Maar ze hoeven het bestaansrecht van moslims niet te verdedigen als reactie op dit negatieve bericht. Ze doen door in andere berichten moslims aan het woord te laten over een breed scala van allerhande interessante onderwerpen. Moslims zijn niet eenduidig af te lijnen, zoals een groep stakers dat wel zijn in zoverre de berichtgeving zich beperkt tot de activiteit van het staken. Hetzelfde doen met moslims, zou juist betekenen dat wijzelf niet los komen van de correlatie tussen moslims en terreurverdachten. En dat is nu net wat we niet willen, dus doen we dat ook hier niet!

Re: Naakt op rijm

Hey Jo,

Schrijven als waarnemer is, zoals schrijven als participant, een profiel en maakt van een noodzakelijke voorwaarde geen algemene regel. Zoals ik in een vorige reactie schreef is het wit-zwart beeld dat je verdedigt in theorie misschien een leidraad maar in de praktijk een begrenzing van de bestaande mogelijkheden om bijvoorbeeld van een getuigenverslag een realiteitsgebonden artikel te maken en deze als “objectieve waarneming” te kunnen plaatsen. Anders moeten we al de getuigenissen waarvan journalisten getuige maar ook vaak participant waren in de wereldgeschiedenis gaan schrappen als betrouwbare waarneming juist omwille van deze voor jou zo noodzakelijke voorwaarde. Volgens mij bestaan er nuances. Kleuren zijn zeker een basis maar schakeringen bestaan ook.

By the way, bloot staat mooi ;)

@jo daar krijg ik dus de

@jo
daar krijg ik dus de wubbes van zo een rond de pot draaien
Dus ik kan rustig slapen ?
Indymedia waakt over mij of zoiets?
en over de moslims ...

wat wil je nu eigenlijk zeggen?
Het is je vergeven om iets niet door te hebben van jezelf!

Raf heeft een punt. Mijn eerste reaktie was ook ik moet dat eerst aan Mohamed van samen op straat vragen voordat ik me hier in de nesten werk want die weet daar meer van als ik. t schaap was al verdronken dus ja te laat.
Extra gemiste kans van indymedia...

Die video publiceren met een commentaar van iemand vooraanstaand uit de moslim gemeenschap
dat had de max geweest!

Op 11 sept 2001 ben ik naar de marokkanen gelopen om te vragen wat er aan de hand is. Ik kreeg een heel ander verhaal als die het ministerie van de waarheid uit kraamde via de Tv. Explosies misschien geheime diensten de zionisten...

Ik ben sinds die dag heel veel mensen kwijt geraakt die in de mantra van de overheid, in de massahypnose zijn getrapt, in een psychose zitten. Die maar niet willen zien dat dit opgezet spel is...en niet de eerste keer en niet de laatse keer. Zolang we niet erkennen dat de olichargie dergelijke massa beinvloedings technieken gebruikt blijven we rond de pot draaien, en naar de politie lopen... ipv het zelf op te lossen.

T was maar door bij de betrokkenen te gaan vragen dat ik snel een heel ander inzicht kreeg dat een blijvend vaccin is tegen manipulatie van mezelf. Objectiviteit, is dat niet alle partijen horen?

Bekijk de Century of the Self
BBC reportage Tony Curtis
hier te vinden.
www.sprword.com by must watch

have a nice day

Een bokaal met een vloeistof

Een bokaal met een vloeistof erin ...
en ook nog ne vis misschien

AEL over de terreurvideo

Het gevaar maar vooral de bedoeling van de ingezonden DVD met als titel "Jayshou Alkitaal" is dat de Belgische samenleving in de greep wordt genomen van deze "dreiging". De sfeer is er alvast naar en met enerzijds de ‘war on terror’ van DeCrem en anderzijds de opgeblazen houding van Filip Dewinter mbt de ‘bedreigende’ rapmuziek is het koud kunstje voor wat onnozelaars om het land met een 4-minuten-clipje op stelten te zetten.

http://indymedia.be/nl/node/30627

media en angst

Eergisteren, een klas in een lagere school in Gent. Praatronde.
Het moment dat de kinderen hun hart kunnen luchten en ronduit praten over waar ze mee bezig zijn. Politiek komt daar sowieso bijna nooit aan bod. Behalve eergisteren ! Onderwerp van de dag: de dvd !

In een urenlang durende confrontatie nemen 8 kinderen de 2 kinderen van Turkse afkomst onder vuur met de meest gore en hatelijke praat. Details niet nodig hier op deze site me dunkt. 1 boodschap blijft over: die 8 kinderen geloven echt dat er islamieten zijn die in België aanslagen gaan plegen. Zij zien de ruzies op straat in hun wijk daar als het beste bewijs van.

De juf mag nog zo sterk en overtuigend argumenteren dat de dvd wellicht nep is, er is geen argument tegen bestand !

Ik mag toch aannemen dat de lezers en makers van deze site goed weten waarom: wat in de media komt in deze maatschappij is waar.En als het niet als waar aanzien wordt, wordt het toch overgenomen om het verder te verspreiden tot het bij iemand terecht komt die het voor waar aanziet. De belangrijkste toegang tot het politiek debat, de krachtigste vormgever van het wereldbeeld van die scholieren (zoals van de meerderheid van de bevolking) wordt niet uitgemaakt door de dagelijkse ervaring in hun wijk, school of familie, maar door de media. De tongen over hun leefomstandigheden in hun wijk komen maar los nav het nieuws over de dvd.

Wat blijft hangen is de ANGST. ANGST bij de 8 die geloven dat deze dvd waar is en ANGST bij de 2 die zich in de hoek gedrumd voelen en zich amper weten te verantwoorden voor iets waar ze natuurlijk in de verste verten niets mee te maken hebben.. Die angst is een POLITIEK gegeven waar de correlatie moslim-terrorist centraal staat. Omdat, het voorbeeld hierboven toont het aan, de meerderheid van de bevolking op de een of andere manier gelooft in die correlatie. Wat de inspanningen ook zijn om " moslims aan het woord te laten over een heel scala interessante onderwerpen ".

De kwestie is dat in dit debat hier over deze dvd de moslims en de immigranten NIET aanwezig zijn precies OMDAT het politiek debat niet wordt aan gegaan MET hen via hetgeen de media OVER hen verspreiden. Het debat over de dvd wordt herleid tot "tereurdreiging of hoax".En niet " terreur of hoax, wie zal het zeggen, weer dezelfde klappen in de zelfde hoek ."

Koen Calliauw heeft gelijk door deze pudeur voor het debat getuigt van een "middenveld"-positie. De immigrant mag wel aan bod komen en heeft zeker "zijn volwaardige plaats in de samenleving" met een mening over " interessante onderwerpen". Oef ! Maar owee als het systeem, de terrorist of de zot, (t blijft gelijk,) de media gebruikt voor hun vuile smerige werk dan " (...) hoeven (we) het bestaansrecht van moslims niet te verdedigen als reactie op dit negatieve bericht. ". Dan vallen wij even terug op onze rol als "middenveld" tussen de instellingen, incluis politie, en de bevolking. Geen sprake om de wapens om te keren als alternatieve politiek te richten op de tegenstaander.

Wie die tegenstaander concreet ook is, het enige OBJECTIEF vaststaande gevolg van zijn of haar daad is nu net dat de correlatie tussen moslim en misdaad blijft hangen in de hoofden van de mensen. Via de media. Ook bij diegenen die weten dat deze dvd een farce is. Over alle andere elementen is het gissen. Die gissingen vormen natuurlijk ook voorwerp van politiek debat en voorzichtigheid is geboden om geen stomiteiten te doen want je hebt geen vaste voet om op te staan als joernalist.

Indien je de rol van de alternatieve media niet wil herleiden tot het vormen van een "links" middenveld, naast de bestaande middenvelden die bemiddelen tussen de instellingen en de burger in de bestaande democratie dan dringt zich een duidelijke politieke keuze op. Die keuze komt neer op het aangaan van de dialoog met de betrokkenen via het beeld dat de media over de betrokkenen ophangt.

Concreet deze dvd gebruiken om uit te schreeuwen dat er een moslim-democratie bestaat die integraal deel uitmaakt van de democratie. Dat over dit soort vuile praktijken breed en uitvoerig dient gesproken precies omdat wij democraten zijn. En dat wij de verdediging van de democratie tegen dit soort praktijken niet in handen geven van de instellingen maar precies zelf in handen pakken. Niet als middenveld. Maar door politieke actie. Niet alleen tegen de oorlog en tegen terreur maar precies door politieke allianties tussen progressieven en moslim-democraten.

Raf Verbeke

Raf en Valentin

quote van Valentine "Raf heeft een punt. Mijn eerste reaktie was ook ik moet dat eerst aan Mohamed van samen op straat vragen voordat ik me hier in de nesten werk want die weet daar meer van als ik. t schaap was al verdronken dus ja te laat. Extra gemiste kans van indymedia. Die video publiceren met een commentaar van iemand vooraanstaand uit de moslim gemeenschap dat had de max geweest!..."

Jullie beweringen vind ik als moslim en Marokkaanse Belg puur racistisch. Ik wil niets te maken hebben met zotten of criminelen die anderen afdreigen zowel in België als in het buitenland. Laat staan dat ik me daarvoor moet verantwoorden of ermee wil vereenzelvigd worden. Hebben jullie je ooit geëxcuseerd voor de daden van Dutroux?
We hebben er hier bij Indymedia.be goed aan gedaan om die dvd na overleg hier op kantoor aan de politie te overhandigen. Of wil je dat wij opdraaien voor criminele activiteiten van enkele paljassen...Diegenen die zo'n dingen doen moeten er maar zelf de verantwoordelijkheid voor dragen.

pedagogische opdracht

@ Habib: de waarheid zal ergens in het midden liggen, vermoed ik.

@ Raf: De klassituatie die u schetst is beneden alle peil. Een leerkracht die niet meer didactische bekwaamheid aan de dag kan leggen om de orde in de klas te herstellen, is het beroep onwaardig. In de veronderstelling dat mijn kind een leerling in die klas zou zijn, dan zou ik onmiddellijk een gesprek met de directie vragen en overwegen om mijn kind naar een andere school te laten gaan. Een school waar discriminatie, zowel in een klas als op de speelplaats, zonder gevolg blijft van de leerkrachten, maar haar pedagogische opdracht niet waar.
Ik weet als leerkracht in het middelbaar onderwijs goed dat de media het latent racisme voeden, zeker onder zeer beïnvloedbare leerlingen van 8 tot 18 jaar. Maar het is juist de opdracht van de leerkrachten om de koe bij de horens te vatten.

Verder: Raf, wie bedoelt u met 'de tegenstaander'? Is het de tegenpartij uit het lied van Clouseau? Jij bent ik, ik ben jij. Wij zijn wij, niet wij en zij.

We zeggen overigens niet dat moslimverenigingen hun mening over dit onderwerp voor zichzelf moeten houden. We stellen dat zij zich niet moeten verantwoorden voor iets wat ze niet gedaan hebben. Dat is toch duidelijk. Alleszins, voor mij is dat nu helder.

De reactie van de AEL op dit voorval vind ik heel waardig en genuänceerd, maar hebben we zo'n reactie eigenlijk nodig om te weten dat niet alle moslims terroristen zijn? Komaan, zeg!

het is een tijd van onthullingen

@Keltoum

Ik beweer inderdaad dat ik als blanke westerling anders tegen zo een filmpje aankijk en moet oppassen wat ik zeg en eerst iemand moet vragen die bij de geviseerde groep hoort ook al is zo een groep, geen groep dat weet ik ook. Bovendien versta ik de taal niet.

Ja ik heb zelfkritiek over mijn eigen soortgenoten door dat te zeggen.

Wat is daar racistisch aan Keltoum?

Ik heb niet veel aan jouw zelfmedelijden in dit gesprek eerlijk gezegd.. en een beetje misplaatst sorry of begrijp ik je verkeerd?

Deze DVD zaait angst onder mensen van alle keuren en geuren.
zelfs spruitjesgeuren.

Mission accomplished.

Als deze zet nu uit extreem rechtse hoek komt en is gemanipuleerd dan was dat met die DVD mischien traceerbaar..heeel misschien.
Google eens op stay behinds lieve Keltoum
Weet je wat dat is?

Door die DVD zo af te geven is het bewijsmateriaal weg dat we in handen hadden. Hopelijk was het een kopy.;-)
Dat is evt het spijtige eraan.
De DVDs die de werkgroep Morkhoven af gaven aan het parket zijn zoek geraakt! zo kan het gerecht ook handelen. Het dosier van dutroux is uit de auto gepikt. Bij zijn ontsnapping is hij gelukkig net niet vermoord dat was sommigen anders wel goed uit gekomen... google eens op PEHI. van Gladio tot 9/11
Luister eens naar de interviews mat Regina Louf op youtube
Herrinner je je het spaghetti arrest ? En weet je hoe ze daar een onervaren rechter ipv een die resultaten haalde hebben gezet?
heb je wel door hoe dat de vork in de steel zit?

Al deze mensen die zo manipuleren achter de schermen houden mekaar de hand boven het hoofd;
In dergelijke service clubs zitten rechters, bankiers en politici samen vriendschappen te smeden. Daar is niks mis mee maar zo gaat dat.

Ik raad je aan de boeken daarover eens te lezen er staat een op de site van de PVDA .... weet de naam even niet ...belgische elite.

Realité is stranger than fiction.
De schaduwkant van de samenleving...

Heb je Global War on Freedom van Jean Claude Paye al een stukje gelezen? Echt es een interview van hem lezen; dat is ook een puzzelstukje ervan.

Het is een tijd van onthullingen.
bedankt voor alles!
take care!

@Jo ik kan er niet bij waar

@Jo

ik kan er niet bij waar je dit in gods naam vandaan haalt?

What is on a mans mind?

"We stellen dat zij zich niet moeten verantwoorden voor iets wat ze niet gedaan hebben"
"stellen" Dit klinkt nogal uit de hoogte zeg!
Er word niemand gevraagd zich te 'verantwoorden' dat maak jij er hiermee van! dat is jouw interpretatie....
en zegt iets van jouw benadering

Ik hou niet van dat "moeten" en dat denken in "ze" en "we"!

we zitten samen met een probleem, dat is mijn gevoel erbij en ik wil samen een analyse maken en oplossingen zoeken;
IK WIL
niet moeten
met hoe meer we zijn hoe betere oplossing we vinden.
We zitten SAMEN met een probleem in deze wereld van staats terrorisme!

moeten is zondags naar de kerk!

grrrrr
daaar krijg ik t van
pedagoog zeker ? sorry hoor
en dan het zeker beter weten als een collega in Gent ?
waarom zo oordelen? das nergens goed voor!
Beetje clementie he? met jezelf als eerste nobody is perfect en toch ben je perfect
want je bent wie je bent!

niet moeten

@ Valentine: bedankt voor het compliment

Ik stel dat iets NIET moet. Wat krijg ik als antwoord? Dat ik spreek over moeten, over wij en zij, ... .

Ik zei dat wie niets verkeerd heeft gedaan zich NIET moet verantwoorden. En ik vind het erg dat ik dat 'moet' zeggen. Ik bedoelde daarmee dat de 'groep' die volgens sommigen en in de lagere schoolklas geviseerd worden, niet geviseerd moet worden. Dat ik daar niet aan meedoe.

En verder heeft 'ik' een klinker en een medeklinker. Zo relatief ben ik.

Ik wil een dreigvideo niet banaliseren, maar we zitten samen in een wereld met nog wel meer problemen. En ondanks dat samen ook veel aangename kansen. Ik wil bijna afsluiten met een knuffel.

Bon,...

Mijn reactie in de discussie komt wel wat later, door enkele persoonlijke zaken, waarvoor weinig tijd over was om achter de computer te kruipen, maar bon,...

Ik heb ondertussen alle reacties gelezen,...en lees hier verschillende standpunten en meningen,een hele discussie, wat ik alleen maar kan toejuichen,..

Nu, ik blijf nog steeds achter mijn standpunt staan, dat indien ikzelf mee in de redactie van be. zou zitten, en de DVD donderdag mee had ontvangen ik deze direct had gepubliceerd, en om de mening had gevraagd van de lezer,...EN om raad had gevraagd bij de andere IMC's, wereldwijd.

IMC's zijn ervoor om wereldwijd met elkaar informatie uit te wisselen,...

De DVD is donderdag toegekomen,...hem bijhouden tot maandag, om dan in 'actie' te schieten, vindt ik een heel raar argument om ' de veiligheid van burgers te vrijwaren' of hoe je het dan ook wil omschrijven,....

Met een DVD afgeven aan de politie hou je (stellende dat die DVD een echte dreiging heeft) een organisatie, beweging of wat dan ook immers niet tegen om bv. daadwerkelijk iets op te blazen of whatever.

Laat ik hierbij duidelijk stellen dat ik zelf geen voorstander ben om op deze manier (opblazen,bommen gooien)een standpunt, mening te verkondigen,...het is meer het zaaien van angst en 'de modale burger' of ' de publieke opinie' keert zich in 98% van de gevallen dan toch tegen deze groepering,beweging,en heeft desgevallend een averechts effect,...het doel wordt er alvast niet mee bereikt,....integendeel,...

Denken dat politiediensten niet dagelijks de verscheidene IMC's met een speurend oog beloeren zou verschrikkelijk naiëf zijn,....

Dus als na publicatie van het filmpje alsnog de politie bij be. aan de deur had gestaan,dan staat de redactie idd. voor een keuze: vrijwillig het origineel afgeven,of het been stijf houden????Met het mogelijks gevolg dat idd. een huiszoeking plaatsvindt en de boel wordt platgelegd???

De meningen kunnen hieromtrent uiteraard over verschillen, en dat is ieders zijn volste recht,...

IMC Antwerpen heeft in het voorjaar het spek aan hun been gehad,...zie:

http://www.indymedia.be/en/node/27143

https://archive.indymedia.be/en/node/27397

https://archive.indymedia.be/en/node/27329

Sommigen, zullen denken: "Dit is verregaand,riskeren om het IMC te laten plat gaan,alsook de bijhorende IMC's".

IMC Antwerpen heeft hieromtrent de keuze gemaakt om inderdaad te riskeren te site plat te laten gaan, na overleg met andere IMC's wereldwijd,die hun steun al vooraf betoonden,...

Verregaand???Misschien wel, maar de basisprincipes waar een IMC voor staat werden dan ook strikt toegepast,...

Ik lees in de bovenstaande reacties vanalles, over legaal, illegaal, actievoeren, en directe actie,objectiviteit,...

Nu, aan een actie meedoen en tegelijk fotograferen of filmen is not done,...als actievoerder zélf meedoen en nadien een objectief verslag schrijven mijns inziens wel,...en wat is objectief, ???Zoals hierboven ook ergens staat kan dit perfect in een opiniestuk, waar de schrijver zijn eigen gevoel en mening kan uitten,...

Dan, wat is legaal en illegaal??

Is een verslag maken van bv. groep X die zich aan een poort vastketenen legaal of illegaal?

Volgens de wet (lees volgens de wet) is dit illegaal,...

Een trein tegen houden: volgens de wet illegaal,...

Doch wordt er hier op be. ook regelmatig over bericht.Juist omdat het nieuws is, dat door vele ander media wordt verdraaid, gemanipuleerd naar wat kan/mag volgens de hoofdredactie,....zonde,...

Op een IMC is het juist 1 van de doelstellingen om deze berichtgevingen te KUNNEN plaatsen, zonder inmenging van een wijzend vingertje van DIT KAN/MAG niet gepubliceerd worden !!!!De lezer zelf geeft zijn/haar mening,...en discussies starten,...

Ik heb de reacties op de verschillende IMC's gelezen naar aanleiding van de DVD en en het handelen van be.

ik ben er dan ook niet op uit om rel te schoppen tussen de verschillende IMC's,het liefst van al, zie ik ze gewoon samen werken,....

Mijn vraag die ik wel heb naar de redactie van be.is een muizenis die al enkele dagen wel door mijn hoofd spookt:

Ik post op verschillende IMC's, voor mij geldt het principe van een zo breed mogelijk publiek te bereiken met nieuws,...

Maar stel dit plaatje voor:

Burgerjournalist X is op een manifestatie en trekt foto's voor een verslag, opinie,....

De manifestatie verloopt goed,...maar,...er loopt wat mis,..(kan vanalles zijn).BV: de politie chargeert, en arresteert actievoerders.Vooraf hebben deelnemers aan de manifestatie gevraagd om hun gezicht onherkenbaar te maken,...

Als fotograaf houdt je daar aan,en plaats je je foto's waar mensen onherkenbaar op staan.

De gearresteerde actievoerders weigeren om hun identiteit vrij te geven, en de politie moet hen laten gaan,...of,een ander scenario: er is duw en trekwerk gebeurd en de politie is gebrand op diegenen die hierbij betrokken waren???

Het speurdersoog valt op de posting van burgerjournalist X en klopt aan bij de redactie van be.

Ze eisen de identiteit van poster X én de foto's,...en ze dreigen met een huiszoekingsbevel,...

Wat gaat Indymedia.be doen???De identiteit vrijgeven van burgerjournalist X, met daarbij de kans op een extra huiszoeking bij X met mogelijks daarbovenop dat hierdoor alsnog arrestaties volgen binnen een actiegroep,beweging???

Ik zou hier graag een antwoord op weten,...

En het kan zijn dat Keltoum, Han,Christophe,...nu niet goed gezind zijn,omtrent mijn standpunt omtrent de DVD én deze vraag,maar ik vindt dat deze discussies moeten kunnen gebeuren,...ook al staan de verschillende meningen soms ver en dicht van elkaar,...zonder dergelijke discussies vervalt een IMC immers in een ongezonde machtsverhouding, tussen lezer, poster en redactie,....

Was het maar zo simpel

@ Jo:

1. Een vermoeden hebben over waar de waarheid ligt kan een goed begin zijn. Nu nog het echte werk starten ;)

2. Ik wil zeker geen advokaat spelen voor Raf of Valentine maar enkele zaken vielen mij op. Ik denk niet dat het woord "moeten" voor wat wrevel zorgt bij hen maar vooral het woord "verantwoorden". Wie de reacties eens doorneemt zal merken dat jij het woord als eerste ge(mis?)bruikt in je reacties en hen de schuld geeft van je eigen associatie. Namelijk aan de hand van deze twee woorden: “moslimverenigingen” & “verantwoorden”.

3. “We zeggen overigens niet...”, “we stellen dat...”. In wiens naam spreek je? Indymedia.be? De redactie?

@ Keltoum:

Ook hier wil ik zeker geen advokaat spelen maar misschien het een en ander verhelderen.

Natuurlijk is een referentie naar “Mohammed van in de straat” een soort van begrenzing maar laten we niet hypocriet zijn. Zeggen dat de quote van Valentine racistisch is, is haar quote eigenlijk een extreem kantje aanwrijven die er volgens mij niet is. Het is nu eenmaal een feit dat de meerderheid van “blanke westerlingen” (zoals ze zichzelf hier definieert) niet echt iets afweten van de moslimgemeenschap en vooral via de media in contact komen met de musulmaanse godsdienst, ideologie, filosofie (en natuurlijk het extremisme) meer dan met “Mohammed van in de straat” zelf. Dit is, denk ik, wat Koen Calliauw bedoelde met “Mijn Raad Is De Straat” en wat Valentine & Raf ondersteunen. Natuurlijk kan ik mij hierin vergissen.

@ Fototrekster:

Een terechte vraag als je het mij vraagt, al was het maar om de positie van Indymedia.be te verhelderen.

Ten laatste:

Ik las hier ergens dat de reactie van het AEL waardig en genuanceerd is. Laten we niet vergeten dat dit ook verwacht wordt en “dat dit beter is voor iedereen”. Het AEL roept de media en opiniemakers op om terughoudend met zulke boodschappen om te gaan. Het huidig klimaat in de mainstream media is er één die de internationale “war on terror” (zoveel mogelijk) in de schijnwerpers houdt. Hoe moet Indymedia.be met zulk materiaal omgaan? De politie- en veiligheidsdiensten informeren maar toch in het nieuws plaatsen aangezien deze in de mainstream toch in het nieuws werd behandeld? Dan is het inderdaad afwachten wat de mainstream media doet in zulke gevallen. De oproep van het AEL is waardig en genuanceerd maar ook simpelweg onrealistisch.

"Je kan toch niet meer verwachten dan dat," zal menigeen wel denken... Meer verwacht ik inderdaad niet van het AEL.