Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

miek

miek's picture

Naam

Miek Stevens

miek's blog

Educatie voor Duurzame ontwikkeling: het nieuwe HIV/AIDS vraagstuk voor UNESCO

Educatie voor Duurzame ontwikkeling (EDO) krijgt nog steeds vaak de invulling van eenzijdige natuur- en milieu-educatie. Op deze conferentie werd meermaals een pleidooi gevoerd om dit concept de volledige invulling en benadering te geven dat het nodig heeft: multidisciplinair, interdisciplinair en op verschillende niveaus. Dit wil zeggen: sociale, ecologische en economische aspecten moeten samen benaderd worden.
HIV/AIDs is bijvoorbeeld ook niet enkel een gezondheidprobleem. Sociale en economische factoren spelen een grote rol in de verspreiding van en kwetsbaarheid voor deze ziekte.
Ik weet dat het een vreemde vergelijking is, wat het onderwerp betreft dan, maar het beschrijft wel concreet waar het hem bij EDO ook om gaat.
Met de Bonn-declaratie wordt een duidelijk signaal gegeven, ondersteund door de aanwezigen uit meer dan 150 landen, EDO zowel op internationaal, nationaal en lokaal vlak en duidelijke plaats te geven en te implementeren. Een multi- en interdisciplinaire benadering en samewerking is hiervoor nodig.

Tot zover Bonn. De rij mensen aan het internetcafe neemt steeds grotere proporties aan. Ze moeten blijkbaar nog een plaats in het vliegtuig reserveren. Goed bezig jongens ;)

In 2014 loopt The Decade on ESD van Unesco af. De eindconferentie zal plaatsvinden in... japan.
Allen daarheen?

Lees meer / 1 comment(s)

MDG9: Fight extreem richness

Dag 1 op de Unesco conferentie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - namiddag.

Tijdens de workshop (90 personen, te kleine ruimte ole!) over Educatie voor Duurzame Consumtie worden enkele opvallende uitspraken gedaan.
"als we ons engageren om extreme armoede de yereld uit te helpen, dan moeten we dat ook doen voor extreme rijkdom. Een overdreven consumtiegedrag ligt aan de basis van onze te hoge ecologische voetafdruk."
"ja", zegt iemand anders, "maar niet enkele consuminderen, ook ANDERS consumeren. Voor velen is het idee dat bewuster leven gelijk staat aan soberder leven een afknapper."
Een blanke man uit Kenya (een albino, dus eigenlijk een zwarte, geen grap!) haalt aan dat er rekening gehouden moet worden met verschillende realiteiten. Het klinkt erg vreemd in de oren dat we het steeds over consuminderen hebben als xxx aantal mensen op deze planeet nog steeds onder de armoedegrens leven.
De meerwaarde van deze conferentie bewijst op die manier zichzelf. Die verschillende contexten zijn zeer cruciaal. Aan de ene kant brengt het je uiteraard standpunten bij waar je zelf nog niet aan gedac ht had. Maar aan de andere kant komen ook de gelijkenissen, de gemeenschappelijke standpunten naar boven, ondanks die verschillende contexten.

Ik steek het meeste op van F. Ba(m)binsky van International Network for Educational Exchange (INEX) en haar uiteenzetting over "training leaders of tommorrow for sustainable consumption".
Ze werkten een oplossingsgericht actiekader uit op maat van jongeren. Ik herken er veel in van en voor de werking van Globelink. (www.inex.org)

Ai, de speeches starten, ik denk dat ik langs de koffie naar de plenaire ga!

Tjus Homies,
Miek Stevens voor jeugddienst Globelink uit Bonn
http://www.esd-world-conference-2009.org/en/home.html

Lees meer / 3 comment(s)

EDO conferentie in Bonn - dag 1

Drie mannen in pak stappen de wagon binnen. Meneer Geilhausen, ik wil niet weten wat zijn voorouders voor de kost deden, knipt mijn kaartje.
Welkom in Bonn, het conferentiecentrum vindt u even verder aan de linkerkant. Op de kaart lees ik dat dit in een ´BBQ-zone´ligt: strakke ruimtelijke ordening :S!

Maar goed, buiten de zon en het bier dat daar bij hoort, ben daar niet voor gekomen.

In de kleurrijk gevulde conferentiezaal opent een hoge Unescopief de driedaagse. Hij haalt aan dat Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) jonge mensen in staat moet stellen toekomstgerichte keuzes te maken, rekening houdend met toekomstige generaties en de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling: sociaal, economisch en ecologisch. EDO richt er zich op te werken aan vaardigheden en attitudes opdat jongeren DO een plaats geven binnen hun eigen wereld en de keuzes die ze maken. Ok, hij heeft zijn huiswerk gemaakt, we weten weer waar EDO over gaat.
Jammer genoeg herhaalt Annette Schavan, de vroegere minister van onderwijs vn Duitsland, nogmaals deze definitie. Ook de koninging van Jordanie doet nogmaals hetzelfde, maar dan in een vooraf opgenomen filmpje. Ze lijkt trouwens op Penelope Cruz, ik denk dat de jongedame stiekum filmambities heeft...

Goed, ik wil wel wat meer horen: actiepunten, engagementen, uitdagingen. Twee jongeren betreden de arena en dat brengt ons meteen al wat verder. Een maand lang werkten ze met een groep jongeren samen over D.O.. Ze selecteerden drie sleutelelementen voor EDO:
1. EDO bestaat uit dialoog en actie over verschillende disciplines en sectoren heen
2. EDO richt tich op een gemeenschappelijke bestemming
3. EDO linkt persoonlijke levensstijlen met betrokkenheid en engagement
Om dit alles beter te verwezelijken en breder ingang te doen vinden, zijn volgende acties volgens de jongeren van belang:
1. focus op monitoring en evaluatie
2. bestaande EDO-structuren moeten versterkt worden en er dienen er nieuwe gemaakt te worden waar er nog geen zijn
3. EDO moet een duidelijke plaats krijgen in beleid
4. er is nood aan onderzoeken, informatie en verspreiding ervan
5. 90% van de jongeren bevindt zich in de minst ontwikkelde landen: zij moeten een stem krijgen in het beleid

Ik ben fier dat de jongeren heeft meest zinnige van deze voormiddag hebben weten te zeggen. Daarmee is de toon gezet, benieuwd wat de namiddag brengt.

Tjus,
Miek Stevens
Voor jeugddienst Globelink in Bonn
http://www.esd-world-conference-2009.org/en/home.html

Lees meer / 0 comment(s)