Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

MDG9: Fight extreem richness

MDG9: Fight extreem richness

Dag 1 op de Unesco conferentie over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - namiddag.

Tijdens de workshop (90 personen, te kleine ruimte ole!) over Educatie voor Duurzame Consumtie worden enkele opvallende uitspraken gedaan.
"als we ons engageren om extreme armoede de yereld uit te helpen, dan moeten we dat ook doen voor extreme rijkdom. Een overdreven consumtiegedrag ligt aan de basis van onze te hoge ecologische voetafdruk."
"ja", zegt iemand anders, "maar niet enkele consuminderen, ook ANDERS consumeren. Voor velen is het idee dat bewuster leven gelijk staat aan soberder leven een afknapper."
Een blanke man uit Kenya (een albino, dus eigenlijk een zwarte, geen grap!) haalt aan dat er rekening gehouden moet worden met verschillende realiteiten. Het klinkt erg vreemd in de oren dat we het steeds over consuminderen hebben als xxx aantal mensen op deze planeet nog steeds onder de armoedegrens leven.
De meerwaarde van deze conferentie bewijst op die manier zichzelf. Die verschillende contexten zijn zeer cruciaal. Aan de ene kant brengt het je uiteraard standpunten bij waar je zelf nog niet aan gedac ht had. Maar aan de andere kant komen ook de gelijkenissen, de gemeenschappelijke standpunten naar boven, ondanks die verschillende contexten.

Ik steek het meeste op van F. Ba(m)binsky van International Network for Educational Exchange (INEX) en haar uiteenzetting over "training leaders of tommorrow for sustainable consumption".
Ze werkten een oplossingsgericht actiekader uit op maat van jongeren. Ik herken er veel in van en voor de werking van Globelink. (www.inex.org)

Ai, de speeches starten, ik denk dat ik langs de koffie naar de plenaire ga!

Tjus Homies,
Miek Stevens voor jeugddienst Globelink uit Bonn
http://www.esd-world-conference-2009.org/en/home.html

Marakech Process

Er wordt hier zo nu en dan naar verwezen, daarom nog even deze tip:
http://esa.un.org/marakechprocess

Miek Stevens
Jeugddienst Globelink

Waarom is dat zo vreemd wat

Waarom is dat zo vreemd wat de Keniaanse albino zegt? Hij spreekt vanuit de dagelijkse realiteit in Kenia: extreme armoede en extreme rijkdom... 70% leeft van een dollar per dag ...en Kenia is het land met de meeste 4x4 wagens...Dat is het gezicht van de neo-liberale globalisering

Het is helemaal niet raar

Het is helemaal niet raar wat hij zegt, in tegendeel:
WIJ vergeten die realiteit soms...

Miek Stevens
Jeugddienst Globelink