Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

NatoGameOver

NatoGameOver's picture

Naam

Nato Game Over

About Nato Game Over

Op 4 april 2009 viert de NAVO haar zestigste verjaardag. Staatshoofden en regeringsleiders komen samen op een grote NAVO-top in Straatsburg. De campagne NATO GAME OVER van Vredesactie grijpt opnieuw in: een militaire alliantie die wereldwijd optreedt, die kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede.

Het hoofdkwartier van de NAVO ligt in België. De beslissing van onze regering om een trouwe NAVO-bondgenoot te zijn, wordt in België genomen. Daarom, vlak voor de nieuwe NAVO-top in Straatsburg, vlak voor de zestigste verjaardag van de NAVO, sluiten we het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

DEELNEMEN?
Neem contact met een regionale groep uit uw buurt. Zij regelen het vervoer naar en van de actieplaats, organiseren trainingen geweldloze actie als voorbereiding op de actiedag, ...
Wil je liever niet op het militaire terrein? Neem deel aan de protestmanifestatie rond de NAVO.
Kom je liefst op eigen kracht naar de actie? Afspraak: 21 maart 09, 10u30, De Kriekelaar, Gallaitstraat 86 in Schaarbeek.

Website

http://www.vredesactie.be

NatoGameOver's blog

Maart 2008: België opnieuw logistieke draaischijf voor oorlog in Irak

In 2003 bleek ons land een logistieke draaischijf voor de oorlog tegen Irak en dat is nu 5 jaar na de Irak-oorlog nog steeds het geval. Momenteel rijden weer een hoop treinen met Amerikaans oorlogsmaterieel naar Antwerpen om verscheept te worden naar Irak. Vredesactie vraagt dat de NAVO-akkoorden die deze transporten mogelijk maken, opgezegd worden. Vredesactie wil dat een einde komt aan de Amerikaanse bezetting van Irak en stapt daarom mee op in de anti-oorlogsmanifestatie op 16 maart. Maar Vredesactie wil ook dat er een einde komt aan de militaire structuren die dit mogelijk maken en organiseert daarom op 22 maart de internatioanle actie NATO GAME OVER.
Als het stopzetten van de Belgische oorlogsbijdrage botst met de NAVO-verplichtingen, dan is het tijd om de NAVO in vraag te stellen.

Maart 2008: oorlogstreinen naar Antwerpse haven.

In 2003 bleek ons land een logistieke draaischijf voor de oorlog tegen Irak. Treinen beladen met Amerikaans oorlogsmateriaal reden vanuit de Amerikaanse basissen in Duitsland naar Antwerpen om vandaar naar de Golfregio verscheept te worden. Onze regering stelde tegen de oorlog te zijn, maar liet de VS ongestoord het Belgische grondgebied gebruiken voor oorlogsdoeleinden. Reden: NAVO-akkoorden, waarvan de naleving belangrijker bleek dan de naleving van het VN-Handvest. Ons NAVO-lidmaatschap impliceert blijkbaar dat we gebruikt worden in Amerikaanse oorlogen tegen onze wil.

Nu, 5 jaar later, gaat dit nog altijd door. Momenteel rijden de eerste treinen naar Antwerpen voor de verplaatsing van één van de grote pantsereenheden, de 2nd Brigade, 1st Armored Division, vanuit Duitsland naar Irak. Deze eenheid begon vorige week in te pakken op de Baumholder-basis in Duitsland. Op 15 maart wordt de USNS GILLILAND in de Antwerpse haven verwacht om dit militair materieel op te pikken. Ondertussen komen de treinen aan in het Vrasenedok bij de HesseNoordnatie-terminal aan kaaien 1237-1239. Einde maart, begin april, als alle oorlogsmateriaal verscheept is, vertrekken de 3800 soldaten per vliegtuig naar Irak. Zij zullen uiteindelijk posities innemen ten zuiden van Bagdad. Vanaf nu tot november vertrekken nog 4200 andere soldaten uit diverse eenheden.

Zonder hulp vanuit Europa kan de oorlog in Irak niet gevoerd worden.

Oorlogen vertrekken van hier. Oorlog voorkomen begint dus ook hier. Vredesactie vraagt dat de Belgische regering haar verantwoordelijkheid neemt en de NAVO-akkoorden herziet zoals in 2003 beloofd werd.

De Irak-oorlog kon niet gevoerd worden zonder de minstens stilzwijgende instemming van de Europese staten. In 2003 vertrokken 54 000 op Europese basissen gelegerde Amerikaanse militairen naar de Golfregio of werkten ze in directe ondersteuning van de oorlog. Meer dan 20 000 van hen vertrokken vanuit Duitsland en hun materieel passeerde België. 320 000 ton oorlogsmaterieel werd vanuit Europa naar de oorlogszone getransporteerd. Vanuit Groot-Brittannië voerden Britse en Amerikaanse vliegtuigen bombardementsvluchten uit boven Irak. Ook vanop vliegdekschepen in de Middellandse Zee vertrokken in totaal 3000 bombardementsvluchten. Vanuit Italië, Griekenland en Bulgarije werden duizenden para's en Special Forces in Noord-Irak gedropt.

Dit gaat nog steeds door. Twee derde van het US Army-personeel in Europa is vertrokken naar Irak, net terug of bereid zich voor op ontplooiing daar naartoe. 75% van het Amerikaanse militaire materieel passeert Europa. Zonder hulp vanuit Europa kon deze oorlog niet gevoerd worden.

22 maart: internationale actie NATO GAME OVER

Vredesactie wil dat een einde komt aan de Amerikaanse bezetting van Irak en stapt daarom mee op in de anti-oorlogsmanifestatie op 16 maart. Maar Vredesactie wil ook dat er een einde komt aan de militaire structuren die dit mogelijk maken en organiseert daarom op 22 maart de internationale actie NATO GAME OVER.

Als het stopzetten van de Belgische oorlogsbijdrage botst met de NAVO-verplichtingen, dan is het tijd om de NAVO in vraag te stellen.

Lees meer / 0 comment(s)

Een globale NAVO ter vervanging van de VN?

Reeds enkele jaren waarschuwen we voor de sluipende besluitvorming die van de NAVO een globale alliantie moet maken. Als wij de ideeën van Amerikaanse policy makers naast elkaar leggen, lijken ze een frontale aanval op de Verenigde Naties. De NAVO moet ontwikkelen van een Europees-Amerikaanse militaire alliantie tot een globale collectieve veiligheidsorganisatie. Een soort 'Verenigde Naties van the willing', waarbij de eigenlijke Verenigde Naties gemarginaliseerd worden. Is dit een overdreven stelling?

Blijkbaar zijn we niet de enige die deze visie in de ontwikkeling van de NAVO lezen. De Russische president Poetin lijkt er ook zo denken. Hij wierp dit weekend Angela Merkel bij haar bezoek aan Rusland het volgende voor de voeten: "You get the impression that attempts are being made to set up an organization that would be a substitute for the UN. Humankind is unlikely to agree with such architecture of future international relations, and I believe the potential for conflict would only increase".

Vanuit de VS wordt sinds enkele jaren de visie gepromoot dat de NAVO moet uitgroeien van een Europees-Amerikaanse militaire alliantie tot een globale collectieve veiligheidsorganisatie. Een soort 'Verenigde Naties van the willing', waarbij de eigenlijke Verenigde Naties gemarginaliseerd worden. Daarbij wordt gepleit om op termijn landen als Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea lid te laten worden van de NAVO. Sommige republikeinen zoals Giuliani en de vroegere Spaanse premier Aznar pleiten zelfs voor een lidmaatschap van Israel. Dit betekent dat Europa veel directer betrokken wordt bij veiligheidsproblemen in de Pacific-regio of in het Midden-Oosten.

Dat de Verenigde Naties bij Amerikaanse politici niet populair is is algemeen geweten. Vele zouden de VN graag afgeschaft zien of vervangen door iets anders, iets dat beter de Amerikaanse belangen dient. Dit leeft niet enkel bij enkele neo-conservatieven maar het is een visie die breed gedeeld wordt. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het eindrapport van het Princeton Project on National Security. Dit was een bi-partisan project of anders gezegd met zowel democraten als republikeinen, dat onder leiding stond van de voormalige minister van buitenlandse zaken George Shultz. Hierin wordt gepleit voor de oprichting van een Concert of Democracies: "While pushing for reform of the United Nations and other major global institutions, the United States should work with its friends and allies to develop a global “Concert of Democracies” – a new institution designed to strengthen security cooperation among the world’s liberal democracies. This Concert would institutionalize and ratify the “democratic peace.” If the United Nations cannot be reformed, the Concert would provide an alternative forum for liberal democracies to authorize collective action, including the use of force, by a supermajority vote."
Ook een democraat als Ivo Daalder, adviseur onder Clinton en nu de adviseur buitenlandse zaken voor Obama, pleit voor de vervanging van de VN door een Alliance of Democracies. Dit zijn dus geen ideeën van enkele neo-conservatieven, maar een visie die breed gedeeld wordt in de Amerikaanse politiek. Belangrijk is dat het daarbij niet gaat om een bijkomende internationale organisatie maar om één die de centrale rol van de Veiligheidsraad in het autoriseren van het gebruik van geweld moet overnemen.

Dit is de lange termijnvisie. Op de komende NAVO-top in Boekarest staat enkel een discussie over partnerschappen op de agenda. Sinds begin 2006 discussieert de NAVO over de partnerschappen met landen uit de Pacific. Officieel wordt gesteld dat het hier om praktische samenwerkingen gaat met landen die deelnemen aan dezelfde missies, maar telkens klinkt ook de stelling dat daaraan meer politiek overleg binnen de NAVO moet gekoppeld worden, o.m. met die partnerlanden. De VS pleit voor een soort Global Partnership, een politiek overlegorgaan met alle partnerlanden. In Foreign Affairs publiceerden Ivo Daalder en James Goldgeier een artikel met titel 'Global NATO'. Zij stellen onverbloemd dat deze partnerschappen een eerste stap naar lidmaatschap moeten zijn, net zoals de Partnerships for Peace dat waren voor de Oost-Europese landen.
In Riga werden de voorstellen voor een Global Partnership door de Europese landen afgewezen. De weerstand uit Europa en vooral uit Frankrijk vloeit voort uit het feit dat dit voorstel ook een ondermijning is van de ideeën voor de ontwikkeling van een Europese peiler binnen de NAVO, evenwaardig aan de Amerikaanse. Nu ligt dit voorstel terug op tafel.

Is dit de nieuwe wereldorde die ons te wachten staat? Is België daar een voorstander van?
Vredesactie pleit ervoor hier niet in mee te gaan. Deze voorstellen zijn een frontale aanval op de VN en dreigen de internationale verhoudingen verder te militariseren.
Wat betekent deze voorstellen voor landen die géén deel uitmaken van deze militaire alliantie en potentieel als veiligheidsprobleem gedefinieerd worden? Voor hen vormen deze ontwikkelingen een bedreiging waar tegenover zij een militair antwoord zullen stellen. Het resultaat is een verdere wapenwedloop en militarisering van de internationale betrekkingen. De stelling dat bedreigingen globaal zijn, zou wel eens een self-fulfilling prophecy kunnen worden. In elk geval biedt dit soort multilateralisme voor de landen die ervan uitgesloten worden geen antwoord op veiligheidsproblemen. Integendeel, deze alliantie wordt voor hun een veiligheidsprobleem waartegen ze zich gaan wapenen.
Als dit de wijze is waarop de NAVO voor onze veiligheid gaat zorgen, is dit een reden te over om vragen te stellen bij het voortbestaan van deze NAVO.

Lees meer / 0 comment(s)

Gentse Actietraining: fotoverslagje

De Gentse actietraining op 1 maart was een succes!
Op de foto's hieronder zie je hoe we op een leuke,
interactieve manier werden klaargestoomd
voor de actie op 22 maart..

Wat stond er allemaal op het programma? Na een introductie van de campagne en een overzicht van wat er ons op 22 maart te wachten staat, gingen we actief aan de slag met 'geweldloos omgaan met confrontatiesituaties'. In rollenspelen ervaarden wat confrontatiesituaties doet escaleren, en welke lichaamstaal, woorden, houdingen,... zo'n situaties doet kalmeren. Verder probeerden we zelf een aantal manieren uit om in escalerende situaties te interveniëren. Wat doe je als een actievoerder door het lint gaat? We merkten wat werkte en wat niet. Daarnaast oefenden we op functioneren in kleine groepjes. Een ander aspect was omgaan met politielinies. Tenslotte namen we tapijtjes en touwladders onder de arm en oefenden we hoe we veilig en zonder kleurscheuren de NAVO-omheining over geraken. Gedurende de training kwamen ook juridische aspecten en meer details over het actiescenario aan bod.

Warm gemaakt voor een training?
Dan heb je nog twee kansen; in Eeklo en Leuven!
Snel inschrijven is de boodschap!
meer info: op www.vredesactie.be doorklikken naar 'Agenda'

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

BijlageGrootte
actietraining Gent 1.jpg162.21 KB
actietraining Gent 2'.jpg72.68 KB
actietraining Gent 3'.jpg66.75 KB
actietraining Gent 5'.jpg77.19 KB
actietraining Gent 7'.jpg90.44 KB
actietraining Gent 9'.jpg79.62 KB
actietraining Gent 10'.jpg81.16 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Het Belgische NAVO-debat, eindelijk ook in het parlement

Vandaag was er in de Kamer een hoorzitting over de komende Navo-top van Boekarest in april met zowel minister De Crem als minister De Gucht. Het moment om te weten te komen welke standpunten de Belgische regering nu eigenlijk binnen de NAVO verdedigt, dus ging ik eens een kijkje nemen. Het werd een teleurstellende ervaring, want welk standpunt België over heikele onderwerpen zoals missile defense inneemt kwamen we niet te weten. Tenzij de boodschap is dat België geen standpunt heeft en zwijgt tot dat de bondgenoten ons vertellen wat ons standpunt is. Dit leek dan ook meer op een hoorzitting met twee ambtenaren dan met twee politiek verantwoordelijke ministers.

Minister van defensie De Crem presteerde het te klagen dat dit debat over de top zo vroeg viel, het is nog een maand ver. Het betere bestuur op defensie komt met andere woorden neer op dagjespolitiek. Ter vergelijking, ter voorbereiding van de vorige top in Riga op 28-28 november 2006 hield het parlement een gelijkaardige hoorzitting op 6 juni 2006 en op 3 juli een hoorzitting met de NAVO-secretaris-generaal. Maw 4-5 maanden op voorhand. Het huidige debat valt juist zo laat omdat de staatshervorming-soap en interim-regeerstijl geen ruimte laat voor serieuze politiek.
Toen de CDH'er Brotcorne aandrong om te weten wat de grote lijnen zijn die België bepleit in het kader van een nieuw Strategisch Concept, stelde De Crem botweg dat hij geen 'voorafname aan de standpuntbepaling' wou en dat hij na de top wel het Belgische standpunt zou meedelen. Zijn antwoorden over de rakettenschild-discussie waren gelijkaardig. Welk standpunt de minister in Vilnius verdedigd heeft kwamen we niet te weten. Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht was iets diplomatieker maar blonk bij de heikele thema's uit in het schetsen van de diverse standpunten zonder daarbij te vertellen welk standpunt hij dan wel innam tijdens de internationale NAVO-bijeenkomsten.

Wel kregen we meer duidelijkheid op wat er op de agenda van de top in Boekarest staat, al is die nog niet volledig vastgelegd. Zo blijkt inderdaad de herziening van het Strategisch Concept van de NAVO op het programma te staan. De secretaris-generaal laat een rapport over een mogelijke herziening opstellen, dat op de top van Boekarest besproken gaat worden. Het Strategisch Concept is het belangrijkste strategiedocument van de NAVO en legt die strategie in grote lijnen voor de komende jaren vast. Het huidige dateert van 1999, de periode van de Kosovo-oorlog. Zo'n herzieningsproces is het moment om belangrijke wijzigingen van de strategie ter sprake te brengen, zoals van de kernwapenpolitiek. Als in Boekarest zo'n herzieningsproces opgestart wordt, moet dit een jaar later tot een nieuw Strategisch Concept leiden.

Afghanistan

Wat kregen we dan wel te horen? De ministers gaven een stand van zaken over Afghanistan, Kosovo en de uitbreidingsdiscussies. Over Afghanistan staat in Boekarest een uitgebreide discussie met president Karzai en andere landen die troepen leveren op het programma. Op de top wil de NAVO komen met een politiek-militair strategisch plan. Dat men doorgaat met de bestaande counter-insurgency strategie staat niet ter discussie, wel probeert men tot een betere aflijning van verantwoordelijkheden met de Afghaanse regering en andere internationale spelers te komen.

Vredesactie is hier geen voorstander van. In Afghanistan stappen we mee in een militaire interventie die op hetzelfde doodlopende spoor is beland als de oorlog in Irak. En wel om dezelfde reden, het geloof in de eigen militaire superioriteit gaf de illusie dat staten afgebroken en herbouwd kunnen worden zoals huizen. Bij traditionele peacekeeping-opdrachten, bv toezien op de naleving van een vredesakkoord of een wapenstilstand, vormt de toestemming van de partijen in het conflict een essentieel onderdeel en gaat daarom een politiek vredesproces vooraf. Nu is dit 'peace enforcement' of het militair afdwingen van vrede geworden. Van enig vredesproces hoeft daarbij geen sprake te zijn. Deze evolutie is gebaseerd op de overtuiging dat met onze militaire superioriteit van buitenaf een oplossing opgelegd kan worden, waarbinnen dan aan wederopbouw gedaan kan worden. Het komt neer op het negeren van het onderliggende politieke conflict en het diaboliseren van de partijen die niet in het gewenste plaatje passen. In praktijk komt dit neer op een counter-insurgency operatie. Resultaat is echter een militaire patstelling zonder dat een politieke oplossing dichterbij komt. Zo ook in Afghanistan. De NAVO kan enkel de Taliban van de macht houden zonder ze te kunnen verslagen. De humanitaire retoriek kan moeilijk verbergen dat de militaire oplossing geen uitweg biedt. De NAVO wil geen gezichtsverlies lijden en gaat voort op het oorlogspad. En België dus ook.

Missile defense

Wat missile defense betreft stelt De Gucht dat de huidige Amerikaanse plannen geen bedreiging voor Rusland. De Russische reactie is naar zijn mening dus overdreven en komt voort uit ander ongenoegen. Verder stelde hij dat de missile defense-discussie bijna een religieuze kwestie is, in de zin dat het gericht is tegen een potentieel gevaar in de toekomst en dat het belang ervan afhangt van het geloof dat je aan dat gevaar hecht. De Gucht klonk niet echt als een groot verdediger, maar welk standpunt ten gronde hij verdedigt binnen de NAVO, daar hebben we het raden naar.

Vredesactie vindt dit missile defense-project maar gevaarlijke onzin en denkt dat België zijn geld beter kan besteden. Tegen het missile defense-project zijn behoorlijk wat kritieken in te brengen.

Ten eerste komt dit neer op kiezen voor militaire oplossingen ten nadele van multilaterale onderhandelde oplossingen. Het zet druk op de relatie met Rusland, dat zich bedreigd voelt en deze dreiging zal beantwoorden. Welke opinie men ook heeft over het nut van een missile defense-systeem, het lijkt logisch om eerst serieuze onderhandelingen met Rusland te houden in plaats van een voldongen feiten-politiek.

Het missile defense-systeem verstoort wel degelijk het strategisch evenwicht. Gesteld wordt dat 10 afweerraketten het kernwapenarsenaal van Rusland niet kan bedreigen. Maar die 10 afweerraketten zijn slechts een begin van enkele tientallen. Het volledige kernwapenarsenaal van Rusland kan er op zich inderdaad niet mee bedreigd worden maar het geeft de VS wel een first strike-vermogen. Dit wil zeggen dat als de VS eerst een massale kernwapenaanval uitvoert, het resterende Russische kernwapenarsenaal dat die aanval overleeft wel eens vernietigbaar is met dit missile defense-systeem. Met het missile defense-systeem wordt de wederzijdse vernietiging, de basis van de nucleaire afschrikking, doorbroken.
Dit systeem is ook een rem is voor verdere nucleaire ontwapening. Wil Rusland in staat blijven om nucleair te reageren tegen de VS dan moet het een groot nucleair arsenaal in stand houden.

Daarbij komt dat dit een behoorlijk dure investering is voor een bescherming tegen een hypothetisch gevaar met een systeem waarvan niet eens geweten is of het wel werkt. De kosten in de NATO Feasability Study voor een beperkt systeem werd op 15,5-18 miljard euro geschat, voor een uitgebreid systeem 27,5-30 miljard euro, dit zonder de satellieten mee te rekenen. Een integratie van het Amerikaanse systeem in een NAVO-systeem doet de prijs zakken tot 7,5-10 miljard euro, gesteld dat de VS met deze budgetverdeling akkoord is.
België heeft een aandeel van 3% in het militair budget van de NAVO en dit wordt voor België een kost variërend van 225 tot 900 miljoen euro. Dit zijn schattingen door de industrie, die naar gewoonte in realiteit zwaar overschreden worden. En de NAVO heeft nog andere dure wensen.

Kernwapens

De vraag of kernwapens op de agenda stond en of België een aanpassing van de kernwapenpolitiek zou bepleiten, verwees De Gucht door naar een volgende hoorzitting over ontwapening en non-proliferatie. Ook hier hebben we dus geen antwoord. Maar we kregen al wel de nota onder ogen die De Gucht gemaakt heeft ter voorbereiding van deze komende hoorzitting. En daaruit blijkt dat De Gucht geen millimeter afwijkt van de bestaande NAVO-strategie.

Opvallend is dat De Gucht verdere stappen naar nucleaire ontwapening mbt de niet-strategische kernwapens (die in Europa dus) afhankelijk maakt van nieuwe Russische stappen. "Het is van belang dat wij onze Russische partner volwaardig betrekken in een politiek van reductie en uiteindelijke eliminatie van deze wapens. Deze politiek is gestoeld op wederkerigheid en het behoud van een rationeel evenwicht."

Belangrijk lijkt ons om uit dit Koude Oorlog-denken te stappen en te durven die dingen eenzijdig weg te halen. Er blijft dan nog zo'n gigantisch kernarsenaal over zodanig dat dit moeilijk als eenzijdige ontwapening bestempeld kan worden. België moet binnen de NAVO durven pleiten om deze dingen weg te halen als vertrouwenwekkende maatregel om net een nieuw proces van nucleaire ontwapening op gang te brengen.
En dit is nodig, want rond de kernwapenpolitiek is de NAVO één grote brok inertie. Steeds wordt gewezen op de grote reducties vlak na de Koude Oorlog maar in de voorbije 15 jaar is er niets meer gebeurd.
Momenteel proberen Duitsland en Noorwegen om nucleaire ontwapening op de NAVO-agenda te zetten. Van De Gucht en De Crem moeten ze geen steun verwachten.

Conclusie

Een kritisch signaal bij de NAVO-politiek moeten we niet van onze ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie verwachten. Zij kijken braaf toe hoe de beslissingen genomen worden en zullen ons daar later verslag van doen.
Het is dus aan u om dit kritisch signaal te laten horen. Welkom op 22 maart voor de NATO Game Over-actie.

Hans Lammerant - Bomspotting-Vredesactie

Lees meer / 0 comment(s)

Actietraining Meetjesland - Waasland

Op 8 maart in Eeklo: actietraining NATO Game Over!

Alle info: zie flyer:

Flyer Nato Game Over-training Meetjesland

BijlageGrootte
training meetjesland.jpg165.47 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Benefietfuif la BOUM.. 13 maart, Gent met Bolwerkfanfare en Greenforward!

la BOUM! - benefietfuif voor NATO GAME OVER

Op 13 maart in de JOC Minus One (Rabot, Gent), vanaf 21u.

Reggae, Gipsy, Ska, Wereldmuziek.

met JAH INSPIRATION SOUND
RUBBADUB DIET'N
BOLWERKFANFARE (22u)

vvk 4 euro (wereldwinkel Lammerstraat)
add 5 euro

la boum 300 pix.gif

BijlageGrootte
la boum 300 pix.gif13.41 KB

Lees meer / 0 comment(s)

22 maart NATO GAME OVER: de voorbereiding draait op kruissnelheid

Op 22 maart stappen we samen met activisten uit heel Europa naar het NAVO-hoofdkwartier in Evere. NATO GAME OVER wordt een grootschalige, internationale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Met nog 3 weken te gaan, en met hooggespannen verwachtingen, stijgt ook de spanning bij iedereen die op een of andere manier bij de campagne betrokken is. En dat zijn er velen... Trainingen NATO GAME OVER Een ploeg trainers trekt het land rond voor de trainingen geweldloos actievoeren. Op zo'n trainingsdag bereiden mensen zich actief voor op de actie: hoe zorgen we er voor dat de actie geweldloos blijft, zonder ons van ons doel - de NAVO sluiten - af te laten brengen? Hoe houden we de confrontatie met politie en militairen geweldloos? Hoe geraken we zonder kleerscheuren over de NAVO-omheining?

De volgende dagen en weken zijn nog trainingen gepland in Gent, Hasselt, Pajottenland, Eeklo, Brussel, Luik en Leuven. Waar kan je je aan verwachten? Bekijk onze video op YouTube.

Een werkgroepje buigt zich intussen over alle mogelijke scenario's en situaties die zich op 22 maart kunnen voordoen. De actie staat of valt immers met een grondige voorbereiding, geen enkel detail kan aan het toeval worden overgelaten.

Regionale Bomspotting-groepen

Verspreid over het land, in Brugge, Hasselt, Luik, Geel, Brussel,... zijn al sinds september tientallen mensen actief in regionale Bomspotting-groepen. In het weekend van Wapenstilstand gaven ze de aftrap van de campagne: in stations en op treinen werden ludieke acties gevoerd om de medewerking van de NMBS aan de Amerikaanse oorlogsmachine aan de kaak gesteld. Nog steeds wordt via ons land Amerikaans oorlogsmateriaal naar de oorlogen in Afghanistan en Irak gevoerd.


De regionale groepen maken de campagne regionaal bekend en zorgen er voor dat mensen goed voorbereid naar de actie vertrekken. Op 22 maart zetten ze busvervoer en carpooling op poten. De komende weken zetten die groepen hun schouders onder een reeks activiteiten in aanloop naar de actie: info-avonden, een actie bij Defensie in Hasselt, benefiets, infostands,... Letterlijk te veel om op te noemen.

Een opening in het debat forceren

Intussen blijven we ook het politieke debat, en de discussies over ons defensie- en buitenlands beleid in de parlementaire commissies op de voet volgen, en met onze eigen inbreng voeden. Afgelopen week bezorgden we de parlementsleden een nota over de komende NAVO-top. Die wordt blijkbaar gretig gelezen. Er is duidelijk nood aan een sterk beargumenteerde kritische visie.

Want daar is het tenslotte om te doen: de NAVO ter discussie stellen, door geweldloze directe actie een opening in het debat forceren. De NAVO creërt immers meer problemen dan ze oplost.

Alle info over de campagne NATO GAME OVER: www.vredesactie.be

Lees meer / 0 comment(s)