Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Parlementair initiatief tegen Amerikaanse kernwapens haalt halve slag thuis

Parlementair initiatief tegen Amerikaanse kernwapens haalt halve slag thuis

"In België bestaat een politieke consensus dat de ontplooiing van B61-kernwapens best beëindigd zou worden."

De Amerikaanse president Obama pleit voor een kernwapenvrije wereld en voor een sterk gereduceerde rol van kernwapens op korte termijn. De Amerikaanse nucleaire bureaucratie reageert. Ze doet er alles aan om de rol van kernwapens, en dus ook hun budget, zo groot mogelijk te houden.

Omdat kernwapens een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, moeten ze om de zoveel jaar worden gemoderniseerd. Maar zoiets kost veel geld. Momenteel buigt het Amerikaanse "Congress Subcommittee on Energy and Water Development" zich over het budget voor deze upgrade, voorgesteld als "noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen tegenover de Europese geallieerden en hun verwachtingen over de Amerikaanse uitgebreide afschrikking ".

Op vraag van de Amerikaanse vredesbeweging en in samenwerking met verschillende Europese organisaties, zette Vredesactie een Europese spoed-lobbyactie op. Inzet: maak de Congres-leden die over dit budget beslissen duidelijk dat Europa die kernwapens weg wil. Europa mag niet als excuus worden gebruikt om de nucleaire strategie in stand te houden. Aan parlementsleden uit de Europese landen met kernwapens op hun grondgebied, werd gevraagd om het Europese politieke verzet tegen deze kernwapens zichtbaar te maken.

Daarop stuurde een groep Belgische parlementsleden op 21 september 09 een brief aan het VS-Congres.
"We beschouwen de verdere ontplooiing van B61-wapens als zijnde zonder militaire waarde. ... De verdere ontplooiing van de B61 is een verspilling van middelen voor zowel de Amerikaanse als Belgische luchtmacht", schrijven senator Marleen Temmerman (sp.a), senator Patrik Vankrunkelsven (Open Vld), Dirk Van der Maelen (sp.a), senator Philippe Mahoux (PS), kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!), senator Geert Lambert (SLP), Ludwig Vandenhove (sp.a), kamerlid Juliette Boulet (Ecolo) en senator Benoit Hellings (Ecolo).

Een gelijkaardige brief werd ondertekend door Duitse, Italiaanse en Nederlandse parlementsleden. Op die manier wilden ze het verzet dat in Europa tegen deze kernwapens bestaat zichtbaar maken.

Ondanks de talrijke brieven uit verschillende Europese landen, keurde op 30 september 09 het VS-Congres de budgetten voor de upgrade van de B61-kernwapens gedeeltelijk goed. Toch haalde het Europese parlementaire initiatief een halve slag thuis. Het Congres keurt slechts de helft van het gevraagde bedrag goed voor de studie naar de modernisering van de B-61. De studie naar de modernisering van de B-61 werd goedgekeurd, maar tegelijk bestelde het Congres een extra studie naar het nut van de B-61. Daaruit blijkt dat er ook binnen het Congres serieus getwijfeld wordt aan de militaire rol van de tactische kernwapens in Europa.

Het is nu aan onze ministers om hun verantwoordelijkheid te nemen en werk te maken van een kernwapenvrij Europa. Aandringen op de verwijdering van kernwapens uit Europa, en de NAVO-kernwapenstrategie ter discussie brengen, kan nu zonder daarvoor tegenover de VS een grote politieke prijs te betalen. Waar wachten onze ministers Leterme en De Crem nog op?

Vredesactie zet de eis tot nucleaire ontwapening alvast kracht bij met een grote Bomspottingactie op de militaire basis van Kleine Brogel op 3 april 2010, precies een maand voor de aanvang van de NPT Review Conference in New York, waar hopelijk verdere stappen worden gezet naar nucleaire ontwapening.