Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

22 maart NATO GAME OVER: de voorbereiding draait op kruissnelheid

22 maart NATO GAME OVER: de voorbereiding draait op kruissnelheid

Op 22 maart stappen we samen met activisten uit heel Europa naar het NAVO-hoofdkwartier in Evere. NATO GAME OVER wordt een grootschalige, internationale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Met nog 3 weken te gaan, en met hooggespannen verwachtingen, stijgt ook de spanning bij iedereen die op een of andere manier bij de campagne betrokken is. En dat zijn er velen... Trainingen NATO GAME OVER Een ploeg trainers trekt het land rond voor de trainingen geweldloos actievoeren. Op zo'n trainingsdag bereiden mensen zich actief voor op de actie: hoe zorgen we er voor dat de actie geweldloos blijft, zonder ons van ons doel - de NAVO sluiten - af te laten brengen? Hoe houden we de confrontatie met politie en militairen geweldloos? Hoe geraken we zonder kleerscheuren over de NAVO-omheining?

De volgende dagen en weken zijn nog trainingen gepland in Gent, Hasselt, Pajottenland, Eeklo, Brussel, Luik en Leuven. Waar kan je je aan verwachten? Bekijk onze video op YouTube.

Een werkgroepje buigt zich intussen over alle mogelijke scenario's en situaties die zich op 22 maart kunnen voordoen. De actie staat of valt immers met een grondige voorbereiding, geen enkel detail kan aan het toeval worden overgelaten.

Regionale Bomspotting-groepen

Verspreid over het land, in Brugge, Hasselt, Luik, Geel, Brussel,... zijn al sinds september tientallen mensen actief in regionale Bomspotting-groepen. In het weekend van Wapenstilstand gaven ze de aftrap van de campagne: in stations en op treinen werden ludieke acties gevoerd om de medewerking van de NMBS aan de Amerikaanse oorlogsmachine aan de kaak gesteld. Nog steeds wordt via ons land Amerikaans oorlogsmateriaal naar de oorlogen in Afghanistan en Irak gevoerd.


De regionale groepen maken de campagne regionaal bekend en zorgen er voor dat mensen goed voorbereid naar de actie vertrekken. Op 22 maart zetten ze busvervoer en carpooling op poten. De komende weken zetten die groepen hun schouders onder een reeks activiteiten in aanloop naar de actie: info-avonden, een actie bij Defensie in Hasselt, benefiets, infostands,... Letterlijk te veel om op te noemen.

Een opening in het debat forceren

Intussen blijven we ook het politieke debat, en de discussies over ons defensie- en buitenlands beleid in de parlementaire commissies op de voet volgen, en met onze eigen inbreng voeden. Afgelopen week bezorgden we de parlementsleden een nota over de komende NAVO-top. Die wordt blijkbaar gretig gelezen. Er is duidelijk nood aan een sterk beargumenteerde kritische visie.

Want daar is het tenslotte om te doen: de NAVO ter discussie stellen, door geweldloze directe actie een opening in het debat forceren. De NAVO creërt immers meer problemen dan ze oplost.

Alle info over de campagne NATO GAME OVER: www.vredesactie.be
NatoGameOver

Gepost door NatoGameOver
29.02.2008