Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

WALTERito

WALTERito's blog

Geweld door bewakingsfirma's

bewakings-geweld
Op een doordeweekse dag, in een auto-luwe straat in de omgeving van de Antwerpse Groenplaats hoor ik plots tumult. Enkele stappen verder zie ik het tafereeltje zoals op de afbeelding. Mijn vermoeden is dat een kruimeldief zijn slag wou slagen in het nabijgelegen winkelcentrum, betrapt werd en achterna werd gezeten door personeelsleden van de firma die met de bewaking van het winkelcentrum belast is.
Wat me tegen de borst stootte was het onnodig gebruik van fysiek geweld tegen de "verdachte". Hij werd tegen de grond gedwongen in een fysiek zeer belastende houding, waarbij één man in uniform op zijn rug knielde, terwijl twee andere mannen (zonder uniform of uiterlijke kentekenen)hem daarbij "assisteerden" (klaarblijkelijk waren ze de gepakte aan het fouilleren). Een tweede man in bewakingsuniform komt aanstormen en knielt eveneens op het overblijvend stukje rug - ttz. in de nek van de op de besneeuwde kasseien gedwongen man - en brult hem vanalles toe. Winkeliers uit de straat komen ook hun "assistentie" of diensten verlenen door de politie te verwittigen, enkele voorbijgangers blijven verwonderd toekijken, andere gunnen het gebeuren slechts een blik.
Kan dit zomaar ? Heeft een bewakingsfirma het recht op te treden buiten de door hun bewaakte perimeter? Mogen ze daarbij (overdreven) geweld gebruiken om hun verdachte te overmeesteren en in bedwang te houden?
Op een vraag in de senaat (21-11-2002) aan de toenmalige minister van binnenlandse zaken (Antoine Duquesne) antwoordde deze het volgende: "Il est exclu, par exemple, que ces agents dressent des procès-verbaux, usent de la contrainte ou, comme vous l'avez évoqué, puissent transférer des récalcitrants vers un commissariat de police. Les compétences d'enquête policière, comme le mandat d'amener, restent également intégralement des compétences de police.".
De website van Vigilis beschikt over veel informatie in deze materie. Zij stellen dat: "Een dergelijke aanhouding houdt ook in dat de bewakingsagent in sommige gevallen dwang of zelfs geweld zal moeten gebruiken. Dit geweld moet voldoen aan de regels van subsidiariteit en proportionaliteit. Subsidiair: dit geweld zal enkel toelaatbaar zijn als door geen enkel ander middel het uiteindelijk doel ervan kan bereikt worden, met name dat de dader ontsnapt aan zijn bestraffing."
Vast staat dat de klachten over bewakingsfirma's steeds maar toenemen. Michel Doomst (CD&V) stelt: "Er zijn nog steeds te veel 'cowboys' op het terrein aanwezig.".

BijlageGrootte
DSC_0291.jpg64.84 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Urban Knitting ?


In de "hippe" Antwerpse Kammenstraat zag ik een dame die een verkeersbord - of althans de paal waar het bord aan hing - aan het bekleden was met een breiwerkje. Urban Knitting is een kunstvorm zoals grafitti, waarbij op ludieke wijze bomen, lantarenpalen maar ook andere voorwerpen ingepakt worden in kleurrijk gebreide lappen of lapjes. Het kan een individueel of groepsproject zijn, of - zoals hier - open voor eenieder die zijn bijdrage wenst te leveren en een stukje verder wil breien.

De stunt is in samenwerking met een (tijdelijk) winkeltje dat "vitaminwater" (gratis) verdeelt.

BijlageGrootte
DSC7951.jpg47.85 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Mark Peeters in de cel


[Mechelen 23-08-09] Op het Maanrock-festival werd Mark Peeters na een klacht van een 41-jarige vrouw , die de affiche die hij naar gewoonte placht te dragen 'vrouw-onvriendelijk' vond, opgeleid door de politie. Na visueel onderzoek van de betreffende affiche kreeg de politie het order de man te laten gaan. Hij mocht zich niet meer op de perimeter van het festival vertonen. Hij kreeg nog juist de toestemming zijn drankfles die achtergebleven was op te halen. Toen hij zich daarna terug aanmeldde bij de politie werden hem de boeien aangedaan en werd hij naar het politiekantoor afgevoerd.

"Ik ben ook bepoteld geweest toen ze mij fouilleerden. Op een bepaald ogenblik deed een agent chirurgische handschoenen aan, ik vreesde al dat ik anaal gefouilleerd zou worden, maar dat bleek gelukkig niet het geval." verklaarde Peeters.

Zijn schoenen en sleutels werden hem ontnomen en hij werd opgesloten in een cel, waar hij drie uur verbleef. Dan werd hij plots vrijgelaten, zonder verhoor of verklaring. Wel kreeg hij een factuur voor het 'vervoer met de combi' (100 €). Zijn pamfletten en affiche werden in voorlopige bewaring gesteld en zouden enkele dagen later op te halen zijn bij de dienst "ordeverstoring". Een agent liet zich ontvallen dat een procureur had gezegd dat Peeters vervolgd zou wegens 'oproepen tot discriminatie'. Daarvan werd echter niets op schrift gesteld.

[bron: Mark Peeters, lvb.net]


In Antwerpen doet men minder moeilijk over de affiche.

BijlageGrootte
DSC4168sm.jpg69.69 KB
DSC3747sm.jpg55.61 KB

Lees meer / 1 comment(s)

Pechmoment


Mark Cavendish neemt het roer over als de derny waar hij achter rijdt begint te sputteren tijdens het na-tour derny-spektakel in Antwerpen. Cavendish won uiteindelijk wel de wedstrijd.

BijlageGrootte
DSC0543cr.jpg74 KB

Lees meer / 1 comment(s)

Hoofddoeken

Na de demonstratie in het Antwerpse Atheneum...

BijlageGrootte
DSC7178.jpg37.11 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Bezwaarschriften indienen kan tot 24 juni !!

Bekendmaking
Zie ook :
de oproep van Ademloos http://www.indymedia.be/nl/node/33635
en alle gerelateerde posts op Indymedia
http://www.indymedia.be/nl/search/apachesolr_search/bam

BijlageGrootte
BAM.jpg101.46 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Uitgezonderd laden en lossen

Verkiezingen.
leden en lossen
De enige periode waarin politici zich tussen het gemeen volk begeven. Dan lijken ze ineens geïnteresseerd in het doen en laten van de kleine man, laten zich langs hun beste kant zien en beloven de hemel op aard aflevering elf-en-dertig. Kwistig worden folders, brochures en zelfs een flair look-alike in onze brievenbussen gedumpt of in onze handen gestopt. Onesthetische panelen verhinderen het zicht op het (stads-)landschap.
Eenmaal de verkiezing gestreden verdwijnen de borden samen met de beloftes...

BijlageGrootte
ladenenlossen.jpg65.65 KB

Lees meer / 1 comment(s)

Waar komplot-theorien elkaar ontmoeten...

Aan de rand van de Antwerpse Cultuurmarkt namen ook andere personen of groepen de kans waar om hun boodschap uit te brengen.

unitedfortruth

Zo kwam ik hier de gekende Mark Peeters tegen, die overal komplotten en leugens ziet, die hij via allerlei hersenspinsels probeert te verklaren. Veel wijzer wordt men er misschien niet van, maar de dieperliggende boodschap kan men als volgt omschrijven : "Neem niet alles wat men u verkondigt 'klakkeloos' aan."

En daar raakt zijn boodschap die van een andere actiegroep die zijn weg kruiste. Zij wensen de waarheid te kennen achter het hele 9/11 gebeuren. In diverse boeken, weblogs, artikels, films en documentaires wordt namelijk uit de doeken gedaan dat er anomaliën bestaan tussen wat door de media verklaard werd en de afwijkende gevolgtrekkingen van getuigen en denkers.

BijlageGrootte
DSC5647.jpg58.6 KB

Lees meer / 0 comment(s)