Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Vrije Keuze" manifesteert op St. Jansplein

"Vrije Keuze" manifesteert op St. Jansplein

Op zondagmiddag vond er een kleine demonstratie plaats op het Antwerpse St.Jansplein van de vzw. "Vrije Keuze". Hekelpunt was de beperking die door de maatschappij opgelegd wordt aan de dragers van religieuze symbolen zoals een hoofddoek en de impact ervan op gebied van onderwijs en tewerkstelling.

DSC9008.jpg

Mina Chebaa van vzw. Vrije Keuze

DSC9011.jpg

Slechts enkele tientallen moeders en kinderen gaven gevolg aan de oproep tot deze demonstratie.

DSC9022.jpg
DSC9033.jpg
DSC9038.jpg
DSC9040.jpg
DSC9042.jpg

Jan Hertogen, socioloog-syndicalist

DSC9052.jpg
DSC9055.jpg
DSC9062.jpg

Getuigenis door een leerkracht.

DSC9065.jpg
DSC9066.jpg
DSC9068.jpg
DSC9077.jpg

De demonstratie werd met een minuut stilte besloten...

DSC9079.jpg

...waarna enkele ballonnetjes werden opgelaten met een hoopvolle boodschap.

De echte diamant van Antwerpen

Jullie moeders van Antwerpen en Vrije Keuze zijn de motor geweest van de actie tegen het hoofddoekverbod. Het is een actie die al meer resultaat behaald heeft dan men wellicht beseft. Met het brede charter voor de vrijheid van elke kledingcode, met de actie voor vrije beleving van alle godsdiensten, ook om geen godsdienst te belijden of er van af te zien, met de acties voor gelijke kansen in het onderwijs en werk zijn jullie de voortrekkers van de democratisering van het onderwijs, het recht op emancipatie van de arbeiderskinderen van nu zoals de arbeidersbewegingen dit decennia geleden deden. Jullie zijn de mooiste diamant van Antwerpen, zoals een diamant vangen jullie de problemen van jullie kinderen op en zoals een diamant stralen jullie deze sterker af op de samenleving om oplossingen te bewerkstelligen.

Maar besef dat gelijke kansen in onderwijs en werk maar een echt draagvlak krijgen als de islam als godsdienst en beleving ook materieel en in de media gelijkwaardig behandeld wordt. Een belangrijke groep vertegenwoordigers uit het middenveld heeft zich op 26/09/09 uitgesproken voor de erkenning van de islam als volwaardige gesprekspartner. Zij beschouwen de islam als een blijvend onderdeel van de samenleving en stellen dat het GO! dient terug te komen op haar algemeen hoofddoekenverbod. Tevens roepen zij alle maatschappelijke verantwoordelijken op om zich veel uitdrukkelijker uit te spreken tegen wie de moslimbevolking zonder onderscheid voorstelt als ondemocratisch en onwillig om zich te 'integreren'. En de ondertekenaars zijn niet van de minste: Frank Beke en Daniël Termont, oude en huidige burgemeesters van Gent, Mark Eyskens en Jos Geysels, beiden Minister van Staat, Herman Balthazar en Steve Steevaert, oud-gouverneurs, Patrick Loobuyck, Eva Brems, Walter Nonneman, Sami Zemni, Ides Nicaise, Johan Leman, Mark Elchardus, Rik Pinxten, professoren aan de universiteiten van Gent, Leuven en Antwerpen, Ceylan Kara en Mohamed Chakkar van zelforganisaties migranten, Guy Liagre van de Protestantse Kerk, Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris, Jan Renders en An Demeulemeester van het ACW en vele anderen.

Met het programma van Vrije Keuze zoals Mina Cheeba grondig en ter zake uit de doeken gedaan heeft kan men zich tot het kabinet Smet richten en ook contact nemen met de Moslimexecutieve, die zich recent nog volledig achter jullie acties gesteld heeft. De Moslimexecutieve kan een cruciale factor zijn om eindelijk de gelijke behandeling van de islam als godsdienst door te voeren, met inbegrip van een volledige financiering van de inrichtiing en onderhoud van de plaatsen voor religiebeleving, ondermeer de moskees in Antwerpen, waarvan Monica De Coninck recent nog het ontbreken van voldoende overheidssteun een echt schandaal vond (op de ronde tafel Diversiteit en Sociaaldemocratie in Gent, 12/12/09), alsmede het op korte termijn erkennen van de islam als ‘programma van derden’ op radio en TV.

Jullie moeders zijn opgekomen voor jullie kinderen, voor de schade die hen wordt toegebracht doordat hun vrije keuze, hun emancipatie en hun gelijke kansen werden ontnomen door het hoofddoekverbod. Met jullie actie, die misschien maandelijks zal verder gezet worden zolang de vrije keuzes niet gewaarborgd worden, plaatsen jullie zich historisch op dezelfde lijn als de moeders in Argentinië, en de vele anderen die ook voor hun kinderen en naastbestaanden opkwamen. En je moet niet altijd met veel zijn om het vuur warm te houden. Succes in jullie verdere actie.

Jan Hertogen
Essentialia uit onze 'speech' op de manifestatie Vrije Keuze, Sint-Jansplein te Antwerpen, 15 november 2009