Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Forum 2020 en de mobiliteitsknoop

Forum 2020 en de mobiliteitsknoop

[Antwerpen] Wat werd er van Ademloos na het Lange-Wapper referendum ? Zij bleven niet op hun lauweren rusten, maar gingen doordenken over het mobiliteitsvraagstuk met een groep bedrijfsleiders en academici, de zgn. groep van 10 of Forum 2020. Nu gaat het niet meer over een tunnel of een brug maar over een duurzame totaaloplossing voor de verkeersstroom die Antwerpen dagelijks bespoelt. Op 25 februari stelden zij hun bevindingen voor aan het publiek in zaal Horta.

[Lees ook : Ademloos/Forum 2020 | Forum 2020 Memorandum (pdf)
en de reportage van Jo]

DSC_0581.jpg

Wim Van Hees, voorzitter van Ademloos.

DSC_0579.jpg

Vlnr. Dr. Guido Verbeke en Wim Van Hees (Ademloos), moderator Paul Staes (voormalig Europarlementslid voor !Groen), Peter Verhaeghe (stRaten-generaal), Manu Claeys (essayist, actievoerder en politicus !Groen)

DSC_0520.jpg

Prof.Dr.Em. Willy Winkelmans, Transporteconoom, leidde de avond in. Hij mag terecht een expert terzake genoemd worden en bestudeerde o.a. het mobiliteitsbeleid en de verdieping van de Schelde.
[Zie ook :
Tijd voor duurzaam mobiliteitsbeleid
MOBILITY IN 2020?]

DSC_0526.jpg

Manu Claeys geeft tekst en uitleg bij de presentatie...

DSC_0528.jpg

... en werd daarin bijgestaan door Peter Verhaeghe. Dit duo werd door Forum 2020 belast met een diepgaande studie, met onderzoeken terplaatse op vergelijkbare verkeersknooppunten, bvb. in Barcelona.

DSC_0536.jpg

Eén van de beelden uit de presentatie, met een onderdeel van de "oostelijke bretel" die het knooppunt Ekeren verbindt met de E313 ter hoogte van Wommelgem. Dit traject was reeds in de oorspronkelijke plannen voor de Antwerpse ring opgenomen (ttz. in het jaar 1957) en is steeds onbebouwd gebleven. Het voorgestelde tracé zou echter grotendeels ondertunneld worden om zo groengebieden (bvb. Domein Calixberg, Ertbrugge) te kunnen behouden en hinder te beperken.
Op deze slide de overbrugging van het Albertkanaal te Schoten.

DSC_0542.jpg

Na de voorstelling kregen de getuigen het woord.

DSC_0544.jpg

Dr. Guido Verbeke hekelde de waanzin van stof en lawaaihinder in de directe omgeving van scholen, hospitalen, rust- en verzorgingshuizen.

DSC_0547.jpg

Ook politici kwamen hun steun betuigen.
Eerste in lijn : Anne Poppe (!Groen)

DSC_0550.jpg

Jurgen Verstrepen (LDD)

DSC_0563.jpg

Wouter Van Damme (PvdA)

DSC_0565.jpg

Bart Martens (sp.a-fractie Vlaams Parlement, Comm. Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Mobiliteit en Openbare Werken. Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie)

DSC_0572.jpg
DSC_0578.jpg

Oud-burgemeester Bob Cools (sp.a) beet de spits af in het vragenuurtje.

meccano.jpg

Het meest haalbare plan blijkt te bestaan uit een verbinding van de E17 ter hoogte van Melsele die via een nieuwe Scheldetunnel en nog een korte tunnel onder de dokken aansluit op de A12 in Ekeren. Aan oostelijke zijde is er dan het A102 tracé dat met drie korte tunnels de E313 vervoegt in Wommelgem.