Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Waar komplot-theorien elkaar ontmoeten...

Waar komplot-theorien elkaar ontmoeten...

Aan de rand van de Antwerpse Cultuurmarkt namen ook andere personen of groepen de kans waar om hun boodschap uit te brengen.

unitedfortruth

Zo kwam ik hier de gekende Mark Peeters tegen, die overal komplotten en leugens ziet, die hij via allerlei hersenspinsels probeert te verklaren. Veel wijzer wordt men er misschien niet van, maar de dieperliggende boodschap kan men als volgt omschrijven : "Neem niet alles wat men u verkondigt 'klakkeloos' aan."

En daar raakt zijn boodschap die van een andere actiegroep die zijn weg kruiste. Zij wensen de waarheid te kennen achter het hele 9/11 gebeuren. In diverse boeken, weblogs, artikels, films en documentaires wordt namelijk uit de doeken gedaan dat er anomaliën bestaan tussen wat door de media verklaard werd en de afwijkende gevolgtrekkingen van getuigen en denkers.