Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

belgin ozgunes

belgin ozgunes's picture

Naam

Belgin Ozgunes

Vakgebied

Genk (Limburg)

About Belgin

Geboren te Koersel 20/06/1965. Dochter van een Turks gastarbeider.
Beroep: postbode te Genk en ACOD-delegee Post Limburg.
Free-lance webcorrespondente voor Het Nieuwsblad Regio Genk: www.nieuwsblad.be/genk
Zetelend in de Integratieraad Genk.

Realisaties:
-Voorvechtster voor gelijke politieke en sociale rechten voor migranten: Objektief 479.917 (petitie-actie)
-Regularisering van Armeens gezin uit Sint-Truiden via acties (Open Grenzen)
-Proces tegen de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen tegen de discriminatie van toewijzing van woningen op basis van nationaliteit.
-In touw tegen de oorlog in Irak en tegen het Generatiepact
-Het openhouden van de kantine op het werk n.a.v herstructureringen
-Mede-initiatiefneemster petitie tegen de afdanking van de 3000 op Ford
Ambities:

Tegen privatiseringen van de Openbare Diensten, voor een volwaardig statuut voor éénieder die in openbare dienst werkt. Tegen racisme en extreem-rechts, voor een multicultureel, ééngemaakt België. Voor een maatschappij: eerst de mensen, niet de winst.
Hobbies: schrijven, politiek, anti-racisme, actua, chatten, dammen, lezen, muziek jaren 60, 70 en 80, sport-passief (voetbal, wielrennen, tennis en atletiek)

Website

http://nieuwsblad.be/genk

belgin ozgunes's blog

Verwijderd artikel

bieke8.JPG

BijlageGrootte
bieke8.JPG44.34 KB

Lees meer / 1 comment(s)

De beste uit de hoop. Waar is de rest?

Beringenaar is beste allochtone student
Ugur Yildirim uit Beringen- Mijn, 22 jaar oud en pas afgestudeerd als handelsingenieur, is de winnaar van de allereerste Willy Goetstouwers-prijs. De prijs is een initiatief van Het Belang van Limburg en de Universiteit Hasselt en wordt geschonken aan de meest verdienstelijke allochtone student. Bedoeling is dat de laureaten een voorbeeld zullen zijn voor andere allochtone jongeren die eraan twijfelen om ook de stap naar het hoger onderwijs te zetten. .(hbvl 27/9)

Op het eerste zicht een puik initiatief, maar bij nader inzien: 1. zijn het de witte raven die de meet bereiken 2. is het het verdonkermanen van het probleem 3. en ligt de oorzaak reeds in het prille begin, nl. bij de eerste stappen in de schoolcarrière. Een recente VUB-studie wees uit dat de helft van de allochtone leerlingen in de Vlaamse Gemeenschap de middelbare school verlaat zonder enig diploma. Dat dat bijna vier keer meer is dan bij autochtone leerlingen. Er duidelijk iets mis loopt in de vroege jaren in het onderwijs. Kinderen komen de school binnen met een taal-en cultuurachterstand waar ze niet meer van verlost raken, aldus de VUB-studie.

Lucky
Als je als wielrenner start in een wedstrijd zonder trainingsuren in de benen, met slecht materiaal, zonder sponsor, zonder regelmatige bevoorrading, zonder een goed team rondom je en zonder ploegleider dan moet je verdomme een lucky day hebben om de meet te halen. En dat is wat de "beste allochtoon" ook heeft gehad. En dit geldt ook voor vele autochtone studenten. Waarvan de ouders ook de laatste euro moeten omdraaien en zelfs gaan lenen om de studies van hun kinderen te betalen. Waar ook die kinderen niet de stimulans krijgen om verder te studeren, maar op een zijspoor gezet worden. Een grondige hervorming van het onderwijs is hier aan de orde. Maar dat wil ik graag aan de specialisten overlaten.

Lees meer / 1 comment(s)

Verbod religieuze symbolen in Brusselse stembureaus: what's the point?

"Bij de lokale verkiezingen van 8 oktober zijn in de Brusselse stembureaus geen sluiers toegelaten voor de voorzitters en bijzitters. De voorzitters van de bureaus hebben instructies gekregen die elk religieus symbool voor voorzitters en bijzitters verbieden". Dat schrijft Le Soir vandaag.
De administratieve maatregel, een primeur voor ons land, is ondertekend door Brussels minister-president Charles Picqué. De MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie) vindt de maatregel niet wettelijk en stelt dat een klacht ingediend zou kunnen worden.(Belga)

Nu kan je je afvragen ofdat deze maatregel bedoeld is om de objektiviteit van de voorzitters en de bijzitters in de verf te zetten of zijn er andere redenen? Gaan de moslima-voor-en bijzitsters vals spelen door bij moslimkandidaten een aantal stemmen bij te schrijven? Of zou het kunnen zijn dat de kiezer beschermd moet worden tegen deze "levende reclameborden voor religie"?

Zou de kiezer bij het zien van een hoofddoek of kruisbeeld plots de lumineuze inval krijgen om op strict religieuze kandidaten te stemmen of net het tegenovergestelde: anti-religieus?
Kunnen we dan ook niet best een moslim-bijzitter verplichten om zijn baard af te scheren en zijn djelba thuis te laten? Vraag ik me af. Wat doen we met een kloosterzuster en het kruisbeeld om haar nek? Maar de kans om een kloosterzuster tegen te komen als voorzitter of bijzitter is kleiner dan een moslima tegenkomen. Moslima's met hoofddoek zijn er in veelvoud. En zoals een moslima net op het 19u. journaal zei: "ze hebben mij aanvaard als Belg, dan moeten ze mij ook maar aanvaarden zoals ik ben in een kiesbureau."

Is het niet eerder cool om al wat moslim is te stigmatiseren, te banaliseren en te kleineren?
Of is het toch de betutteling en de bepampering van de bevolking? De vleesgeworden big brother die z'n camera effe in een hoekje zet en tussen het volk gaat zitten?
Ik ga op zondag 8 oktober lekker een Che Guevara t-shirt aantrekken. Misschien zit er wel een linkse voorzitter in mijn kiesbureau die wat voor me kan regelen.
http://www.hbvl.be/nieuwsxtra/lezersbrieven/detail.asp?Kode=L060923017

Lees meer / 7 comment(s)

De drie valse voorwendsels van het VB

Verleden week donderdag 14/9, nam ik deel aan een studiedag georganiseerd door ACOD-Limburg met als thema:
extreem-rechts vroeger en nu. Waar staat het Vlaams Blok werkelijk voor?
Norbert Van Overloop, advocaat en auteur van het boek Wiens Belang gaf een zeer boeiende uiteenzetting van wat het VB in werkelijkheid is. Voor de meesten onder ons is het VB een extreemrechtse, fascistische partij, tegen de vreemdelingen, voor de splitsing van België en voor een repressief beleid (zero-tolerantie, (nog) meer blauw op straat, jeugdgevangenissen, afnemen van nationaliteit, uitwijzingsbeleid,...). Maar dat het VB-programma nog meer behelst dan deze 3 thema's en een verborgen economisch programma heeft, dat weten maar weinigen. Het VB heeft een zeer uitgekiend plan om de werkenden, werklozen en jongeren te molestreren. Ik gebruik 'molestreren' omdat ik geen ander, daarbij aanleunend alternatief, kan vinden.

"Waarom weten wij dat niet?"

De werkenden zullen, wanneer het VB het voor het zeggen zou krijgen, nog langer moeten werken dan dat het Generatiepact nu voorschrijft. Het VB heeft zich dan ook onthouden bij de stemming van het Generatiepact omdat het pact niet ...ver genoeg ging. Ze is voor brugpensioen in zeer uitzonderlijke gevallen (dus in de feiten brugpensioen afvoeren) en pleit voor effectief werken tot je pensioen (65 jaar) na 40 jaar dienst. In welk VB-pamflet hebben we dat al zien staan? Nog geen, want het eigen volk zou maar eens kunnen beginnen ageren en wakker schieten. Deze punten zijn louter op op hun verkiezingscongressen of op kaderniveau te lezen en te bediscuteren. Dus in beperkte kring. Zoals iemand in de vorming zei:"waarom wordt dat niet op TV verteld? Waarom weten wij dat niet?"
Het VB is ook voor de afschaffing van de indexatie van de lonen, ze is voor de afschaffing van de anciënniteitstoeslag voor werknemers en voor een zware inperking van het stakingsrecht en voor én volonté overuren presteren. Voor de werklozen een beperking en afschaffing van werkloosheidsvergoedingen in tijd en daarom een ware heksenjacht voor hen die niet snel genoeg een job vinden. Ook de jongeren zullen niet ontsnappen en zullen verplichte taken moeten opnemen.

We zijn vergiftigd

Ik moet eerlijk toegeven dat ik het moeilijk heb om de knop om te draaien. Dat ik al de argumenten die ik jaren gebruikte tegen het racisme en fascisme van het VB, nu moet gaan inruilen, zeg maar op de 2de plaats zetten, om te argumenteren zodoende het echte programma van het VB te ontmaskeren. Zoals Nobert Van Overloop zei: "het VB heeft ons meer dan 25 jaar vergiftigd met haar thema's tegen vreemdelingen, veiligheid en Wallonië. Maar dit is maar een façade. We zullen het VB op een andere manier moeten ontmaskeren om de bevolking terug te winnen."

Het boek Wiens Belang is te bestellen via EPO
http://www.epo.be/uitgeverij/boekfiche.php?isbn=9789064454035

Lees meer / 3 comment(s)

Alibi-Ali's en -kandidaten in overvloed

Het is waar dat er partijen zijn die migranten als alibi-Ali op hun lijsten zetten. Maar ook huisvrouwen, ouderen, jongeren, homo's, arbeiders en leerkrachten sieren de verkiezingslijsten. Kortom, alle doelgroepen zijn goed om stemmen te halen. Deze worden zorgvuldig uitgekozen om als stemmentrekker te fungeren. En net zoals de migranten maken ook zij weinig kans om door te stoten naar de top. De top is smal.
Wat wel als dubieus mag gesteld worden, is dat wanneer een partij in haar regeerperiode wetsvoorstellen indient en wetten stemt, programmapunten opstelt, tegenstrijdig aan wat ze naar buitenuit wilt uitstralen, als hypocriet kan beschouwd worden. Denken we maar aan de VLD dat met alle macht het stemrecht heeft proberen tegenhouden en nu gaat meeprofiteren van migrantenkandidaten-en stemmen en zich voordoet als migrantvriendelijk.

Alibi-arbeider

En wat te denken van de paarse coalitie dat het generatiepact, met een nooit geziene campagne, erdoor geduwd heeft. Arbeiderskandidaten op één van die lijsten moeten de indruk geven aan de bevolking dat het protest tegen het generatiepact van 100.000 betogers verleden jaar in Brussel, een maat voor niets was, "want ook arbeiders staan op onze lijsten".

Er is niets mis met een migrant die zich bewust "opoffert" voor z'n partij. Volgende vraag stelt zich echter: moet een migrant persé een mandaat opeisen omdat ie migrant is? Zet hij zichzelf niet schaakmat door als "migrant" op de lijst te staan? Iemand die louter de migrantenthema's bespeelt? Moet "migrant zijn" een vrijgeleide worden for a free ride?
Naar mijn inzien primeert hier toch de kwaliteit, de verwezenlijkingen en loyaliteit van een kandidaat bij het toekennen van een verkiesbare plaats en niet de afkomst.

Zie ook opinie: Jonge Turken of alibi-Ali's? http://www.indymedia.be/en/node/3975

Lees meer / 2 comment(s)

Door Knack weggecensureerd

Vrijdagavond kreeg ik een mailtje van een vriendin met als onderwerp: "iets voor jou?" En een link naar http://blogs.knack.be/verkiezingen Geïnteresseerd klikte ik aan en m'n oog viel direkt op een aantal blogs over Genk, geschreven door Fouad Gandoul. Fouad is me niet onbekend want we zetelen samen in de Integratieraad van Genk. Zijn tekst over de Genkse ultramaterialistische jeugd deden bij mij echter de haren de hoogte inrijzen en na een nachtje slapen besloot ik om hierop te antwoorden. Zaterdag omstreeks 15u. stond mijn reactie op de site te lezen en heeft er gestaan tot minstens 2 minuten voor 12 deze middag. Ik kan dit aantonen aan de reactie van Alain Claessens die het volgende schrijft:
"ik zou me bij de reactie van Belgin willen aansluiten. Je veralgemeent Fouad, heb je aan de VUB niet geleerd dat dat verkeerd is". Maar verbijsterd zag ik deze middag bij het surfen dat m'n tekst foetsie was. Ik heb direkt een korte reactie gestuurd met de vraag waarom mijn tekst weg was en dat ik het gissen had naar het waarom. Mijn reactie werd tot nu toe nog niet gepubliceerd. Zonder boe of ba wordt ik hier weggecensureerd. Het was zelfs de eerste keer ooit dat een brief of eender wat van mij gepubliceerd werd op de website van Knack. En met de wekelijkse papieren uitgave heb ik ook geen band. Het enige wat mij met de Knack bindt is de nieuwsbrief en het gastronomenweb dat ik wekelijks doorgemaild krijg en dit nog maar vrij recent.
Ik heb de tekst die ik schreef niet opgeslagen. Wie dacht nu dat die tekst in lucht zou opgaan?

(Uit blog van het Knackforum)
GENK: De ultramaterialistische jeugd
Toen ik nog op de universiteitsbanken in Brussel zat, werd ons door de eerbare hoogleraar sociologie Mark Elchardus het Mattheuseffect uitgelegd. Degene die heeft, zal meer krijgen. Wie weinig heeft, van hem zal nog worden ontnomen. In het tijdperk van de iPods, de N-series van Nokia en allerlei andere hoogtechnologische hebbedingetjes loopt de arbeiderszoon in Genk rond met een speciaal kapsel, dure schoenen en een blitse 'boomcar'. Maar zonder een gevulde portefeuille en gebukt onder een lening voor zijn auto. De zin voor verantwoordelijkheid is nooit ontwikkeld. De goesting om te gaan werken is zelden aangewakkerd. In slaap gewiegd door een knus sociaal systeem waarin diegene die weinig of niets hebben in de marginaliteit blijven, gewild of ongewild.

Ik nodig je uit. Kom eens een kijkje nemen in de zogenaamde sociale wijken. Kom eens zien met wat voor auto's de zonen van werklozen en gepensioneerden rondrijden. In de 'sociale' wijken is enkel plaats voor 'bling bling', glitter en 18 duim velgen. We hebben ze gekend, de mannen met de Benz die in de wijk in de rij gingen staan om te gaan stempelen. Fraude is des mensen zou men kunnen zeggen.

Witteboordcriminaliteit is onzichtbaar, maar daarom niet minder verwerpelijk. Geld is de ergste drug waar een mens aan verslaafd kan worden. Het werkt bedwelmend op de geest en in sommige gevallen lijdt het tot sociale drama's (echtscheidingen, overvallen, moordpartijen, zelfmoorden,...).

Betekent dat dat we zonder geld kunnen of zouden moeten leven? Neen, dat is onmogelijk. Net zoals alle dingen in het leven moet materialisme in toom worden gehouden. In Genk lukt dat voor het ogenblik nog niet. Iedereen wil Prada dragen, ook de mijnwerkersdochters. Iedereen wil een 'dikke wagen' hebben om tijdens de hoogdagen in Genk mee te kunnen showen. De afgunst die ermee wordt gecreëerd zorgt voor frustratie en lijdt soms tot misdrijven.

Ik vertrok uit Genk naar de VUB als een avonturier die niet wist wat zijn bestemming was. Ik heb in Brussel leren denken en leven. Twee dingen die de ultramaterialistische jongeren in Genk spijtig genoeg missen en waardoor hun kans op succes in de samenleving alleen maar slinkt. Diegene in Genk die wel de kans hebben gegrepen om zich te vormen zien de ijsberg opduiken. Wij roepen de kapitein (de overheid) op zich te herpakken en extra aandacht te schenken aan de verloren jeugd in Genk die een onzekere toekomst tegemoet gaat.

Fouad Gandoul

Ik ga kort proberen resumeren wat ik schreef:

Fouad,

wat hier neergeschreven staat is een vrij wit-zwarte anayse over de Genkse jeugd.
De Genkse jeugd scheelt in wezen niet van pakweg de Truiense jeugd. De enige bekommernis die hen bindt is: ga ik werk vinden wanneer ik van school kom? Ga ik een huis kunnen huren, kopen of bouwen? Want zelfs een woning huren bij de sociale woonmaatschappij Nieuw Dak is een probleem

Je schrijft: "de zin voor verantwoordelijkheid is nooit ontwikkeld. De goesting om te gaan werken is zelden aangewakkerd".
Dit strookt dus niet met hetgeen ik dagdagelijks ervaar op mijn werk. Jongeren die om 5u ' s morgens, samen met mij, aan hun dagtaak beginnen, duizenden jongeren die in het weekend gaan werken om hun studies te betalen, en dan de vakantiewerkers die nu pas 4 tot 8 weken fel gewerkt hebben.
Met de chantering van sluiting of delocalisering eist de werkgever nog meer flexibiliteit van de werknemer. Vroeger was een arbeider een arbeider. Een doos werd van de band genomen en dichtgekleefd. Nu is een arbeider een robot, computer en een octopus tegelijkertijd.
Jongeren schrijven zich noodgedwongen in bij interimbureaus waar ze jaren aan een stuk in flexibele omstandigheden moeten werken, met een kleine kans op vast werk. Hier en daar eentje die geluk heeft en een vaste job krijgt. Maar niet iedereen is witte raaf...

Dat een korte-termijn job niet direkt noopt tot sparen kan je de jongeren niet verwijten. En daar heeft dan hun snel-geld-uitgeven-mentaliteit mee te maken.

Wat betreft die blitze boomcars. Bij mij op de parking van het werk staan meer 3de hands auto's van jongeren (sommigen komen per fiets), dan die ene blitze, getuende boomcar.

Kan het zijn dat wij beiden een analyse maken over 2 verschillende soorten Genkse jeugd en dit uit 2 verschillende oog -en ingangspunten?

Dit was dus de tekst die weggecensureerd werd. Mijn vraag is: wat staat er in wat niet gelezen mag worden? Graag jullie gedacht.
En dan nog even meegeven dat ik met Fouad Gandoul geen vermeldenswaardige discussies heb gehad op de Integratieraad in Genk. Hij zegt zijn gedacht en ik het mijne. In elk geval staan die diametraal tegenover elkaar. Dat is duidelijk. Had hij de hand in de verwijdering van mijn tekst? Iemand anders?

Lees meer / 8 comment(s)

Ambitie en ambitie

Eén on-line artikel op het web van Het Belang Van Limburg kreeg me gisteren direkt aan 't lezen: "Vijf allochtone schepenen?", vooruitblikkend op de verkiezingen in Limburg.

Allochtonen die de ambitie hebben om hun eerste schepenzetel te veroveren of hun reeds behaalde schepenzetel bevestigd willen zien. "Niets mis mee", zeg je? Tuurlijk niet. Ambitie moet er zijn. Maar de cruciale vraag is natuurlijk: welke lading dekt die ambitie?

Een Turks gemeenteraadslid van de CD&V-Genk (Ali Caglar), die zich met de verbetenheid van een pitbull gefocust heeft op een schepenzetel, schrijft. “Als ik nu nog geen zetel krijg, durf ik straks niet meer buiten te komen...In 2003 heb ik nog meegedaan aan de nationale verkiezingen en daar heb ik 21.000 stemmen gehaald, maar ook daar is niks uit de bus gekomen. Daarom heb ik bij de laatste Vlaamse verkiezingen niet meer meegedaan, want ik wil mijn kiezers niet bedriegen. Maar nu komt het dus normaal gezien allemaal in orde. Ik hoop het echt, niet voor mezelf, maar voor mijn kiezers.” (HBVL 28/08/06)

Zou de kiezer niet eerder wakker liggen van de realisaties van deze ambitieuze, jonge migrant? Welke zijn z'n geloofsbrieven, verspreid over 6 jaar gemeentepolitiek? Heeft hij z'n nek uitgestoken voor de Genkse bevolking? Heeft hij diezelfde verbetenheid aan de dag gelegd om naar de mensen te gaan om hun vragen te aanhoren en hun grieven om te zetten in concrete realisaties? En dan denk ik spontaan aan de vele honderden gezinnen die jaren op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Heeft hij in die 6 jaar enige verantwoording moeten afleggen aan zijn kiezers? Niets gehoord, niets gezien, althans. Met welk "recht" eist hij nu die schepenzetel op?

Is het niet eerder een knauw in z'n bast wanneer ie wéér naast het felbegeerde schepenambt grijpt? Neen, neen, want volgens hem wilt hij die schepenzetel voor z'n kiezers. Voor niemand anders. Punt uit.

Lees meer / 0 comment(s)