Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De drie valse voorwendsels van het VB

De drie valse voorwendsels van het VB

Verleden week donderdag 14/9, nam ik deel aan een studiedag georganiseerd door ACOD-Limburg met als thema:
extreem-rechts vroeger en nu. Waar staat het Vlaams Blok werkelijk voor?
Norbert Van Overloop, advocaat en auteur van het boek Wiens Belang gaf een zeer boeiende uiteenzetting van wat het VB in werkelijkheid is. Voor de meesten onder ons is het VB een extreemrechtse, fascistische partij, tegen de vreemdelingen, voor de splitsing van België en voor een repressief beleid (zero-tolerantie, (nog) meer blauw op straat, jeugdgevangenissen, afnemen van nationaliteit, uitwijzingsbeleid,...). Maar dat het VB-programma nog meer behelst dan deze 3 thema's en een verborgen economisch programma heeft, dat weten maar weinigen. Het VB heeft een zeer uitgekiend plan om de werkenden, werklozen en jongeren te molestreren. Ik gebruik 'molestreren' omdat ik geen ander, daarbij aanleunend alternatief, kan vinden.

"Waarom weten wij dat niet?"

De werkenden zullen, wanneer het VB het voor het zeggen zou krijgen, nog langer moeten werken dan dat het Generatiepact nu voorschrijft. Het VB heeft zich dan ook onthouden bij de stemming van het Generatiepact omdat het pact niet ...ver genoeg ging. Ze is voor brugpensioen in zeer uitzonderlijke gevallen (dus in de feiten brugpensioen afvoeren) en pleit voor effectief werken tot je pensioen (65 jaar) na 40 jaar dienst. In welk VB-pamflet hebben we dat al zien staan? Nog geen, want het eigen volk zou maar eens kunnen beginnen ageren en wakker schieten. Deze punten zijn louter op op hun verkiezingscongressen of op kaderniveau te lezen en te bediscuteren. Dus in beperkte kring. Zoals iemand in de vorming zei:"waarom wordt dat niet op TV verteld? Waarom weten wij dat niet?"
Het VB is ook voor de afschaffing van de indexatie van de lonen, ze is voor de afschaffing van de anciënniteitstoeslag voor werknemers en voor een zware inperking van het stakingsrecht en voor én volonté overuren presteren. Voor de werklozen een beperking en afschaffing van werkloosheidsvergoedingen in tijd en daarom een ware heksenjacht voor hen die niet snel genoeg een job vinden. Ook de jongeren zullen niet ontsnappen en zullen verplichte taken moeten opnemen.

We zijn vergiftigd

Ik moet eerlijk toegeven dat ik het moeilijk heb om de knop om te draaien. Dat ik al de argumenten die ik jaren gebruikte tegen het racisme en fascisme van het VB, nu moet gaan inruilen, zeg maar op de 2de plaats zetten, om te argumenteren zodoende het echte programma van het VB te ontmaskeren. Zoals Nobert Van Overloop zei: "het VB heeft ons meer dan 25 jaar vergiftigd met haar thema's tegen vreemdelingen, veiligheid en Wallonië. Maar dit is maar een façade. We zullen het VB op een andere manier moeten ontmaskeren om de bevolking terug te winnen."

Het boek Wiens Belang is te bestellen via EPO
http://www.epo.be/uitgeverij/boekfiche.php?isbn=9789064454035

Wat is daar negatief aan?

Dat de werkenden gewoon zullen moeten werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd, wat is daar nu verkeerd aan?

Afschaffing van automatische mechanismen die de lonen doen stijgen afschaffen is ook een zeer goed punt. Men moet maar eens leren werken voor hun geld. Meer presteren is gelijk aan meer verdienen, dat is toch niet moeilijk? Stakingen moeten sowieso per direct worden afgeschaft en het liefst strafbaar gemaakt. Overuren presteren? Wie is er ooit slechter geworden van eens een keer wat harder te werken?

Heksenjacjt? Verplichte taken? Wat wil je dan? Dat men thuis blijft zitten en het handje ophoudt, voor onbepaalde tijd, zogezegd omdat het aanbod niet bij hun "niveau" past?

Dat je het VB viseert omdat men tegen vreemdelingen is, okee, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar deze "verborgen agenda" heeft - als zij wordt ingevoerd - enkel maar voordelen voor de werkende mens.

Beste Martin, zo te horen

Beste Martin,

zo te horen bent u zaakvoerder, of bent u iemand die het recht van arbeiders en bediende niet belangrijk vindt. u wil waarschijnlijk terug naar de tijd waar we de patroons alle macht hebben, en dat de gewone mens in grote armoede leeft.
en trouwen ooit al eens nagedacht hoe u zou overleven bij zware ziekte met het blok aan de macht?

Ja, Belgin, dat

Ja, Belgin, dat bedrijfsleiders en soortgenoten voor het Belang stemmen verwonderd mij niet, het Belang verdedigt immers hun belangen, nog veel harder en compromislozer dan Verhofstadt. Van Overloop noemt in zijn boek De Winter terecht een “Verhofstadt in ’t kwadraat”. Maar ’t is waar, het merendeel van de arbeiders of werknemers die Belang stemmen weten dat niet. Daar ligt voor ons nog veel werk op de plank. Maar ervaring leert dat het wel lukt. Een van de figuren waar de Belangkopstukken hoog mee oplopen is ene Hans-Hermann Hoppe. Hij zei het volgende: “vanzelfsprekend moet de verzorgingsstaat met wortel en tak uitgeroeid worden (…) De sociale zekerheid moet weer worden gelegd bij het individu, de verzekeringsmaatschappij en de liefdadigheid (.?..) De rijken zijn doorgaans slim en productief, de armen dom, lui of beider.” (Wiens Belang, pag. 103). Dat is de manier waarop ze op de werkende mensen neerkijken. Natuurlijk dat ze die zaken niet op hun grote affiches zetten. Leefbaar Vlaanderen? Ja, zal wel zijn! Leefbaar zoals 200 jaar geleden zeker: als werknemer terug zwijgen en luisteren, en braaf uw hand ophouden en dankbaar zijn als ze u al iets willen geven voor uw arbeid.

belgin ozgunes

Gepost door belgin ozgunes
18.09.2006

Tags