Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Alibi-Ali's en -kandidaten in overvloed

Alibi-Ali's en -kandidaten in overvloed

Het is waar dat er partijen zijn die migranten als alibi-Ali op hun lijsten zetten. Maar ook huisvrouwen, ouderen, jongeren, homo's, arbeiders en leerkrachten sieren de verkiezingslijsten. Kortom, alle doelgroepen zijn goed om stemmen te halen. Deze worden zorgvuldig uitgekozen om als stemmentrekker te fungeren. En net zoals de migranten maken ook zij weinig kans om door te stoten naar de top. De top is smal.
Wat wel als dubieus mag gesteld worden, is dat wanneer een partij in haar regeerperiode wetsvoorstellen indient en wetten stemt, programmapunten opstelt, tegenstrijdig aan wat ze naar buitenuit wilt uitstralen, als hypocriet kan beschouwd worden. Denken we maar aan de VLD dat met alle macht het stemrecht heeft proberen tegenhouden en nu gaat meeprofiteren van migrantenkandidaten-en stemmen en zich voordoet als migrantvriendelijk.

Alibi-arbeider

En wat te denken van de paarse coalitie dat het generatiepact, met een nooit geziene campagne, erdoor geduwd heeft. Arbeiderskandidaten op één van die lijsten moeten de indruk geven aan de bevolking dat het protest tegen het generatiepact van 100.000 betogers verleden jaar in Brussel, een maat voor niets was, "want ook arbeiders staan op onze lijsten".

Er is niets mis met een migrant die zich bewust "opoffert" voor z'n partij. Volgende vraag stelt zich echter: moet een migrant persé een mandaat opeisen omdat ie migrant is? Zet hij zichzelf niet schaakmat door als "migrant" op de lijst te staan? Iemand die louter de migrantenthema's bespeelt? Moet "migrant zijn" een vrijgeleide worden for a free ride?
Naar mijn inzien primeert hier toch de kwaliteit, de verwezenlijkingen en loyaliteit van een kandidaat bij het toekennen van een verkiesbare plaats en niet de afkomst.

Zie ook opinie: Jonge Turken of alibi-Ali's? http://www.indymedia.be/en/node/3975

Allochtone flaminganten = anti-discriminatie ?

Het probleem gaat verder dan Alibi-Ali's.

Is de volledige emancipatie van migranten bereikt, al ze met de Vlaamse Leeuw beginnen te zwaaien en roepen "België Barst!" ? Is het de natte droom van bv N-VA wanneer morgen een "geïntegreerde" allochtoon schimpt op "de Waalse parasieten"?

Zie ook:http://www.indymedia.be/nl/node/3677

Opgaan in de Vlaamse identiteit

Emancipatie van migranten kan toch niet gelijk zijn aan Vlaams worden in de letterlijke zin van het woord?! Vendelzwaaien, bier drinken, kaartje leggen, sjoelbakken, monokini lopen, varkenspoten en oren eten, een nachtje bratsen en braken, Prins Karnaval-ambities, ...Dit kunnen toch niet de normen zijn waaraan de migrant zich moet spiegelen? En niet elke Vlaming voelt zich thuis bij bovenstaande activiteiten.
"Zich aanpassen aan de normen en waarden van dit land" is de ultieme slogan van politici die de eigenheid van de migrant willen wegschoffelen.
Een migrant, zwaaiend met Vlaamse Leeuw, kandidaat op een Vlaams-Nationalistische of extreem-rechtse partij, is gewoon een rechts individu, die je in eender welk land aantreft op een dergelijke nationalistische lijst. Dezelfde ideologie verkopend. Een ideologie die niet stopt aan de landsgrenzen. Daarom ook dat het VB niet nee zegt tegen de komst van migranten, ook moslims, op hun lijsten. Maar er hangt een prijskaartje aan vast: ze moeten zich akkoord verklaren met de beginselen van het VB en haar programma en alles is daar dan ook ondergeschikt aan, ook hun cultureel-etnische achtergrond. Dus de volledige assimilatie.

Zoals de beginselverklaring van het Vlaams Belang stelt: “In Vlaanderen moet aan vreemdelingen en inwijkelingen duidelijk gemaakt worden dat zij in de eerste plaats onze wetten moeten respecteren en vervolgens dat zij zich moeten aanpassen aan onze cultuur, onze normen en waarden, onze leefgewoonten en aan belangrijke traditionele principes van de beschaving, die zich op het Europese grondgebied heeft ontwikkeld, zoals onder meer de scheiding van Kerk en Staat, de democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.”

Er is dus, in tegenstelling tot wat in het Nieuwsblad-artikel wordt gesuggereerd, geen georganiseerde campagne of poging van het Vlaams Belang om ‘alibi’-moslims in de kaders en op verkiezingslijsten op te nemen. Vreemdelingen die zich tot het Vlaams Belang willen bekennen, dienen te beseffen dat zij de Vlaams Belang-beginselverklaring en het programma moeten onderschrijven, inclusief de basiswaarden van onze samenleving, waarvan de meeste op gespannen voet leven met die van de islam.

Bron: perscommuniqué VB 14/03/05 n.a.v. een artikel in het Nieuwsblad over moslims op VB-lijsten.

belgin ozgunes

Gepost door belgin ozgunes
12.09.2006

Tags