Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

MohamedEK

MohamedEK's picture

Naam

Mohamed El Khalfioui

Vakgebied

Interviews/Opinie/Foto/Verslaggeving

Topic(s)

Ik ben een Berber of zoals we ons zelf noemen: Amazigh (wat vrije mens betekent). Vanuit die optiek schrijf ik over cultuur en politiek. Mijn intresse op dit moment is vooral Irak. Maar onderwerpen zoals integratie,Islam etc... onderbreken niet.

MohamedEK's blog

Wat gebeurt er in Iran ?

Wat we de afgelopen dagen hebben gezien rond de protesten in Iran, vragen velen zich af wat er gebeurt. Ten eerste zijn de protesten beperkt tot Teharan, in het bijzonder noord-Teharan. De uitredende president Ahmedinijad won met 62,63% van de stemmen de verkiezing, terwijl Mouasavi met 33,75% van de stemmen als tweede eindigde.

De westerse media en in het bijzonder de CNN die de protesten afdoet als de tweede Cederrevolutie in het Midden-Oosten terwijl alleen de burgerij van noord-Teheran zich heeft gemanifesteerd als anti-Ahmedinijad. De protesten zijn alleen beperkt tot Teheran en in het bijzonder tot de middenklasse van noord-Teheran.

Persoonlijk denk ik dat de verkiezingen in Iran een keuze waren tussen het gereformeerde kamp dat wordt gesteund door ex-president Khattami en het neoconservatieve kamp van Ahmedinijad (dat is iets anders dan het conservatieve kamp).

Ahmedinijad is eigenlijk alles behalve een conservatief. Hij heeft de afgelopen jaren geprobeerd het conservatieve kamp aan de kant proberen te breken (zoals de Rasfajani familie). Ook keerden de afgelopen jaren de conservatieve opinie in Iran zich tegen Ahmedinijad (omwille van zijn anticorruptie campagne).

Ook heeft Ahmedinijad zich als de grootste tegenstander van de reformisten ontpopt omwille van confronterend buitenlands beleid en ook zijn beleid tegen de burgerij. Ahmedinijad zijn populariteit is grotendeels geconcentreerd in de rurale gebieden, die massaal voor hem hebben gekozen.

Lees meer / 1 comment(s)

Opstand der Gematigden

Pijnlijk stil bleven de gematigde moslims in binnen- en buitenland na de wandaden die extremisten uit naam van hun godsdienst begingen. Hier en daar klonken protesten na de terroristische aanslagen van 11 september 2001, na die in Madrid en Londen en na de moord op Theo van Gogh. Maar de meerderheid zweeg veelbetekenend, zo luidde de kritiek van veel autochtonen.

Maar het ijs begint te kruien. Janny Groen en Annieke Kranenberg, schrijfsters van het veelbesproken boek Strijdsters van Allah, zagen langzaam een tegenbeweging ontstaan. Als verantwoordelijke burgers in een westerse samenleving weigeren steeds meer moslims lijdzaam toe te zien hoe hun godsdienst door extremisten wordt gegijzeld. Het felle islamdebat in Nederland heeft moslims weerbaarder gemaakt, zo blijkt onder andere uit de reacties op de geplande anti-islamfilm van Geert Wilders. Nederlandse moslims zijn niet alleen gekwetst, ze roepen ook op tot legale en ludieke tegenacties.

In Opstand der gematigden geven Groen en Kranenberg een kleurrijk, wervelend en bemoedigend beeld van de hervorming van de islam van binnenuit.

Over Strijdsters van Allah:
‘Een schat aan materiaal over het doen en denken van deze vrouwen.’ NRC Handelsblad

‘Genuanceerd en verontrustend.’ Katholiek Nieuwsblad

https://www.webshopboekhandel.nl/Webshop/ProductImages/9789029082839.jpg

BijlageGrootte
9789029082839.jpg56.25 KB

Lees meer / 1 comment(s)