Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Boeh!: "Vrijheid om hoofddoek al dan niet te dragen"

Boeh!: "Vrijheid om hoofddoek al dan niet te dragen"

Naar aanleiding van het hoofddoekendebat, dat Vlaanderen in haar greep houdt, zag het actieplatform BOEH! zich vandaag genoodzaakt om haar standpunt nog eens duidelijk te maken. BOEH! is een feministisch platform dat gedragen wordt door verschillende organisaties. Wat die organisaties in deze kwestie verenigt, is hun gedeelde overtuiging dat vrouwen en meisjes overal en altijd zélf moeten kunnen beslissen of ze wel óf niet een hoofddoek dragen.

i.jpg

Samira Azabar (Motief vzw): Media in het maatschappelijk debat

"De protestacties van de laatste week vertoonden een ander – meer gespannen – karakter. In de media werden alle actievoerders over dezelfde kam geschoren, vaak werd naar BOEH! verwezen als zijnde de initiatiefnemer van alle protestacties. Een zekere nuancering vanwege de betrokken journalisten zou op zijn plaats geweest zijn: BOEH! is namelijk enkel de initiatiefnemer van de ludieke hoofddekselactie op 1 september. Onze solidariteit gaat wel uit naar verenigingen en individuen die op vreedzame wijze blijven actie voeren voor gelijke kansen in het onderwijs."

Nadia Fadil (SAMV): De kwestie van de sociale druk en het dragen van de hoofddoek

"Ik kies er bewust voor geen hoofddoek te dragen. En ik heb die vrijheid. Niemand belet mij om te gaan werken of om te gaan studeren. En ik word niet aangekeken op straat omwille van de keuze die ik heb gemaakt. Maar ik voel dat die vrijheid steeds meer wordt ingeperkt. Dit omdat sinds een aantal jaren een lelijk offensief wordt gevoerd. Een racistisch offensief. En dit in mijn naam en van anderen die, zoals ik, geen hoofddoek wensen te dragen. Door de hoofddoek te verbieden, en door het debat daarrond, worden jongeren beperkt in hun identitaire en religieuze zoektocht. Hun keuzemogelijkheden wordt op voorhand ingeperkt. Ze krijgen de boodschap mee dat ze niet langer welkom zijn van zodra ze bepaalde levenskeuzes maken."

"Dit leidt tot een bijzonder ongezond en gepolariseerd maatschappelijk klimaat, waarbij jongeren langs alle kanten ‘onder druk’ worden gezet om een bepaalde keuze te maken. Ze mogen en kunnen niet langer zoals niet-moslimjongeren, op een vrijblijvende wijze experimenteren, of op autonome wijze hun identiteit vorm geven. Dat laatste zou nét het voorrecht moeten zijn van jong zijn, maar daar kunnen ze niet langer van genieten. Want elke keuze die ze maken wordt ineens zwaar geladen: een keuze voor een hoofddoek betekent uitsluiting, en de keuze om geen hoofddoek te dragen wordt steeds minder bespreekbaar."

GetAttachment.aspx.jpg

<>Kitty Roggeman (VOK): Raad van state en het gevolg van beslissingen die genomen worden boven de hoofden van de betrokkenen

"BOEH! steunt de leerlinge die een kortgeding heeft aangespannen bij de Raad van State. We wachten nu de beslissing van de Raad van State af en de mogelijke reactie van de Raad van het gemeenschapsonderwijs. Ondertussen beraden wij ons over verdere acties, afhangend van de aard van de beslissingen door de Raad van State en de raad van het Gemeenschapsonderwijs. Wij willen hier het signaal geven dat het gemeenschapsonderwijs een zware verantwoordelijkheid heeft. Als men zou overgaan tot een veralgemeend verbod in alle scholen van het gemeenschapsonderwijs is dit een kaakslag in het gezicht van al diegenen die het ideaal van de voor iedereen gelijk toegankelijke officiële school altijd verdedigd hebben. Het officieel onderwijs heeft een lange traditie – waar ze hard voor gevochten heeft – van verdraagzaamheid, godsdienstvrijheid en open geest en poneert het principe van het actief pluralisme in haar pedagogisch project."

hoofddoek

volgens de atheneumdirectie werd de hoofddoek verboden ter bescherming van de meisjes, omdat die door sommige fundamentalisten onder druk werden gezet, volgens een bepaalde lezing van de qor'an. ik vraag me af, nu blijkt dat volgens een bepaalde lezing van de qor'an door sommige fundamentalisten een broek verboden is voor vrouwen en dus een rok/jurk verplicht (Soedan), op het atheneum de rok/jurk zal verboden worden?

hoofddoek

volgens de atheneumdirectie werd de hoofddoek verboden ter bescherming van de meisjes, omdat die door sommige fundamentalisten onder druk werden gezet, volgens een bepaalde lezing van de qor'an. ik vraag me af of, nu blijkt dat volgens een bepaalde lezing van de qor'an door sommige fundamentalisten een broek verboden is voor vrouwen en dus een rok/jurk verplicht (Soedan), op het atheneum de rok/jurk zal verboden worden?

Boeien

Wat vrouwen dragen is niet boeiend.