Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Famke

Famke's picture

Naam

Famke Vekeman

Topic(s)

sociale bewegingen, klimaat & sociale rechtvaardigheid, gezondheidszorg

About Famke

°1982 in de "parel van de Vlaamse Ardennen". Opleiding geschiedenis te Gent.

Via het Belgisch Sociaal Forum, nu werkzaam voor het Actieplatform gezondheid en solidariteit in Brussel en ook bij Friends of the Earth rond "The Big Ask"

Website

http://www.motherearth.org

Famke's blog

Terugblik op het ESF 2008

Europees Sociaal Forum 2008

De herinneringen aan het ESF in Malmö liggen nog fris in het geheugen en de vele opgedane ideeën en contacten zorgen voor extra energie. Iedereen heeft dan ook volop genoten van deze vijfde editie van het Europees Sociaal Forum.

Door het inleggen van een bus naar Malmö, heeft het Sociaal Forum van België alweer zijn steentje bijgedragen tot het versterken van de netwerken. We hopen alvast dat de opgedane energie ook in eigen land een weerklank zal vinden. Het aantal deelnemers vanuit België was alvast behoorlijk indrukwekkend. Tussen de 250 en 300 Belgen namen een week vrij om naar Malmö te gaan. Bovendien waren ze ook erg actief in het uittekenen van het programma, via de vele voorstellen die gelanceerd werden door Belgische organisaties en de vele Belgische sprekers in de verschillende panels.Landgenoten sneden ook heel diverse thematieken aan Vakbondsthema's, de strijd tegen Economic Partnership Agreements, klimaatsverandering, commercialisering in de gezondheidszorg en illegitieme schulden in het Zuiden passeerden allemaal de revue. De Belgische avond op donderdag in de Chokoladefabriek, zorgde tenslotte voor de nodige contacten tussen altermondialistren van allerlei slag en de twee grote delegaties van het ACV en ABVV .

Het Europees Sociaal Forum in Malmö bracht heel wat mensen op de been. Ongeveer 10.000 mensen waren getuigen van de vijfde editie van het ESF. Het verwachte aantal, 20.000 deelnemers, werd echter niet gehaald. Jammer genoeg dus geen echt overtuigende opkomst, waardoor ook de dynamiek en het gevoel deel uit te maken van een brede beweging niet altijd heel intens aanwezig waren. Daartegenover stond dat uit verschillende hoeken de inhoud en het niveau van de seminaries en workshops werd geprezen.
Misschien dat de NOC (Nordic Organising Comittee) de mobilisatie voor het Forum een beetje afgeremd heeft uit logistieke overwegingen. De schrik om met een grote financiële kater achter te blijven, was voortdurend aanwezig in de ondertoon bij de voorbereidingen. Door deze sterke focus op een evenwichtig budget en de beperkte ruimte die Malmö biedt, werd de beweging op verschillende vlakken op een tweede plaats gezet. Het werd al snel duidelijk dat de Zweden serieus gesnoeid hebben in de uitgaven voor vertalingen, decoratie en wegwijzers waardoor er meer dan één deelnemer is verloren gelopen tijdens de fora dagen en waardoor soms iemand in een seminarie terecht kwam waar weinig of geen vertaling voorzien was.

Every heart has a revolutionary cell

Tijdens de demonstratie op zaterdag liepen de straten van de stad vol met kleurrijke spandoeken. De diversiteit eigen aan het ESF was erg duidelijk zichtbaar tijdens de demo. Uiteindelijk bleken er 15.000 mensen op te stappen gedurende de 7 km lange manifestatie. De inwoners van Malmö keken geamuseerd toe en liepen hier en daar spontaan mee met één van de delegaties. De vele toekijkende kinderen bleven vaak achter met ACV-petjes en ballonnen.

Klik hier voor een fotoreportage van de demonstratie op zaterdag.

Another Europe is possible

De evaluatie van de seminaries, workshops en grote thematische vergaderingen is, zoals gezegd, over het algemeen erg positief. De deelnemende organisaties bleken geïnvesteerd te hebben in goed voorbereidend werk wat uiteraard zijn vruchten afwierp. Er was een duidelijke focus op het boeken van resultaten en duurzame contacten/allianties tussen de verschillende Europese sociale bewegingen.

Een aantal gemeenschappelijke mobilisatiemomenten werden tijdens verschillende bijeenkomsten in Malmö verder voorbereid. 2009 wordt alvast voor veel organisaties en activisten een belangrijk jaar:

1/ Voor een sociaal Europa. Er wordt een gemeenschappelijke Europese campagne opgezet tegen de bedreigingen uit Europese hoek op het vlak van vakbondsrechten en sociaal-economische thema's. De lentetop in Brussel in maart 2009 wordt alvast beschouwd als een mogelijk moment voor een tegentop rond deze kwesties.

2/ Voor een vredevol Europa. In april 2009 zullen er overal in Europa demonstraties georganiseerd worden tegen de NAVO-politiek. Vooral in Strasbourg en Khiel zal er een duidelijk signaal gegeven worden aan de NAVO.

3/ Actie rond klimaat. Klimaatsverandering wordt een serieuze bedreiging en het is hoogtijd dat politici hieraan iets doen. Op 6 december 2008 vindt hierover een top plaats in Polen. In december 2009 wordt het eveneens een grote mobilisatie naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen.

4/ Stop de G-8. In juli 2009 is er de uitnodiging vanuit Italië om deel te nemen aan het protest tegen de jaarlijkse G8-top die nu doorgaat in Sardinië. Een belangrijk moment om alsnog onze alternatieven voor vrede, democratie en milieu in de verf te zetten.

Naast deze grote mobilisatiemomenten, zijn er uit de verschillende seminaries ook erg diverse oproepen gekomen voor gemeenschappelijke acties. Het seminarie van het Actieplatform gezondheid en solidariteit bijvoorbeeld eindigde met een sterke eensgezindheid rond de noodzaak van een Europees netwerk rond commercialisering binnen de gezondheidssector. Niet enkel om informatie uit te wisselen, maar ook om gemeenschappelijke campagnes en acties op te zetten op Europees niveau, naar aanleiding van de EU richtlijn rond vrij verkeer van gezondheidsdiensten en de Europese verkiezingen in juni 2009.

Lees meer / 1 comment(s)

Programma ESF en een overzicht van enkele Belgische initiatieven

Donderdagavond vond in de lokalen van 11 11 11 een briefing plaats voor iedereen die naar Malmö trekt om het ESF bij te wonen en andere geïnteresseerden. Het was een bijeenkomst met veel praktische, kleine en grote tips om beter te kunnen genieten van al wat zo een Forum te bieden heeft. Een uitwisseling van ervaringen tussen ‘anciens’ en 'beginnelingen'. Een mooi staaltje van de rijke diversiteit die thuishoort binnen het concept van een sociaal Forum, met vertegenwoordigers vanuit verschillende hoeken zoals de milieubeweging, vredesbeweging, vakbonden en Noord-Zuid.

Op ongeveer hetzelfde tijdstip besloten de Zweden het programma online te zetten. Omdat de lijst niet zo praktisch is samengesteld, wordt het voor iedereen toch even zoeken. Er zijn honderden seminaries en workshops om uit te kiezen. Neem gerust een kijkje op de website van het Belgisch Sociaal Forum. (www.wsf.be - rubriek Europees Sociaal Forum).

Ook blijkt dat niet alle initiatieven die oa met de hulp van Belgische organisaties zijn georganiseerd het programmaboekje hebben gehaald. We doen hier een poging om zelf een klein overzichtje te geven van de verschillende initiatieven … Aanvullingen zijn zeker welkom!

- Het Sociaal forum van België organiseert twee open spaces rond de mogelijkheid om gemeenschappelijke Europese mobilisaties in 2009-2010 op poten te zetten. De bedoeling is vooral om informatie uit te wisselen rond Europese bedreigingen (beleid rond migratie, klimaat, militarisering, vakbondsrechten ed) en om in tweede instantie te kijken naar hoe we daar samen iets tegen kunnen doen.

Open Space 1: A European mobilisation in 2009 about EU politics
WANNEER? Donderdag 18 september van 9u30 tot 12u30
WAAR? Chokladfabriken – Vörtsalen

Open Space 2: A European mobilisation in 2009 about EU politics
WANNEER? Zaterdag 20 september van 9u30 tot 12u30
WAAR? Chokladfabriken – Vörtsalen

- Het Actieplatform gezondheid en solidariteit co-organiseert een seminarie rond de commercialisering van de gezondheidszorg in de verschillende Europese landen. Er wordt ook een blik geworpen op de EU richtlijn rond vrij verkeer van gezondheidsdiensten. Het tweede deel van het seminarie wordt gewijd aan alternatieven en de mogelijkheid om samen iets te ondernemen.

Seminar Market oriented health care reforms – experiences and perspectives
WANNEER? Vrijdag 19 september van 14u tot 17u
WAAR? Chokladfabriken – Cacaosalen

- ACW Limburg co-organiseert een seminarie rond klimaatsverandering en energie-armoede. Er wordt vooral gekeken naar lokale initiatieven om tot oplossingen te komen.

Seminar Climate change and energy poverty: local action by citizens and enforcing EU consumers’ rights
WANNEER? Vrijdag 19 september van 9u30 tot 12u30
WAAR? Möllevången Ungdomens hus, Sal 4

- De Euromarsen tegen bestaansonzekerheid, armoede en sociale uitsluiting organiseren een Assembly rond mogelijke Europese acties tegen armoede en werkloosheid. Dit vooral met 2010 in het vooruitzicht wat erkend wordt als een belangrijk actiejaar voor de strijd tegen armoede.

Assembly against poverty, precarity and unemployment
WANNEER? Donderdag 18 september van 14u tot 17u
WAAR? Sofielund Studiefrämjandet, Stora salen

- CADTM (Comité pour l’Annulation des Dettes du Tiers-Monde) co-roganiseert twee seminaries, eentje rond de illegitimiteit van de schulden van de derde wereld landen en ook een seminarie rond de financiële crisis ism Attac.

Seminar Debt cancellations: Illegitimacy, Odiousness and audits
WANNEER? Donderdag 18 september van 9u30 tot 12u30
WAAR? Rosengårds folkets hus, Stora salen

Financial crisis: Causes, specificities, consequences, alternatives
WANNEER? Vrijdag 19 september van 9u30 tot 12u30
WAAR? Sofielund Enskifteshagen, Tält 1

- De Belgische vakbonden ACV en ABVV organiseren o.a. een seminarie rond de mogelijkheid om tot een Europees minimuminkomen te komen.

Seminar Minimum income and minimum wage: To overcome the social dumping and the job insecurity
WANNEER? Vrijdag 19 september van 14u tot 17u
WAAR? Möllevången Chokladfabriken, Ölhallen

Lees meer / 1 comment(s)

"Bedrijven spelen landen tegen elkaar uit, dus hoog tijd om samen iets te ondernemen"

ABVV jongeren zijn alvast druk in de weer met de voorbereidingen voor het komende ESF in Zweden. Ze vertekken dan ook met een stevige delegatie om deel te nemen aan het jongerenkamp 'onder syndicalisten'. Hieronder de neerslag van een interview met Jonathan Broos van ABVV Jongeren omtrent hun deelname aan het ESF en een aantal belangrijke uitdagingen voor de toekomst!

Wat is de bedoeling van het jongerenkamp van de vakbonden tijdens het Europees Sociaal Forum?

We zijn daar in het kader van een uitwisselingsproject met andere jonge syndicalisten.
Het thema dat we gaan bespreken is « Actieve participatie van jonge werkenden voor een sociale democratie » Eigenlijk, is het Europees Sociaal Forum de start van een project dat 6 maanden zal duren. We gaan ginder jonge Zweedse syndicalisten ontmoeten, en in het 2de deel van het project bezoeken de Zweden ons land. Het is vooral wanneer de Zweden naar ons komen dat we gaan werken aan het product van het project. Het product kan een website, folder, … zijn waarmee we naar jongeren kunnen stappen om hun het nut te laten zien van een vakbond en hun te overtuigen mee te stappen in deze soort van democratie. Daarnaast willen we natuurlijk de jongeren laten kennismaken met andere jongeren die vaak met hetzelfde bezig zijn maar van elkaars problemen nooit gehoord hebben.
Zo kan het perfect zijn dat iemand een oplossing zoekt voor een probleem terwijl een andere jongere iets soortelijks heeft meegemaakt. Zo kunnen ze van elkaar leren.

Hoeveel Belgen nemen er deel en wat is jullie inbreng?

We zullen met zo’n 23 nederlandstalige Belgen zijn en met een 22 franstalige Belgen zonder de begeleiders bij te tellen.

We zullen het hebben over jongerenparticipatie maar onze jongeren zullen zelf wel sociale thema’s aanbrengen zoals flexicurity, ecologie, tewerkstelling kansengroepen, enz
We gaan de jongeren voorzien van documentatie maar het is de bedoeling dat ze zelf dingen leren door in debat te gaan en een eigen mening te vormen.

Wat zijn de belangrijkste problemen waarmee jongeren af te rekenen hebben op de werkvloer?

Zijn er dan onbelangrijke problemen ? ;-)
Wat we vaak te horen krijgen zijn de tijdelijke contracten, zo moet de jongere in een onderneming werken zonder een zekerheid te hebben ofdat hij kan blijven of niet wat dan weer problemen brengt voor leningen (auto, huis, …)

Zijn er problemen die we overal in Europa zien opduiken? Zijn er ook situaties die kenmerkend zijn voor een bepaald land of een bepaalde regio?

Ja, de flexicurity is er zo’n een in elk land worden de werkenden meer en meer gedwongen tot meer flexibel zijn, zo hard dat de plaatselijke culturen hieronder lijden. Bv de Siesta in het zuiden tot werken buiten de schooluren hier. Een bedrijf is actief in een maatschappij en moet respect hebben voor die maatschappij.
Je hebt ook plaatselijke tendensen zoals bv de roep voor meer interim in het oosten. Daar hebben ze veel zwartwerk en daarom willen ze dat tegen gaan met interim. Terwijl wij juist ons verzetten tegen interim.

Hopen jullie op sterkere Europese netwerken tussen de jongerenafdelingen van de vakbonden? Bestaan deze al?

Ja, maar er is momenteel nog niet een echt groot netwerk, wat je wel ziet zijn de verschillende sectoren die met elkaar uitwisselingen doen maar inter-professioneel staat alles nog maar in kinderschoenen.

Is het mogelijk om gezamelijk campagnes of mobilisatiemomenten te lanceren?

Ik denk dat we meer dan ooit die kar zullen moeten trekken, bedrijven beginnen steeds meer de landen tegen elkaar uit te spelen dus moeten we meer dan ooit gezamenlijk actie voeren.

Zijn er zaken die jullie kunnen leren, als vakbond, van de andersglobalistische beweging?

Waarschijnlijk wel, als ik sommige bewegingen zie, ben ik soms jaloers op de manier hoe ze de thema’s brengen. De prachtige inkleding, het slagwerk van trommels etc dat is iets anders dan onze betogingen. Maar het belangrijkste is en blijft natuurlijk een klaar en duidelijke boodschap overbrengen.

Lees meer / 0 comment(s)

Friends of the Earth greening the ESF

Hoewel de milieubewegingen niet altijd even manifest aanwezig zijn bij de sociale fora, heeft Friends of the Earth (FoE) al van in het begin een andere koers gevaren. Wat ooit begon met een deelname aan het eerste Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre in 2001 en het eerste Europees Sociaal Forum in 2002 in Florence, is nu uitgegroeid tot een sterke betrokkenheid bij de organisatie van het Europees Sociaal Forum in Zweden 2008.

De verschillende FoE groepen organiseren maar liefst 24 activiteiten tijdens het ESF in Malmö. De waaier aan activiteiten is heel breed. Er zijn talrijke seminaries met interessante invalshoeken rond klimaatsverandering, uit de pan swingende voedselprijzen en de problematiek rond biobrandstoffen. Daarnaast is FoE ook betrokken bij verschillende seminaries en workshops die netele dicussies niet uit de weg gaan. Bijvoorbeeld de kwestie over hoe sociale bewegingen beter kunnen samenwerken om een daadwerkelijke impact te hebben op het dagdagelijkse leven van iedereen. Of nog, een workshop over de nodige acties en houdingen tav de repressie van sociale bewegingen.

Alternatieven omzetten in de praktijk zal gebeuren tijdens het jongerenkamp rond duurzame landbouw dat Young Friends of the Earth en Via Campesina op poten zetten tijdens het ESF. In Höör, zo een 50 km ten Noord-Oosten van Malmö, zal er via het dagelijks kampleven en een aantal workshops veel aandacht zijn voor de link tussen voedsel, landbouw en klimaat. FoE organiseert op vrijdag ook een Klimatkrock, een Zweedse traditie waarbij men een straat bezet, al het verkeer stillegt waardoor er plaats komt voor iets anders zoals een brokje cultuur of een volkskeuken.

Na het ESF, zal ook 2009 een jaar worden waarin het klimaatthema niet over het hoofd zal worden gezien onder de sociale bewegingen. Het volgende Wereld Sociaal Forum in Belem, Amazonegebied, zal gekleurd worden door milieu als één van de belangrijke thema's. Het jaar zal bovendien eindigen met een grote klimaattop in Kopenhagen en de nodige acties die nu reeds voorbereid worden.

Het wordt voor FoE alvast een ESF waarop de banden met de sociale bewegingen en vooral de bewegingen actief rond landbouw verder worden uitgediept en resulteren in concrete samenwerkingen via acties en seminaries.

Ook vanuit België zal er een kleine delegatie van FoE Vlaanderen en Brussel aanwezig zijn.

Voor meer info:
www.foeeurope.org
www.motherearth.org

Lees meer / 0 comment(s)

Belgen maken zich op voor Malmö (1): Market oriented health care reforms - winners and losers.

Het Europees Sociaal Forum nadert met rasse schreden. Het Nordic Organising Comittee is volop bezig met het samenstellen van het programma wat zoals verwacht meer tijd in beslag neemt dan gepland. Nog even geduld dus...
Er waren dan ook heel wat voorstellen gelanceerd vanuit verschillende geografische en thematische hoeken. 822 om precies te zijn. Een waar huzarenwerk om een gestroomlijnd programma te realiseren!

Ook vanuit België werden er heel wat voorstellen gelanceerd. Ik belicht er hier eentje dat ik de laatste maanden van dichtbij heb opgevolgd.

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit deed op voorzet van de vakbonden LBC en CNE het voorstel om een seminarie te organiseren rond de vermarkting van de gezondheidszorg.
In België zijn we getuige van een soms sluipende, maar toch wel erg aanwezige vermarkting in verschillende sectoren van de gezondheidszorg.
De kinderopvang bijvoorbeeld is de laatste twintig jaar een sterk privaat georienteerde sector geworden, maar ook bij de rusthuizen zien we dezelfde trend. De vele beloftes bij de overstap van gesubsidieerde naar private kinderdagverblijven, zoals efficiëntie en kostenbesparingen, blijken in vele gevallen vals te zijn. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de eerste slachtoffers van deze trend. Bovendien zien we ook vaak een direct verband met de arbeidsomstandigheden van het personeel. Vandaar de bezorgdheid uit syndicale hoek.

Het is dan ook een erg interessante oefening om te kijken hoe de commercialisering en privatising in de Non-Profit in de verschillende Europese landen toeneemt. En niet altijd even geleidelijk. Bij onze Noorderburen kunnen ze er van meespreken.

We zien dat ook het Europees beleid neigt naar een verdere vermarkting van de sector en een verdere commercialisering van de aangeboden diensten. Op het ESF gaat het dus over meer dan alleen het uitwisselen van ervaringen. Zo is er de Europese richtlijn rond de vrijheid van verkeer van gezondheidsdiensten. De EU Commissie beroept zich nogal sterk op de rechten van de patient om zich te laten verzorgen in het buitenland. In feite komt het echter neer op het versterken van de positie van de zorgverstrekkers en hun aspiraties om over de landsgrenzen heen te gaan concurreren. Deze constructie bemoeilijkt de mogelijkheid om een stevig beleid op te stellen en uit te voeren voor het garanderen van een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Uitdagingen genoeg dus en de initiatiefnemers wensen dit dan ook te bespreken tijdens het ESF. Misschien kunnen hieruit later netwerken en gemeenschappelijke acties het licht zien. De Belgische delegaties zullen tijdens het seminarie alvast samenwerken met het Swedish Network for Common Welfare en deelnemers uit Denemarken en Turkije.

logo website 2.jpg

www.gezondheid-solidariteit.be
www.esf2008.org

BijlageGrootte
logo website 2.jpg6.7 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Het vijfde Europees Sociaal Forum in de startblokken

De Europese sociale bewegingen maken zich op voor de vijfde editie van het Europees Sociaal Forum dat doorgaat in het meest Zuiderse puntje van Zweden, Malmö.

Via de website www.esf2008.org konden er tot enkele weken geleden voorstellen worden ingediend voor seminaries, workshops en open ruimtes. Meer dan 800 voorstellen liepen vlotjes binnen en een jonge ploeg uit Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen begeleidt momenteel het 'merging-proces' om uiteindelijk te komen tot ongeveer 200 seminaries die het programma zullen uitmaken van het Forum van 17 tem 21 september.

De verwachtingen zijn hoog gespannen, zowel bij de Scandinaven zelf als bij de 20.000 verwachte deelnemers.

Het hoge Noorden staat bekend om haar sterke welvaartstaten en zonder twijfel leeft in de andere Europese landen nog steeds de belangstelling om deze van dichterbij te leren kennen. Toch staat dit model momenteel onder zware druk. Dit blijkt ook de doorslaggevende factor te zijn waarom de Zweden het Forum in 2008 wilden organiseren. De Zweden liggen immers wakker van de laatste verkiezingen waardoor een rechtse neoliberale regering de touwtjes in handen heeft gekregen. De noodzaak om zich te verenigen aan linkse kant is daardoor onmiddellijk voelbaar geworden. De vakbonden stapten mee aan boord en ook de banden met organisaties zoals Friends of the Earth en Attac werden sterker. De campagnes voor de verdediging van de welvaartstaat hebben gezorgd voor een wederzijds vertrouwen, waardoor er een solide basis bestaat voor de organisatie van het ESF in Malmö.

Naast een zekere nieuwsgierigheid naar deze social welfare, is er nog een andere beweegreden om enkele verlofdagen te sparen voor het ESF in Malmö. Er is namelijk een zeer duidelijke wil aanwezig om een aantal vernieuwingen door te voeren, die vast en zeker hun uitwerking niet zullen missen. Doorheen heel het Forum wordt de nadruk gelegd op het bouwen van allianties en gemeenschappelijke acties en campagnes. Vanuit het Nordic Organisation Comittee werden ook heel wat inspanningen geleverd om het ESF-proces te verbreden. De organisatoren reikten de hand naar een heleboel organisaties en groepen die in het verleden vaak niet betrokken waren bij het ESF. Daarnaast is er ook grondig werk gemaakt van een geografische uitbreiding. Het laatste jaar leidden verschillende rondritten doorheen Oost- en Centraal-Europa, maar ook richting Baltische staten en Rusland tot nieuwe, vruchtbare contacten.

Het vijfde ESF wordt een belangrijk Europees overlegmoment, met als motto « Bouwen aan een ander Europa ». De bedreigingen vanuit EU-hoek stapelen zich de laatste jaren op en 2009 zal dan ook een erg belangrijk jaar zijn, waarin de sociale bewegingen van zich moeten laten horen. Dit vooral met het oog op het Verdrag van Lissabon en met de Europese verkiezingen van juni 2009 in het vizier. Het Europees Sociaal Forum in september kan alvast het terrein voorbereiden voor een Europese mobilisatie voor een sociaal Europa. De vorm die deze moet aannemen, kan besproken worden tijdens de vele seminaries en in een aparte open ruimte op het ESF zelf. Het kunnen verschillende campagnes worden die op elkaar zijn afgestemd, een Europese betoging of een gedecentraliseerde actiedag of misschien nog iets helemaal anders.

Meer informatie en inschrijvingen (bus, camping en ticket ESF) op www.wsf.be en www.esf2008.org

BijlageGrootte
ESF Malmö2.jpg7.34 KB

Lees meer / 0 comment(s)