Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mobilisatiedag: Gezondheid is een recht voor iedereen!

Mobilisatiedag: Gezondheid is een recht voor iedereen!

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit nodigt u uit voor zijn mobilisatiedag Iedereen gezond?! Gezondheid belangt iedereen aan en aan gezondheid kan je wat doen... Vooral als mensen de handen in elkaar slaan. Samen met u gaan we na hoe we de gezondheidszorg in België en daarbuiten op een meer progressieve en egalitaire manier kunnen invullen.

gezondheid.jpg

Gezondheid is een recht voor iedereen!
In 1978 omschreef de Alma-Ata verklaring al heel duidelijk dat het recht op gezondheid voor iedereen geldt. Dertig jaar later blijft het thema nog steeds brandend actueel en is er een sterke nood om op te komen voor gezondheid als basisrecht!

We gaan van start op vrijdag 17 oktober met een focus op Noord-Zuid. Seminaries, workshops en getuigenissen geven ons een beeld van de belemmeringen voor het recht op gezondheid in het Zuiden.

Op zaterdag 18 oktober opent de UCL – Campus Woluwe zijn deuren vanaf 9u.
Verschillende werkgroepen hebben het terrein het laatste jaar voorbereid en via deze mobilisatiedag wensen we samen met jouw input en voorstellen te komen tot een aantal concrete aanbevelingen en pistes op volgende domeinen:

  • sociale ongelijkheden en toegankelijkheid eerstelijnszorg
  • commercialisering en privatiseringen in de gezondheidszorg
  • arbeidsomstandigheden in de zorgsector geneesmiddelen

Op het programma : getuigenissen, debatten, interacties en vele interessante ontmoetingen.

Zaterdag 18 oktober - UCL (Woluwe)

Onze deuren gaan open om 9u00

9:30 – 10:00 Verwelkoming
Welkomstwoord en een korte inleiding op de vele uitdagingen om te komen tot gezondheid als een basisrecht. Het verloop van de mobilisatiedag wordt geschetst.

10:15 – 12:30 Fora

Geneesmiddelenbeleid
Wat is de betekenis van een rationeel geneesmiddelenbeleid vandaag de dag? Wat leert Alma Ata ons hierover? Vanuit het panel wordt een kritische blik geworpen op de kwaliteit van de voorschriften, de bestaande informatie voor de geneesheren en patienten. Rol van het kiwi-model voor het verlagen van de prijzen.
Met François Sumkay (CM), Ivan Vandermeeren (Soc Mut), Pierre Chevalier (GRAS) en Dirk Van Duppen (Geneeskunde voor het Volk).

Sociale ongelijkheden en toegankelijkheid tot gezondheidszorg
Toegankelijkheid tot gezondheidszorg is voor velen geen evidentie. Dit debat gaat dieper in op de bestaande obstakels. Ook de strijd tegen de armoede komt hier aan bod.
Met oa Michel De Jaer (Soc Mut), Raf Mertens (CM), Sara Willems (Ugent) en Michel Pettiaux (Brussels Forum van de strijd tegen armoede).

Arbeidsomstandigheden in de zorgsector
De omstandigheden waarin het verzorgend personeel maar al te vaak werkt, doet menig wenkbrauwen fronsen. Wat is de invloed hiervan op het gezondheidsbeleid in het algemeen en op de kwaliteit van de zorg in de verschillende sectoren (ziekenhuizen, thuiszorg, ...)?
Met oa Jean-Marie Léonard, Johan Fobelets (LBC) en Colette Jacob (AFIS).

12:30 – 13:30 Breng een bezoekje aan onze kleurrijke voedselstands

13:45- 16:00 Fora

Eerstelijnszorg – Primary health care for all!
Een debat over de fundamentele waarden van de eerste lijn. We denken na over manieren waarop men deze kan versterken. Dit zowel op het vlak van de financiering, als op het vlak van interdisciplinariteit, coördinatie, organisatie en toegankelijkheid.
Met oa Jan De Maeseneer (European Forum for Primary Care), Micky Fierens (LUSS asbl), Linda Wittevrongel (Wijkgezondheidscentra) en Bart Criel (ITG).

Commercialisering en privatisering van de zorg
In België zijn we getuige van een sluipende, maar toch erg manifeste commercialisering binnen de gezondheidszorg. Onze Noorderburen kunnen meespreken van een erg ingrijpende evolutie op dit vlak de laatste jaren. Ook het Europees beleid neigt in dezelfde richting, die van een concurrerende gezondheidszorg. De tijd dringt! Wat zijn de alternatieven?
Met oa Olivier Remy (LBC), Sebastien Robeets (CNE) en getuigenissen vanuit Nederland en België.

Internationale gasten uit de Filippijnen, Groot-Brittannië, Ecuador, Cuba,... zullen aan de fora deelnemen.

16:00 – 16:30 Pauze
Breng gerust een bezoekje aan de vele infostands die een aanvulling vormen op de debatten of neem een kijkje in onze cinema.

16:30-18:00 Plenaire bijeenkomst
We verzamelen tijdens deze plenaire bijeenkomst de verschillende voorstellen die geformuleerd zijn tijdens de debatten overdag. Vanuit elke focus worden de belangrijkste eisen naar de politieke wereld toe uiteengezet en gestaafd met een aantal sprekende voorbeelden.

Conclusies worden geformuleerd en pistes voor de toekomst worden uitgestippeld.

18:00 – 20:00 Feestelijke afsluiter
Het platform biedt u een drankje aan en we blijven nog napraten en acties plannen onder begeleiding van enkele fanfares! Op uw gezondheid!

Schrijf u nu in voor de mobilisatiedag via www.gezondheid-solidariteit.be Inschrijvingen mogelijk tot eind september.

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit bestaat uit volgende organisaties : ACW ;  Alliance nationale des Mutualités chrétiennes ; Altéo Asbl, Atelier Santé du Forum Social de Charleroi ; BBTK-SETCA ; CETRI ;  CNCD-11.11.11 ; CNE ;  CRIOC, CSC/ACV ; CSC-TSE Hainaut occidental ;  Ecole de Santé Publique, ULB ;  Fédérations des Maisons médicales ; Fédération laïque des Centres de Planning familial ; FGTB/ABVV ; Forum social de Belgique ;  Forum Social de Huy-Waremme ; FOS/Socialische Solidariteit ; Geneeskunde voor het Volk ; Intal/Médecine pour le Tiers Monde ; 11.11.11-Koepel van de vlaamse Noord-Zuidbeweging ; LBC-NVK ; Médecine pour le peuple ; Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) ; MOC ; OKRA vzw, Oxfam Solidarité ; UCOS ; Union nationale des Mutualités socialistes ; Unité Politiques et Systèmes de Santé dans les pays en développement ; Verbruiksateljee, Vereniging van Wijkgezondheidscentra ; Wereldsolidariteit/Solidarité Mondiale.