Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Terugblik op het ESF 2008

Terugblik op het ESF 2008

Europees Sociaal Forum 2008

De herinneringen aan het ESF in Malmö liggen nog fris in het geheugen en de vele opgedane ideeën en contacten zorgen voor extra energie. Iedereen heeft dan ook volop genoten van deze vijfde editie van het Europees Sociaal Forum.

Door het inleggen van een bus naar Malmö, heeft het Sociaal Forum van België alweer zijn steentje bijgedragen tot het versterken van de netwerken. We hopen alvast dat de opgedane energie ook in eigen land een weerklank zal vinden. Het aantal deelnemers vanuit België was alvast behoorlijk indrukwekkend. Tussen de 250 en 300 Belgen namen een week vrij om naar Malmö te gaan. Bovendien waren ze ook erg actief in het uittekenen van het programma, via de vele voorstellen die gelanceerd werden door Belgische organisaties en de vele Belgische sprekers in de verschillende panels.Landgenoten sneden ook heel diverse thematieken aan Vakbondsthema's, de strijd tegen Economic Partnership Agreements, klimaatsverandering, commercialisering in de gezondheidszorg en illegitieme schulden in het Zuiden passeerden allemaal de revue. De Belgische avond op donderdag in de Chokoladefabriek, zorgde tenslotte voor de nodige contacten tussen altermondialistren van allerlei slag en de twee grote delegaties van het ACV en ABVV .

Het Europees Sociaal Forum in Malmö bracht heel wat mensen op de been. Ongeveer 10.000 mensen waren getuigen van de vijfde editie van het ESF. Het verwachte aantal, 20.000 deelnemers, werd echter niet gehaald. Jammer genoeg dus geen echt overtuigende opkomst, waardoor ook de dynamiek en het gevoel deel uit te maken van een brede beweging niet altijd heel intens aanwezig waren. Daartegenover stond dat uit verschillende hoeken de inhoud en het niveau van de seminaries en workshops werd geprezen.
Misschien dat de NOC (Nordic Organising Comittee) de mobilisatie voor het Forum een beetje afgeremd heeft uit logistieke overwegingen. De schrik om met een grote financiële kater achter te blijven, was voortdurend aanwezig in de ondertoon bij de voorbereidingen. Door deze sterke focus op een evenwichtig budget en de beperkte ruimte die Malmö biedt, werd de beweging op verschillende vlakken op een tweede plaats gezet. Het werd al snel duidelijk dat de Zweden serieus gesnoeid hebben in de uitgaven voor vertalingen, decoratie en wegwijzers waardoor er meer dan één deelnemer is verloren gelopen tijdens de fora dagen en waardoor soms iemand in een seminarie terecht kwam waar weinig of geen vertaling voorzien was.

Every heart has a revolutionary cell

Tijdens de demonstratie op zaterdag liepen de straten van de stad vol met kleurrijke spandoeken. De diversiteit eigen aan het ESF was erg duidelijk zichtbaar tijdens de demo. Uiteindelijk bleken er 15.000 mensen op te stappen gedurende de 7 km lange manifestatie. De inwoners van Malmö keken geamuseerd toe en liepen hier en daar spontaan mee met één van de delegaties. De vele toekijkende kinderen bleven vaak achter met ACV-petjes en ballonnen.

Klik hier voor een fotoreportage van de demonstratie op zaterdag.

Another Europe is possible

De evaluatie van de seminaries, workshops en grote thematische vergaderingen is, zoals gezegd, over het algemeen erg positief. De deelnemende organisaties bleken geïnvesteerd te hebben in goed voorbereidend werk wat uiteraard zijn vruchten afwierp. Er was een duidelijke focus op het boeken van resultaten en duurzame contacten/allianties tussen de verschillende Europese sociale bewegingen.

Een aantal gemeenschappelijke mobilisatiemomenten werden tijdens verschillende bijeenkomsten in Malmö verder voorbereid. 2009 wordt alvast voor veel organisaties en activisten een belangrijk jaar:

1/ Voor een sociaal Europa. Er wordt een gemeenschappelijke Europese campagne opgezet tegen de bedreigingen uit Europese hoek op het vlak van vakbondsrechten en sociaal-economische thema's. De lentetop in Brussel in maart 2009 wordt alvast beschouwd als een mogelijk moment voor een tegentop rond deze kwesties.

2/ Voor een vredevol Europa. In april 2009 zullen er overal in Europa demonstraties georganiseerd worden tegen de NAVO-politiek. Vooral in Strasbourg en Khiel zal er een duidelijk signaal gegeven worden aan de NAVO.

3/ Actie rond klimaat. Klimaatsverandering wordt een serieuze bedreiging en het is hoogtijd dat politici hieraan iets doen. Op 6 december 2008 vindt hierover een top plaats in Polen. In december 2009 wordt het eveneens een grote mobilisatie naar aanleiding van de klimaattop in Kopenhagen.

4/ Stop de G-8. In juli 2009 is er de uitnodiging vanuit Italië om deel te nemen aan het protest tegen de jaarlijkse G8-top die nu doorgaat in Sardinië. Een belangrijk moment om alsnog onze alternatieven voor vrede, democratie en milieu in de verf te zetten.

Naast deze grote mobilisatiemomenten, zijn er uit de verschillende seminaries ook erg diverse oproepen gekomen voor gemeenschappelijke acties. Het seminarie van het Actieplatform gezondheid en solidariteit bijvoorbeeld eindigde met een sterke eensgezindheid rond de noodzaak van een Europees netwerk rond commercialisering binnen de gezondheidssector. Niet enkel om informatie uit te wisselen, maar ook om gemeenschappelijke campagnes en acties op te zetten op Europees niveau, naar aanleiding van de EU richtlijn rond vrij verkeer van gezondheidsdiensten en de Europese verkiezingen in juni 2009.

Dankjewel, Fanke

Dankjewel, Famke!

Allereerst voor de foto.
Mag ik die ook elders gebruiken met de vermelding 'c Belgisch Sociaal Forum'?
En voor de samenvatting van de thema's, mag ik dit overzicht op de blog van het Limburgs Sociaal Forum overnemen met jou als auteur erbij?
Kom je nog eens naar Limburg?

Groentjes, Jo van bio

Famke

Gepost door Famke
24.09.2008