Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Teun

Teun's blog

Vaticaan: “Geen geld meer voor Amnesty”

In het kader van de campagne ‘Stop geweld tegen vrouwen’ steunt Amnesty International de vrijheid van vrouwen om te kiezen voor abortus. De mensenrechtenorganisatie vindt dat vrouwen die slachtoffer zijn geworden van verkrachting, vrije toegang moeten krijgen tot een veilige en wettelijke abortus, als de zwangerschap bedreigend is voor het leven en voor de gezondheid van het individu.

Het Vaticaan reageert echter fel op het standpunt van Amnesty en stopt alle financiële steun aan de organisatie. Daar blijft het echter niet bij, Kardinaal Renato Martino, hoofd van het departement voor recht en vrede van het Vaticaan, roept zelfs alle goede katholieken op om Amnesty International niet meer te steunen.

Amnesty verwijst naar de situatie in Darfur, waarbij een verkrachte vrouw uit de gemeenschap kan worden gesloten. Als die vrouw dan ook nog eens zwanger is en een kind krijgt, wordt de situatie alleen maar erger.
Het Vaticaan antwoordt hierop dat een kind niet als een vijand mag beschouwd worden en dus ook niet mag worden vernietigd.

Amnesty International heeft zich altijd neutraal gehouden in het debat rond abortus, maar met hun nieuwe campagne pleiten ze voor de vrije keuze van vrouwen tot veilige en legale abortus als de zwangerschap een ernstige bedreiging vormt voor hun leven of hun gezondheid.

Het Vaticaan ziet Amnesty niet langer als verdediger van de mensenrechten en waarschuwt dat katholieke organisaties en individuele katholieken hun financiële steun zullen opschorten.

De opmerking hierop van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is dan ook terecht. Hoe interpreteert het Vaticaan het concept mensenrechten?

Lees meer / 2 comment(s)

Terrorisme: What’s in a Name?

Begin mei gaf het Amerikaanse onderzoekscentrum, het Nationaal Veiligheidsarchief, een document vrij dat de link blootlegt tussen Luis Posada Carilles en de terroristische bomaanslag op een Cubaans lijnvliegtuig in 1976, waarbij 73 mensen om het leven kwamen.
Posada moet volgende week voor de rechter verschijnen in de Verenigde Staten. Niet wegens zijn banden met het anti-Cuba terrorisme, maar omdat hij met een vals paspoort het land is binnengekomen. Vorige maand is hij vrijgelaten en staat in afwachting van zijn proces onder huisarrest.
Zoals het er nu naar uitziet hebben de Verenigde Staten voorlopig geen plannen om hem te veroordelen voor de bomaanslag dertig jaar geleden.

Voeren de Verenigde Staten een selectieve strijd in hun ‘war on terror’ of kunnen de spelregels worden aangepast naargelang de situatie?

Posada Carriles gaat vrijuit voor bomaanslag

Lees meer / 0 comment(s)