Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Andersglobalist Jean Ziegler opent tegentop in Rostock: “We worden steeds sterker!”

Andersglobalist Jean Ziegler opent tegentop in Rostock: “We worden steeds sterker!”

ROSTOCK -- De opening van de tegentop in de grote Nikolaikirche in Rostock was meteen een raak schot in de roos. Jean Ziegler, rapporteur van de Verenigde Naties en een ware autoriteit binnen de andersglobaliseringsbeweging, verzorgde de openingsspeech. “We komen hier vandaag samen om de mensen een stem te geven die anders nergens wordt gehoord. Het is de eerste keer in de loop van de geschiedenis dat er genoeg is voor iedereen. Er is geen rede meer voor al die stervende mensen.”

foto's: Cuauhtemoc Garmendia

jean ziegler1.jpg

Jean Ziegler is speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op voedsel. In zijn laatste boek ‘The Empire of Shame’, doet hij uit de doeken hoe de mens op een constructieve manier kan strijden tegen armoede en honger.

Zijn openingsspeech voor de G8-tegen-top begint dan ook met een frontale aanval van het neoliberaal systeem. “Er is genoeg voor iedereen, maar toch sterft er iedere vijf seconden ergens op onze wereld een kind. Dat is zonder twijfel een indicator dat er iets fundamenteel fout is met het systeem. We zijn hier samengekomen om te protesteren, maar ook om samen na te denken en te debatteren over een wereld waarin zoiets niet meer mogelijk is”, aldus Jean Ziegler.

De rijke landen van de G8 vormen slechts dertig procent van de wereldbevolking. Die overige zeventig procent komen volgens Ziegler niet aan bod bij het uitstippelen van het internationale beleid. We moeten de situatie helemaal omkeren. “Hoe armer een land is, hoe meer het te zeggen moet hebben. Ik haat het om een moralist te zijn, maar het gaat hier om structurele en fundamentele problemen.”

Ziegler is echter voorstander van globalisatie, maar niet hoe die nu wordt ingevuld. “Het grondig herzien van het globalistische systeem is dringend nodig. Op zich werkt het goed, maar het wordt totaal verkeerd ingevuld. Het is fout neoliberalisme te gebruiken om het systeem in stand te houden. Het klopt inderdaad dat de winsten daardoor groeien, dat het BNP in de rijke landen zal stijgen, maar de tol die daarvoor moet worden betaald is veel te hoog.”

jean ziegler2.jpg

“Om de honger in Afrika te bestrijden”, zo zegt Jean Ziegler, “is het niet genoeg om hier en daar aan liefdadigheid te doen. We moeten de basisfundamenten van het probleem aanpakken. Zo is bijvoorbeeld de kost van vaccins voor het vee van een Nigeriaanse boer zo hoog, dat hij simpelweg geen mogelijkheid heeft om zijn dieren in te enten, met alle gevolgen van dien.”

Organisatie zoals het WTO en het IMF hebben volgens Ziegler geen recht van bestaan en moeten worden afgeschaft.

In een brief van Duits bondskanselier Angela Merkel aan het departement Buitenlandse Zaken schrijft ze de belangrijkste punten neer die bij de G8-onderhandelingen aan bod gaan komen. “Helemaal vanboven aan het lijstje van de agenda staat dat er een veiliger milieu moet worden gecreëerd voor private investeerders in Afrika. Zo’n werkwijze staat loodrecht op een goed ontwikkelingsbeleid”, aldus Ziegler.

De verschillende andersglobalistische bewegingen komen vandaag samen op een kruispunt. “Er zijn zo veel verschillen tussen ons allen, maar toch hergroeperen we ons om samen te strijden tegen de onrechtvaardige wereldorde. Overal is te merken dat we steeds sterker worden. Evenwel moeten we proberen beter met elkaar te communiceren. Aan de tegenstanders hoeven we niets uit te leggen, zij weten toch dat we gelijk hebben, maar we moeten de krachten bundelen om samen een breder publiek aan te spreken. Zo kunnen we de hevigheid van onze strijd opvoeren. Zoals Jean-Jacques Rousseau ooit zei: ‘Het enige wat de zwakste en sterkste mensen van elkaar scheiden, is de wet’. Alles is dus mogelijk, de wil moet er gewoon zijn”, aldus Ziegler.

Overal in de wereld ontstaan er protesten tegen het kapitalistische systeem. “We kunnen de vreselijke wereldorde van vandaag niet accepteren. We zijn geen verwarde idealisten, we zijn realisten.”

Jean Ziegler sluit zijn speech af met een meer dan toepasselijk citaat van Pablo Neruda: “You can cut off all the flowers, but you cannot keep spring from coming. We zullen blijven strijden tot we een eerlijkere wereld hebben bereikt.”