Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Beslissingen G20

Beslissingen G20

LONDEN - De leiders van de G20 hebben in het ExCel centre in Londen reeds beslist om meer middelen aan het Internationaal Monetair fonds (IMF) en de Wereldbank te geven. Oxfam ijverde op de vooravond van het congres nogmaals voor meer ontwikkelingshulp. Of die noodkreet veel zal uithalen, moet nog blijken. De syndicale G20-top is wel al afgelopen. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck lijkt een tevreden man.

BrownMotlanthe.jpg

Zuid-Afrikaans president Motlanthe naast Brits premier Gordon Brown in Downing Street, voor de G20-top. Brown is net zoals Obama een groot voorstander om meer geld in de verschillende economieën te pompen. Motlanthe ijvert voor meer ontwikkelingshulp. Foto door Will Wintercross. Link: http://www.flickr.com/photos/londonsummit/3404829547/

500 tot 750 miljard dollar. Dat is het bedrag dat het IMF krijgt van de 20 grootste economieën ter wereld. De beslissing valt niet uit de lucht. Het fonds heeft de laatste maanden immers verschillende landen uit de financiële penarie moeten helpen en verloor daardoor een groot deel van haar jaarlijkse budget. Ook de Wereldbank krijgt meer middelen om een antwoord te bieden aan de crisis. De bank krijgt de volgende drie jaar 100 miljard dollar, bovenop de 250 miljard die het nu al wil.

Hoewel Frankrijk en Duitsland niet met de grootste glimlach naar de top getrokken zijn (beiden willen niet meer geld in hun economieën pompen en tonen een meer afwachtende houding), gelooft de voorzitter van de Europese Commissie José Barrosso wel in een akkoord over het stimuleren van de economie en de bijhorende regulatie.

Brits premier Gordon Brown heeft ook gezegd dat alle aanwezige leiders echt werk willen maken van het zoeken naar oplossingen voor de grote problemen. Het bestrijden van protectionisme en belastingsparadijzen en het maken van een financiële wetgeving zijn reeds enkele genoemde onderwerpen die de leiders tijdens de ochtendlijke besprekingen vermeldden.

Hulp derdewereldlanden
Ontwikkelingshulp is broodnodig, vindt Oxfam. Vlak voor de top drukte de organisatie de wereldleiders nog eens met hun neus op de feiten. “De 8,42 biljoen dollar die beloofd werd door de regeringen van de rijke landen om banken uit het slop te helpen, zou genoeg zijn om een einde te brengen aan de extreme wereldarmoede voor 50 jaar en zou een zeer grote stap zijn om de die armoede voor definitief uit te sluiten”, klonk het. De Zuid-Afrikaanse president Kgalema Motlanthe kijkt door dezelfde bril en ijvert ook voor meer ontwikkelingshulp in de wereld.

België wel op syndicale top
De leiders van de verschillende vakbonden hebben hun syndicale top in Londen reeds achter de rug. Ze hebben er gesproken met Motlanthe, de president van Brazilië Lula Da Silva, de eerste minister van Australië Kevin Rudd, Pascal Lamy van de Wereldhandelsorganisatie, Strauss-Kahn van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Gordon Brown. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck ziet al enkele tekenen van hoop: “Het is duidelijk dat ongeveer iedere beleidsmaker wil dat er meer gereguleerd wordt in de banken en de financiële sector en dat de fiscale paradijzen opgeheven worden. Nu lijkt dit voor de hand liggend, maar een jaar geleden waren de internationale vakbonden de enige met deze standpunten. En die werden toen ongeveer gek verklaard. Het kan verkeren.”

De ACV-voorzitter zegt dat de meeste leiders waarmee hij sprak op dezelfde golflengte waren als het ging over meer werkgelegenheid en meer betrokkenheid van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Luc Cortebeeck maakt toch nog een duidelijke kanttekening bij de G20: “De meesten verdedigden de nu reeds uitgezette programma's die toch al bijna 2% van het gezamenlijke bruto nationaal product bedragen. Zij stellen voor te wachten met een nieuw pakket stimuleringsmaatregelen tot 2010. Wij vrezen echter dat dit niet genoeg is om het vertrouwen te herstellen.”

De syndicale leiders besloten na de evaluatie van Londen het werk voort te zetten en de druk aan te houden. De volgende G20 zal in de komende herfst vallen, wellicht in Azië. De G20 van de vakbonden zullen er dan opnieuw voor hun rechten ijveren.

Bronnen: CNN, BBC, China Daily, Oxfam, persbericht ACV

De officiële verklaring van de G20 kan u hier downloaden:
http://www.g20.org/Documents/g20_communique_020409.pdf