Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Recht op Gezondheid voor Mensen in Armoede

Recht op Gezondheid voor Mensen in Armoede

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) heeft gisteren 26 februari 2010 de aanbevelingen die besproken en geformuleerd werden door mensen in armoede uit de drie regio’s besproken met verschillende relevante organisaties op het vlak van gezondheidszorg. De ontmoeting ging door in het prachtig auditorium van de Nationale Bank in Brussel. Dit moment was een tussenfase binnen een ruimer project. Het BAPN wil een groot draagvlak creëren voor deze aanbevelingen vanuit de mensen in armoede en nodigde daarom alle stakeholders uit om deel te nemen aan deze dag, samen met verenigingen waar armen het woord nemen. De aanbevelingen betreffende Preventie, Toegankelijkheid, Gelijke behandeling en Gezondheid als deelaspect van het leven, werden toegelicht en verder besproken in 4 thematische werkgroepen.

P2264423_resize.JPG

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) zet alles in zijn werk om de armoede nationaal en structureel te bestrijden vanuit en samen met de verenigingen waar armen het woord nemen en relevante partners uit het middenveld. BAPN onderneemt acties en formuleert beleidsaanbevelingen en tracht op die manier de bestaande sociale, politieke en economische structuren te veranderen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. BAPN streeft naar een beleid dat ook voor mensen in armoede een gunstig beleid is. Een beleid dat hen op korte termijn kan helpen de moeilijkheden in hun dagelijks leven te overkomen en dat op lange termijn armoede onmogelijk maakt. Via een positieve beeldvorming en communicatie (jaarlijks toegespitst op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede) probeert BAPN het stigmatiserend beeld over mensen in armoede geleidelijk aan te doorbreken.

P2264398_resize.JPG
P2264403_resize.JPG
P2264410_resize.JPG
P2264406_resize.JPG
P2264424_resize.JPG
P2264427_resize.JPG
P2264452_resize.JPG
P2264454_resize.JPG
P2264460_resize.JPG
P2264472_resize.JPG
P2264471_resize.JPG
P2264477_resize.JPG
P2264487_resize.JPG
P2264502_resize.JPG