Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaamse regering kan niet om voorstel Forum 2020 heen (fietsen)

Vlaamse regering kan niet om voorstel Forum 2020 heen (fietsen)

De werkgroepen van de Vlaamse regering die een alternatief moeten vinden voor de snelweg met de Lange Wapper en een nieuwe tunnel onder de Schelde, het bij referendum afgewezen BAM-tracé, wel die werkgroepen zijn tot nu toe maar één keer bijeengekomen. Ik wil niet cynisch klinken, maar ik acht de kans zeer klein dat er op die éne vergadering een volwaardig alternatief voor het BAM-tracé werd besproken. "Er is geen tijd meer te verliezen", heet dat volgens onze bezorgde Minister Kris Peeters.

2010_02_25_ja_plan_47.JPG

Simulaties van de verkeersstromen. Links onder: BAM-tracé. Rechts onder: Meccano-traject.

Mannen met plannen

Waar wél flink wordt gewerkt aan een volwassen alternatief voor het BAM-tracé, dat van de Antwerpenaar een onvoldoende kreeg, dat is in een forum met de naam 2020. In dat forum hebben actiegroepen zoals StRatengeneraal en Ademloos, enkele artsen maar ook een aantal belangrijke Antwerpse ondernemers zich verzameld. Ze bekeken de bestaande studies van pakweg de laatste vijftig jaar, want het eerste plan voor een grote snelweg rond Antwerpen dateert van 1957. Toen waren er in dat voorstel een kleine stadsring en een grotere snelweg om het doorgaand verkeer ver buiten de stad te houden. Uiteindelijk werd het een kleine snelweg dichtbij de stad, die tegelijk het stadsverkeer als het doorgaand verkeer moet slikken.

't Mag vooruitgaan, maar dan in de richting van echte oplossingen!

De leden van Forum 2020 willen net als de Vlaamse politici graag snel een goede oplossing voor de verkeersproblemen in en rond Antwerpen. Maar zij stellen een grondig debat voorop. In dat debat moeten alle betrokkenen aanwezig zijn, moeten alle elementen op tafel komen en moeten alle pro's en contra's gewikt en gewogen worden. Daarna moeten de verschillende bestuurlijke niveaus akkoorden sluiten. De uitvoerende fase moet dan vooruitgaan.
Voor de fase van overleg en onderzoek rekent het Forum 2020 vier tot vijf jaar. Er kan van de bestaande onderzoeken uitgegaan worden om de meest solide en afdoende oplossing te vinden. Men moet een zo breed mogelijk onderzoek voeren.
Voor de fase van uitvoering, vanaf het moment dat alle vergunningen zijn geleverd, rekent het Forum 2020 drie tot vijf jaar. Tussen 2018 en 2020 moet het project volledig realiseerbaar zijn.

http://www.ademloos.be/forum-2020

2010_02_25_ja_plan_14.JPG

Plan uit 1957

In 1957 werd het plan opgevat om een kleine stadsring en een grote gewestring te maken. De grote ring is er nooit gekomen en de kleine ring werd een trechter voor al het verkeer in de wijde omgeving.

2010_02_25_ja_plan_01.JPG

Veel belangstelling voor de voorstelling van het 'ja-plan' of 'meccano-plan' van Forum 2020.

2010_02_25_ja_plan_07.JPG

De volle zaal kijkt en luistert aandachtig tijdens de voorstelling van het plan.

2010_02_25_ja_plan_08.JPG

Voor- en nadelen van de bestaande plannen worden nauwkeurig opgesomd en beargumenteerd.

2010_02_25_ja_plan_09.JPG

Alles werd ook visueel duidelijk gemaakt, zonder omhalen, rechtoe, rechtaan.

2010_02_25_ja_plan_10.JPG

Verbreding van de ring kan positief of negatief uitdraaien. Enerzijds verhoogt hiermee de capaciteit, anderzijds zorgt dit ook voor een aanzuigeffect voor meer doorgaand verkeer.

2010_02_25_ja_plan_11.JPG

Zelfs met de realisatie van de sluiting van de 'kleine' ring, zoals in het BAM-tracé of het ARUP/SUM-tracé, en zelfs wanneer alle putjes in het wegdek worden opgevuld, blijft de E313 een hindernissenbaan van opeenvolgende verkeersopstoppingen, hier aangeduid in het rood, met in het westen de huidige aansluiting op de ring rond Antwerpen.

2010_02_25_ja_plan_16.JPG

Wanneer enkel een noord- en west-aansluiting (dicht bij de stad) worden aangelegd (zoals in BAM en ARUP/SUM), dan blijft het trechtereffect, samen met het bijkomende aanzuigeffecten een rol spelen.

2010_02_25_ja_plan_19.JPG

Het BAM-tracé met 4 blijvende of verschoven knelpunten.

2010_02_25_ja_plan_21.JPG

Conclusie uit het rapport van ARUP/SUM

2010_02_25_ja_plan_22.JPG

Een nieuw plan met een nieuwe naam: het Meccano-plan.

2010_02_25_ja_plan_31.JPG

Het meccano-plan steunt op een belangrijk principe: het aanbieden van keuzemogelijk vóór je in de file terechtkomt.

2010_02_25_ja_plan_51.JPG

Het bypass-model werd reeds succesvol toegepast in Barcelona. Mobiliteit werd er gesplitst in stedelijk verkeer en transit-verkeer.

2010_02_25_ja_plan_50.JPG

De bypass krijgt de spreekwoordelijke naam 'bretellen'. De bedoeling is om grote delen ondergronds te bouwen. De opeenvolging van korte tunnels en bovengrondse verbindingsstukken, was de aanleiding voor de naam van het Meccano-plan.

De stadsring kan na aanleg van de bypass vergroend worden, met speciale voorzieningen voor het openbaar vervoer, zoals dit gebeurde in Hasselt met de aanleg van de Groene Boulevard.

Meer info: www.ademloos.be/forum2020

Op facebook: www.facebook.com/#!/pages/JA-plan/321671472895