Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

VW-Vorst bloggers

VW-Vorst bloggers's picture

Naam

VW-Vorst bloggers

VW-Vorst bloggers's blog

‘Directie VW-Vorst wil fase Wet Renault afsluiten’

gepost door Nancy – 40 jaar en 20 jaar dienst bij VW-Vorst, delegee ABVV

Al bij al is deze eerste opstartweek goed meegevallen. De berichten in de media over totale chaos op de werkvloer zijn totaal onjuist. Er is wel wat vergaderd en fel gediscussieerd. Nogal normaal na zo’n bewogen periode. Sommigen hebben geprobeerd om de mensen opnieuw naar buiten te laten gaan, maar daar is gewoon niet op in gegaan.
De eerste twee dagen waren vooral een kennismaking, er moesten twee nieuwe ploegen samengesteld worden, waarbij velen elkaar moesten leren kennen.
Dinsdagmiddag is er een algemene vergadering gehouden in de kantine, waar de directie spontaan is naar toe gekomen. En woensdag is de productie van start gegaan.
Donderdag liep de productie al beter. Maar er zijn nog moeilijkheden, we werken vooral af maar er ontbreken onderdelen, sommige toeleveranciers - buitenfirma’s zoals wij ze noemen - kunnen nog niet volgen.
Donderdag was er ondernemingsraad en dat was heel flauw. Opnieuw veel vragen maar geen antwoorden, geen nota’s om op af te gaan. Alleen dat de directie de fase van de Wet Renault wil afsluiten. Maar dat kan voor ons niet zolang er geen duidelijke antwoorden zijn op alle punten. Bijvoorbeeld over de toepassing van de brugpensioenen. Of over de modaliteiten van het generatiepact, hoe zit dat met tewerkstellingscel? Sommige mensen hebben de indruk dat wij een soort laboratorium zijn waar de nieuwigheden van het generatiepact van vorig jaar uitgetest worden.

Zulke onderdnemingsraden willen we niet langer. We verliezen er onze tijd. De mensen verwachten dat we antwoorden meebrengen als we buiten komen en we hebben ze niet.
Daarom gaan we begin volgende week met de drie vakbonden samen zitten en onze vragen bijeen leggen om ze schriftelijk in te dienen. Op de volgende ondernemingsraad moet de directie dan wel met antwoorden komen.

Lees meer / 0 comment(s)

'Nog steeds onvoldoende geld voor brugpensioenen’

Gepost door Jan Vanderpoorten - 23 jaar dienst bij VW-Vorst, 20 jaar delegee, nu hoofddelegee ABVV

Maandag was er een probleem van geld. Geen budget genoeg voor de brugpensioenen voor allen die in aanmerking komen. We hebben dan een nieuwe berekening gevraagd voor vandaag dinsdag.
We hebben weer een namiddag rond de tafel gezeten. Maar echt onderhandelen doet deze directie niet. Nu is er blijkbaar wat meer beschikbaar, maar nog niet genoeg om tot een conclusie te komen.

Onze bedoeling is om eind deze week zeker rond te geraken met alle luiken van de herstructurering. Daarin zitten het aantal jobs, de voorwaarden voor vrijwillig vertrek en de brugpensioenen.
Over het industrieel luik hebben we de toezegging voor 84.000 auto’s voor 2007, dat is 46.000 Polos, 14.000 Golfs en de rest zou bestaan uit het model Audi-3. Volgens ons is het niet zeker of dat totaal ook voldoende is om een goede tewerkstelling van de blijvers te garanderen.

Dan moeten we nog beginnen te praten over de toekomst. Over de eisen van de directie voor lagere arbeidsvoorwaarden bij het heropstarten. Dat gaat over de fameuze min 20 procent loonvoorwaarden voor de toekomst.

Lees meer / 0 comment(s)

‘Dat men VW-Vorst in twee bewegingen wilde sluiten, die zware klop heeft de mensen verbitterd’

gepost door Jan Vanderpoorten – 23 jaar dienst bij VW-Vorst - 20 jaar delegee, nu hoofddelegee ABVV

Het was voor iedereen een verrassing dat er zoveel inschrijvers waren voor het register van vrijwillig vertrek. Niet zozeer dat er veel inschrijvingen waren, maar dat ze zo snel kwamen.
Het zegt veel over wat de mensen meegemaakt hebben. Alle situaties in het verleden zijn we relatief goed doorgekomen. Maar het besef dat men wel degelijk dit fabriek in twee bewegingen wilde sluiten heeft vele mensen een klop gegeven. De mensen waren echt verbitterd. Het hoefde voor hen niet meer. Vandaar misschien die reactie om te kiezen voor vrijwillig vertrek.

Pas op, slechts een kleine minderheid van die mensen heeft al uitzicht op een job. En daarom beginnen sommigen nu na te denken.

We hebben het register nu bevroren. Er zijn ongeveer 1.800 inschrijvingen, waarvan slechts 32 bedienden op de 500.

Morgen donderdag staat de onderhandeling over de prepensioenen op de agenda. Dat is de zoveelste stap.

De eerste stap was het behoud van meer jobs. Dat is opgetrokken van 1.500 naar 3.000 jobs.
Daarna de condities voor vrijwillig vertrek.
Morgen komt het systeem van prepensioenen aan bod.
Dat kan gaan over ongeveer 800 mensen en als ik de leeftijdsopbouw van onze groep werknemers bekijk, dan komt dat goed uit. De kans bestaat dat het niet tot naakte ontslagen moet komen.

Lees meer / 4 comment(s)

‘Sommigen hebben spijt dat ze getekend hebben voor vrijwillig vertrek’

gepost door Marco Polo – ABVV delegatie VW-Vorst

We hebben nu de lijst van kandidaten voor vrijwillig vertrek stilgelegd. Donderdag gaan we onderhandelen over de condities voor de prepensioenen. En we gaan tegelijk opnieuw actie ondernemen.

Sommigen hebben wel spijt dat ze zo snel ingeschreven hebben op het register voor vrijwillig vertrek. Er was een beetje een opgeklopte sfeer de voorbije dagen. En door de grote opkomst aan het bedrijf en de ambiance hebben verschillende mensen zich zeer snel ingeschreven. Hier en daar is er nu de vrees dat daardoor de mogelijkheden voor prepensioen in het gedrang komen. Maar daar is geen gevaar voor, de eenheid blijft. Wij onderhandelen over een geheel. Daarin zitten het behoud van jobs, voorwaarden voor vrijwillig vertrek, prepensioenen en voorwaarden bij ontslag.

Lees meer / 0 comment(s)

‘Vertrekpremies werden op gemengde reacties onthaald’

Nancy is 40 jaar en heeft 20 jaar anciënniteit bij VW-Vorst bij de indirecten

Toen de onderhandelaars vrijdagavond laat terugkwamen aan ’t fabriek waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze kwamen niet met slecht nieuws terug. Maar toch waren er heel verschillende reacties op de vertrekpremies. Sommigen waren content over de bedragen en vooral omdat de arbeiders en bedienden gelijk gesteld werden.
Maar er waren ook ontevreden reacties. We maakten de vergelijking met de bedragen voor vertrek in de fabrieken in Duitsland en die liggen beduidend hoger. Er werd dan ook hier en daar gezegd: ‘’ge moet terugkeren want dat volstaat niet’’.
Vandaag werd in de media wel gezegd dat het 'historisch' hoge vertrekpremies zijn voor Belgie. Maar de mensen bij ons kijken natuurlijk niet alleen naar hier, maar ook naar wat de collega's van dezelfde multinational in een ander land van de hoofddirectie krijgen.

De mensen krijgen wel nog tot 21 maart de tijd om in te schrijven op het register van de vertrekkenden. Dat geeft tijd om na te denken of om ander werk te zoeken.

De directie eist wel dat we op 18 december opnieuw aan het werk gaan. Maar we hebben nog een week verlof openstaan tussen kerstmis en nieuwjaar. Het zal wel zijn dat ze de productie nodig hebben. Eerst wilde de directie de productie van 23.000 Golf’s verleggen naar andere vestigingen van VW. Maar de Europese syndicale delegaties hebben afgelopen week in Duitsland, tijdens de voorbereiding van de Europese ondernemingsraad, enkele ferme beslissingen genomen. Onder meer dat geen enkele vestiging werk overneemt dat van andere bedreigde vestigingen is weggetrokken. Vooral de houding van IG-Metall was bemoedigend: ‘’wij nemen niets over van productie die weggetrokken wordt uit vestigingen in staking’’, hebben ze gezegd. Er is daar ook onderschreven dat de sluiting van eendert welke vestiging op unaniem verzet zal blijven stuiten.

Dus nu is er bij ons iets bekend rond de vertrekpremie. Maar dan moet er onderhandeld worden over de brugpensioenen. En daarna over de echte ontslagen en de premies die daaraan verbonden zijn. En dat hangt allemaal samen met de vraag of we blijven staken.

Lees meer / 2 comment(s)

Actie aan het VW-distributiecentrum in Erps Kwerps – een stukje van de puzzel

door Marco Polo – ABVV militant

’t was vandaag Sint Niklaas aan het piket van VW-Vorst. Dat is op zijn minst een goed gebaar voor onze kinderen. En het houdt er de sfeer wat in

Echt goeie sfeer was er vandaag volop met de actie aan het distributiecentrum van Volkswagen in Erps-Kwerps. Dat ligt vlak naast de spoorlijn van Brussel naar Leuven, Luik en. . . jawel, naar Duitsland.
We waren er met 150 mensen en we hebben daar de zaak geblokkeerd. De werknemers van het distributiecentrum hebben de dag mee gestaakt en actie gevoerd.
Ondertussen hebben onze syndicale delegaties verder onderhandeld. En wat komt daar voorlopig uit? Ten eerste wordt er een register geopend voor alle mensen die willen vertrekken of die kans hebben op een job elders. Om ervoor te zorgen dat zij ook deel uitmaken van het sociaal plan. Ten tweede is er gepraat over de premie bij vertrek. Die zou verhoogd worden. Een belofte maar zonder dat er bedragen op geplakt zijn. Vrijdag komen ze opnieuw samen en dan moet er een concreet cijfer komen over de vertrekpremie.

En wat verder? Morgen donderdag en volgende dinsdag nog een ondernemingsraad. En volgende week donderdag onderhandelt de syndicale delegatie opnieuw met de directie.

We hebben nog niets in handen. Maar stilaan komen de stukjes van de puzzel bijeen die onze toekomst mee zullen bepalen.

Lees meer / 0 comment(s)

Bij VW-Vorst wachten we nu op de onderhandelingen

gepost door Nancy

Leeftijd 40 jaar – 20 jaar dienst bij VW-Vorst bij de indirecten

Op de ondernemingsraad maandag hebben we zoveel mogelijk proberen te vernemen van de directie.
Dat was niet gemakkelijk. Ze zeggen dat we de Audi-1 misschien zullen hebben. Dat er nog eenzelfde aantal Polo’s zullen van de band rollen.
We horen van Verhofstadt dat er wel nog Golfs zullen geassembleerd worden. De directie zegt ‘we weten van niets’. Zo loopt dat.
Wat we wel al hoorden is: 20 procent minder loonkost. En dat er verschillende pistes zijn om in 2007 toch 3.000 werknemers op de vloer te houden. Dat zou zijn in een systeem van een 35-uren week, werken gedurende vier dagen per week.
Dat zouden er 270 zijn voor het automotive park , met een systeem van ter beschikking stelling. Dan 1.980 mensen op de ketting in twee ploegen. Die zouden 200 Polo’s per dag mogen produceren.
En dan nog 750 indirecten. Hoewel het daar nog niet duidelijk is hoeveel er direct op de loonlijst van VW zouden staan.
Naar 2009 toe is er niets duidelijk. De directie zegt dat ze wil naar een systeem van 38-uren week. Met dat systeem kunnen we wel 145.00 wagens per jaar aan. Maar we krijgen weslechts 100.000. Hoe moet dat lopen? De directie heeft het dan weer over vormingen en stages in het buitenland voor diegenen die niet aan de ketting kunnen staan.
Het komt erop neer dat ze eerst onze toezegging willen over al die eisen. Pas daarna komt er eventueel een uitspraak over de Audi-1.
Vanaf woensdag gaan onze delegaties, gewapend met die stukjes nieuwe informatie, opnieuw onderhandelen. Maar wij willen geen toegevingen waar niets tegenover staat. Er moeten harde toezeggingen komen, van beide kanten.

Lees meer / 0 comment(s)

Al die emotie van de voorbije weken. 't Moest nog eens verwerkt worden.

door Nancy - ABVV

De manifestatie was heel goed gisteren. Heel sterk. De mensen van het fabriek waren in grote getale aanwezig. De speechen op het einde waren sterk en goed.

Ik kreeg zo de tranen weer in mijn ogen. 't Was voor mij of alles van de voorbije weken en dagen terug boven kwam, he. Het moest allemaal nog eens verwerkt worden.

Maar de solidariteit was ook heel groot en kwam vanuit alle kanten, vanuit vele sectoren. Dat zal ons steunen de volgende weken.

Langs de andere kant, al dat nieuws van de voorbije dagen is wat overdonderend, ik bedoel over nieuwe modellen en beloftes en zo. Maar we weten niet wat dat concreet inhoud. Eerst was't maar 1.500 binnenhouden en nu spreken ze over 3.000, maar wat betekent dat.? Is dat blijven maar altijd maar op werkloosheid staan? Er moeten toch concrete plannen zijn.

Afin, morgen maandag begint het opnieuw. We moeten nu serieus gaan spreken. Niet over 2009 en nog later. Maar over de komende weken, over 2007 en 2008.
Maandag om 2 uur is't ondernemingsraad. Daar gaan we zoveel mogelijk vragen, we moeten er alle informatie uit halen die we kunnen loskrijgen. En daarna is het onderhandelen. Dan beginnen ook de twee maanden van de Wet Renault te lopen.

Voor ons betekent het in eerste instantie zeker staken. We hebben immers niets in handen. We hebben het ook gehoord op het einde van de manifestatie. Werd daar gesproken over terug aan het werk? Totaal niet.

Lees meer / 0 comment(s)

We hebben niets in handen. Maandag is het staken

Dat was nu eens een dag zoals 't moet zijn. Er was solidariteit van overal, ook uit Duitsland. De mensen beseffen dat het iedereen kan overkomen, zo'n sluiting of herstructurering. Dat iedereen erdoor kan getroffen worden.

Maar iedereen van het fabriek, van VW-Vorst, was er. Dat is het belangrijkste voor ons. We waren er samen en dat zal ons vooruitduwen de komende weken.

Maandag is er een ondernemingsraad. Daar gaan we zoveel mogelijk informatie uit opsteken. Wat voor nu direct en wat voor de komende jaren. Pas daarna kunnen we beginnen te onderhandelen.

En voor ons maandag. Ja, staken. Het zal staking zijn. We hebben toch niets in handen. Dus rest er ons alleen te staken.

Marco Polo - FGTB

Lees meer / 0 comment(s)

''Niet toelaten dat de media en het kapitaal ons uiteen spelen''

Dat was nu eens tijd dat dit gezegd werd. Het kwam van de vakbonsdeleguee van VW uit Wolfsburg. Hij sprak op het einde van de geweldige solidariteits-betoging van deze voormiddag.
Wat hij daar zegde was; ''We mogen niet toelaten dat de media, samen met het kapitaal, proberen ons tegen elkaar uit te spelen. De media hebben er al snel van gemaakt dat wij van de Duitse vakbond voor onszelf kozen en tegen jullie. Dat is niet waar. Daarom ben ik hier. Om aan de mensen van VW Vorst en van het hele land te laten zien dat wij dezelfde strijd voeren. Ook om van hieruit een signaal te geven aan de hoofddirectie. Het signaal dat we solidair zijn in de strijd tegen deze afbraak.''
Dat waren de bemoedigende woorden van onze collega-syndicalist uit de hoofdzetel in Wolfsburg. Ook in het vervolg dus oppassen dat we de media niet in de kaart spelen om ons tegen elkaar op te zetten.

Militant - ABVV VW-Vorst

Lees meer / 1 comment(s)

Eerst betogen, maandag begint een nieuwe fase

We hebben vandaag aan het Zuid-Station in Brussel opgeroepen tot massale deelname aan de manifestatie morgen zaterdag in Brussel. Eerst de betoging, dat is belangrijk. Dan begint er maandag een nieuwe fase.

Dan gaan we de onderhandelingen voortzetten over al dan niet het werk hervatten. Dat was een paar dagen geleden de vraag van de directie.

Maar wat staat daar tegenover? Wij willen duidelijkheid over de vraag welke productie in 2007 en in 2008.

Er komt geen antwoord. Altijd Duitsland. 'Het antwoord moet uit Duitsland komen.' We zijn op dat punt gestopt en op dat punt gaan we maandag de onderhandelingen hervatten.

Nancy - ABVV

Lees meer / 0 comment(s)