Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

‘Vertrekpremies werden op gemengde reacties onthaald’

‘Vertrekpremies werden op gemengde reacties onthaald’

Nancy is 40 jaar en heeft 20 jaar anciënniteit bij VW-Vorst bij de indirecten

Toen de onderhandelaars vrijdagavond laat terugkwamen aan ’t fabriek waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze kwamen niet met slecht nieuws terug. Maar toch waren er heel verschillende reacties op de vertrekpremies. Sommigen waren content over de bedragen en vooral omdat de arbeiders en bedienden gelijk gesteld werden.
Maar er waren ook ontevreden reacties. We maakten de vergelijking met de bedragen voor vertrek in de fabrieken in Duitsland en die liggen beduidend hoger. Er werd dan ook hier en daar gezegd: ‘’ge moet terugkeren want dat volstaat niet’’.
Vandaag werd in de media wel gezegd dat het 'historisch' hoge vertrekpremies zijn voor Belgie. Maar de mensen bij ons kijken natuurlijk niet alleen naar hier, maar ook naar wat de collega's van dezelfde multinational in een ander land van de hoofddirectie krijgen.

De mensen krijgen wel nog tot 21 maart de tijd om in te schrijven op het register van de vertrekkenden. Dat geeft tijd om na te denken of om ander werk te zoeken.

De directie eist wel dat we op 18 december opnieuw aan het werk gaan. Maar we hebben nog een week verlof openstaan tussen kerstmis en nieuwjaar. Het zal wel zijn dat ze de productie nodig hebben. Eerst wilde de directie de productie van 23.000 Golf’s verleggen naar andere vestigingen van VW. Maar de Europese syndicale delegaties hebben afgelopen week in Duitsland, tijdens de voorbereiding van de Europese ondernemingsraad, enkele ferme beslissingen genomen. Onder meer dat geen enkele vestiging werk overneemt dat van andere bedreigde vestigingen is weggetrokken. Vooral de houding van IG-Metall was bemoedigend: ‘’wij nemen niets over van productie die weggetrokken wordt uit vestigingen in staking’’, hebben ze gezegd. Er is daar ook onderschreven dat de sluiting van eendert welke vestiging op unaniem verzet zal blijven stuiten.

Dus nu is er bij ons iets bekend rond de vertrekpremie. Maar dan moet er onderhandeld worden over de brugpensioenen. En daarna over de echte ontslagen en de premies die daaraan verbonden zijn. En dat hangt allemaal samen met de vraag of we blijven staken.

Leve het proletariaat!

Leve het proletariaat!
Ik ben een kleine zelfstandige, doe alles in het wit, werk 55 uur per week, en heb na 10 jaar 25.000 euro kunnen sparen. Chapeau voor de verworpenen der aarde!

bruto,netto en recht op financieële vergoeding

Je zou verstomd staan hoeveel er uiteindelijk maar overblijft van die gouden handdrukken.Bij mij indertijd bleek het uiteindelijk een houten handdruk te zijn.Ik was inderdaad thuis ,op brugpensioen gesteld,maar financieel heb ik er uiteindelijk bij ingeschoten .In feite is de discussie ook naast de kwestie.Wij indertijd en de mensen bij VW nu hebben niet gevraagd om afgedankt te worden.Het liefst bleven ze aan het werk ondanks het in vele gevallen onmenselijk arbeidsritme. . Volledig normaal dat degene( VW dus) die van hun arbeid stinkend rijk geworden is ook moet betalen als hij de mensen buiten zet ondanks de torenhoge winsten.Zij hebben tenslotte met hun arbeid VW rijk gemaakt.Met alle respect voor u als kleine zelfstandige,maar schiet niet op de gewone mensen als die terecht iets afdwingen,kijk naar boven naar degenen die zoals de aandeelhouders van VW slapend rijk worden.

VW-Vorst bloggers

Gepost door VW-Vorst bloggers
09.12.2006

Tags