Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Schuldinvorderingsdiensten krijgen vrij spel door betalingsbevel

Schuldinvorderingsdiensten krijgen vrij spel door betalingsbevel

De stemming van het wetsontwerp om onbetwiste schuldvorderingen sneller en eenvoudiger te regelen, is tot volgende week uitgesteld. De oppositie oefent druk uit op de meerderheid om het betalingsbevel te herzien. De zwakke consument zal het immers nog moeilijker te verduren krijgen. Via een eenzijdig verzoekschrift zou de schuldeiser een betalingsbevel kunnen eisen van de schuldenaar.

Sinds de invoering van het wetsvoorstel door senator Martine Taelman (Open VLD) zijn er onder druk van de oppositie enkele amendementen ingediend. Volgens Bert D'hondt van Welzijnszorg zijn deze echter onvoldoende. “Nu stelt de wet een regeling voor om de procedure omtrent betalingsachterstand bij zowel handelaars als consumenten te vereenvoudigen. Maar vooral onder de zwakkere consumenten zal dit ravage aanrichten. Wij stellen voor om de consumenten buiten deze wet te stellen.”

De wet komt er op vraag van Europa om een regeling uit te werken voor grensoverschrijdende transacties. België betrekt de binnenlandse particuliere transacties hierbij. Dat is het probleem. Als men de betalingsachterstand bij handelaars wil aanpakken kijkt men beter naar de grote wanbetalers. Nu komt de positie van de consument in het gedrang.

“Men moet de schuldbemiddelingsdiensten betrekken bij de bespreking van het wetsvoorstel,” zegt D'hondt. Door de financiële crisis maken niet alleen de bedrijven zelf schulden, ook de gewone consument krijgt het steeds moeilijker. Het afgelopen jaar kwamen tien procent meer mensen in de collectieve schuldbemiddeling terecht. Bovendien rekenen schuldinvorderingsdiensten en deurwaarders bijkomende kosten aan waardoor de schuldenaar nog meer moet ophoesten. Het betalingsbevel geeft hen vrij spel en ondermijnt het werk van de schuldbemiddelingsector.

“De rechter kijkt niet na of de bedragen die men opeist wel kloppen,” zegt D'hondt, “de vraag van de schuldeiser moet gegrond 'lijken' op basis van een eerste lezing van het dossier. Er is geen sprake van een gegronde procedure.”

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) daarentegen is tevreden met het betalingsbevel. Zij vinden dat de gerechtelijk procedure omtrent schuldvordering moet vereenvoudigd worden. De schuldeisers moeten sneller aan hun geld geraken, want de dossiers stapelen zich op. Maar volgens D'hondt zal het aantal dossiers door de nieuwe regeling net sterk toenemen en extra werk opleveren. Ook Minister van Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) staat achter het wetsvoorstel, dat past in zijn Quickonomieplan. Volgens de tegenstanders houdt men geen rekening met de zwakke consument, maar heeft men enkel oog voor de vrije markt en een goed draaiende economie.