Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden ondertekenen cao bouwsector

Vakbonden ondertekenen cao bouwsector

BRUSSEL -- Vakbonden en werkgevers uit de bouwsector hebben op donderdag 14 mei een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) goedgekeurd voor 2009-2010. De nieuwe cao kwam er niet zo maar, er gingen moeilijke onderhandelingen en een staking aan vooraf.

staking7.JPG

bouwvakkers bezetten een werf bij de staking op 2 april

De vakbonden zijn tevreden met de cao. Een meerderheid van militanten keurde het ontwerpakkoord goed. Verschillende eisen van werknemers worden in deze arbeidsovereenkomst ingewilligd.

Meer koopkracht stond centraal in het eisenpakket van de werknemers en hieraan wordt in het nieuwe akkoord ook extra aandacht besteed. Zo krijgen bouwvakkers vanaf nu een gratis hospitalisatieverzekering en komt er een indexering van de lonen. Daarnaast krijgen ze extra sociale voordelen.

Door deze maatregelen wordt er een inhaalbeweging gemaakt voor het loonverlies dat werknemers in de sector de afgelopen twee jaar leden. Er zal ook worden gewerkt aan het verbeteren van de job-kwaliteit. Toch moet er ook ingeleverd worden. In het nieuwe akkoord wordt het aantal overuren opgetrokken van 130 naar 180.

De vakbonden zijn tevreden met het akkoord dat ze gesloten hebben. Ze hebben er lang voor moeten vechten. De onderhandelingen liepen in maart muurvast, hierna volgde een staking op 2 april. Nu is er dus uiteindelijk een nieuwe officiële cao.