Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Inez

Inez's blog

Clowneske veiligheidsinterventie op kernwapenbasis Kleine Brogel

Op zaterdag 20 februari 2010 voerde opnieuw een groep pacifisten actie op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel.
De activisten trokken ditmaal op een humoristische manier de aandacht op de dreiging die uitgaat van kernbommen op het Belgisch grondgebied.
Ze toonden aan dat de discussie over kernwapens niet moet gaan over hoe slecht die zijn beveiligd, maar over het gevaar van deze wapens op zich.

Bomspotters bieden de bevolking hun bescherming aan.

De bomspotters stuurden deze keer een brigade van 40 clowns, waarvan een deel de basis binnendrongen om er een inspectie uit te voeren. Dit naar analogie met de inspecties van het Internationaal Atoom Agentschap. De inspecteurs namen er foto’s en video’s van de infrastructuur die de kernbommen herbergt. Terzelfdertijd plaatsten hun collega's, gewapend met rode neuzen, een cordon sanitaire aan het einde van de landingsbaan. Zo wilden zij elk gebruik van de kernwapens voorkomen en de veiligheid van de burgers verzekeren. De actie eindigde met een theatrale ontmijning van een kernbom die de inspecteurs de basis uit smokkelden.

Wanneer het gevaar binnen schuilt en niet buiten.

Het bestaan van de B-61 bommen en hun aanwezigheid op Kleine Brogel betekenen een zwaarder veiligheidsrisico voor de wereld dan de betredingen van de militaire basis, aldus de Bomspotters. De activisten stellen dat hun acties nodig zijn om de nucleaire dreiging bloot te leggen en het stilzwijgen van de autoriteiten over deze dreiging te doorbreken. Ze willen er met hun acties voor zorgen dat de aanwezigheid van kernwapens, die in tegenspraak zijn met het internationaal humanitair recht, onderworpen wordt aan een publiek debat en dat deze wapens uiteindelijk de wereld uit geholpen worden. De Bomspotters roepen de regering op om in 2010 een prioriteit te maken van nucleaire ontwapening en nodigen journalisten uit om aan het Ministerie van Defensie een officiële verklaring te vragen over de aanwezigheid van kernwapens op Kleine Brogel.

De actie van 20 februari kadert in de internationale actiedag tegen kernwapens op 3 april. Op die dag zullen massa-acties plaatsvinden in alle Europese landen waar kernwapens liggen. De basis van Kleine Brogel mag dan ook op die dag het massale bezoek van Bomspotters verwachten.

Meer info op www.bomspotting.be

BijlageGrootte
diy20feb.jpg88.06 KB

Lees meer / 1 comment(s)

3 APRIL 2010: EUROPESE ACTIEDAG TEGEN KERNWAPENS

3 april 2010 wordt er massaal actie gevoerd aan elke Europese NAVO-kernwapenbasis in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Turkije, Groot Brittanië en België.
In België verwacht Vredesactie jou in Kleine Brogel. Een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid zal de basis platleggen.
SCRHRIJF JE NU IN VIA WWW.BOMSPOTTING.BE

Lees meer / 0 comment(s)

De Bomspotting Doe Het Zelf Gids

Wil jij iets doen tegen kernwapens? Schuilt in jou een Bomspotter?
Stap, rijd, fiets, loop tussen nu en mei 2010 naar de militaire basis in Kleine Brogel.
Geef een concert aan de poort, een jamsessie met je jazzcombo, organiseer een bosspel voor jouw scoutsgroep. Ga joggen of fietsen op of rond de basis, skaten op de landingsbaan. Sla pluimpjes over de omheining met je badmintonploeg (en ga ze zoeken). Blokkeer de toegang tot de basis. Stuur je telegeleid speelgoedwagentje op de landingsbaan. Verkleed je in de Daltons en graaf een tunnel onder de omheining. Luid de noodklok met een bel, een voetbalsirene, een alarmsignaal, een wekker – het is hoog tijd voor nucleaire ontwapening! ...

Ook jij kan meedoen. Elke geweldloze actie, hoe bescheiden ook, maakt onze aanwezigheid rond de militaire basis in Kleine Brogel zichtbaar en voelbaar.

Neem een kijkje op: www.bomspotting.be

Daar vind je een overzicht van alle acties.

Lees meer / 0 comment(s)

Bomspotters verschalken militairen Kleine Brogel

Eind januari drong een groep anti-kernwapenactivisten binnen op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Tot hun eigen verbazing liepen ze meer dan een uur ongestoord over de landingsbaan, en vervolgens door een openstaande poort tot vlakbij de vliegtuighangars waaronder de kernbommen zijn opgeslagen. Pas na anderhalf uur op de basis werden alle activisten gerechtelijk aangehouden en camera’s en GSMs in beslag genomen.

De activisten zijn trainers in geweldloze actietechnieken. Ze bieden opleidingen aan de andere Bomspotters. De bomspotting trainingen zullen plaatsvinden in heel het land tijdens de maanden februari en maart.
Ga naar www.bomspotting.be voor meer info en inschrijvingen.

Deze actie was voor hen een oefenplaats voor geweldloze acties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Na hun klimtechnieken op de omheining te hebben uitgeprobeerd, liepen ze ongestoord tot bij de kernwapenbunkers. Pas na anderhalf uur werden de vredesinspecteurs tegenhouden door enkele zwaarbewapende militairen. Ze gingen het gesprek aan om de aanwezige soldaten te overtuigen van hun vredevoller perspectief op conflicthantering.

Hardhandige reactie van militairen

De militairen hadden hier echter weinig oren naar. De activisten werden gerechtelijk aangehouden, en ondervonden aan de lijve de militaire arrestatietechnieken. Eén van de activisten deed na haar vrijlating het relaas van de arrestatie: “We werden voor uren geblinddoekt, moesten op onze knieën met handen op de nek zitten en vervolgens uren rechtop, geblinddoekt en met armen in de lucht op de gang staan. Na zoveel tijd alles op de basis gezien te hebben, mochten we door deze blinddoek zelfs niet naar de muur in een gang kijken”. Het feit dat de activisten foto- en filmcamera’s bezaten, wekte grote nervositeit. Ondanks ondervragingen en een grondige fouillering wisten de vredesinspecteurs toch beeldmateriaal uit de basis te smokkelen.

Het resultaat van hun inspectie kan je volgen op deze VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=KfgW_mfxBc0

BijlageGrootte
over-het-hek-400x300.jpg50.97 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Gentse bomspotters graven tunnel naar Kleine Brogel

Op zaterdag 13 februari voerden een ploeg Gentse vredesactivisten een symbolische actie aan de militaire basis van Kleine Brogel. Door een tunnel te graven onder de omheining wilden ze de toegang voor toekomstige bomspotters gemakkelijker maken.

Een werkploeg startte met het graven van een voetgangerstunnel, die in het zuiden van de basis een vlotte toegang voor de bomspotters moet voorzien. Een twintigtal militairen hield de graafwerken argwanend in het oog van aan de andere kant van de omheining. Ook de politie kwam even poolshoogte nemen. Het einde van de werken wordt verwacht tegen 3 april, de dag van de grote bomspotting actie.

Er worden de komende weken nog verschillende groepen verwacht die acties en burgerinspecties zullen uitvoeren op de militaire basis in Kleine Brogel. Bomspotters protesteren tegen de atoomwapens die in Kleine Brogel gestationeerd zijn. Ze betreden de militaire basis om te verhinderen dat kernwapens gebruikt kunnen worden.

“We willen onze regering dwingen om de illegale kernwapens te verwijderen” zegt bomspotter Bas Matthynssens, “in de Verenigde Staten is nu er de politieke wil om het kernwapenarsenaal af te bouwen, en in andere Europese landen zoals Duitsland ook. De hoogste tijd voor onze regering om stelling in te nemen”.

Meer info, actietips voor je eigen Doe het Zelf Bomspotting actie en actieverslagen van anderen op www.bomspotting.be

BijlageGrootte
gravers0.jpg93.96 KB
bomspottingtunnel1.jpg25.98 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Belgische Bomspotters blokkeren Britse kernwapenfabriek

Activisten uit heel Europa, waaronder een Belgische delegatie van Vredesactie, blokkeerden op maandag 15 februari de Britse kernwapenfabriek in Aldermaston. Blokkades met lock-ons, zangkoren, bisschoppen en Nobelprijswinnaars Jody Williams en Máiread Corrigan-Maguire en een internationale delegatie met een honderdtal activisten hielden alle 7 poorten van de fabriek voor een dag dicht. Terwijl ze de Britse vredesbeweging ondersteunen in hun verzet tegen de modernisering van de Britse kernwapens, is deze actie ook een voorbereiding op de internationale actiedag op 3 april. Op 3 april zullen acties plaatsvinden aan alle kernwapenbasissen in Europa, waarmee uiting wordt gegeven aan het wijdverspreide verzet tegen de kernwapenpolitiek.

Nu in Aldermaston, op 3 april aan alle kernwapenbasissen in Europa

Op 3 april organiseren vredesbewegingen acties aan kernwapenbasissen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Turkije en Groot-Brittannië. In België organiseert Vredesactie een Bomspottingsactie aan de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, waar 20 Amerikaanse kernbommen voor gebruik klaarliggen. Ook aan de andere kernwapenbasissen in Europa vinden gelijkaardige acties plaats. Het in heel Europa aanwezige verzet tegen kernwapens laat een gemeenschappelijke boodschap horen: Het is hoog tijd voor nucleaire ontwapening. De voortdurende kernwapenpolitiek brengt geen veiligheid, maar geeft juist een impuls aan de verspreiding van kernwapens.

In Aldermaston bevindt zich de Engelse kernwapenfabriek. De laatste jaren werden er verschillende nieuwe installaties gebouwd, die erop wijzen dat Groot-Brittannië een nieuwe kernkop wil ontwikkelen. Nu is er reeds besloten tot de vernieuwing van de nucleaire onderzeeërs. De Britse vredesbeweging organiseert een blokkade van de kernwapenfabriek om de sluipende besluitvorming aan te klagen en een einde van de Britse kernwapenpolitiek te vragen. De Britse kernwapens vervullen ook een rol in de NAVO-kernwapenpolitiek. Ook in de VS en Frankrijk vinden moderniseringsprogramma’s plaats, die in tegenspraak zijn met de officiële ontwapeningsretoriek. Reden genoeg voor de Europese vredesbeweging om gemeenschappelijk actie te voeren.

Het is nu of nooit voor nucleaire ontwapening

Obama zette nucleaire ontwapening op de internationale agenda, maar voorlopig gaan de ontwikkelingen een andere richting uit. Twintig jaar na het einde van de Koude Oorlog bevinden zich nog steeds Britse, Franse en Amerikaanse kernwapens in Europa en ondernemen al deze kernwapenstaten moderniseringsprogramma’s. De geloofwaardigheid van het Non-Proliferatieverdrag is in gevaar, als de kernmachten hun ontwapeningsbelofte uit dit verdrag blijven negeren.
In 2010 staan belangrijke beslissingen over kernwapens op de agenda. In mei vindt de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT Review Conference) plaats, terwijl de NAVO haar Strategisch Concept herziet. Deze politieke gebeurtenissen zijn opportuniteiten om nucleaire ontwapening een realiteit te maken en met haar acties wil de Europese vredesbeweging de NAVO-lidstaten aanzetten om deze kansen te grijpen.

BijlageGrootte
aldermastonblokkade.jpg5.24 MB

Lees meer / 0 comment(s)