Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vredesactie sluit ministerie van Defensie

Vredesactie sluit ministerie van Defensie

Persbericht Vredesactie - 14 november 2008

Oorlog start in Europa. Zij moet ook gestopt worden hier in Europa. Om die reden sloot Vredesactie vandaag het ministerie van Defensie. Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan. Vredesactie vraagt dat de militaire aanwezigheid in Afghanistan wordt stopgezet.

14novbannerfrans.jpg

ministerie van oorlog gesloten

Internationale actiedag
Deze actie kadert in de internationale actiedag "Oorlog vertrekt vanuit Europa", die wil zichtbaar maken hoe Europa betrokken is in oorlogen elders. De Belgische actievoerders blokkeerden op 14 november de poorten van het ministerie van Defensie. Ze belemmerden de toegang met sloten en ketenden zichzelf vast. Klimmers hingen spandoeken op met de tekst 'Oorlog start hier. Stop oorlog hier.' en 'War starts from Europe'. Ondertussen was een schoonmaakploeg aan de slag om bloed van de stoep te spoelen.

Ministerie van Oorlog
Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan. Nu worden er F-16's gestuurd, binnenkort ook trainers voor het Afghaanse leger. Zal de volgende stap een eigen Belgisch PRT zijn? Dit terwijl steeds duidelijker wordt dat de militaire kaart trekken geen enkele oplossing brengt. Vredesactie vraagt dat de militaire aanwezigheid in Afghanistan wordt stopgezet.
De Belgische medewerking aan de oorlogsvoering in Afghanistan is slechts één voorbeeld van hoe ons land betrokken is bij oorlogen elders. De militaire transporten vanuit de Amerikaanse militaire basissen in Duitsland via de Antwerpse haven naar de oorlogszones in Irak en Afghanistan gaan nog steeds door.

Europa valt aan
De bommen vallen niet hier. Ze vallen duizenden kilometers verder weg, in Irak en Afghanistan. Toch wordt de oorlog van hieruit gevoerd. Europa dient als vertrekbasis voor wereldwijde militaire interventies. Het kader kan verschillen: NAVO, EU, Amerikaanse coalitie van de 'willing', VN. Ook de doelwitten variëren: Irak, Afghanistan, Libanon, Tsjaad, ... Maar het vertrekpunt niet: militaire basissen en civiele havens en luchthavens in Europa. Europa herbergt een uitgebreide militaire interventiemachine.
Ongeveer elke Europeaan woont wel in de buurt van een militaire basis die soldaten levert voor de aan de gang zijnde oorlogen of bij militaire of civiele infrastructuur die deze oorlogen mogelijk maakt. Een actueel overzicht vindt u op http://mcmilitary.org/oorlog_vertrekt_vanuit_europa

De internationale actiedag "Oorlog vertrekt vanuit Europa" wil zichtbaar maken hoe Europa betrokken is in oorlogen elders. Naast België zijn acties gepland in Duitsland, Ierland, Italië, Finland, Groot-Brittannië, Polen, Spanje, Tsjechië en Zweden. De actie-oproep vindt u op http://europeanpeaceaction.org/european-day-action-against-military-infr...

Contact: 0487/984 688

www.vredesactie.be

zwitserland krimpt leger in na volksraadpleging

Ik kreeg ook jullie oproep om mee te doen waarvoor mijn dank.
Ik ben blij met het initiatief en ondersteun het volledig. Denk je dat we bij de politici gehoor zullen krijgen en dat ze zullen luisteren ? Als het in hun kraam paste hadden ze dit soort voorstellen toch al lang uitgevoerd? Vermits jullie nog geen succes geboekt hebt - anders zou je bij mij als onmachtige burger toch geen steun komen vragen voor zo iets moeilijks waar ik eigenlijk weing aan kan doen - is er blijkbaar iets aan de hand met onze beslissingsbevoegdheid in zo een zaken.

Zou het niet kunnen zijn dat politici graag hun macht bij zich houden en pas zullen luisteren als het hun goed uitkomt? Je zou toch van minder geloven dat we niet in een democratie leven. Ik heb gezien zelfs dat ongelooflijk veel goede wetsvoorstellen in de schuif blijven liggen;Ik deed zelfs mee met een hoorzitting in het parlement maar daar gebeurt NIKS mee. Dat is pas nep! Wat er ons als goedmenende actievoerder ontbreekt is een knuppel om in dat politiek hoenderhok te gooien. En die knuppel noemt "referendum". Dáár hebben de politici schrik van. Zie maar naar die Europese grondwet, hoe de politici bibberen van schrik als er nog maar één referendum wordt gehouden.

Misschiens is die gedachte bij je nog niet opgekomen omdat je je door diezelfde politici hebt laten wijsmaken dat referenda gevaarlijk zijn. Ja, voor politici zijn ze gevaarlijk omdat zij er veel macht door kunnen verliezen. De burger heeft er alles bij te winnen; beslissingsbevoegdheid.
Over heel de wereld zijn al duizenden lokale en national referenda gehouden. Belgie blijft weer es achter.

Jammer genoeg leven wij niet in een democratie waar referenda mogelijk zijn maar leven we in een dictatuur van de meerderheidspartijen.

De allereerste stap die moet genomen worden om die democratie in te voeren is het mogelijk maken van referenda en dan faire referenda natuurlijk, waarbij je niet te veel handtekeningen moet verzamelen, en je onderwerp moet natuurlijk ook toegestaan zijn enz. Er zijn veel voorwaarden net als bij verkiezingen;

Zou het niet veel meer gewonnen zijn op termijn als we er eerst samen voor zorgen dát dit in de wet wordt ingevoerd? De politici hebben dat al lang begrepen en zullen dat niet gemakkelijk toelaten. Ziedaar de eerste stap waarmee ik zou willen helpen om een ander beleid te krijgen.

Ik zie anders niet hoe dat we daar toe kunnen komen.
Ja, kun je zeggen, maar er zijn ook voorstellen die diametraal ingaan tegen mijn voorstel. Ha, dat is pas echt leuk. Dan is het best om zulke patstellingen met een referendum te beslechten. Nu sta je honderd jaar immobiel verstart te trappelen op de plaats van betoging naar betoging. En als het van de eerste keer niet lukt om je voorstel per referendum erdoor te krijgen, wel dan begin je na een tijdje opnieuw, de mensen hebben er dan al meer over nagedacht.

De afschaffing van het leger werd in Zwitserland weggelachen. Het lachen was snel vergaan van de politici na een referendum over de inkrimping van het Zwitserse leger. Ze zijn nu deftig bezig dat militair bolwerk te verkleinen.
In Nederland stemden de burgers de mega veestallen weg in Groningen met een provinciaal referendum.

Ooit lachte men met stemrecht voor vrouwen en zwarten en arme mensen. Een logische democratische evolutie is het invoeren van het Bindende Referendum op Burger initiatief zodat wij een wettelijk instrument hebben om deel te nemen aan beslissingen; Dat is niet meer dan normaal;Ooit zullen we er mee lachen dat we dat niet hadden.

Onmogelijk bestaat niet in de referendum logica. Alles is mogelijk.Elk initiatief heeft dan teminste zin.

Dit is echt niet de eerste keer dat zo een soort stap moest worden gezet in onze samenleving.
We hebben al voor hetere vuren gestaan.
Help mee en zegt het voort.

http://artikel33.be/
www.democratie.nu

En wat met het Defensiebudget?

Nu het Belgische ministerie van Defensie gesloten is, komt er plots een mooi sommetje vrij (2,7 miljard euro, niet?). Waaraan kan dat geld nuttig gespendeerd worden?