Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Clowneske veiligheidsinterventie op kernwapenbasis Kleine Brogel

Clowneske veiligheidsinterventie op kernwapenbasis Kleine Brogel

Op zaterdag 20 februari 2010 voerde opnieuw een groep pacifisten actie op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel.
De activisten trokken ditmaal op een humoristische manier de aandacht op de dreiging die uitgaat van kernbommen op het Belgisch grondgebied.
Ze toonden aan dat de discussie over kernwapens niet moet gaan over hoe slecht die zijn beveiligd, maar over het gevaar van deze wapens op zich.

Bomspotters bieden de bevolking hun bescherming aan.

De bomspotters stuurden deze keer een brigade van 40 clowns, waarvan een deel de basis binnendrongen om er een inspectie uit te voeren. Dit naar analogie met de inspecties van het Internationaal Atoom Agentschap. De inspecteurs namen er foto’s en video’s van de infrastructuur die de kernbommen herbergt. Terzelfdertijd plaatsten hun collega's, gewapend met rode neuzen, een cordon sanitaire aan het einde van de landingsbaan. Zo wilden zij elk gebruik van de kernwapens voorkomen en de veiligheid van de burgers verzekeren. De actie eindigde met een theatrale ontmijning van een kernbom die de inspecteurs de basis uit smokkelden.

Wanneer het gevaar binnen schuilt en niet buiten.

Het bestaan van de B-61 bommen en hun aanwezigheid op Kleine Brogel betekenen een zwaarder veiligheidsrisico voor de wereld dan de betredingen van de militaire basis, aldus de Bomspotters. De activisten stellen dat hun acties nodig zijn om de nucleaire dreiging bloot te leggen en het stilzwijgen van de autoriteiten over deze dreiging te doorbreken. Ze willen er met hun acties voor zorgen dat de aanwezigheid van kernwapens, die in tegenspraak zijn met het internationaal humanitair recht, onderworpen wordt aan een publiek debat en dat deze wapens uiteindelijk de wereld uit geholpen worden. De Bomspotters roepen de regering op om in 2010 een prioriteit te maken van nucleaire ontwapening en nodigen journalisten uit om aan het Ministerie van Defensie een officiële verklaring te vragen over de aanwezigheid van kernwapens op Kleine Brogel.

De actie van 20 februari kadert in de internationale actiedag tegen kernwapens op 3 april. Op die dag zullen massa-acties plaatsvinden in alle Europese landen waar kernwapens liggen. De basis van Kleine Brogel mag dan ook op die dag het massale bezoek van Bomspotters verwachten.

Meer info op www.bomspotting.be

I really enjoyed your

I really enjoyed your article, I tweet!