Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belgische Bomspotters blokkeren Britse kernwapenfabriek

Belgische Bomspotters blokkeren Britse kernwapenfabriek

Activisten uit heel Europa, waaronder een Belgische delegatie van Vredesactie, blokkeerden op maandag 15 februari de Britse kernwapenfabriek in Aldermaston. Blokkades met lock-ons, zangkoren, bisschoppen en Nobelprijswinnaars Jody Williams en Máiread Corrigan-Maguire en een internationale delegatie met een honderdtal activisten hielden alle 7 poorten van de fabriek voor een dag dicht. Terwijl ze de Britse vredesbeweging ondersteunen in hun verzet tegen de modernisering van de Britse kernwapens, is deze actie ook een voorbereiding op de internationale actiedag op 3 april. Op 3 april zullen acties plaatsvinden aan alle kernwapenbasissen in Europa, waarmee uiting wordt gegeven aan het wijdverspreide verzet tegen de kernwapenpolitiek.

Nu in Aldermaston, op 3 april aan alle kernwapenbasissen in Europa

Op 3 april organiseren vredesbewegingen acties aan kernwapenbasissen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Turkije en Groot-Brittannië. In België organiseert Vredesactie een Bomspottingsactie aan de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, waar 20 Amerikaanse kernbommen voor gebruik klaarliggen. Ook aan de andere kernwapenbasissen in Europa vinden gelijkaardige acties plaats. Het in heel Europa aanwezige verzet tegen kernwapens laat een gemeenschappelijke boodschap horen: Het is hoog tijd voor nucleaire ontwapening. De voortdurende kernwapenpolitiek brengt geen veiligheid, maar geeft juist een impuls aan de verspreiding van kernwapens.

In Aldermaston bevindt zich de Engelse kernwapenfabriek. De laatste jaren werden er verschillende nieuwe installaties gebouwd, die erop wijzen dat Groot-Brittannië een nieuwe kernkop wil ontwikkelen. Nu is er reeds besloten tot de vernieuwing van de nucleaire onderzeeërs. De Britse vredesbeweging organiseert een blokkade van de kernwapenfabriek om de sluipende besluitvorming aan te klagen en een einde van de Britse kernwapenpolitiek te vragen. De Britse kernwapens vervullen ook een rol in de NAVO-kernwapenpolitiek. Ook in de VS en Frankrijk vinden moderniseringsprogramma’s plaats, die in tegenspraak zijn met de officiële ontwapeningsretoriek. Reden genoeg voor de Europese vredesbeweging om gemeenschappelijk actie te voeren.

Het is nu of nooit voor nucleaire ontwapening

Obama zette nucleaire ontwapening op de internationale agenda, maar voorlopig gaan de ontwikkelingen een andere richting uit. Twintig jaar na het einde van de Koude Oorlog bevinden zich nog steeds Britse, Franse en Amerikaanse kernwapens in Europa en ondernemen al deze kernwapenstaten moderniseringsprogramma’s. De geloofwaardigheid van het Non-Proliferatieverdrag is in gevaar, als de kernmachten hun ontwapeningsbelofte uit dit verdrag blijven negeren.
In 2010 staan belangrijke beslissingen over kernwapens op de agenda. In mei vindt de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT Review Conference) plaats, terwijl de NAVO haar Strategisch Concept herziet. Deze politieke gebeurtenissen zijn opportuniteiten om nucleaire ontwapening een realiteit te maken en met haar acties wil de Europese vredesbeweging de NAVO-lidstaten aanzetten om deze kansen te grijpen.

Inez

Gepost door Inez
16.02.2010