Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

'Génocide Made in France' voor de rechter gedaagd

'Génocide Made in France' voor de rechter gedaagd

Franse medeplichtigheid aan genocide Rwanda wordt doodgezwegen

Op 5 november verschenen Xavier Renoux en Mariama Keïta, van het collectief 'Génocide Made in France', voor de rechter. Ze worden vervolgd voor een symbolische actie over de verantwoordelijkheid van Frankrijk in de volkerenmoord in Rwanda. Hubert Védrine, die de actie onderging, diende klacht in tegen de twee wegens onder meer 'gewelddadige aanval' en 'laster'. Védrine zwakte ondertussen de aanklacht van laster af tot 'eerroof', wat volgens de actievoerders een maneuvre is om van de rechtzaak een puur criminele discussie te maken en de inhoud van de aanklacht uit de weg te gaan.

HUBERT_VEDRINE_Paris_small.jpg

Bloed aan de handen

Op 28 november 2007 werd Védrine getrakteerd op een portie namaak bloed omwille van zijn rol in 'la politique Francafrique'. Hij was diplomatiek adviseur en secretaris generaal onder het presidentschap van Mitterrand. In deze functie was hij één van de sleutelfiguren van het Franse beleid in Rwanda. De genocide tegen de Tutsi's, die in deze periode aan meer dan een miljoen mensen het leven kostte, wordt gezien als een gevolg van de (neo)koloniale verdeel- en heersstrategie die Frankrijk in het land voerde.

Védrine riep na de actie een Franse wet tegen jongerengeweld - de zogenaamde 'happy slapping' - in om de verspreiding van de videobeelden tegen te gaan. Deze wet kan aan wie getuige is van geweld, verbieden dit te filmen en verspreiden. De actiebeelden mochten niet verder verspreid worden via het internet. Naar aanleiding van de rechtzaak werd echter een nieuwe documentaire gemaakt over de Rwanda politiek van Frankrijk, waarin de actiebeelden zijn vervat.

De video illustreert, via officiële documenten en getuigenissen van diplomaten en humanitaire werkers ter plaatse, de medeplichtigheid van de Franse regering aan de massamoorden. Ook de politieke verantwoordelijken en hun preciese functies op het moment van de feiten, worden onthuld. Geen van de verantwoordelijken werd vervolgd omwille van hun betrokkenheid bij het Franse beleid. De actievoerders die dit aanklagen stellen dat zij monddood worden gemaakt via deze rechtzaak. 'Génocide Made in France' roept om de documentaire zo breed mogelijk te verspreiden.

VIDEO: RWANDA, Un génocide made in France
par website DESOBEIR

'Génocide Made in France' veroordeelt de straffeloosheid van de politieke medeplichtigen – politici, hooggeplaatste militairen en ambassadeurs – aan de genocide op de Tutsi's in 1994. Na een eerste actie aan het Louvre, waarbij fonteinen bloedrood werden gekleurd, werd bij de Musée de l'immigration met veel poeha een vleugel geopende die gewijd was een de frans-afrikaanse misdaden, of nog, bij de verkoop van persoonlijke bezittingen van Mitterrand, werd een collectie machettes, schedels en andere souvenirs aan het Rwanda beleid te koop aangeboden.

Voor meer informatie:
Xavier Renou: contact@genocidemadeinfrance.com
http://www.genocidemadeinfrance.com

Dit vind ik persoonlijk veel erger

Dit vind ik persoonlijk vele malen erger en veel meer lawaai waard dan het al of niet verbieden van copporn. Waarmee ik niet wil zeggen dat ongeoorloofde verrijking onbestraft mag blijven. Maar dat Europese machthebbers zich ongestraft als kolonialen blijven gedragen, dat er bloed kleeft aan de sterren van de Europese vlag en dat deze neokolonialen de vrije meningsuiting, de journalistiek én de rechtsgang belemmeren om te verhinderen dat deze waarheid het daglicht ziet, dat vind ik ronduit walgelijk! Daar wil ik lawaai voor maken!!! En dat zal geen applaus zijn!