Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Bomspotters verschalken militairen Kleine Brogel

Bomspotters verschalken militairen Kleine Brogel

Gisteren drong een groep anti-kernwapenactivisten binnen op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Tot hun eigen verbazing liepen ze meer dan een uur ongestoord over de landingsbaan, en vervolgens door een openstaande poort tot vlakbij de vliegtuighangars waaronder de kernbommen zijn opgeslagen. Pas na anderhalf uur op de basis werden alle activisten gerechtelijk aangehouden en camera's en GSMs in beslag genomen.

Tape hangar uitrollen goed.JPG

Trainers verzegelen kernwapenhangar

De activisten zijn trainers in geweldloze actietechnieken. Ze bieden opleidingen aan de andere Bomspotters. Deze actie was voor hen een oefenplaats voor geweldloze acties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Na hun klimtechnieken op de omheining te hebben uitgeprobeerd, liepen ze ongestoord tot bij de kernwapenbunkers. Pas na anderhalf uur werden de vredesinspecteurs tegenhouden door enkele zwaarbewapende militairen. Ze gingen het gesprek aan om de aanwezige soldaten te overtuigen van hun vredevoller perspectief op conflicthantering.

Hardhandige reactie van militairen

De militairen hadden hier echter weinig oren naar. De activisten werden gerechtelijk aangehouden, en ondervonden aan de lijve de militaire arrestatietechnieken. Eén van de activisten deed na haar vrijlating het relaas van de arrestatie: “We werden voor uren geblinddoekt, moesten op onze knieën met handen op de nek zitten en vervolgens uren rechtop, geblinddoekt en met armen in de lucht op de gang staan. Na zoveel tijd alles op de basis gezien te hebben, mochten we door deze blinddoek zelfs niet naar de muur in een gang kijken”. Het feit dat de activisten foto- en filmcamera's bezaten, wekte grote nervositeit. Ondanks ondervragingen en een grondige fouillering wisten de vredesinspecteurs toch beeldmateriaal uit de basis te smokkelen.

Het resultaat van hun inspectie kan je volgen op deze VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=iemJbLSHB6A

Bomspotters laten zich niet afschrikken

Deze actie is één van vele acties die in de loop van 2010 op de agenda staan. Dit jaar is immers een cruciaal jaar voor nucleair ontwapening.

In 2010 zijn er drie belangrijke momenten die beslissend kunnen zijn voor de toekomst van de kernwapens. Zowel de Verenigde Staten als de NAVO herbekijken hun nucleaire strategie en vanaf 3 mei 2010 worden op de NPT Review Conference in New York afspraken gemaakt voor de verdere uitvoering van het Non-Proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan en waarin kernwapenstaten beloven te ontwapenen. Maar ook al is de politieke ruimte voor een eenduidig pleidooi voor nucleaire ontwapening nog nooit zo groot geweest, van een Belgisch engagement om ontwapeningsinitiatieven te ondersteunen is voorlopig weinig te merken.

Daarom roept Vredesactie op om via geweldloze acties non stop de werking van de kernwapenbasis te hinderen. Reeds viermaal betraden bomspotters (inclusief de Sint) de basis en tot mei 2010 zullen meer Bomspotters van overal te lande op eigen houtje naar Kleine Brogel om geweldloos de basis te betreden, te verstoren en de lekke beveiliging te omzeilen. Op 3 april zal een massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, niet alleen op Kleine Brogel maar ook op alle andere NAVO kernwapenbasissen in Europa plaatsvinden.

you go guys

you go guys

Veiligheid van 'onze jongens'

Beste Bomspotters,

hoewel ik jullie motivatie begrijp, kan ik niet zeggen dat ik jullie acties steun. Ik denk namelijk zeer zeker te weten dat jullie echt niet beseffen waar jullie mee bezig zijn. Door Films van basissen zomaar op het net te plaatsen, naamlintjes te filmen militairen een "gezicht" te geven, brengen jullie hun levens in gevaar. Jullie kaarten een probleem aan dat een goed doel dient, maar niet iedereen die dit filmpje en de andere informatie bekijkt heeft even edele bedoelingen. Andersgezinde terrorristen zouden al deze infromatie kunnen gebruiken om ECHT kwaad te doen.

Denk aub na! en let op met wat jullie verspreiden.

Mike Lysender