Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

WORD DOE HET ZELF BOMSPOTTER

WORD DOE HET ZELF BOMSPOTTER

In de aanloop naar de internationale actiedag tegen kernwapens op 3 april,
voeren verschillende organisaties en groepen actie aan de militaire basis van kleine Brogel.

Ze geven hiermee gehoor aan de oproep van Vredesactie om de kernwapens zoveel mogelijk te 'stalken'.

Als je de Bomspotter in jezelf voelt kriebelen, lees dan het Bomspotting Doe het Zelf Handboek, online op www.bomspotting.be
Hierin vind je actietips, creatieve ideeën en juridische en praktische informatie over het opzetten van je eigen Doe het Zelf actie.

Op dezelfde website kan je alle verslagen, foto's en video's vinden over de voorbije acties, de één al knotsgekker dan de ander.

bomspottersdoenhetzelf.JPG

Prettig gestoorde wetenschappers onderzoeken het ecologische effect van kernwapens op Kleine Brogel.

2010: NU OF NOOIT VOOR DE KERNWAPENS

2010: NIEUWE KANSEN VOOR NUCLEAIRE ONTWAPENING

Wat ooit een verre droom leek, ligt nu binnen handbereik. Zelfs Barack Obama wil ze weg.

In een wereld waarin nucleaire technologie ruim verspreid is, is het voor de eigen veiligheid belangrijker om kernwapens te controleren, dan om ze te bezitten. Als het bezitten van een groot kernwapenarsenaal de uitbouw van een sterke controle op nucleaire technologie in de weg staat, gaan zelfs oude haviken het nut van die kernwapens betwijfelen. Voormalige ministers en regeringsleiders uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Noorwegen,… hebben de afgelopen maanden opgeroepen voor een kernwapenvrije wereld. De Duitse en Noorse ministers van Buitenlandse Zaken, Nederlands oud-premier Lubbers, … allemaal willen ze dat de NAVO zijn kernwapenstrategie herziet. 2010 biedt unieke kansen om die uitspraken in de praktijk te brengen.

In 2010 zijn er drie belangrijke momenten die beslissend kunnen zijn voor de toekomst van de kernwapens. De VS bespreken een nieuwe ‘Nuclear Posture Review’. Ze herbekijken hun nucleaire strategie en bepalen waar welke kernwapens ontplooid zullen worden. Het eindrapport is aangekondigd voor begin 2010.

Vanaf 3 mei 2010 worden op de NPT Review Conference in New York afspraken gemaakt voor de verdere uitvoering van het Non-Proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan en waarin kernwapenstaten beloven te ontwapenen.

En ook de NAVO bespreekt in 2010 haar strategie voor de volgende 10 jaar. Dit keer kan de NAVO kiezen om dat zonder kernwapens te doen. De NAVO rondt de discussie over haar strategisch concept af op een grote NAVO-top in december 2010 of januari 2011 in Portugal.

2010: BELGIE KIJKT KAT UIT DE BOOM
In aanloop naar de NPT toetsingsconferentie in mei 2010 groeit in heel Europa de politieke wil om de NAVO-kernwapens weg te krijgen. De nieuwe Duitse regering zet de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens in het regeerakkoord. De Noorse regering engageert zich om het debat binnen de NAVO te starten. Franse prominenten breken een lans voor nucleaire ontwapening. En België? Vredesactie had in november jl. een gesprek met Minister van Buitenlandse Zaken Leterme. De Belgische regering laat het voorlopig aan de Duitse regering over om de kastanjes uit het vuur te halen.

Ook al is de politieke ruimte voor een eenduidig pleidooi voor nucleaire ontwapening nog nooit zo groot geweest, België heeft duidelijk koudwatervrees om de NAVO-kernwapens ter discussie te stellen. Van een engagement om ontwapeningsinitiatieven te ondersteunen en van de NPT Toetsingsconferentie een succes te maken, is weinig te merken.
Waar wachten we nog op?
Willen we de kernwapens uit Kleine Brogel weg, dan moet de Belgische overheid nu initiatieven nemen. Het is nu of nooit.

2010: NUCLEAIRE ONTWAPENING IN ACTIE

De afgelopen jaren drongen duizenden mensen burgerlijk ongehoorzaam de basis van Kleine Brogel en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel binnen. Tijdens klachtendagen legden Bomspotters duizenden officiële klachten neer tegen de NAVO-kernwapenpolitiek. In 2005 stemde het Belgische parlement een resolutie waarin het de verwijdering van de kernwapens vraagt. Onze regering legde dit allemaal koppig naast zich neer. Tot vandaag namen onze ministers geen enkel initiatief om de illegale kernwapenstrategie af te bouwen.

DOE HET ZELF-ACTIES

Wij zitten zelf niet mee aan de onderhandelingstafel. Wij kunnen geen nieuwe verdragen afsluiten, maar we kunnen wel verhinderen dat de illegale kernwapenakkoorden in stilte, ver van enige openbaarheid, verder worden uitgevoerd. Wij kunnen er voor zorgen dat onze ministers móeten reageren.

We brengen de kennis en ervaring van 10 jaar Bomspotting in de praktijk. We weten waar de kernwapens liggen, hoe ze zijn beveiligd, wie ze beveiligt, en welke logistieke en politieke structuur de kernwapenpolitiek in stand houdt. We weten waar we acties kunnen ondernemen, hoe we acties moeten aanpakken en welke acties effect hebben.

Eén dag is niet genoeg, hoe massaal ook. Geweldloze acties moeten non stop de werking van de kernwapenbasis hinderen. Van december 2009 tot aan de NPT-conferentie in mei 2010 roepen we Bomspotters van overal te lande op om op eigen houtje naar Kleine Brogel te komen om geweldloos de basis te betreden, te verstoren en de lekke beveiliging te omzeilen.

3 APRIL 2010: EUROPESE ACTIEDAG TEGEN KERNWAPENS

3 april 2010, éen maand vóór de NPT Review Conference wordt er massaal actie gevoerd aan elke Europese NAVO-kernwapenbasis in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Turkije, Groot Brittanië en België.
In België verwacht Vredesactie jou in Kleine Brogel. Een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid zal de basis platleggen.

SCHRIJF JE NU IN VIA WWW.BOMSPOTTING.BE