Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Tom

Tom's blog

petitie internettarieven van Test-Aankoop

Test-Aankoop hekelt de dure internet-tarieven in ons land. De consumentenorganisatie verzamelde reeds meer dan 50.000 handtekeningen een petitie.

Het gebrek aan prijsconcurrentie wordt mede door de wetgever in de hand gewerkt: Belgacom is voor meer dan 53% in handen van de Staat.

U kan de petitie van Test-Aankoop hier lezen en ondertekenen:
http://quask.euroconsumers.org/FormServer/internettarieven_mb

Lees meer / 0 comment(s)

Robert Fisk

Op 11 november 2009 gaf Robert Fisk een lezing over rond uitspraken van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

Hij was in Ieper op uitnodiging van de stad.

http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/get_pdf.php?ID=289&lang=NL

interview in MO* n.a.v. het bezoek, over de oorlog in Afghanistan: http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=26638&cHash=6...

Lees meer / 0 comment(s)

Toch voorzitter bij de verkiezingen

Na een uitgebreid gesprek met de voorzitter van het BHV-komité (haviko.org), kan ik besluiten:

- Voor wat betreft het Vlaams parlement is er geen probleem: Brussel kiest een Brussels parlement, de rest van BHV kiest een Vlaams parlement

- Aangezien het aantal Europese zetels per taalgroep vastligt, valt het qua discriminatie nogal mee in de Europese verkiezingen.

- Zeer betwistbaar blijft de mogelijkheid voor de Franstalige kopstukken op te komen in de 35 Vlaams-brabantse randgemeenten (Londerzeel, Gooik, Overijse...), omdat de Vlaamse kopstukken dat op hun beurt niet kunnen in Waals-Brabant (Waterloo, Limal...). Daardoor ontbreekt 'wederkerigheid', een belangrijk juridisch principe i.v.m. gelijke behandeling.

- Hoewel aanvechtbaar, weegt dit, zeker voor wie buiten BHV woont, te licht om medewerking aan verkiezingen te weigeren. De actie 'dienstweigering uit burgerzin' is daarom vooral een symbolische zet. Met dien verstande dat de eerstvolgende federale verkiezingen van 2011 (of vroeger) in de huidige wetgeving WEL een zeer zwaar probleem zullen hebben.

- Mogelijke gevolgen voor weigeraars buiten BHV:

1. (Politieverhoor...) Vervolging. Wie zich vooraf meldt bij het BHV-komité en de gevraagde procedure volgt, zal juridische bijstand krijgen. De kans op vervolging is groter voor wie buiten BHV woont.

2. Bij veroordeling: Boete. De weinige boetes die in het verleden werden uitgesproken, werden betaald uit het fonds van het komité.

3. Bij veroordeling: Strafblad, allerminst voor 5 jaar. Hoewel Beroep en Cassatie tot vrijspraak en verjaring hebben geleid, een reëel risico. De rechtspraak ondersteunt in principe de instellingen. Een strafblad is een serieus probleem voor wie in zijn beroepsleven er geen mag hebben, bijvoorbeeld uw dienaar, die in het onderwijs staat.

Besluit
1. Voor wie buiten BHV woont, weegt het probleem BHV bij de verkiezingen van 7 juni 2009 nogal licht. Hoewel het komité weigeraars (die zich aanmelden zoals het voorschrijft) zal bijstaan, is een strafblad niet te riskeren voor wie zijn blanco strafblad nodig heeft.
Ik ga dus voorzitten.

2. Bij de volgende federale verkiezingen, ten laatste in 2011, moet het probleem BHV opgelost zijn (splitsing is een mogelijke oplossing) of we verzanden in een zware constitutionele crisis. Pikant detail: de wetgever kan de kieswet niet gewoon terugdraaien naar de vorige regeling, want daar zijn evenzeer problemen mee.

Uitgebreide tekst volgt. Hij zal nagekeken worden door het BHV komité.Actie dienstweigering 2009 van het komité Brussel Halle Vilvoorde

En toch...
Vreemd dat ik opgeroepen word... ik ben namelijk al twee keer voorzitter geweest: een keer toen ik in mijn gemeenteschool werkte, een keer vrijwillig. Ik heb me niet aangemeld als vrijwilliger...

--
Wat voorafging:

Voorzitter bij ongrondwettelijke verkiezingen? ik dacht het niet.
Net aangetekende brief ontvangen om te gaan voorzitten.

De Europese verkiezingen (niet de Vlaamse) zijn ongrondwettelijk omdat franstalige kandidaten wel op de lijst komen in BHV (Londerzeel, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem... enz). Dat werd met zoveel woorden gezegd in het arrest 73/2003 van het grondwettelijk hof (toen nog 'arbitragehof').

Ik ga dus weigeren, vanavond een briefje schrijven naar de voorzitter het het kantonhoofdbureau. Meer info volgt.

Actie dienstweigering 2009 van het komité Brussel Halle Vilvoorde

Lees meer / 0 comment(s)

do 12/2 UA: lezing over de markt, geluk en solidariteit

"Op 12 februari 2009 geeft prof. dr. Johan Graafland de avondlezing Het oog van de naald. Over de markt, geluk en solidariteit. Professor Graafland is hoogleraar economie, onderneming en ethiek aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en directeur van het Centrum voor Corporate Social Responsibility aan de Universiteit van Tilburg.

In "Het oog van de naald" (Ten Have, 2007) analyseert hoogleraar Johan Graafland de impact van de economie op mens en samenleving en toetst deze aan Bijbelse kernwaarden. Drie vragen staan centraal:

  • Wat is het effect van marktwerking op menselijk geluk?
  • Draagt marktwerking bij aan een rechtvaardiger samenleving?
  • En bevordert marktwerking de karaktervorming (deugden) van mensen of juist niet?Het zijn niet alleen economische, maar ook ethische en levensbeschouwelijke vragen. Om ze te beantwoorden grijpt de auteur terug naar zijn lange ervaring in het Nederlands Planbureau. Hij verzamelt systematisch de meest recente empirische gegevens uit de economische wetenschap en weegt deze af tegen zijn christelijke waarden. Johan Graafland is een uniek persoon in het Nederlandse taalgebied omdat hij een sterke achtergrond in economie, filosofie en theologie combineert en er als overtuigd christen niet voor terugschrikt zijn wetenschappelijke inzichten te toetsen aan zijn waarden. Het oog van de naald is hiervan het meest recente resultaat."

Inschrijven verplicht. Je krijg parkeertips bij de bevestiging van de inschrijving.

bron & verdere info:
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*INTRAM&n=13903&view=991

Lees meer / 0 comment(s)