Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

do 12/2 UA: lezing over de markt, geluk en solidariteit

do 12/2 UA: lezing over de markt, geluk en solidariteit

"Op 12 februari 2009 geeft prof. dr. Johan Graafland de avondlezing Het oog van de naald. Over de markt, geluk en solidariteit. Professor Graafland is hoogleraar economie, onderneming en ethiek aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en directeur van het Centrum voor Corporate Social Responsibility aan de Universiteit van Tilburg.

In "Het oog van de naald" (Ten Have, 2007) analyseert hoogleraar Johan Graafland de impact van de economie op mens en samenleving en toetst deze aan Bijbelse kernwaarden. Drie vragen staan centraal:

  • Wat is het effect van marktwerking op menselijk geluk?
  • Draagt marktwerking bij aan een rechtvaardiger samenleving?
  • En bevordert marktwerking de karaktervorming (deugden) van mensen of juist niet?Het zijn niet alleen economische, maar ook ethische en levensbeschouwelijke vragen. Om ze te beantwoorden grijpt de auteur terug naar zijn lange ervaring in het Nederlands Planbureau. Hij verzamelt systematisch de meest recente empirische gegevens uit de economische wetenschap en weegt deze af tegen zijn christelijke waarden. Johan Graafland is een uniek persoon in het Nederlandse taalgebied omdat hij een sterke achtergrond in economie, filosofie en theologie combineert en er als overtuigd christen niet voor terugschrikt zijn wetenschappelijke inzichten te toetsen aan zijn waarden. Het oog van de naald is hiervan het meest recente resultaat."

Inschrijven verplicht. Je krijg parkeertips bij de bevestiging van de inschrijving.

bron & verdere info:
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*INTRAM&n=13903&view=991

Tom

Gepost door Tom
10.02.2009

Tags