Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Toch voorzitter bij de verkiezingen

Toch voorzitter bij de verkiezingen

Na een uitgebreid gesprek met de voorzitter van het BHV-komité (haviko.org), kan ik besluiten:

- Voor wat betreft het Vlaams parlement is er geen probleem: Brussel kiest een Brussels parlement, de rest van BHV kiest een Vlaams parlement

- Aangezien het aantal Europese zetels per taalgroep vastligt, valt het qua discriminatie nogal mee in de Europese verkiezingen.

- Zeer betwistbaar blijft de mogelijkheid voor de Franstalige kopstukken op te komen in de 35 Vlaams-brabantse randgemeenten (Londerzeel, Gooik, Overijse...), omdat de Vlaamse kopstukken dat op hun beurt niet kunnen in Waals-Brabant (Waterloo, Limal...). Daardoor ontbreekt 'wederkerigheid', een belangrijk juridisch principe i.v.m. gelijke behandeling.

- Hoewel aanvechtbaar, weegt dit, zeker voor wie buiten BHV woont, te licht om medewerking aan verkiezingen te weigeren. De actie 'dienstweigering uit burgerzin' is daarom vooral een symbolische zet. Met dien verstande dat de eerstvolgende federale verkiezingen van 2011 (of vroeger) in de huidige wetgeving WEL een zeer zwaar probleem zullen hebben.

- Mogelijke gevolgen voor weigeraars buiten BHV:

1. (Politieverhoor...) Vervolging. Wie zich vooraf meldt bij het BHV-komité en de gevraagde procedure volgt, zal juridische bijstand krijgen. De kans op vervolging is groter voor wie buiten BHV woont.

2. Bij veroordeling: Boete. De weinige boetes die in het verleden werden uitgesproken, werden betaald uit het fonds van het komité.

3. Bij veroordeling: Strafblad, allerminst voor 5 jaar. Hoewel Beroep en Cassatie tot vrijspraak en verjaring hebben geleid, een reëel risico. De rechtspraak ondersteunt in principe de instellingen. Een strafblad is een serieus probleem voor wie in zijn beroepsleven er geen mag hebben, bijvoorbeeld uw dienaar, die in het onderwijs staat.

Besluit
1. Voor wie buiten BHV woont, weegt het probleem BHV bij de verkiezingen van 7 juni 2009 nogal licht. Hoewel het komité weigeraars (die zich aanmelden zoals het voorschrijft) zal bijstaan, is een strafblad niet te riskeren voor wie zijn blanco strafblad nodig heeft.
Ik ga dus voorzitten.

2. Bij de volgende federale verkiezingen, ten laatste in 2011, moet het probleem BHV opgelost zijn (splitsing is een mogelijke oplossing) of we verzanden in een zware constitutionele crisis. Pikant detail: de wetgever kan de kieswet niet gewoon terugdraaien naar de vorige regeling, want daar zijn evenzeer problemen mee.

Uitgebreide tekst volgt. Hij zal nagekeken worden door het BHV komité.Actie dienstweigering 2009 van het komité Brussel Halle Vilvoorde

En toch...
Vreemd dat ik opgeroepen word... ik ben namelijk al twee keer voorzitter geweest: een keer toen ik in mijn gemeenteschool werkte, een keer vrijwillig. Ik heb me niet aangemeld als vrijwilliger...

--
Wat voorafging:

Voorzitter bij ongrondwettelijke verkiezingen? ik dacht het niet.
Net aangetekende brief ontvangen om te gaan voorzitten.

De Europese verkiezingen (niet de Vlaamse) zijn ongrondwettelijk omdat franstalige kandidaten wel op de lijst komen in BHV (Londerzeel, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem... enz). Dat werd met zoveel woorden gezegd in het arrest 73/2003 van het grondwettelijk hof (toen nog 'arbitragehof').

Ik ga dus weigeren, vanavond een briefje schrijven naar de voorzitter het het kantonhoofdbureau. Meer info volgt.

Actie dienstweigering 2009 van het komité Brussel Halle Vilvoorde

Tom

Gepost door Tom
20.05.2009