Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Week van Vervoering: een eerste terugblik

Week van Vervoering: een eerste terugblik

Deze week staat een duurzame mobiliteit in de kijker. Wijkcomités, verenigingen en scholen zijn tijdens de Week van de Vervoering in de weer voor een anders mobiel Brussel. Experimenten, debatten, fietsmanifestaties, straatfeesten en acties doen ons nadenken over onze automatische verplaatsingsgewoontes en een andere publieke ruimte dan deze op maat van de auto. En deze zondag kan iedereen genieten van een autoluw Brussel.

FOE.jpg

Friends of the Earth Bruxsel bouwde ter gelegenheid van de Brusselse Week van Vervoering een afgedankte auto om tot moestuin. Jeroen Verhoeven, één van de initiatiefnemers van het experiment stelt het als volgt: " De auto neemt teveel plaats in, en dat gaat ten koste van een aangename en gezonde omgeving. Ten eerste is de ruimte in Belgie al versnipperd door het grote aantal wegen, maar ook de produktie van biobrandstoffen vormen een gevaar. Er is niet genoeg plaats is in Europa om zowel gewassen te telen voor biobrandstoffen en om tegelijk onze veestapel te houden. Als we dat willen moeten we ervoor kiezen om auto's veel minder te laten verbruiken en minder vlees te eten. Vandaar onze slogan "koning auto, keizer hesp"."

Kroonlaanfietser.jpg

Een collectief van bewoners en gebruikers van de Kroon - en Troonlaan in de gemeente Elsene voerde afgelopen week actie voor een leefbare straat met voldoende plaats voor de fiets. De Kroon -en Troonlaan wordt weldra heraangelegd en bewoners en gebruikers kunnen hun ideeën posten in de flashy urnes die het collectief voorzag langs de laan. Willy Decourty, burgemeester van Elsene, verbood ter elfder ure zonder reden de fietsmanifestatie die was gepland om de aandacht te vestigen op deze verkeersonveilige laan. De fietsmanifestatie ging ondanks het verbod toch door.

velofiets@jette.jpg

Het collectief velofiets@jette ijvert al jaren voor de realistie van gewestelijke fietsroute nr. 9. Deze fietsroute zou een verkeersveilige traject kunnen vormen in het noordwesten van het Brusselse Gewest. Katrijn Pauwels van velofiets@jette: " Om de mobiliteit en veiligheid van zachte weggebruikers te verhogen en om “nieuw leven in de stad te blazen”, zijn fietsvoorzieningen zoals bewegwijzerde routes nodig. Straten en kruispunten op de trajecten van Gewestelijke Fietsroutes worden extra verkeersveilig gemaakt. En wat goed is voor fietsers, is ook goed voor de leefbaarheid van wijken. Met onze actie willen we dan ook bewoners langs de GFR 9 sensibiliseren over het nut ervan."

ACQU.JPG

Een platform van wijkcomités in Ukkel organiseerde een debatavond over de nood aan zachte mobiliteit. Er waren 120 personen op het appel. Er werd hevig gediscussieerd over het nieuwe Ukkelse mobiliteitsplan en de hindernissen die er bestaan om een echte "zachte mobiliteitspolitiek" te voeren.

Mobiliteitspicknick.jpg

De werkgroep mobiliteit van ACW Brussel organiseerde een mobiliteitspicknick op het Bloemhofplein in hartje Brussel. Naast lekkere broodjes en een orkestje konden bezoekers een kijkje nemen bij verschillende mobiliteitsstands, luisteren naar de resultaten van een enquête die ACW Brussel hield bij haar werknemers over hun woon -werkverkeer. Daarnaast gaf Pol Arnouts van ACW Brussel een aantal ideëen mee aan Pascal Smet: "2 zones kunnen volgens mij voor de hele stad een grote verbetering betekenen om zo meer aantrekkingskracht uit te oefenen op niet-Brusselaars die zich nu weinig welkom voelen hier. Een eerste plek is de kanaalzone. We hebben een prachtige fiets- en wandelverbinding richting Halle. Richting Vilvoorde is het gedeeltelijk OK. Maar het gedeelte ertussen ligt er erbarmelijk bij. De straten liggen op sommige plaatsen aan flarden en zijn daardoor levensgevaarlijk. Een aantal ingrepen volstaan om de zone helemaal aan te pakken met een verbetering van de aanblik en het gebruik door zwakke weggebruikers tot gevolg. Een tweede zone betreft ons centrum. Ik was recent met vakantie in Praag, een stad zo groot als Brussel met enorme autovrije zones her en der in de binnenstad. Ongelooflijk veel volk op straat ginder! Een echte verademing voor de voetganger. Waarom niet doen zoals in Praag?"

WIQ.jpg

Wijkcomités in Woluwe bundelden de krachten om de zwarte punten in de publieke ruimte in het oosten van het Brussels Gewest in kaart te brengen. Ze bundelden dit in een waaier van fiches volgens straat, plein en kruispunt. Deze lijst van zwarte punten werd voorgesteld aan politici en de politie

Debat Pianofabriek 002.jpg

In de Pianofabriek in Sint Gillis kruisten politici, bewoners, verengingen en ambtenaren de degens tijdens een debat. Sint Gilles staat aan het begin van een mobiliteitsplan dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeente voor de lange termijn moet veilig stellen. Het laatste woord is daar zeker nog niet gevallen.