Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ratificatie verdrag Lissabon onverwacht morgen in Vlaams parlement

Ratificatie verdrag Lissabon onverwacht morgen in Vlaams parlement

Na een late en alsmaar verschoven vergadering van de commissie vandaag van buitenlandse aangelegenheden, beslisten de ongeveer 25 parlementsleden om de ratificatie van het verdrag van Lissabon morgen door te voeren in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Dit was tegen zes uur 's avonds.

befravenis.jpg

Uw democratie wordt morgen begraven in het Vlaams Parlement
U bent van harte welkom op de condoleances ervoor en erna.
waarschijnlijk tegen 12 uur.

Is het begrijpelijk dat de commissie na jaren evalueren en bespreken geen geduld meer heeft om de verzoeken tot inspraak geuit door de aktiegroep Onzezeg.be te beantwoorden met een ja en de ratificatie uit te stellen nu Ierland als derde nee heeft gestemd?

Of Is het onaanvaardbaar in een democratie dat er geen publieke informering noch raadpleging plaats vinden of zoiets fundamenteels als een grondwet en dat degene die nee zeggen genegeerd worden? Frankrijk, Nederland, Ierland?
We zijn niet tegen Europa maar wel tegen dit ondemocratisch gedrocht dat vooral de belangen van de bedrijven behartigd..met 300 000 lobbiers....

Geen enkele burger in Belgie weet wat er in die grondwet staat. Het is een 7000 paginas tellend stuk tekst wat veel meer dan een grondwet is, ondanks dat men het tegendeel wil beweren. Bijv de hoofdstukken over sociaal en fiscaal beleid zijn wetten en geen grondwet.
De ratificatie betekent dat in Belgie iemand wettelijk te werk kan worden gesteld aan een loon van in Litauen op een contract van Litauen.

http://www.onzezeg.be/

Als u morgen van uw oren wilt maken en de sociale democratie wilt komen begraven. Beter laat dan nooit...
Een adres;
Het vlaams parlement Leuvense straat 27 (pres de Madou)
plenaire vergadering
Aanvang op de site te vinden van het vlaams parlement.
Tegen 12 uur zijn de condoleances.

de enige commotie....

De enige commotie in de bespreking van het Vedrag in de 8 parlementen die dit land rijk is was...
de vraag van Spirit en NVA om ... meer bevoegdheden bij de toepassing van het Verdrag. Arm Vlaanderen !

http://www.mediargus.be/ng/static/viewdoc.aspx?id=4C30546850464F44784567...

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/politiek/080710_BelgieLissabon