Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Story + pictures] Wereldwijde actiedag tegen de WTO in Brussel: EU minder gulzig!

[Story + pictures] Wereldwijde actiedag tegen de WTO in Brussel: EU minder gulzig!

Op de vooravond van de zesde ministerconferentie van de wereldhandelsorganisatie (WTO) in Hong Kong werd vandaag ook in Brussel gemanifesteerd tegen armoede en uitbuiting. Delegaties van Belgische ngo's en sociale bewegingen trokken in een kleurrijke stoet door de stad om hun protest kenbaar te maken tegen de neoliberale globalisering.

Om de onrechtvaardige wereldhandel uit te beelden kruisten schermers van Noord en Zuid de degens op verschillende pleinen waar de stoet voorbijtrok. De schermer van het Noorden, aangemoedigd door enkele kapitaalkrachtige supporters, was in vol ornaat en voorzien van een vlijmscherpe degen. Zijn zuidelijke tegenstrever daarentegen kon zich slechts verdedigen met een gammel schild. Bovendien bleef de scheidsrechter niet ongevoelig voor de dollars en euro's die hem werden toegeschoven.

Deze scène staat symbool voor de agressie die de kapitalistische landen aan de dag leggen in de WTO. Landen in het Zuiden worden onder druk gezet om elke bescherming van hun lokale economie te laten varen en de multinationals ruim baan te geven. Zonder enige bescherming van de lokale economie tegen plundering en uitbuiting is daadwerkelijke ontwikkeling onmogelijk.

Vooral de Europese Unie, die in de WTO de Europese lidstaten vertegenwoordigt, moest het bekopen. “EU, stop het uitpersen van het zuiden,” stond op de centrale, tweetalige spandoek die werd meegedragen.

Er wordt gevreesd dat Europa in Hong Kong een grote slag wil slaan op het vlak van de liberalisering van de diensten zoals communicatie, waterdistributie etc. Het WTO-akkoord over de handel in diensten (GATS), gaat uit van vrijwilligheid: landen kunnen vrijwillig bepaalde sectoren openzetten voor buitenlandse ondernemingen maar hoeven dat niet te doen. Europa zou dit graag anders zien zodat alle landen de Europese dienstengiganten moeten toelaten. Het heeft al een kladversie klaar van een akkoord in die zin dat de Europese onderhandelaars in Hong Kong zouden willen doordrukken.

Tijdens de ministerconferentie, die van 13 tot 18 december plaatsvindt, zullen verschillende ngo's en sociale bewegingen de onderhandelingen in Hong Kong van nabij volgen en vanop de straat druk uitoefenen. Men hoopt dat de arme landen zich daardoor gesterkt weten om te weerstaan aan de druk en chantage van Europa en de Verenigde Staten.

00014.jpg
00003.jpg
00008.jpg
00024.jpg
00048.jpg
00053.jpg
00062.jpg
00078.jpg