Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Marc-Antoon

Marc-Antoon's blog

De Bomen en het Bos...

Christophe had het goede idee om eens enkele krantenkoppen van Het Laatste Nieuws op een rijtje te zetten (zie zijn blogpost ‘Laatste Nieuws, slecht nieuws’).

Het resultaat van zijn experiment heeft iets van een onwaarschijnlijk gedicht – het is een verbluffende opsomming beangstigende ellende.
Het maakt tastbaar hoe de massamedia ons via sensationele berichtgeving een dreigend wereldbeeld inhameren dat ons onvermijdelijk – tegen zulke hersenmassage is geen kruid gewassen – tot bange, wantrouwige burgers maakt (toestand waarin we uiteraard ook op 8 oktober naar het stemhokje trekken).

Heel erg… Maar het kan misschien nog erger...

Ik zou graag een idee van Maurice Duverger van onder het stof halen. In Janus. Les deux faces de l’occident (1972) schreef hij over de rol van de massamedia in onze samenleving enkele bladzijden die drie decennia later weliswaar vergeeld maar nog geen spatje verouderd zijn.

Zijn punt: de commerciële massamedia vernietigen ons vermogen om een ‘andere wereldorde’ te bedenken.

*****

Als we zijn redenering volgen ligt het probleem niet zozeer bij de eenzijdige nadruk op slecht (of goed, of partijdig,…) nieuws – al is dat al erg genoeg – maar wel bij de ‘ongeordende’ manier waarop de informatie over ons wordt uitgegoten.

“La presse, la radiodiffusion, la télévision tendent à  l’accumulation quotidienne d’une masse d’informations où le senationnel l’emporte sur l’essentiel, où les rapports entre les faits présentés ne sont pas clairement marqués, où l’ensemble n’est pas ordonné rationnellement mais classé selon le degré d’impression présumée sur le public. »

En zodoende vernietigen de massamedia volgens Duverger ‘de cultuur’. Cultuur gedefinieerd als ‘denksysteem’: “système d’explication globale de l’homme et de la société”.

*****

Dit is niet het geweeklaag van een conservatief, maar net van een linkse denker die inziet dat ‘de vernietiging van de cultuur’ enkel ten goede komt aan de bestaande orde:

“Si conservatrice qu’elle puisse être, toute culture véritable constitue un outil intellectuel qui permet de mettre en cause la société existante. »

*****

Ons onderdompelend in een niet aflatende ‘informatiestroom’ – ongeordend en zichzelf van de ene op de andere dag vaak schaamteloos tegensprekend (de media hebben geen geheugen) – stompen commerciële kranten en tv ons vermogen af om ‘de feiten’ in hun context te plaatsen en, breder, om kritisch en rationeel de bestaande orde in vraag te stellen.

Zij doen dat niet, zoals in Orwells 1984, door woorden uit de taal te schrappen, “mais en détruisant les méchanismes d’enchaînement des mots et de cohésion des idées, qui permettent l’édification des synthèses. S’il en était ainsi, on ne pourrait plus mettre en cause l’ordre établi, faute d’être capable d'imaginer la possibilité et le processus d’un ordre différent. »

Een andere wereld is mogelijk? Daar dragen de massamedia alvast niet toe bij…

Lees meer / 3 comment(s)

De Beschavingsoorlog van het VB

Weer eens een verkiezingsfolder van het VB in de bus gekregen. Ik zou beter moeten weten (die VBers zijn geslepen strategen) maar ik vind het telkens weer onthutsend dat de grote voorvechters van de Vlaamse zaak in hun Brusselse propaganda met geen woord reppen over hun separatistische kijk op België. Sterker nog: niet één enkel zinnetje ademt ook maar de minste zwijm van zelfs het meest gematigde flamingantisme uit…

Alle pijlen worden gericht op de vreemdelingen. Alles wat fout gaat is hun schuld.

Letterlijk : “Les problèmes de société que nous vivons sont la conséquence du phénomène migratoire”. Want daardoor kwamen mensen met een andere cultuur naar hier. En dat gaat nu éénmaal niet samen. “Chaque culture dispose de ses propres us et coutumes, de ses propres règles.” En dat moet clashen.

En kijk maar : they’re taking over… Onder een zorgvuldig gekozen foto van één van de vredesoptochten tegen de oorlog in Irak staat in misleidend dreigende taal te lezen: “De kracht van de betoging hebben ze alvast ontdekt!”

En zelfs zoiets als straatcriminaliteit (waarvan uiteraard wordt aangenomen – wie stelt dat nu nog in vraag? – dat enkel ‘allochtonen’ ertoe in staat zijn) wordt voorgesteld als een dagelijkse veldslag in een permanente beschavingsoorlog. “Il s’agit d’un rejet de la société occidentale”. Baas spelen in de wijk is maar een eerste stap naar baas spelen over het hele land, “puisque leur objectif est le fondement même de notre vie en commun”.

Onvermijdelijk botsende beschavingen… Het idee staat diametraal op wat ik elke dag meemaak en bijleer in de fundamenteel gemengde Brusselse realiteit. Of is dat de ‘politiek correcte illusie’ van een volksvreemde aanhanger van ‘de linkse kerk’?

Lees meer / 2 comment(s)

Kiezersbedrog

Om in te pikken op de discussies over Alibi-Ali’s enzo (zie o.m. de blog van Belgin à–zgünes)

Onlangs interviewde ik Ali Capa van het CDF (Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen). Hij kloeg erover dat progressieve partijen soms conservatieve allochtone kandidaten op hun lijst zetten, en daarmee hun kiezers misleiden.

Daaruit blijkt uiteindelijk ook hoe ernstig die partijen deze kandidaten en hun kiezers nemen…

“Ze zien alles in functie van stemmen: ‘als ze maar stemmen kunnen brengen’. De kandidaten zijn niet zo belangrijk. Als het er op aan komt moeten de gekozenen toch de partijtucht volgen… Maar ik vind dus dat dat niet kan. Want als je enkel vanuit ‘stemmenwinst’ denkt kan je net zo goed Filip Dewinter op de lijst van Sp-a of Groen! zetten…”

Of waarom pure 'marktlogica' bij verkiezingen geen goed idee is...

Lees meer / 1 comment(s)

Sociale mix

‘Sociale mix’, een term die we ongetwijfeld nog in heel wat verkiezingsfolders zullen tegenkomen… Een van de stokpaardjes van een hele rits stedelijke politici – van het paarse Gentse stadsbestuur tot de Brusselse VLD-oppositie, and beyond.

Voor wie zich afvraagt wat het is: het gaat om een soort spreidingsplan voor armen.

Het doel? Ik citeer een specialist: de sociale mix “moet de negatieve effecten van concentratie van achterstelling wegwerken”

Ik cursiveerde zelf het essentiële woordje ‘concentratie’. Daaruit alleen al blijkt dat, anders dan men wil suggereren, de sociale mix weinig te maken heeft met armoedebestrijding.

Want hoe kunnen we vergeten dat territoriale ‘concentratie’ niet de oorzaak is van armoede, maar één van haar gevolgen?

*****

En net zo min als concentratie de oorzaak is van armoede, is ‘spreiding’ de oplossing…

Integendeel: in het oog springen vooral de her en der vastgestelde negatieve gevolgen (voor de armen) van zo’n spreiding: isolement, 'mobility trap',...

Maar is dat voor de vele fans wel een tegenargument? Ik vrees van niet. In de woorden van een andere specialist:

“In feite is het niet de armoede op zich die zorgen baart, maar wel de effecten ervan op de maatschappelijke stabiliteit”

Inderdaad, het idee van de ‘sociale mix’ wordt ingegeven door bezorgdheid over ‘de negatieve effecten van de concentratie van armoede’... op… de haves.

Eerder een vorm van armenbestrijding dus.

*****

Spreidingsplannen… Het woord komt me bekend voor. O ja natuurlijk: uit het dossier van de nachtvluchten! De parallel gaat opmerkelijk goed op: armen zijn als nachtvluchten – we zijn ze liever kwijt dan rijk, alleen: het kost ons teveel om ze ‘af te schaffen’.

Lees meer / 4 comment(s)

Al die mooie woorden (en al die ellende)

We zien in de buurt stilaan de verkiezingsaffiches in het straatbeeld opduiken. In de vitrines van slagers, bakkers, kruideniers,... hangen kandidaten van verschillende partijen soms broederlijk naast elkaar: Bert Anciaux naast Joelle Milquet etc.

Vaak enkel een naam en foto, zonder slogan. Slim gezien – als je niks zegt kan je ook niemand tegen de borst stoten.

Anderen vinden dat blijkbaar toch wat naakt. Zij goochelen met woorden als ‘Ensemble’, ‘Iedereen’, ‘Confiance’, ‘Samen’, ‘Toekomst’, ‘Respect’. Hun slogans staan zo ver van de werkelijkheid dat je je afvraagt of ze grappig zijn bedoeld.

Er is steeds meer racisme. Steeds meer precariteit. Onze steden worden steeds ongelijker. En de sympathieke (vaak onverkiesbare) kandidaten van partijen die in die steden al jaren aan de macht zijn, strooien kwistig met woorden als ‘diversiteit’, ‘dialoog’, ‘vertrouwen’,…

Ik moet denken aan Eric Hazan. Zijn boekje LQR. La propagande du quotidien (Raisons d’Agir, 2006) is in verkiezingstijd een echte aanrader. Hij buigt zich over de trukendoos van de hedendaagse Newspeak, en vindt er o.a. een mechanisme dat hij ‘omgekeerde freudiaanse negatie’ noemt: “se féliciter le plus pour ce qu’on sait posséder le moins”.

Om wat te bereiken?

BijlageGrootte
001_P1010858_400.JPG135.07 KB

Lees meer / 1 comment(s)