Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Groen!: “Optreden staatsveiligheid tegen Nordine Taouil is ongezien”

Groen!: “Optreden staatsveiligheid tegen Nordine Taouil is ongezien”

Groen! is verbolgen over de heksenkjacht op de Antwerpse imam Nordin Taouil. “Het is nooit vertoond dat het hoofd van de staatsveiligheid in TerZake iemand met naam en toenaam in opspraak brengt,” aldus Johan Malcorps van Groen! Ook het feit dat de vrouw van Taouil hierdoor haar erkenning door Kind en Gezin als onthaalmoeder kwijtspeelde, kan niet door de beugel.

Mag de staatsveiligheid zomaar uitspraken doen over iemand in de pers?

Johan Malcorps: “Nee, de inlichtingendiensten hebben de taak om een aantal dingen uit te pluizen en die informatie over te maken aan de minister van Justitie. Die moet daar dan de gepaste politieke conclusies uit trekken. Maar het is nooit vertoond dat het hoofd van de staatsveiligheid in TerZake iemand met naam en toenaam in opspraak brengt! Dit is toch wel een serieuze flater. Stel je voor dat ze straks over Jan en alleman een boekje open doen... Hierover moet tekst en uitleg gevraagd worden.”

Waarom gebeurt dit?

“Dit past natuurlijk in een stramien van sfeerschepping tegen Nordin Taouil. Om hem in de extremistische hoek te duwen. Ze proberen Taouil in een slecht daglicht te stellen om de discussie over de hoofddoeken niet te moeten voeren. Als bepaalde politici dit goedkeuren en dekken, dan zijn ze echt totaal verkeerd bezig. Ze creeëren een ongezond opbod, dat de zaak nodeloos polariseert, terwijl in feite in alle sereniteit over hoofdoeken moet kunnen gepraat worden en een oplossing gezocht moet worden."

"Voor alle duidelijkheid: als Groen! distantieëren we ons van een aantal van zijn uitspraken in het hoofddoekendebat. Maar dat is niet het punt: je kan het oneens zijn met wat iemand verkondigt, maar je moet wel opkomen voor zijn burgerlijke rechten. Die zijn nu twee keer geschonden. Enerzijds doordat die man in TerZake publiekelijk te kijk is gezet, en anderzijds doordat Kind en Gezin aan de vrouw van die man het recht ontzegt om nog onthaalmoeder te zijn. Ik viel van mijn stoel toen ik dit vanmorgen las. Dit kan toch niet? Die vrouw heeft hier niks mee te maken.”

Hoe komt Kind en Gezin hierbij?

“Kind en Gezin moet misschien de flater van vorige week met de nazi-onthaalmoeder rechtzetten, maar dat ze dat op deze manier doen is onbegrijpelijk. Het is eigenlijk een nog veel grotere flater. We zullen daarover vragen stellen aan de bevoegde minister in de Vlaamse regering. Hoe kan dit? Als je op dit pad verder gaat moet je alle onthaalmoeders beginnen screenen...”

“Dit zijn de naweeën van 9/11 die met enige vertraging nu ook bij ons tot allerlei verregaande toestanden beginnen leiden. Zogezegd in naam van de strijd tegen extremistische ideeën zijn we eigenlijk bezig om onze eigen liberale en burgelijke vrijheden op de helling te zetten.”

een datum voor nationale hoofddoekendag?

Ik stel voor dat we eens een 'nationale hoofddoekendag' houden (naar het voorbeeld van de dikketruiendag). Iedereen gaat die dag met een hoofddoek naar school of naar het werk, om solidariteit met de moslimgemeenschap te betuigen.*

Nu alleen nog een datum vinden. Donderdag 24 september?

Op die dag organiseert het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op vraag van de Minister van Werk en Gelijke Kansen een Studievoormiddag over "Meervoudige discriminatie: op het raakvlak van gender, afkomst en religie"

*Wie niet binnen mag, blijft een uur voor de deur staan met hoofddoek aan.

Zo'n dag is een erg goed

Zo'n dag is een erg goed initiatief, maar we moeten verder durven gaan en Vlaamse vrouwen aanmoedigen om een sjaaltje op het hoofd dragen, zo veel mogelijk.

En dan ook nog een

En dan ook nog een hoofddoekenvrijedag van de moslims om de deelnemers te bedanken. Zou een mooi tegengebaar zijn en alle criticasters te kijk zetten.

Probleem ?

Het mag dan wel een opmerkelijke zet zijn van de staatsveiligheid, ik zie eerlijk gezegd niet direct een probleem. Taouil heeft recht zijn al dan niet verdoezelde extreme mening te uiten, de staatsveiligheid heeft dat ook; merk trouwens op dat Touil het inhoudelijke niet weerlegt, hij is al uit de moslimexecutieve geweerd, en beroep van hem heeft toen ook niet geholpen. 'k denk dat De Clerck het voorlopig correct opvat: zolang Taouil niets illegaals/crimineel doet, moet de overheid hem gerust laten. Dat hij geweerd wordt uit een verantwoordelijke overheidsfunctie (als de executieve) is maar best ook. Want als er in heel dat verhaal 1 persoon is die polariseert is het wel die Iman met de gespleten tong.
Dat kind en gezin zijn vrouw ontslagen heeft is jammer voor haar, maar dat is de verantwoordelijkheid van kind en gezin natuurlijk, niet de schuld van de staatsveiligheid.

Verkeerde job?

En ik die dacht dat de "Staats"veiligheid moest rapporteren aan de "Staat" en niet aan de pers.

Mannen ook!

@ Francine: de mannen moeten ook meedoen he!
En ik zou het toch beperken tot één symbolische dag en hetzelfde moment. Dan is het signaal des te sterker dan verspreide acties.

Daarom vraag ik me af of donderdag 24 september niet te vroeg is, maar het wordt in feite wel hoog tijd dat democratische niet-moslims ook hun solidariteit tonen!