Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Luchthaven is schakel in uitbuiting Afrikaanse arbeidsmarkt

[Opinie] Luchthaven is schakel in uitbuiting Afrikaanse arbeidsmarkt

In verkiezingstijden dwepen altijd veel politiekers met termen als “rechtvaardigheid” en “gelijke kansen voor iedereen”. Inmiddels speelt zich een triest scenario af van oneerlijke handel, waarvan België de draaischijf is. Dagelijks worden land- en tuinbouwproducten uit Afrika aangevoerd op de luchthaven Oostende-Brugge om dan per vrachtwagen verder te worden verspreid over heel Europa. Achter die groeiende luchtvaartbedrijvigheid gaat echter een steeds uitdeinend Afrikaans drama schuil. De Europese consument is meestal onwetend en overheden knijpen een oogje dicht.

Vers fruit en groenten uit Afrika komen massaal op onze rijkelijk verwende tafels terecht. Een even grote stroom Afrikaanse bloemen zal zonodig onze huizen daarbij opfleuren. Voor de nabije toekomst wordt door de luchthavendirectie bovendien een forse stijging van deze aanvoer aangekondigd.

Ontwikkeling van land- en tuinbouw in Afrikaanse landen was oorspronkelijk bedoeld om de Afrikaanse boer bij te staan, de armoede te lenigen en werkgelegenheid en welzijn te genereren. Voor de lokale bevolking is het echter een ramp geworden. Door de komst van grootschalig opgezette bedrijven in Europees bezit werd de Afrikaanse boer gemarginaliseerd. Hem rest enkel nog noodgedwongen de eigen productie stop te zetten en bij diezelfde bedrijven als plantagewerker in dienst te gaan voor een kruimelloon, vaak samen met vrouw en kind. Onder tropische hitte en blootgesteld aan pesticiden en kunstmeststoffen werken kinderen samen met hun ouders zonder tijdslimiet op de plantages. Het eigen sociale weefsel wordt helemaal uitgehold en onderworpen aan maximale productievereisten.

Stevige logistieke ketens worden uitgebouwd om de in Afrika geteelde producten per vliegtuig aan de laagst mogelijke prijs in een recordtijd naar het grootwarenhuis en zijn consument te loodsen. Deze verhoogde druk vertaalt zich rechtstreeks helemaal onderaan de productieketen: op de Afrikaanse plantagewerker.

In drukke periodes zijn werktijden buitensporig lang en zonder extra vergoeding terwijl, afhankelijk van het buikverlangen van de Europese consument, het arbeidsaanbod slechts tijdelijk is of helemaal wegvalt. Sociale opvang is onbestaande en totale armoede is dan het nieuwe lot van de plantagewerker. Zoals overal ter wereld leidt armoede ook hier tot allerhande wantoestanden en misbruik van elementaire mensenrechten. Waar fruit-, groente- en bloementeelt floreren, tieren ook welig criminaliteit en prostitutie ter vervanging van al te schrale inkomsten.

Via logistieke koelketens belanden niet alleen Afrikaanse bloemen, fruit en groenten maar zelfs vis in onze huizen en op onze tafels. De luchthaven Oostende-Brugge, bij uitstek de Europese poort voor deze producten, kwam voordien geregeld in opspraak omdat zij de aanwezigheid duldde van maatschappijen die illegale wapentransporten organiseerden naar Afrikaanse oorlogsgebieden. Ethiek is nooit haar sterke punt geweest.

Ook nu schieten de luchthaven en haar beheerders weer schromelijk tekort. De Vlaamse overheid is vast van plan om de stroom van de Afrikaanse schandeproducten op de luchthaven met bijkomende faciliteiten op te voeren. Zo heeft zij reeds een nieuwe loods laten bouwen, speciaal voor de luchtvaartmaatschappij die hoofdzakelijk voor deze toevloed instaat. Ook stelt zij nieuwe investeringen qua infrastructuur in het vooruitzicht. Bovendien wil zij binnenkort een nieuwe beheersstructuur om te voldoen aan de nieuw geplande commerciële noden.

Een aanbesteding wordt uitgeschreven om de uitbating van de luchthaven aan de private sector over te laten. Als grote kanshebber heeft het autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) zich alvast openlijk als kandidaat-uitbater opgesteld. Voordien had het AGHO reeds met dezelfde luchtvaartmaatschappij een intentieverklaring ondertekend om samen te werken aan de ontwikkeling van de luchthaven. De verklaring werd voor het AGHO ondertekend door zijn voorzitter, Johan Vande Lanotte, tevens onbetwiste promotor van de luchthaven.

Een recente overheidsstudie poneert dat “de luchthaven moet evolueren als ketenmanager om vrachten aan te trekken en te verankeren in nauwe interactie met de ruimere bedrijfsactiviteiten van luchtvaartlijnen.” Dit sluit naadloos aan zowel bij de intentieverklaring van het AGHO als bij de vaste wil van de Vlaamse overheid om de luchthaven duurzaam in te schakelen in de logistieke aanvoerketen van Afrikaanse producten. Eens de nakende federale machtswijzing voorbij is, zal de Vlaamse overheid haar keuze voor een kandidaat-uitbater rond de jaarwisseling finaal vrijgeven. De vrees is zonder meer, dat zij haar steun aan de uitbuiting van de Afrikaanse arbeidsmarkt ten gunste van de eigen Europese consumptiedrang zal bestendigen.

Onze overheid heeft zo vaak de mond vol over eerlijke arbeidsnormen en evenwichtige verdeling van rijkdommen. Maar als puntje bij paaltje komt, laat zij verstek gaan en zal Afrika opdraaien voor het eigenbelang. Ethiek en solidariteit komen in haar luchthavendiscours niet voor en zijn dode letter in de Noord-Zuid visie van de sp.a-voorzitter en van de Vlaamse minister bevoegd voor de privatiseringsprocedure.

namen en meer specifieke data gewenst

Dat de luchthaven van Oostende qua wapentransport een slechte naam heeft, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar in hoeverre dit waar is, daar valt moeilijker over te oordelen.
Graag had ik wat meer objectieve data gehad, want zonder die data kun je niets checken, en kun je er ook niets wezenlijks tegen ondernemen.
Ook van uit vakbondskringen hoor ik positieve dingen over het Autonoom havenbedrijf, tot daar de namen. Over welke vliegtuigmaatschappijen gaat het hier, welke bedrijven zijn actief op de luchthaven van Oostende, en vooral welke bedrijven organiseren de geindustrialiseerde landbouw daar in Afrika, gezien het grotere bedrijven zijn, moeten die toch ergens gekend zijn.

Association for a clean

Association for a clean Ostend(WILOO) recycleert maar al te graag hun eigen berichten, om later -al dan niet- het gelijk aan hun kant te krijgen.
Eerst stapt men met een verhaal naar de media. Eens de media het verhaal publiceert, laat de aktiegroep pas daarna uitschijnen als zou het gaan om een objectief artikel.
De aktiegroep wil met bovenstaand artikel veeleer de luchthaven Oostende-Brugge in een slecht daglicht plaatsen,dan dat men de problemen van de uitbuiting van de Afrikaanse arbeidsmarkt wil aankaarten.
Trouwens, als morgen geen vluchten uit Afrika meer op de luchthaven van Oostende zouden landen, zullen deze wel via andere luchthavens in binnen en buitenland gaan vliegen.
Helaas schiet het artikel zijn doel voorbij

groente uit Afrika via Oostende

Voor bloemen uit Afrika klopt het verhaal min of meer. De bloemenfarms zijn zeer groot ,meestal multinational en hebben geen te beste reputatie bij de lokale bevolking. Bloemen dragen dan ook weinig bij voor de lokale Afrikaanse boer.

Op het gebied van groente en fruit slaat Clean Ostend/Wiloo de bal volledig mis. Hier wordt 90 % geproduceerd door kleine boeren en zelfs door families die via microkredieten werden gefinancierd. Veel kleine exporteurs hebben dankzij de Luchthaven van Oostende zelf kunnen exporteren en hangen niet meer af van grote bedrijven. Zelfs regios in het Noorden van Oeganda produceren tegenwoordig veel bakbananen , die via Oostende de Europese markten bevoorraden.
Vele families die met microkrediet okra, hot pepper, avocados, aubergines, etc naar Europa sturen, ontvangen meer als het tienvoudige voor hun produkten dan wanneer ze deze op de lokale markt moeten verkopen.

Door hun export, hoe beperkt dan ook (sommigen sturen 500 kgs scherpe pepers per week) slagen deze families erin onderwijs te betalen voor hun kinderen , een stenen huis te bouwen en waterpomp en elektriciteit te hebben. Ik vraag me af of dit eigenlijk allemaal zo schandelijk is als clean ostend wil voorstellen.

Oeganda is nu al de grootste producent van bio-groenten in Afrika en slaagt door hun export erin om ook meer bio groenten voor hun eigen bevolking te telen. Dus nauwelijks nog gebruik van pesticiden in dit deel van Afrika, dankzij de Luchthaven van Oostende, die de bio-groenten in Europa binnenbrengt.

zie bijlage artikel
Uganda
Uganda Leeds in organic export in Africa
(24-05-2007)
Uganda's export share of organic products to the world market has increased considerably and is the highest in Africa, although the continent produces only 1 percent of global organic products. The coordinator of the National Organic Agricultural Movement of Uganda, Moses Muwanga, said, "Thirty eight per cent of organic agriculture production in Africa is from Uganda, with over 50.000 certified organic farmers. This makes Uganda one of the countries with the highest comparative advantages for organic production in Africa."
Muwanga said the number of organic export companies has also grown from 5 in 2001 to 22 by the end of 2005. In Africa, Tanzania comes second with 17 percent, while South Africa produces 14 percent of organic agricultural products.
Some of the organically produced products include fresh and dry pineapples, passion fruits, dried mangoes, vanilla and Sesame. Muwanga said organic farming will offer premiums to exporters and smallholder farmers, resulting in increased incomes and improved livelihoods. He said for example, the average yield of fresh pineapples of 15.000 tons per acre fetches up to 500 Uganda Shillings (US30 cents) per piece for organically grown product and Shs300 (20 cents) for the conventionally grown pineapples.
Land under organic management in Uganda is also high at 185.000 hectares compared to 45.000 in South Africa, 15.000 in Egypt, 11.000 in Morocco and 18.255 in Tunisia.

-------
Clean Ostend spreekt altijd maar over de uitbuiting van de afrikaanse boer maar zou eens beter stilstaan bij de honderduizenden containers die per jaar uit China de havens van Antwerpen en Rotterdam binnenvaren, propvol met goedkope chinese rommel van schoenen, textiel, electronics en andere waardeloze spullen, gemaakt in fabrieken waar goed loon en arbeidsrechten nog niet uitgevonden zijn, waar milieu en ethiek onbestaande is en waar de europese markt overspoeld wordt van nutteloze niet-duurzame rommel.
Maar daar heeft clean ostend/wiloo en aanverwante organisaties geen lef voor om dit aan te kaarten, laat staan hier aktie tegen te voeren.

Het is natuurlijk makkelijker om op een vrijdagavond met zijn zessen de onschuldige consument in de Carrefour met een schuldgevoel op te zadelen omdat deze afrikaanse groente heeft gekocht, waardoor clean ostend/wiloo eigenlijk de kleine afrikaanse ondernemende boer/exporteur zijn brood wil afnemen.

Clean Ostend mag volgende keer wat meer research doen alvorens dergelijke artikels te publiceren. Ook begrijp ik totaal niet wat de ganse privatiseringsperikelen van de Oostendse luchthaven met de afrikaanse boer te maken hebben.

désiré

Verduidelijking

Dat de Afrikaanse kleine boer meespeelt in de fruit- en groenteaanvoer naar Europa zou moeten blijken uit het Uganda-artikel van 24/05. We hebben dat recent artikel opgezocht op internet. Gek, het is nergens te vinden.
In de Afrikaanse ontwikkelingslanden domineren meer en meer kapitaalkrachtige multinationale supermarktketens. Dat de kleine boer als lokale producent de eisen, normen en flexibiliteit zou aankunnen, die worden opgelegd door supermarkten als Carrefour, Tesco, etc…, is een fabeltje. De kleine boer wordt uitgesloten van de exportmarkt en zelfs in stijgende mate van de eigen interne markt. De kleine boer heeft al lang geen andere keuze meer dan te gaan werken op grote transnationale landbouwbedrijven, die alle orders van de supermarkten wegkapen, omdat zij wel kunnen voldoen aan de gewenste flexibiliteit, echter ten koste van arbeidsuitbuiting.

Uittreksels uit http://www.somo.nl/html/paginas/pdf/FFV_2005_NL.pdf:
The buying power of supermarkets has become so strong that it seriously affects working conditions for millions of workers in developing countries. Producers are being placed under pressure to deliver produce for less than cost price. This pressure is passed on down the value chain and as a consequence, workers on the farms and in the pack houses are urged to work excessive long shifts (pagina 28).
Workers are under pressure to meet deadlines from orders from supermarkets in the developed world and this frequently leeds to long working hours and misuse of overtime. (pagina 25).
Many seasonal workers are women, more likely to be dependent on unskilled low pay labour, though bearing the primary responsibility for housework. This means women work extra long hours, making them likely to suffer health problems (pagina 24).
Children work alongside their parents on large-scale, capital intensive plantations. They perform time-consuming and relatively unskilled activities on farms for little or sometimes no pay at all. Child labour constitutes a barrier to school attendance (pagina 23).
Uit http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/bulletin/bull362abs.htm:
Commercial agriculture is expanding in Africa, both for exports to European supermarkets and for emerging African supermarket chains. This is stimulating a shift away from small producers, and drawing an increasing number of workers into paid employment, much of it temporary or sourced through third party contractors. This type of work often involves a high concentration of female labour, but commonly in informal employment without legal rights or benefits. The risks faced by these women are compounded by their family and childcare responsibilities, and leave them vulnerable to poverty.
Uit http://www.ukfg.org.uk/docs/UKFG_Food_Inc_Summary.pdf:
Over half of the population in the developing world is rural and 2.5 billion people worldwide depend on agriculture for their livelihoods. Although the food chain as a whole is very profitable, the terms of trade for primary producers have declined, the gap between producer prices and retail prices has grown, and family-scale farmers are finding themselves excluded from higher value markets and facing
livelihood crisis.
The marginalisation of agriculture is a profound threat to sustainable development. Many see agriculture as the means to reduce poverty and to deliver multiple benefits such as preserving a rich diversity of cultures, wildlife and landscapes. If the economic tide of the food system continues to slide away from farming, then those expectations will not be met.
The key issue is the trend towards vertical coordination of agrifood chains, whereby key agents such as a food processor or retailer sets the ‘rules of the game’ for participating in the chains. Vertical coordination also creates ‘insiders’ and ‘outsiders’. The suppliers who have deep enough pockets, low enough costs and the right kind of technology to meet rapidly changing requirements in volumes, standards and new product development can benefit as ‘insiders’. They have the capital and economies of scale to invest in such practices. The majority of smaller and family-scale enterprises (the ‘outsiders’) are left as residual suppliers to bulk commodity or wholesale markets.
De kleine boer wordt gemarginaliseerd tot “outsider”, tot hij om te overleven niet anders kan dan over te schakelen naar het systeem van ‘seasonal and flexible’ arbeider onder de onmenselijke spelregels van kapitaalkrachtige en technologisch georganiseerde voedselproducerende bedrijven.

Wat hebben de ganse privatiseringsperikelen van de Oostendse luchthaven te maken met de Afrikaanse kleine boer, alias de Afrikaanse plantagewerker? Wel, dat was de feitelijke kern van het Indymedia-artikel. Rond half augustus 2005 werd MK Airlines, de hoofdrolspeler in de aanvoer van “fresh food and vegetables” uit Afrika, aangetrokken om van Oostende de “hub” te maken voor de verdeling van die goederen over heel Europa. Onmiddellijk zag de voorzitter van het AGHO en grote promotor van de luchthaven, Vande Lanotte, zijn kans schoon om de luchthaven als “unieke parel aan de Oostendse kroon” onder zijn vleugels te nemen. Hij sluit met MK Airlines een intentieverklaring af en in de wetenschap dat de Vlaamse overheid afwil van de zwaar verlieslatende luchthaven, sluit hij met haar ook een akkoord af. De Vlaamse overheid zal verder instaan voor de vernieuwing en het onderhoud van de infrastructuur van de luchthaven, verdedigbaar als ondersteuning aan een zgn. instelling van maatschappelijk nut. En het AGHO is voorzien de uitbating van de luchthaven in handen te krijgen, zodat weldra boekhoudkundig de luchthaven als zelfbedruipend kan worden voorgesteld. Eerst moeten wel Europese richtlijnen worden gerespecteerd. Vandaar een internationale aanbestedingsprocedure, in de quasi zekerheid dat niemand daarop zal afkomen tenzij het AGHO, met in zijn pocket één of andere private of halfprivate constructie. Kortom de lasten voor de gemeenschap, de lusten voor de privé, met name het AGHO.
Of de luchthavenuitbating dan als private onderneming verder al dan niet als schakel fungeert in de uitbuiting van de Afrikaanse arbeidsmarkt, zoals hierboven beschreven, lijkt voor beide onderhandelende partijen van generlei belang te zijn. Argument van sommigen in dat verband is, dat indien niet meer via Oostende, de Afrikaanse schandeproducten via andere luchthavens toch Europa zullen bereiken. Ja hoor, dat was al te horen uit de mond van een bekende Oostendenaar, die aan politiek doet. Maar dat kan toch niet het argument zijn, dat het AGHO en de Vlaamse overheid hanteren. Of toch? Is de ethiek en rechtvaardigheid (over de grenzen heen en niet alleen voor eigen volk) bij onze politieke mandatarissen reeds zodanig verloederd?

groENTe uit Afrika via Oostende - verduidelijking

Aan clean ostend/wiloo

Het door U niet gevonden artikel, staat gepubliceerd op www.fructidor.com, daarna gaat U naar news. Op de 2 de bladzijde staat het gepubliceerd.

Met deze moet ik dus wel bevestigen dat uit Uganda geen schandeprodukten komen en bevestig dus wel de voordelen van een luchthaven als Oostende, die toekomst biedt aan de kleine exporteur.

Deze produkten worden voornamelijk verkocht in het circuit van allochtone winkels , gezien tal van deze soorten groenten niet voor autochtone consumenten worden gegeten. Allochtonen eten graag produkten van bij hun en hierdoor landt er wekelijks in Oostende, Luik en Brussels circa 350 ton van deze goederen. Dit is al het equivalent van 4 MK toestellen als eerlijke handel. Deze goederen komen uit Uganda, Ghana, Togo, Burkina faso, Mali en Senegal.

Kenia is een ander geval, waar net zoals in ethiopia voornamelijk multinationale farms de lakens uitdelen.

Alles over één kam scheren is ook niet ethisch. Ik heb er geen probleem mee dat jullie wantoestanden aanklagen, maar heb dan tenminste ook oog voor de goede zaken vanuit Afrika en de logistieke oportuniteiten die Oostende hiervoor biedt. Het is niet allemaal kommer en kwel in Afrika.

Over de Chinese en andere Aziatische uitbuiting die tienduizend maal erger is , spreken of durven jullie niet spreken. De honderduizenden containers met niet-ethische rommel die in Antwerpen en Rotterdam binnenkomt en waar iedereen van weet dat het nog in veel slechtere omstandigheden is geproduceerd dan wat op Afrikaanse farms gebeurt, raakt blijkbaar jullie kouwe kleren niet.

Dan moet U dringend eens de europarlementariers van Groen aan het werk zetten en prioriteit geven aan die miljoenen tonnen onethisch materiaal die in de havens binnenkomt, waar Ostend Airport een kruimeltje is vergeleken met deze trafieken.

Ben benieuwd of jullie daar eens jullie werk zullen van maken.

met dank
désiré

Groenten uit Afrika - Verduidelijking

Désiré, dank voor het internetadres.
Bravo voor de 350 ton per week eerlijke goederen uit Afrika, equivalent aan drie B747-toestellen en volgens uw informatie vermoedelijk verdeeld over Oostende, Luik en Brussel. Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel in Afrika. Wel zijn die eerlijke goederen bestemd voor allochtone winkels en dus maar een heel klein volume in vergelijking met het totale volume “fresh food and vegetables” (FFV), dat in Oostende binnenkomt. In Oostende landen per week gemiddeld 9 à 10 B747’s en 3 DC10’s met oneerlijke Afrikaanse FFV en dat is vele malen meer dan de 350 ton eerlijke FFV, waarover u het hebt.
Het probleem is ook dat, indien Oostende alle 350 ton eerlijke FFV (nu verdeeld over 3 luchthavens) naar zich zou toetrekken en alle oneerlijke FFV zou bannen, dat dan het AGHO en de Vlaamse overheid hun plannen om in Oostende een forse uitbreiding van vrachttoevloed door te voeren, mogen opbergen. Dat zou prachtig zijn, maar de vrees is dat dit niet direct de bedoeling is.
Wat Chinese en Aziatische onethische rommel betreft die in Antwerpen en Rotterdam binnenkomt, waarom niet samen met uzelf gezamenlijk europarlementariërs gaan aanspreken niet alleen van Groen, maar ook van Blauw, Rood en Oranje en waarom ook niet de Belgische parlementariërs van alle 4 deze politieke kleuren?

Toch wel frappant. Van zodra

Toch wel frappant.
Van zodra clean Ostend/wiloo het over de uitbuiting van de Afrikaanse boer heeft, richt men enkel zijn pijlen op de Oostendse luchthaven. Dat er via andere luchthavens/zeehavens dagelijks dezelfde goederen Europa binnenkomen als in Oostende, daar ergert clean Ostend/wiloo zich blijkbaar veel minder aan.
Clean Ostend/wiloo voert al jaren een haatcampagne tegen de luchthaven en met bovenstaand artikel bewijzen ze dit nogmaals.
De sluiting van de Oostendse luchthaven -of toch minstens een schrapping van vrachtvluchten- is voor deze aktiegroep priotair ten opzichte van de uitbuiting van de Afrikaanse boer.

Verdere verduidelijking

Voor zover wij weten, staat Wiloo voor een inkrimping van de luchthaven die enkel nog dienstig zou zijn voor passagiersvluchten. Haar premisse is helemaal verschillend, met name de hinder veroorzaakt door de luchthaven voor de omwonenden en de bedreiging voor hun gezondheid.

Onze vereniging daarentegen klaagt sinds jaren het accepteren aan van de Oostendse luchthaven van niet koosjere business, zij het nu wapentrafiek of trafiek van oneerlijke producten, beiden ten koste van de bevolking van Derde Wereld landen, in het huidig geval van Afrika. Onze premisse is het niet aanvaarden van onethische standpunten in wat men gebruikelijk de “Noord-Zuid verhouding” noemt en dit des te meer wanneer die standpunten worden ingenomen door overheidsinstanties.

lastercampagne

Als clean Ostend/wiloo de trafiek van oneerlijke producten aanklaagd, waarom kijkt men dan enkel in de richting van de luchthaven en niet naar de winkelketens die deze producten in de rekken liggen hebben en zodoende evenveel schuld treffen aan de uitbuiting van de Afrikaanse boer?
Het probleem moet aangepakt worden bij de bron en dat is, dat de boer een eerlijke prijs voor zijn producten moet krijgen.
Clean Ostend/wiloo misbruikt de arme boer uit Afrika om zijn lastercampagne tegen de luchthaven te verantwoorden.

Verdere verduidelijking

Ludo, een hint. Vraag aan de Vlaamse overheid en aan het AGHO dat zij de supermarktdirecties aanpakken. Zij beschikken over de macht en de mogelijkheden om dat te doen. Onze stelling betreft niet het bestaan van de luchthaven op zich (wat men ook moge beweren), maar verwijt wel de Vlaamse overheid en het AGHO onder het voorzitterschap van Vande Lanotte het oneerlijke spel van de multinationale supermarktketens schaamteloos mee te spelen.

Merkwaardig is dat alle oprispingen van zij, die zich storen aan de stelling van het oorspronkelijk artikel, uitgaan van een positie die alleen hun eigenbelang centraal stelt. Vrijheid, blijheid en wel voor het eigen individu alleen of voor het eigen volk eerst. Het profiel van de auteurs van die oprispingen hoeft dus niet te worden uitgetekend. Dat kennen ze zelf maar al te goed.

hoezo eigenbelang

Enkel de luchthaven de zwarte piet toespelen en andere betrokkenen links laten liggen getuigt van weinig objectiviteit.
Blijft de vraag of enkel het verbieden van zogenaamde "oneerlijke" transporten via de Oostendse luchthaven, daadwerkelijk de boer uit Afrika zal helpen? U zal zeggen van wel, ik zeg van niet.

P.S. Het eigenbelang zal bij u centraler staan dan bij mij.