Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jef

Jef's picture

Naam

Jef Lingier

About Jef

Mijn naam is Jef Lingier, 58 jaar. Mijn hele leven al ben ik buurtopbouwwerker in zogezegde probleemwijken in Limburg. Samen met enkele vrijwilligers richtte ik in 1983 een Huurderssyndicaat op. Ik werkte in migrantenwijken in Genk, Hasselt, Eisden en Beringen-Mijn. Van opleiding ben ik licentiaat economische wetenschappen. Na mijn studies werkte ik 3 jaar in Afrika. In mijn vrije tijd ben ik freelance journalist voor het Belang van Limburg en sta ik in de wereldwinkel in Houthalen, dat is de gemeente waar ik woon.

Jef's blog

Verkiezingswensen

Opvallend toch dat de verkiezingscampagnes in niet veel verschillen van die van pakweg 50 jaar geleden. Er wordt nog altijd gewerkt met bordjes in de wei en fotootjes met « stem voor mij ». Ik vraag me af of dat allemaal wel iets uithaalt. Weggegooid geld, denk ik. Alleen de drukkers varen er wel bij. Waarom geen wet stemmen op de verkiezingscampagnes waarbij het gewoonweg verboden is persoonlijke reclame te maken op borden. Het geld dat hiermee wordt uitgespaard kunnen de kandidaat-politici schenken aan een goed doel, zoals « kom op tegen kanker ». Mensen stemmen niet op foto’s. Doorgaans stemmen ze op mensen die ze vertrouwen en die al iets bewezen hebben. Waarom kan de Vlaamse overheid niet samen met de kiesbrief ook de de kandidatenlijst van alle partijen mee opsturen ? Dan is iedereen in gelijke mate geïnformeerd. Laat ons ophouden met de bordenstrijd !
Wat mij ook stoort is de aanwezigheid van heren en dames politici op plaatsen waar ze normaal gezien nooit komen. Zo maakte ik het mee dat op de jaarlijkse dierenwijding van meneer pastoor van ‘t Sonnis (in Helchteren) plots een hele zwerm politici met knalrode T-shirts opdook. Veel gelovige parochianen knipperden even met de ogen toen ze tussen de vele paarden, honden, geiten en schapen die rode jongens en meisjes zagen staan. Vorige week maakte ik het mee op een buurtfeest in de multiculturele wijk Meulenberg (Houthalen) daar een hele horde politiekers pinten te zien drinken, mensen die je daar anders nooit ziet. Geachte kandidaten voor de verkiezingen, ik vind het ferm dat jullie je nek uitsteken om aan politiek te doen, maar doe asjeblief normaal. Jaag u niet op, sloof u niet uit, doe niet aan over-acting. Onnatuurlijk gedrag zorgt voor omgekeerde reacties bij de kiezer. Niet doen dus !
Voor de rest wens ik alle democratische en verdraagzame kandidaten de uitslag die ze zelf verdienen. Voor de andere wens ik een opdoffer van formaat.

Lees meer / 2 comment(s)

Vlaams Belang trekt versplinterd naar de kiezer

In Houthalen-Helchteren is het Vlaams Belang verbrokkeld en eigenlijk op sterven na dood. Wat 6 jaar geleden ooit een sterk "Blok" was met 4 gemeenteraadsleden, komt nu met de gemeenteraadsverkiezingen op op 3 aparte lijsten.

Wat is er gebeurd ? Kopman Remie Timmers werd 3 jaar geleden uit de partij gezet nadat hij veroordeeld werd wegens racisme. Hij had naar aanleiding van het Islamitische Offerfeest op de gemeenteraad gezegd dat in plaats van schaapafval hij liever Turken in de container had gegooid. Timmers komt naar verluidt nu op met een eigen lijst. Roger Peeters, een ander gemeenteraadslid van het Blok, verliet de partij uit onvrede. Hij verweet de partij een gebrek aan financiële transparantie inzake de besteding van de fractietoelage. Ook was hij niet te spreken over de strategie van het Blok om alleen maar negatieve berichtgeving over allochtonen naar buiten te brengen. Opbouwende voorstellen mochten absoluut niet op een gemeenteraad. Ook Roger Peeters komt nu op met een eigen lijst. De overige 2 raadsleden van het Blok schitterden de afgelopen periode door hun afwezigheid. Hun stoelen bleven elke vergadering leeg. Het Blok/Vlaams Belang was dus de facto dood. De gespreide slagorde waarin ze nu opkomen ilustreert duidelijk hoe weinig cohesie deze partij heeft. De partij is als een etterende zweer opengebarsten. Deze verdeeldheid speelt gelukkig in de kaart van de democratische partijen en bevoordeligt de zetelverdeling voor de grotere partijen.

Daarnaast kunnen in deze voormalige mijngemeente proteststemmen nu ook terecht bij de lijst Om-Nu, een one-issue-partij die opkomt tegen de mogelijke komst van een tunnel onder de verbindingsweg die Houthalen met Helchteren verbindt.

Voor Houthalen-Helchteren voorspel ik daarom een zwaar verlies voor het Vlaams Belang.

Lees meer / 4 comment(s)